C. 35 Skitås/Flugås/Skrikås/Stekås/Bakås - arbetarbostäder

Arbetarbostäder på Backa som bl a kallades Skitås/ Flugås/Skrikås/ Stekås/Bakås

På bilden en av döttrarna till banvakten Alfred Andersson. Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp På bilden en av döttrarna till banvakten Alfred Andersson. Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

Foto av den svängda vägen förbi banvaktsstugan (till höger utom bild) och med den första av tre arbetarbostäder som låg utmed denna väg tvärs över den stora rundsvängen för järnvägen här vid Backa gård. Arbetarbostäderna utmed denna väg från Backa kallades för lite olika namn.

Carl Arvid Tell berättar 2023;
Från Backa räknat fanns innan järnvägen 'Skitås', som revs tidigt 1950-tal  - kallades så för att det var lite surt och skitigt där när det var blött.

Därefter kom Banvaktsstugan på andra sidan järnvägen.

Nästa hus kallades för 'Knektastugan' efter att den militära vaktstyrkan som fanns under andra världskriget då bodde där. Det har också tidigare kallats för 'Flugås'. Revs  under 1950-talet av Simon Falk för bygge av ett hus på Lövvik.

Till höger i bild syns alltså den gamla statarbostaden kallad 'Flugås/Kntektastugan'. Man anar också nästa bostad - 'Skrikås'. Kallades så för det var alltid väsen kring dem som bodde där. Det huset revs före 1943.

Sista huset blir då Solbacken, som fortfarande finns kvar - se nedan!

Ur Vernas anteckningar kan man se en lite annorlunda beskrivning av husnamnen;
"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra Stekås för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin."
Hon skriver också att ett av husen utmed vägen en tid kallades för 'Bakås'.

Men som sagt 'rart barn har många namn'.

Huset längst upp mot järnvägen på motsatt sida till Backa byggs 1938 - kallas för Solbacken

Du hittar allt om Solbacken genom att klicka här: C. 36 Solbacken

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Rättaren på Backa Tage Lindahl bygger huset 1922

Tage Georg Lindahl, född 1900-11-10 - död 1965
Helga Maria f. Johansson, född 1908-12-06 - död 1990
Vigseldatum 1938-10-29

Barn;
Klas Georg Lindahl, född 1944-03-01
Karin Maria Lindah, född 1948-02-05 - död 1990

Foto 1925 framför den 1922 nybyggda arbetarbostaden

Från vänster bakre raden; Olga Ceasar (Hildurs svägerska), Hedvig (Hedda) Lindahl och Tage Lindahl
I mitten står Maria Lindahl och t. h. om henne Hildur Ceasar (född Lindahl).
I främre raden står fr v; Margareta (Greta) Lindahl (dotter till Anna Viktoria Lindahl), Olof Sixten (Olle) Lindahl (son till Hedvig) och sist Sonja Falk (dotter till Ester Emilia Falk, född Lidahl)


På fotot är då Änkan/modern/mormordern Maria 66 år gammal, Sonen Tage är 25 år gammal och kusinerna längst fram Margareta 13 år, Olof 10 år och Sonja 11 år


Tages ursprungliga familj på Backa

Nya boende 1913 på Gröngatan under Backa;
Statkarl Frans Rikard Lindahl, född i Våmb 1866-09-03 - in 1913 från Eggby - dör här 1920
Hustrun/enkan Maria Josefina Gustafsdotter, född i Hvarf 1859-03-19 - gift 1891 - död 1939
Dotter Ester Emilia, född i Fredsberg 1891-11-08 - ut till Marum 1914
Dotter Anna Viktoria, född i Fredsberg 1892-10-23 - ut till Marum 1914
Dotter Hedvig Elisabet, född i Hvarf 1894-02-02
Dotter Hildur Sofia, född i Edåsa 1896-11-05 - gift, ut till Bolum 1916
Son Tage Georg, född i Hellum 1900-11-10 - ut till Solbacken 1922
Dotter Anna Margareta, född i Eggby 1912-06-23
Son Sixten Olof, född i Varnhem 1915-04-13
- övriga i familjen flyttar ut med Tage till nya huset 1922

Överst tillhöger ser man de *statbostäder' Nr 13 & 14 som byggts före 1915. De två är följdaktligen 'Flugås + Skrikås', eller med Vernas ord: 'Skrikås och Stekås'. Planen uppgjord för försäkringsärende. Se teckenförklaring på sidan C. 23 a.

Med 'Bakås' menas troligen det uppförda huset på Backa-mark,som fick namnet Solbacken - se rubrik; C. 36 Solbacken. Den gamle rättaren Lindahl byggde huset. I Solbacken bodde Olof Lindahl mellan 1938 - 1950, då han flyttade till nybyggd villa Fogdeliden i Varnhem på Fogdegårdens mark utmed Axvallsvägen.

Ur Vernas anteckningar;

"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra (Stekås) för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin.