C. 26 Fagerdalen

Fagerdalen byggs 1810 på Backas tilldelade skifte i Billingeliderna 1803 - avstyckat 1929 till Fagerdalen 1:1 -> nu Backa 4:4 -> idag med adress Fagerdalen 2

Fagerdalen inritad på karta 1877 som Skygget

Du hittar allt om Fagerdalenwww.varnhemshistoria.se och på denna länk;
F. 11 Fagerdalen/Skygget 

Fagerdalen har också kallats 'Skygget' - så det namnet har fastnat på kartan 1877. Här utmärkt med namn i rött. Nämns första gången i husförhörslängd 1810, då som Fagerdalen.