C. 41 Solberga gård och torp

Du hittar en liknande sida om Solberga gård www.varnhemshistoria.se med ännu mer information kring de boende och gårdens utveckling och fall!

Solberga gårds äldre ägor inritade på 1960 års karta

Ägoformen för det gamla Solberga gårds ägor är relativt väl bevarad i gränserna för ägor 1960.

Gårdsbyggnaderna och de flesta torpen finns inte längre på kartan, men en markering för husgrund finns fortfarande kvar avseende Solberga gårds mangårdsbyggnad under texten SOLBERGA. I norr har Noltorp brett ut sig något, in ett stycke på det gamla Solbergas gårdsägor, annars ganska exakta ägor enligt karta 1829.

Se också Margareta Brobergs utredning angående Backa gårds ägoutveckling nedan!

Solbergas ursprungliga gård med torp & stugor införlivade i Backa

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Kartan framtagen av Margareta Broberg Gustavsson inom forskargruppen 2023 och har godkänts av Backas alla ägare 2023. Underlagskartan är 1960 års ekonomiska karta från Lantmäteriets historiska kartor.

Solberga Gård 1829

Solberga gård 1829 var en omfattande gård med stor mangårdsbyggnad med sadeltak och flygelhus, stor ladugård och en rad uthus och ekonomibyggnader samt 7- 8 torp inom sina ägor varav ett soldattorp, Billdal. Förutom torpen och mangården tycks gården haft en hel del andra stugor och byggnader inom sina ägor, bl a backstugan Gröneberg.

Solberga omgivet av Backa och Wäberga odal i väster och söder, Höjentorps och Torps ägor i norr, Kronoparken Billingen i öster och i sydost "Billingeliderna till öfvriga Hemmanen i Skarke socken".

En lite närmare titt på Solberga gård 1829 visar gården med sina byggnader och de omrkingliggande torpen med sina marker.

1829 Solberga gårds torp och platser -jmfr C.-rubrikerna till vänster

Solberga gård med alla sina 7 underliggande torp 1829.
Solberga Mangård
Söderut från mangården:
Backstugan Gröneberg Qvarntorpet
- på nr 66
Väderkvarn Qvarntorpet - på nr 65
Qvarntorpet - på nr 65 - 66
Sandlid - på nr 67 - 68

Nordost ut från mangården;
Gårdstorpet - på nr 60 - 61
Soldattorpet Billdal - på nr 63 - 64
Nyhem - på nr 55 - 57
Nytorp - på nr 50 + 52 + 54
Hagen - på nr 43 - 49

Solberga beskrivning 1829 från karttext med numrering och husförhörslängd ca 1850  - klicka här

Laga skiftet 1851

Laga skiftet 1851:

Det står i ägarförteckningen följande:
1. Solberga 1 1/2 - ägare; Jonas Andersson
                       1/2 - ägare; Sven Jonsson
Torpet           (dvs Gårdstorpet) - ägare under Solberga
En husbehovskvarn under gården
(Det var de delar som det var viktigt att nämna ur ägarsynpunkt.)

1877 års karta - Solberga gårdsbyggnader försvinner och många torp

Solberga gårdsbyggnader och Backstugorna tycks redan vara borta när 1877 års karta ritades. Nyttorp och Nyhem är borta liksom Gröneberg lite längre söderut nära Qvarntorpet. Även Sandlid med sina inhyses tycks vara borta. Billdals soldattorp är kvar (ST) och ytterligare något torp har byggts norr om detta sedan 1826 års karta. I söder har byggts nya byggnader i östra delen av Sandlidsägan som man kallar Solberga på 1877 års karta. Här ses Skövde Axvalls Järnväg redan skissad alldeles under den gamla Sandlidsägan och det inritade Solberga med sin karaktäristiska U-sväng ner mot Backa gård.