C. 39 Emmanuelshemmanet - Kjärret

Kjärret inhysesstuga under Backa 1770 -> 1803 förs den och marken till Klostret Simmesgården och blir Torpet Kärret - ibland kallat Emanuelshemmanet efter den siste boende

Du hittar allt om Emanuelshemmanet/Kärret på dessa rubriker på www.varnhemshistoria.se;
F 6. Inhysestugan under Backa - Kjärret 1770   samt A. 15a Torpet Kärret under Simmesgården

Kärret
- Simmesgårdens Torp på 1877 års karta


Husförhörslängderna visar att Kärret från början var en inhysesstuga under Backa gård på den här platsen. då samma boende finns kvar efter att stugan överförts till sidan Simmesgården efter 1803 års storskifte av Billingeliderna.

Kartan 1877 visar ett tydligt Torp med bostadshus, ladugård och tillhörande mark inom Klosters tilldelade område från Billingeliderna som sträckte sig fram under Vässtorp fram mot Backas marker.