C. 41 a Solberga mangård

Läs allt om Solberga mangård - klicka här; www.varnhemshistoria.se - G 1. Solberga mangård

Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet

Solberga mangård med husbehovskvarn
 

På kartan från 1829 ser man en imponerande samling byggnader som utgjorde själva mangården. Gårdsvägen kom då från nordväst in på gårdsplanen (Nr 42).

I centrum låg en större mangårdsbyggnad med två flyglar. Även den stora ladugården hade två flygelekonomibyggnader.

Dessutom fanns på den södra Gatan Nr 8 ytterligare en bostadsbyggnad troligen för tjänstefolk.

Vid bäcken i kartans nederkant finns en husbehovkvarn (vid Nr 30) inritad, vilken omnämns redan 1625. Staten upprättade då en förteckning över alla kvarnar i Sverige, då de skulle beskattas. I denna förteckning återfinns kvarnen i Solberga.Sifforna beskriver enligt karttexten; Nr 1 = Trädgården, Nr 2 = Gården med plattform för manbyggnaden, Nr 3 = Lilla Trädgårdstäppan, Nr 4 = Humlegården, Nr 5 = Ladugårdsplats, Nr 6 = Stora Tomten, Nr 7 = Lilla Tomten och Nr 8 = Intilliggande Gator.

Markerna närmast husen; 
Nr 36 = Kalfhagen, Nr 20 = Nygärdet - Öfvre Wallen, Nr 32 = Ahlehagens Gård beväst med Löfskog, Nr 30 = Södra delen av Gråtarekjärret, Nr 15 = Stora Åkerns Wall, Nr 12 = Nohlgärdets Wall, Nr 10 = Nohlgärdets Lilla Åker, Nr 14 = Nohlgärdets Åker söder Hagen &  Nr 42 = Vägen till Hemmanet

Idag kan vissa rester av grunden till boningshus och ladugård knappt urskönjas! Den gamla vägen till hemmanet är helt bortodlad. Man når idag Solberga söderifrån på en gräsbeväxt bruksväg från tvärvägen Backa - Ljungstorp.