Gården Ängeråsens skifte

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.  Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.  Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster)
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

1877 Ängarås del i Billingelederna - skifte med torpet Loviseberg

På kartan 1877 är det relativt lätt att hitta Ängeråsens skifte som då hade Nyhemmanet Loviseberg etablerat. Skiftet tilldelades 1803 vid storskiftet mellan Kronan och gårdarna i Varnhem av Billingeliderna.

Dunagårdens tilldelning syns också väl på kartan och har här Falebäcken etablerats som Backstuga (B) - även om Dunagården själv inte längre fanns kvar som sammanhållen gård. Ägorna kallades av lantmätarna vid sina forna "lantmäterinamn" oavsett vem som ägde dem, som här 1877. Då ägdes skiftet fortfarande av Ängarås trots ägobyte mellan Dunagården och Späckatorp 1867.

Läs mer om gården Ängarås - klicka här!