C. 38 Tjursten - ett klippblock på Backas skogsvägUr ortsnamnsregistret
 

Tjurstenaröret finns omnämnt som gränssten på karta 1794.