C. 45 Qvarntorpet

Läs mer om Qvarntorpetwww.varnhemshistoria.se - Qvarntorpet !

Qvarntorpet under Solberga på 1829 års karta med väderkvarn

Ur ortsnamnsregistret:
 

F.d. torp på Solberga. Var förr torp med kvarn.
 
Namnformer: Qvarntorpet, 1880 (ek)
 
Qvarntorp har tidigare varit torpet med en bäckakvarn, som kan ses inritad på kartan i bäcken norr om Qvarntorpet.

Vid bäcken finns en husbehovkvarn inritad, vilken omnämns redan 1625. Staten upprättade då en förteckning över alla kvarnar i Sverige, då de skulle beskattas. I denna förteckning återfinns kvarnen i Solberga. (Stig Karlsson)

Själva bostadshuset tycks ha haft några olika lägen. Kanske t o m att det hus som på kartan ligger närmare bäcken och som uttolkats som Gröneberg av karttexten, tidigare var själva kvarntorpets bostadshus, men som nu är inhysesstugan/ backstugan Gröneberg.
 
Vattenkvarn har alltså funnits i bäcken och dessutom en väderkvarn. Detta stöds av den muntliga traditionen.
 
Vid ett besök på platsen av Verna Andersson 2013-05-18 stöds kartans plats för väderkvarn av vad som kan avläsas av platsen vid det tillfället!

En uppförstoring av kartan för Qvarntorp under Solberga gård 1829 visar att lantmätaren faktiskt ser ut att ha försökt åskådliggöra platsen för en Väderkvarn vid Qvarntorpet. Rakt västerut från själva torphuset för Qvarntorp i äga nr 65.

Han har förutom 1:16 och ägonumret 65 skrivit väde-r-k i en halvcirkel vid foten av den lilla höjd där han kan ha ritat in en rund liten byggnad med runt tak med knopp. Så ser den ut i lite större förstoring. (Klicka gärna på kartan för att se den större!) En väderkvarn utan vingar. Kanske redan då för tiden en övergiven funktion 1829.

1829 Qvarntorpet under Solberga gård - senare Backa gård

Verna berättar i Billingen längesen Nr 3 1995;
"Vi går mot Sandlid från Smedstorpet, intill vägen, kanske 50 m från Skogslët på höger sida, finns en husgrund. Stället hette Qvarntorpet. Enligt Gunnar Lundberg kallades stället senare för Altorp. En del av jorden lades till Sandlid, när Gunnar flyttade dit 1938. På 1880-talet stod en stuga här. Två bröder utvandrade härifrån till Amerika."

1829 Kartakten beskriver torpet med lite åker runt hustomten och i övrigt vall med enar.

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!