C. 37 Gröngatan

Du hittar allt om Gröngatan på www.varnhemshistoria.se - klicka på den här länken; 
F 8. Nybygge på Lovalslätten 1779 - 1836 Gröngatan

F 8. Nybygge på Lovalslätten 1779 - 1836 Gröngatan

Från Ängerås går fortfarande 1877 tydligt den gamla kyrkvägen rakt ner förbi norr om Nygård.
 

Mitt emellan dessa gårdar fanns också den tidigare s k kallade Gatan upp till Backa gård, som också använde denna som sin kyrkgenväg.

Precis i korsningen mellan denna gata och Ängerås kyrkväg låg den forna Gröngatan under Nygården t o m 1840, oklart hur länge själva huset sedan fanns kvar. Därefter fanns husen på Backas mark och man kan se att platsen för den gamla inhysestugan nu är försedd med ladugård, vilken är borttagen på Nygårdens gamla torpplats Gröngatan. Det är torpet med ladugården som är det som kom att kallas Gröngatan under Backa och senare blev till självständig lägenhet Gröngatan fr o m 1919.

Nygården är utmärkt med två boningshus och en U-byggd stor ladugård för de båda ägarna tillsammans, samt några ytterligare boningshus. Från Nygården norrut går en väg till Ängerås gamla kyrkväg, där det på östra sidan ligger ett litet hus.