C. 28 Tobakslyckan

Tobakslyckan - Nybygge under Backa 1764 - upphör 1852

Du hittar allt om Tobakslyckan på www.varnhemshistoria.se - klicka på länken här: F 4. Tobakslyckan

I mantalslängden 1764 ser vi noterat att "Ett nybygge Tobakslyckan" under Backa har uppförts tillsammans med ett Torp Grötlyckan.

Båda torpen har etablerats på Kronomark i Billingeliderna genom överenskommelse med Kronan och lyder under Backa.

Av namnet att döma kan Tobaksodling på platsen haft ett inflytande över namnandet.