C. 20 Solberga gårdstorp

Du hittar också en liknande sida om Gårdstorpetwww.varnhemshistoria.se 

Solberga Torpet - Torp under Solberga - Gårdstorpet - Torpet

Ur ortsnamnsregistret:

Torpet, torp på f d Solberga gård i Skarke socken, Valle härad. Senare under Backa gård.

Solberga by (?) i Skarke Socken - "Solbergha 26/4 1388" - omnämnt i Svenska Riksarkivet Pergament II.

Namnformer;

Solbergha (RA 1388)
Sohbergia (Karta 1701)
Sohlberga (Karta 1778)
Solberga (Karta 1829)

Husförhörslängder;

Solbergatorpen - Torpet el. Torp
Torp under Solberga
Solberga gårdstorp
Gårdstorpet (under Backa)
 

Troligtvis rivs nuvarande byggnad vid Gårdstorpet framöver, inom ett årtioende, och då är den sista byggnationen vid den tidigare gårdsplatsen Solberga borta.


Nedan bilder från Gårdstorpet 2013-05 av
Kent Friman

Från vägen till Gårdstorpet idag

Idag bedrivs ett modernt skogsbruk av ägaren Backa gård på ägorna där Solberga gård en gång låg med stort boningshus, flyglar och stor ladugård samt 8 torp och inhysesstugor. Några få öppna ytor där örtväxterna trivs utmärkt finns idag kvar nära torpbyggnaden.

Gårdstorpet - idag öde (2013)

Klicka på bilden för större karta! 1960-talskartan. Gårdstorpet inritat med rött enligt karta 1829. Torpet är enda byggnad kvar från Solberga gårds ägor. Äldre väg till Solbergatorpet Hagen brunmärkt. Klicka på bilden för större karta! 1960-talskartan. Gårdstorpet inritat med rött enligt karta 1829. Torpet är enda byggnad kvar från Solberga gårds ägor. Äldre väg till Solbergatorpet Hagen brunmärkt.

Skogen övertar de öppna ytorna

Klicka på bilderna för att se dem större! Klicka på bilderna för att se dem större!

Från söder ser man stenmurar som gränsmarkering. Torpet ligger norr om den forna Mangårdstomten för Solberga gård och växtligheten tar över de få rester som idag kan ses av Solberga tidigare "storhetstid".

Vägen söder om Torpet idag

Vägen fram till Gårdstorpet idag.

Gårdstorpet av idag är inte de nästan 200 år gammalt som skulle krävas för att det skulle ha funnits med på karta för 1829. Det hade också ett något annat läge på kartan 1829 än vad den byggnad man ser på platsen idag har. Se karta nedan - jmfr med 1960 års karta ovan för dagens läge.

Gårdstorpet på 1794 års karta för skiftet Billingeliderna 1803

Solberga gård med sitt stora hus och smala långa ladugård enligt akvarellen (och senare kartor!) Man kan se soldatorpets ägor med littera nr 132 på kartan enligt karttexten.

Det hus som ligger snett emot soldattorpets bostadhus är Gårdstorpet till Solberga. Då låg dessa områden utanför Solbergas enstakade ägor i Kronoparken Billingen; Billingeliderna, som just vid tillfället skiftades till kringliggande gårdar.


Soltorpet?
På Kronomark anges i lantmäteriförättning under 1700-talet två marker som kallades "Soltorpet". De tillägg till Solberga gård som då gjordes efter ansökan från gårdens ägare 1778 i lantmäterihandlingar, har ända sedan dess är benämnts "Soltorpet 1-1" som även idag finns med på lantmäerikartor med denna benämning - jmfr 1960-talskartan ovan - där Soltorpet "kikar fram" i norr och söder!


Vid skiftet fick Solberga gård behålla inhägnad Nr 131, vilket var Soltorpet 1:1, samt erhöll tillägg I på kartan - mellan denna äga och vägen. Dessutom lades fast ägodel i Soldattorpet 132, mm.

Gårdstorpet karta 1829

Gårdstorpets ägor utmärkt med rött på 1829 års karta över Solberga. Dåtidens väg upp till Solbergatorpet Hagen gick ett stycke öster mangårdsbyggnaden för Solberga gård, förbi ladugårdsändan och följde västra utsidan av gårdstorpets ägor norrut. Gårdstorpets bostadshus har en annan placering på kartan än i nutid (2013).


Ägan omfattar områdena 58. - 62.;

58. = Lyckan intill hagen (Ligger på större karta sydväst om forna Torpet Hagen)
59. = Lyckan vid hemmanets norra åker
60. = Södra lyckan med hustomt
61. = Vall och Enar
62. = En utmarksbit vid Ladugården

Siffrorna 59 - 62 framgår av ovanstående karta och texterna från nedanstående karttext 1823!

Klicka på texten för att se den större! Klicka på texten för att se den större!

Från karttexten karta 1829.

Solberga gårdstorp karta 1877 - nu Gårdstorpet under Backa

50 år senare kan man se att den forna ladugården för gårdstorpet inte kom med på kartan - däremot en byggnad öster om huset, som kan vara ladugården markerad. Däremot tycks stugan redan ha det läge den har ännu idag - dvs är nuvarande stuga troligen byggd i mitten av 1800-talet. Gårdsvägen upp till Hagen går fortfarande förbi på västsidan av gårdstorpets forna ägor, med en tydlig markerad framväg till torphuset.

Solberga är vid tiden sålt till Backa gård och Solbergas gårdsbyggnader har missats att ritas ut - de har felaktigt hamnat söderöver på kartan - i en "triangel" på kartan saknas byggnaderna, men framfartsväg från väster motsvarande kartan 1829 finns med på kartan.

De boende på Gårdstorpet

Det finns en viss osäkerhet i några av skrivningarna i husförhörslängden vilket Torp som avses - men i stora drag går det tydligt att följa de boende under mer än 150 år!

Husförhörslängd 1779 -->
1. "Torp till Solberga"

Mannen   Anders Esbjörnsson född i Broddetorp 1733 - flyttar ut med hustru till Väberga 1781
Hustrun   Annicka Kåk född i Stenum 1714

Ryttaren   Anders Hollfast född i Eggby 1741 - in 1781 med fam. från Fjället - ut till under Kyrkebo skatte 1786
Hustrun    Catherine Andersdotter född i Åsen 1755
Son           Jonas född på platsen 1782 den 29/8
Son           Anders född på platsen 1785 den 1/11

Mannen    Lars Karlsson född i Broddetorp 1752 flyttar in med familj 1786 från Kjällorne
Hustrun    Stina Eriksdotter född på platsen 1753 den 1/5
Dotter        Caijsa född i Broddetorp 1784
Dotter        Annika född på platsen 1786

Tydligen lämnade de torpet efter endast ett år!

Husförhörslängd 1786 --> + 1792 -->
"Torp till Solberga" - nu finns här:

Mannen  Lars Perhsson född i Höglunda 1756 - flyttar in med familj 1787 från Skjerf
Hustrun  Catharina Svensdoter född i Våmb 1750
Dotter      Cajsa född 1776 den 18/6
Son          Peter född i Skarke 1781

Husförhörslängd 1800 -->
"Torpet" - "Torpet under Solberga"

Mannen  Lars Pehrsson född 1756 blir änkling i juni 1807 och flyttar ut till Bergatorpet 1810
Hustrun  Catharina Svensdoter född 1750 dör i juni 1807, då 57 år gammal
Änkan     Maja Ingemarsdotter född i Bjärka 1766 - flyttar in 1805 från Korsgården i Eggby
Son          Petter född 1781 - flyttar ut 1805 till Solberga
Son          Johannes född på platsen 1806 den 12/4 - dör 1808

Pigan       Cajsa Jonsdotter född i Skjerf 1777 - flyttar in 1804 från Korsgården och åter Korsgården Eggby 1805
 

**************************************************
 

Mannen  Olof Svensson född i Warnhem 1756 den 21/5 - flyttar in1807 från Stora Lycke med hushåll
Hustrun  Stina Jonsdotter född i Hålltorp 1762 - hon dör 1811
Son         Sten född i Broddetorp 1788 - flyttar in från Lycke 1807 och åter till Lycke 1808
Son         Anders född i Broddetorp 1791 - flyttar ut till Nolgården, Väberga 1808
Dotter      Lena född i Broddetorp 1794 den 27/4 - flyttar in 1813 från Wing och ut till Härlunda 1812
Son         Lage född i Broddetorp 1795 den 30/10 - flyttar ut till Skarke 1812
Dotter      Stina född i Stora Lycke 1799 den 22/12 - flyttar ut till Broddetorp 1815
Dotter      Maria född i Stora Lycke 1805 den 30/11

Ny hustru pigan Maria Jonsdotter född i Hålltorp 1767 den 1/5 - som flyttat ut till Ledsgården 1813
Dotter Petronella Johnsdotter född 1798 den 1/12 - och hade flyttat ut till Öglunda 1801

Husförhörslängd 1815 -->
"Torpet vid Gården"

Mannen  Olof Svensson
född 1756  - dör 1820
Hustrun  Maria Jonsdotter född 1767 - flyttar ut till "under Ledsgården, Skarke" 1820
Dotter      Stina född i Stora Lycke 1802 den 22/12 - flyttar in 1816 från okänd ort och ut till Wing 1815
Dotter      Maria född i Stora Lycke 1805 30/11 - flyttar ut ill Härlunda 1818
Son         Johannes född i Broddetorp 1799 den 29/10 - flyttar in 1815 från Broddetorp och åter 1816

Hustruns Dotter Petronella Nilsdotter född 1799 - flyttar in 1815 från Broddetorp och åter 1816
                Son    Jonas född i Broddetorp 1783 - flyttar 1817 in från Wing och ut till Backa 1820
                Dotter Brita Stina född i Wing 1815 den 27/10 - flyttar ut till Backa 1820
 

***************************************************************
 

Torparen Jonas Andersson född i Dala 1785 - flyttar in 1820 från Solberga med familj och ut 1826
Hustrun    Cajsa Jonsdotter född i Sköfde 1796 den 20/12
Son           Anders född på platsen 1820 den 11/2
Dotter        Stina Maria född på platsen 1822 den 19/12
Son           Johannes född på platsen 1825 den 29/10
 

**************************************************************
 

Torparen   Johannes Andersson född i Ving 1801 den 21/11 flyttar 1827 in från Kjellorna i Amundstorp och ut 
                  med familjen till Borregården, Skarke 1835
Hustrun     Sara Gustafs Doter - född i Varnhem 1796 den 30/6
Dotter         Maja Stina född på platsen 1828 den 1/12
Son            Anders Gustaf född på platsen 1833 den 19/4

Dräng        Anders Johansson född i Varnhem 1811 den 27/9 - flyttar ut till Lars Bengtsgården 1832
 

**************************************************************

Torpare    Jan Jansson född i Hova 1794 den 6/6 - flyttar in med familjen 1835
Hustrun    Britta Jansdotter född på platsen 1794 den 6/9
Doter        Cajsa född i Wing 1825 den 20/6
Dotter       Johanna född i Wing 1827 den 6/9
Dotter       Gustafva född i Broddetorp 1831 den 24/4
Tvillingarna Carl och Carolina födda i Horn 1835 den 22/4 - båda döda 1836

Husförhörslängd 1836 -->
"Torpet vid Gården"

Torpare    Jan Jonsson född 1794 - flyttar ut med sin familj till Larf 1837
 

*******************************************************************
 

Torpare   Johannes Andersson född Wing 1801 den 21/11 - återflyttar med sin familj 1837 och till Höjentorp 1842
Hustrun   Sara Gustafsdotter född på plats 1726 den 30/6
Son          Anders Gustaf född på platsen 1833 den 19/4 - flyttar ut till Höjentorp 1842
Dotter       Maja Stina född född på platsen 1828 den 1/12 ("lär vara orätt årtal")
Dotter       Anna Cajsa  född på platsen 1838 den 18/3
 

*********************************************************************
 

Torpare   Jonas Andersson född i Varnhem 1790 16/10 - flyttar in från Hästhagen i Eggby 1844 ut 1849
Hustrun   Maria Pehrsdotter född i Varnhem 1790 den 11/11
Son          Anders Jonson född i Berg 1821 den 19/11 - flyttar ut till Storgården Sandtorp 1845 (klen)

Husförhörslängd 1846 -->

"Torpet"
 

Torparen  (gift dräng) Johannes Larssson född i Varnhem 1816 den 19/3 flyttar in med familj 1847

Hustrun    Johanna Jonsdotter född i Hwarf 1826 den 24/1

Dotter        Emma Christina född i Varnhem 1848 den 21/1

Dotter        Carolina född 1852 den 13/5


Dräng      Joihan Milis Svensson född i Varnhem 1827 den 7/6 - flyttar in 1847 från Backa och ut Grötlyckan 1848

Gift dräng Anders Jonsson född 1821 den 10/3 - flyttar in 1848 med hustru & dotter och ut till Ambjörntorp 1849
Hustrun    Anna Johansdotter född i Falköping 1824 den 21/8
Dotter       Inga Maria född på platsen 1849 den 4/11 - och dör här samma år.

Husförhörslängd 1854 -->
"Torpet" - nu hittar vi;

Torparen  Lars Johansson född i Segerstad 1830 den 6/12 som flyttar in med hushåll 1857 och ut till Sköfde 1860
Hustrun   Anna Maria Larsdotter född i Broddetorp 1828 den 16/6
Dotter      Anna Wilhelmina född i Hagelberg 1855 den 22/5
Son         Johan August född i Hagelberg 1855 den 22/5 - tvillingar
Son         Carl August född i Kyrketorp 1857 den 26/7

(Familjen "skattskrives inte här")
 

********************************************************************
 

"Gårdstorpet under Solberga";

Torpare Anders Gustafsson född i Varnhem 1833 den 21/5 flyttar in med familj 1860 och ut 1861
Hustrun  Johanna Pettersdotter född i Varnhem 1830 den 16/12
Son         Pehr August född i Varnhem 1857
 

**********************************************************************
 

Torpare  Johannes Andersson född i Varnhem 1823 den 30/10 - flyttar in från Wing 1861
Hustrun  Gunborg Johansdotter född i Varnhem 1833 den 12/11
Son          Alfred född i Varnhem 1860 den 17/10

Pigan     Jonsdotter född i Varnhem 1844 den 5/7 - flyttar in 1861 från Sköfde
Dräng    Carl Johan Svensson Linder född i Varnhem 1830 den 29/3 in 1860 och ut till Sandlid 1861
Dräng    Anders Petter Sand född i Varnhem 1843 den 23/10 - flyttar in 1861

Gårdstorpet nu under Backa gård - köpare av Solberga gård

Husförhörslängd 1862 -->
Nu ägs Solberga av Majoren N. Wetterberg på Backa  - sedan Änkefru Majorskan Wetterberg

"Gårdstorpet";

Rättaren Torparen Johannes Andersson född i Varnhem 1823 den 30/10
Hustrun                   Carolina Johansdotter född 1833 - dör 1869 den 27/2
Son                          Alfred född 1860
Son                          Carl Johan född i Varnhem 1863 den 22/8
Son                          Anders Gustaf född i Varnhem 1866 den 1/1

Husförhörslängd 1869 -->

Torparen Jonas Larsson föddi Varnhem 1833 den 25/11 - flyttar in från Solberga med sin familj 1869
Hustrun   Eva Margareta Johansdotter född i Varnhem 1835 den 21/1
Son          Carl Johan född i Varnhem 1861 den 7/7 - flyttar ut till Eggby 1878
Son          August född i Varnhem 1862 den 8/12
Son          Lars Albin född i Varnhem 1865 den 17/1
Son          Alfred Matheus född 1866 den 20/9
Son          Linus född i Varnhem 1868 den 20/5
Dotter       Anna Mathilda född i Varnhem 1871 den 24/3 - dör 1872 den 22/4
Son          Gustaf född i Varnhem 1871 den 24/3 - dör 1873 den 29/8
Son          Gustaf Otto född i Varnhem 1875 den 16/1
Son          Emil född i Varnhem 1876 den 30/10

Pigan      Lotta Andersson född i Varnhem 1850 den 2/3 - flyttar in 1850 från Gröngatan och ut 1871
Pigan      Gustafva Johansdotter född i Varnhem 1848 den 23/10 (i sockn) in från Solberga 1869 ut Kyrkebo 1872
Dräng     Jaen Jaensson född i Åsaka 1827 den 12/2 - flyttar in 1869 från Wing

Husförhörslängd 1880 -->
"Gårdstorpet Solberga"

Torpare Jonas Larsson född 1833 - dör 1885 den 17/2
Enke torparehustrun Eva Margareta Johansdotter född 1835 -  ut som hyresgäst till Lars i Smedstorp 1892

Son        Karl Johan född 1861 - flyttar in från Eggby 1880 - och åter Eggby 1881 - nu 20 år gammal, flyttar hem
              igen 1885 och ut till Skara 1892
Son        August född 1862 - flyttar ut 1883 -  nu 21 år gammal - åter hem 1886 och ut igen 1888
Son        Lars Albin född 1865 - flyttar ut 1883 - nu 18 år gammal
Son        Alfred Matheus född 1866 - flyttar ut till Wing 1885 - nu 19 år gammal
Son        Linus född 1868 den 20/5 - dör 1883 den 22/7 - enligt Verna Andersson, Ljungstorp drunkande han på
               sin konfirmationsdag, just fyllda 15 år, i Fagerdammen!
Son        Gustaf Otto född 1875 - flyttar ut 1891 - nu 16 år gammal
Son        Per Adolf född 1876 - flyttar ut 1892 - nu 16 år gammal
Son        Emil född 1876 - flyttar ut till N. Lundby 1891 - nu 15 år gammal!
Son        Knut Bernhard född i Warnhem 1883 den 8/11 - flyttar med modern till Smedstorp 1892 - hade Per
              August Andersson, Rödjan som sin förmyndare efter faderns död. Per var kusin med Johan August Kyrk.
 

****************************************************************************
 

Torparen Johan August Kyrk född i Warnhem 1867 den 21/3 flyttar in med familj från Nohläng 1892
Hustrun   Fredrika Larsdotter född i Skärf 1864 den 5/12 - gifta 1890 den 7/3
Son          Sven August född i Warnhem 1892 den 6/2
Son          Nils Gustaf född i Warnhem 1894 den 4/1

Församlingsbok 1895 -->
"Solberga Gårdstorp"

Torpare   Johan Agust Kyrk född 1867 - flyttar till Sköfde landsförsamling 1901 den 1/3
Hustrun   Eva Margareta Larsdotter född 1864
Son         Sven August född 1892
Son         Nils Gustaf född 1894
Dotter     Maria Elisabeth född i Warnhem 1898 den 3/4
 

*****************************************************************************


Torpare   Emil Jonsson född i Warnhem 1876 den 30/10 - flyttar in med sin hustru & barn från Istrum d. 1/8 1902
Hustrun   Hanna Maria Johansson född i Böja 1878 den 3/2 - gifte sig 1897 den 21/11
Son         Johan Albert född i istrum 1898 den 30/8
Dotter      Tekla Maria född i Warnhem 1901 den 23/9
Hela famlijen flyttar ut till Våmb 1903, 7/4
 

*****************************************************************************


Torpare  Frans Persson född i Härlunda 1869 den 8/8 - flyttar in med sin familj från Bjerka den 26/11 1903
Hustrun Elisabeth Detterberg född i Tun 1870 den 7/10
Dotter     Hilma Karolina född i Härlunda 1899 den 18/3 - flyttar ut till Sköfde landsförsamling i mars 1927
Dotter     Edit Olivia född i Bjerka 1900 den 8/12 - flyttar ut 1916 - nu 16 år gammal - åter 1921 hem
Son        Gustaf Knut född i Bjerka 1902 den 27/11 - flyttar ut till Eggby den 2/12 1918 - hm och ut Eggby 1919
Son        Oskar Natanael född i Varnhem 1904 den 9/12 - flyttar ut den 9/11 1919
Son        Karl Wilhelm född i Varnhem 1906 den 13/12
Dotter     Anna Elisabet född i Varnhem 1908 den 19/12
Dotter     Ester Maria född i Varnhem 1911 den 1/9

Inhyses vid Gårdstorpet;
Inhyses  Per Johan Andersson född i Wättlösa 1832 den 18/2 - flyttar med hustrun ut till Våmb 1903
Hustrun  Klara Sofia Andersson född i Sköfde Landsförsamling 1827 den 10/11
 

Församlingsbok 1922 -->
Nu skrivs endast Solberga med ägare Herr Billing, Backa - ingen tycks bo vid Mangården - gårdstorpet står inte utskrivet, men vi hittar samma torpare som under i förra Församlingsboken "Solberga Gårdstorpet";

Torpare  Frans Persson född 1869 - som flyttar ut med sin hustru till Kristinefors Millomgården den 25/3 1926
Hustrun Elisabeth Detterberg 1870
Dotter     Edit Olivia född 1900 - flyttar ut till Fredsberg den 9/11 1923 - hem igen 1925 och ut  25/3 1926
Son        Gustaf Knut född 1902 - flyttar ut Tidavad den 17/8 1923 - hem igen 1924 och ut 25/3 1926
Son        Karl Wilhelm född 1906 - flyttar ut till Hangelösa den 27/11 1922
Dotter     Anna Elisabeth född 1908 - flyttar ut till Lyrestad den 11/12 1925
Dotter     Ester Maria född 1911 - flyttar ut den 25/3 1926
Son        Oskar Natanel född 1904 - flyttar ut den 26/3 1926
Dotter     Hilma Karolina född 1899 - flyttar hem från Karlstad stad 1923 och ut till Bjärka den 23/3 1926


*********************************************************************************


Torpare Sven Artur Vallgren född i Locketorp 1901 den 22/8 -  in med familj från Bolum den 2/5 1930 ut 1932
Hustrun Rut Ottilia Hök född i Närkes Kil, Örebro län 1904 den 19/4 - gifte sig den 31/10 1925
Son        Artur Valter född i Varola den 25/12 1925
Dotter    Agnes Viola född i Bolum 1927 den 21/4
Son       Sven Rune född i Varnhem 1931 den 11/10
 

**********************************************************************************


Torpare Karl Hugo Fridell född i Saleby 1871 den 10/2 - flyttar in från Marum, den 6/5 1932 ut den 28/3 1934
Hustru  Hanna Andersson född i Saleby 1876 den 24/2
Dotter    Karin Ingegärd Maria född i saleby 1918 den 6/7
Son       Bror Henrik Valter född i Saleby 1922 den 26/4
 

***********************************************************************************


Torpare  Birger Karlsson född i V. Storeby Öglunda 1888 den 10/10 - flytatr in 1834 från Vartofta Åsaka
Hustrun  Agda Emilia Karlsson född i vartofta-Åsaka 1889 den 17/1
Son        Karl Erik född i Ytterstad 1925 den 13/11

Verna Andersson, Ljungstorp berättar:

"Birger hade varit Amerika och reste hem därifrån under 1:a världskriget och fick åka en väldig omväg för att komma hem. Familjen hade det "dåligt", då husen var dåliga, bl a hade de en usel källare, så de fick ha sin mjölk i Billdals källare. De bodde här i ca 3 år.

Vidare berättas att här bodde senare som inhyseshjon Enkan Helena Katarina Pettersdotter född 1931 i Varnhem.

I modernare tid hade tandläkare Svanberg från Skara Gårdstorpet som sommarhus. Svanberg ombesörjde Sveriges Radios inspelning av nötkråkans läten. Spelades in på sjömossen med inspelningsstudio i Nyborg.
 

Den siste boende - använde Gårdstorpet som sommarhus

Artikeln tillhör Skövde Nyheter! - förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013 Artikeln tillhör Skövde Nyheter! - förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013

Materialsida för inläggning - kräver lösenord; - klicka här!