C.  33 Sandlid under Backa gård

1800 Sandlid torp under Backa ->brinner ner 1944 och rivs

Du hittar allt om Sandlid på www.varnhemshistoria.se - klicka på följande länk: F 10. Sandlid under Backa

Torpet Sandlid under Backa låg något nordöst om Backa - här på kartan 1877 markerat med röd ring.