C. 43 Soldatorp Nr 328, Skaraborgs Reg - Billdal

Läs allt om Soldattorp Nr 328 - Billdal på vår hemsida; www.varnhemshistoria.se - om soldattorpets tillblivelse, utveckling och rivning och alla som varit soldater och bott där!

Soldattorp Nr 328 på karta 1794

Här syns soldattorp Nr 328 (Billdal) på karta 1794 som underlag för storskiftet av Billingeliderna 1803 där Kronan fördelade kronoparksmark till gårdarna runt berget.

Kronoinhägnaden för soldattorpet på Kronoparken Billingen har Nr 132 på kartan och lades nu 1803 under Solberga för helt, med stöd från Nygård, Simmesgård och Wässtorp.

För Nygården slås fast 1705:
"I Rote Nr 328 (soldattorp på Solberga, Väberga rote) med Taxation 6 Db (Daler Banco), 16 - Kmt (Kunglig Maj:t) förmedlingen afdragen efter 1824 års jordransakningsbeslut."

Billdal kom att bli ett senare namn på soldattorpet, då Backa gård 1894 gjorde det till dagsverkstorp, efter att ha införlivat Solberga med alla sina torp 1848.

Soldattorp Nr 328 under Sohlberga/ Väberga Rote byggdes vid Solberga gård redan vid indelningsverkets begynnelse och den första soldaten kom hit redan 1679!

Då hade en hägnad instakats av kronan för militärens och soldattorpets räkning.

1803 införlivades den i Solberga gårds ägor med delägarskap från några andra gårdar - denna ordning har aldrig lösts ut - så 1960 finns den kvar som samfällighet på kartan.