C. 24 Skogsle't

Skogsle't vid Skarke fädrev

Klicka på kartan för att se den större! Den röda linjen är en del av den Gamla Solberga Gårds gräns. De prickade "vägarna" utgör en del av fädrevet upp mot markerna öster om Solberga Gård. Klicka på kartan för att se den större! Den röda linjen är en del av den Gamla Solberga Gårds gräns. De prickade "vägarna" utgör en del av fädrevet upp mot markerna öster om Solberga Gård.

Skogsle't vid Skarke färdrift låg alldeles i skärningspunkten vid Kvarntorp mot skiftena för Hustru Ingridsgården, med torpet Smedstorp, och Ängerås skifte.

 

Verna Andersson, Ljungstorp berättar:

 

"Korna gick ju på bete lösa på skogen och man måste hindra dom att gå hem igen så därför fanns det led.


De här vägarna har allid varit promenadvägar  - vägen från Sandlid till Solberga och vidare till Fagerdammen och vidare ut förbi Hökaskog  - Stentomten - tillbaka neråt Svea.

 

Under 40-50-talen gick vi i ljusa sommarkvällar såväl som på söndagseftermiddagar då släkten var på besök. Familjen bodde i Svea då. Man kunde också gå Västtorpa gata från Svea upp till skogen och det skogsled som fanns där vid tredje Smedstorp räknat från skogsle´t vid Kvarntorp och fortsätta till Fagerdammen som ofta var målet.


De gamla benämningarna på platser har levat kvar.Jag kan inte alldeles säkert säga att jag sett skogsle't vid Kvarntorp, men när man skulle förklara platsen sa man "skogsle´t vid Kvarntorp" även om det inte fanns kvar. Och syrenhäcken utmed vägen vid resterna av huset minns jag väl. "Vi vänder vid skogsle´t" sa man också."

Holger Kjellén, son i Hagen, C. xx, berättar:

När han på motorcykel körde hemifrån Hagen till sitt arbete på Backa gård på 1930-40-50-talen, hade han 13 grindar (led) att öppna och stänga!

I Hagen var en grind, en vid skogen till Solberga, vid Solberga ladugård 2 stycken, en vid Billdals ladugård, en när man precis passerat bäcken, sedan var det Skogsle´t C. xx, en vid Sandlid och en där bilvägen går idag, två mellan Nyborg och Backa och sedan kunde båda järnvägsgrindarna vara stängda både vid Nyborg och vid Backa.

Han berättade också att järnvägsgrindarna för Skövde Axvalls järnväg var stängda för det mesta och vägfarande fick själva öppna dem.
 
Denna väg kallas "Backa eller Skarke Fädref" enligt en köpehandling år 1853.

(Uppgifter: Verna Andersson, 2013)

Skarke och Västtorpa fädrev

Kartan ritad av Verna Andersson, Ljungstorp. Se också hela kartan - här!

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!