C. 60 Fallet - soldattorp, Skaraborgs Regem Nr 326

Du hittar allt om Soldattorp Nr 326 - torpet Fallet - på www.varnhemshistoria.se - klicka på denna länk; 
F 3. Soldattorp Nr 326 - Fallet

Fallet 1:1, avsöndrad från Nr 1 Wäberga Nolgården 1 mtl, Nr 2 Wäberga Millomgården 1 mtl samt Nr 3 Wäberga Håkansgården 1 mtl

Fallet på karta över Wäberga 1701 - Knichteboställe/Knektboställe

(Uppförstorad akvarell på karta 1701 av lantmätare Mårten Bollby; Lantmäteriet Historiska Kartor)

Del av karta 1701 över Wäberga by, där man ser "Knichtestället" ner till höger och Sohlbergia/Solberga Gård uppe till höger och Backa inritat i kartans mittersta nedre del.

Soldattorpet Fallet säljs 1913

Inlagt av Kent Friman, 2013-04-08

Fallet Nr 1:1, Fallet, Backa, Varnhem

Karta upprättad av landtmäteriaskultanten Gunnar Linde 1923.

 

Fallet köptes 22 februari 1923 för 5 000 kr av verkstadsarbetaren Karl Wilhelm Johansson, Götene, av Herr K. Billing, Wäberga Nolgården, m.fl. hemman. Jordområdet innehöll då en areal av 10,36 hektar. Då kvarstod för de tre hemmanen i Wäberga 117,40 hektar.

 

Fallet och de tre gårdarna Nr 1 - 3 Wäberga ägdes innan försäljning av Backa gård och ägaren K. Billing.