C. 30 Västtorp

Du hittar allt om Västtorp på www.varnhemshistoria.se - klicka på denna länk; F 3. Vässtorps hemman

Vässtorp blir 1763 torp under Backa gård -> delas i Grötlyckans torp och själva Vässtorp -> Grötlyckan köps fri 1919 -> liksom Vässtorp, som då blir 'Svea gård' - först kallad 'Svedjan'