C. 23 a Backa gård

Scrolla gärna ner för sidan - eller gå till Rubrikerna för Backa här nedan!

Se också gärna den särskilda sidan med Backas alla underliggande gårdar, torp och boenden - direktlänk här: 
www.varnhemshistoria.se rubrik; F. Backa gård - utom bysystemet med alla dess underliggande boningar

Östra gränsen för Backas ägor (1960) med rött. Östra gränsen för Backas ägor (1960) med rött.

Ur ortsnamnsregistret;


Backa Gård 1/2 mantal skatte och gods om ca 5 mantal i Skarke socken 1 jb nr: 4

Därtill underhörande bl a  n.r 1, 2 & 3 Väberga 3 mantal, 1 Solberga 1 mantal, 1 Soltorpet kronotorp, 1 Vässtorp 1/4 mantal och 1 Skarke Dunagården 1/2 mantal - senare utbytt mot Späckatorp.

Har alltid hetat Backa som namnform relaterat till den omgivande naturen.

"Anbiörn i backe i Walla (herrat)" - även "de Anbiörn i backa" samt "Anbiörn i baccka" - 31/5 1541 i Skara (HSkjHb 29, ss 110, 111) - handlingar rörande Skandinavisk historia XXIX.

Person från Backa benämns "Backare" (1907)

Under 1600-talet frälsegård tillhörig bla Erik Palm, fogde/förvaltare och trädgårdsmästare Höjentorp hos Magnus gabriel De La gardie. Som Trädgårdsmästare vid Höjentorp åren 1673 - 78, har han den 3/9 1673 som löneboställe 1/2 mtl. Backa.

I mantalslängden (skattelängd) är han införd första gången 1674. Enligt 1691 generalmönstringsrulla står han som Rusthållare för Fogdegården i Foxerna och enligt jordeboken 1692 som åbo på Bredegården i Foxerna. Den 14/8 1694 är hans änka Christina Dufva införd som Rusthållare i mönstringsrullan och likaså i 1695 års mantalslängd. under Skattegården i Foxerna, då tillsammans med en dotter och en Dräng.

Erik Palm ägde tydligen Sjöboden (1/2 mtl.), Bredegården (3/4 skatte) och troligtvis även Brunnsgården (3/8 skatte) i Foxerna, ty sonen Magnus Gabriel står som Rusthållare för de båda sistnämna gårdarna åren 1701 - 1736. Skattegården är sannoligt endast ett binamn på en av gårdarna, liksom Fogdegården också är. Alla gårdarna ihop torde utgöra Stora Foxerna.

Palm hade sitt namn på Höjentorp gårds räkenskaper fram till 1 maj 1692 och den 16 september samma år, har hans hustru skrivit under räkenskaperna med sitt namn "Cristina Ingelsdotter, en högt bedröfvart Enka" och man kan då sluta sig till att Erik dog innan 16 september 1692.

Erik Palm, kallades även Eriksson Palm enligt brev av den 10/3 1670.

Backa gård - en korthistoria

Backa Gård 2013 Backa Gård 2013

ÄGARE

        -1540 Klosterhemman
1640- 1650 Kronan
1650-1682 Greve Magnus de la Gardie
1682-1721 Kronan
1721-1832 Familjen Lundin
1832-1844 Familjen Svalander
1844-1873 Familjen Wetterberg
1873-1886 Familjen Schöler
1886-1913 Familjen Eklind
1913-1934 Familjen Billing
1934-1936 Familjen Ranow
1936-1968 Familjen Harry Tell
1968-1999 Familjen Hans och Carl-Arvid Tell
1999-2018 Familjerna Jakob och Carl-Harry Tell
- därefter delas gården mellan brödrafamiljerna
 

År 1721 köpte Häradshövding Jonas Lundin Backa av Kronan. Backa hade tidigare varit ett hejderidarboställe, men nu fick den nya ägaren till uppgift att utöva tillsyn över Billingens kronopark. Samtidigt som Lundin köpte Backa köpte han också en av gårdarna i Väberga by, en by som gränsade i norr till Backa. Under 1700 - talets gång köpte han de två andra gårdarna i Väberga om vardera ett mantal. Se mer direkt nedan!

År 1848 köpte den dåvarande ägaren Niklas Wetterberg gården Solberga, och i och med detta fick Backa i stort sett sin nuvarande storlek. En hel del mindre fastigheter har inköpts av senare ägare men en del avyttringar har också gjorts. Under 1880-talet uppförde Schöler den nuvarande huvudbyggnaden på Backa, dvs det stora stenhuset, och detta var nog en av orsakerna till att gården fick säljas på exekutiv auktion år 1886. Från 1890-talet och framåt har de olika ägarna genomfört en modernisering av jordbruket, tex stenröjning och dikning.

(Text och bild av Johanna Tell / Carl Arvid Tell - från tidigare hemsida)

ALLA RUBRIKER PÅ SIDAN OM BACKA GÅRD

Backa gård - en korthistoria


1600-tal
- Familjen Palm och Backa gård 1600-tal
Modern Palms troliga uppväxtmiljö; Höjentorps slott som brann 1722

Magnus Gabriel Palms barndomshem - Höjentorps kungsgård i Eggby

1700-tal
- Backa - ett militiehemman inlöst till Skattehemman 1721
Karta 1701 öfver Wäfbergia by - fyra gårdar uti Skarke Sochn med Backa gård 1/2 mantal vid gränsen
Fornminnesregistret Riksantikvarieämbetet angående Väberga by - karta
Backa blir herrgård och har nu tagit över platsen för Väberga by - gamla byn med sina gårdar
  försvinner och jorden läggs under Backa

Häradshövding Jonas Lundin köper Backa 1721
Backa gård ritas om 1727- 6 år efter lagman Johan Lundins övertagande
En 1700-talsträdgård skapas på Backa

Något om Lundinsläkten i Stockholm
Häradshövding Jonas Lundins gravkor i Varnhems kyrka
Lite kort om familjen Lundin i Skaraborg
- Alla boende på Backa gård i husförshörslängderna under 1700-talet

1800-tal
Backa egendoms ägarhistoria 1832 - 1900
Backas ekonomiska gränser 1877 års karta

Sofia Magdalena Lundin Leijonstolpe säljer Backa till Svalander 1832

Köpebrev 1832 vid Svalanders köp av Backa gård (ej Solberga)
Svalander säljer till Wetterberg 1844

Fastebrev 1845 för Herr Löjtnanten & regementskvartersmästaren Niklas Wetterberg vid köp av Backa
  gård m fl hemman

Wetterbergs fastebrev för köpet av Solberga gård 1848

Wetterberg löser 1855 ut Solbergas skyldighet att hålla kronoträd

Wetterbergs arvsskifte den 18 mars 1870

Schölers övertagande av Backa m fl 1873 - "fastebrev" från häradsrätt
Backa gårds åbyggnader 1882

Schölers konkurs - exekutiv försäljning av Backa med gårdar 1886
Backas huvudbyggnad på foto - relativt nybyggd - bild kring 1890/1900

1900-tal
Familjen Eklinds tid på Backa gård 1886 - 1912
Familjen

Familjen Eklind- ett tragiskt slut på Backa-tiden för denna familj!

Begravningsgodis och annat tillbehör enligt tidens tradition

Begravningskonfekt, kistkrans, kringlor & snaps var då ett måste  

Alfred och Harald Eklinds grav vid norra muren Varnhems kyrkogård


- Plan över Backa gård efter 1915

Beskrivning av stallet byggt 1915 - samt försäkringsvärdering
 

Backa efter Eklinds 1912 - köpare Konrad Billing
Minnen från Backa genom drängens son - Sture Andersson ur boken; Den sista generationen

 

Köpare - Edit Eklund, gift Ranow, född 1897-11-12 i en 'lägenhet' på Korsmaden i Södra Kedum -
  fortfarande idag välbehållet i släkten - foton


- Familjen Tell köper Backa - Familjen Tell på Ökulls gård innan sonen Harry Tell köper Backa
Den gamla huvudbyggnaden på Ökulls gård 1890
Familjen Tell på Backa Gård 1936 och in i våra dagar
Ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Bilder från gårdsarbetet på Backa 1940-tal
Under kriget blev Backa gård en fältdepå
Harry & Märta Tells aktiva arbete med gården till 1968

1968 köptes gården av sönerna Carl-Arvid och Hans Tell

Lite senare bilder från Backa gård

2000-tal
Carl Arvids söner nya ägare till Backa gård 1999
Lite om verksamheten under 2000-talet


Backa egendom med några bilder på huvudbyggnaden under åren

Backas nya ladugård - artikel ur Varnhemsbygden 2014

Alla boende på Backa huvudgård 1836 - 1938 enligt kyrkböckerna

Familjen Palm och Backa gård 1600-talPalmstenen vid Eggby kyrka som tidigare var stenen som var lock till familjens gravtumba. Plaketten visar att Klockarebohlet skänktes till församlingen.

Palmfamiljen ägde många gårdar i trakten - så här står det för Späckatorp;

Köpt till Skatte af Assesoren och Lands kamreraren Herr Magnus Gabriel Palm för 20 riksdaler efter Köpe bref den 4 september 1719, efter att ha köpt både Solberga gård och Klockarebolet i Eggby 1715 för 120 riksdaler.

BIOGRAFI FÖR SLÄKTEN PALM - ASSESOREN & LANDSKAMERERAREN MAGNUS GABRIEL PALM:

FADERN

Fadern Erik Palm
. Född före 1630 i Eskilstuna. Död före 16 Sept. 1692 i Eggby.

Erik Palm var befallningsman och Fogde på Höjentorp, Eggby.

Enligt en del brevväxling med Magnus De la Gardie så hade Erik Palm varit 7 år i tjänst på Holländsk Ostindiefart innan han på 1660-talet fick tjänst som Trädgårdsmästare på Höjentorp, senare Inspektor och Befallningsman och år 1678 är han Fogde på Höjentorp.

I mantalslängden (skattelängd) är han införd första gången 1674. I 1691 års generalmönstringsrulla står han som Rusthållare för Fogdegården i Foxerna och enligt jordeboken 1692 som åbo på Bredegården i Foxerna. Den 14/8 1694 är hans änka Christina Ingelsdotter Dufva införd som Rusthållare i mönstringsrullan och likaså i 1695 års mantalslängd under Skattegården i Foxerna, då tillsammans med en dotter och en Dräng.

Palm bevittnade 2/3 1677 ett köpebrev på Hjelmvik, omnämnt i Skånings härads dombok. Vid samma häradsrätt anförde han på tinget i Vånga 1680 att Broke kvarn i Härlunda hade nedbrunnit två år tidigare. 7/2 1687 skänkte Palm till Eggby kyrka en bok han inköpt i Mariestad. Denna bok är Eggbys äldsta kyrkobok, och i densamma har han själv inskrivit var han köpt den, daterat enligt ovan med Höjentorp samt sitt namn. Nästa gång han nämns i boken är en däruti införd kladd från 1684 då han vid påsk lånat 7 Daler av kyrkan och år 1690 giver han 4:14 till kyrkan. Därefter är han dopvittne några gånger, sist år 1691.

Som Trädgårdsmästare vid Höjentorp åren 1673 - 78, har han den 3/9 1673 som löneboställe 1/2 mtl. Backa.

Erik Palm ägde tydligen Sjöboden (1/2 mtl.), Bredegården (3/4 skatte) och troligtvis även Brunnsgården (3/8 skatte) i Foxerna, ty sonen Magnus Gabriel Palm står som Rusthållare för de båda sistnämna gårdarna åren 1701 - 1736. Skattegården är sannolikt endast ett binamn på en av gårdarna, liksom Fogdegården också är. Alla gårdarna ihop torde utgöra Stora Foxerna.

Palm hade sitt namn på Höjentorp gårds räkenskaper fram till 1 maj 1692 och den 16 september samma år, har hans hustru skrivit under räkenskaperna med sitt namn "Cristina Ingelsdotter, en högt bedröfvad Enka" och man kan då sluta sig till att Erik dog innan 16 september 1692.

Man kan senare se kontakten med Erik Palm när grevinnan Maria Euphrosyne De la Gardie drabbades hårt av den älskade makens död (26 apr. 1686). Hennes viktigaste omsorg var att den bortgångne skulle bli på ett hederligt sätt jordad. Hon ålade sin befallningsman på Höjentorp Erik Palm att taga vara på de materiella resurser som härtill fordrades, hon ägnar omtanke åt gravens iordningställande i "Varnhems" kyrka, och hon redigerar inbjudningsbrev till begravningshögtidligheten. Rörande är hennes bön till Olov Rudbeck, att han skulle ordna med musik till begravningsakten, emedan den avlidne »i livstiden varit därav ej ringa liebhaber».
Maria Euphrosyne De la Gardie ordnade med den gravkassa i De la Gardies namn som kom att förvaltas av församlingen i Varnhem. Efter hennes död förs även hennes kista slutligen till graven i Varnhem.

Erik Palm, kallades även Eriksson Palm enligt brev av den 10/3 1670. I ett brev omkring 1667 - 69 nämner han sin broder Daniel Eriksson Waldon på Läckö, angående leverans av trädgårdsdetaljer. Daniel Eriksson Waldon, och Erik Eriksson Palms fader har ägt mark i Eskilstuna. Om de är hel eller halvsyskon är däremot ovissare. I en dombok 1719 kallas Catharina Danielsdotter Waldon och Magnus Gabriel Palm för syskonbarn, varför det är mycket troligt att Daniel Eriksson Waldon är Erik Eriksson Palms bror.

Erik Palm är begravd i Eggby kyrka.
På Eggby kyrkovägg södra utsida finns en sten med två palmer och initialer inhuggna. Stenen är en del av en s.k. gravtumba, en grav som ligger ovan mark eller golv. Palmerna får väl representera ett slags vapen för släkten Palm.
Enligt ett gammalt brev av okänd författare står det under det högra palmträdet en latinsk text och Psaltaren 92:13, vilken lyder: "Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd såsom en ceder på Libanon växer han till".
I stenen är en minnesplatta infälld som minne av sonen Magnus Gabriel Palms donation av klockarbostället i Eggby.


MODERN

Modern Christina Dufva, född omkring 1640. Död 1720-11-17 i Prästgården, Ekby i Skaraborgs län. Hennes fullständiga namn, Christina Ingelsdotter Dufva, finns angivet i sonen Magnus Gabriel Palms donationsbrev.

Då hennes namnteckning finns i räkenskapsböckerna på Höjentorps gård har hon som kvinna haft en framträdande roll på Furstinnans och Grevens gård. Hon kan ha varit sällskapsdam eller hovdam hos Maria Euphrosyna, Magnus Gabriel De la Gardies furstliga gemål, på Höjentorp. Denna stora kungsgård, i Valle härad var det enda gods Maria Euphrosyna fick behålla efter den stora reduktionen år 1681.

Någon menar att Christina Dufva växte upp hos den Grevliga familjen De la Gardie. Hur som helst stod hon och maken Erik Palm säkert mycket nära den Grevliga familjen, då deras barn Magnus Gabriel och Maria Euphrosyna fick namnen efter Herrskapet.
 
Slottet Höjentorp brann ner till grunden den 4 september 1722. (Det finns en bild på slottet i Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg innan den stora branden).

Ur Ekby dödbok 1720: "Afsomnade i Herranom H. Christina Dufwa, Sahlig Inspektorn Erich Palm i tijden Kära Maka d: 17 november, sedan Hon tilförne sig mycket gudeligen och wäl beredt Hafwer, och begrofs uti förnäämbt folks närwaro d:18 Maji 1721 af Past: Dro And. Bechio, 80 åhr gammal: Hon hafwer lefwat som en gudfruchtig Siäl ägnat och anstått, upfödt sina barn i gudsfruchtan, sampt låtit them informera i wackra konster och Dögder".

Den 19 september 1723 blev de jordiska kvarlevorna av Christina Ingelsdotter Dufva transporterad från Ekby till makens vilorum i Eggby kyrka och den ursprungliga graven, där huvudstenen med palmerna stod på marken eller golvet. Eggby kyrka reparerades år 1846 och det var möjligen då som graven förändrades och locket från gravtumban med palmerna placerades vid kyrkoväggen.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Modern Palms troliga uppväxtmiljö; Höjentorps slott som brann 1722

Ur Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg  - bild från Militärmuseet i Axvall nr 1068, 2013. Ur Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg - bild från Militärmuseet i Axvall nr 1068, 2013.

Höjentorps egendom där ägaren som friköper Späckatorp från kronan föddes och växte upp med sin far Erik Palm och modern Kristina Ingelsdotter Dufva. Fadern avancerade från trädgårdsmästare till fogde på Höjentorp!


SONEN

Sonen Magnus Gabriel Palm född 1665, kronofogde, borgmästare i Lidköping 1726, död 30 juli 1758 i Jönslunda, Sunnersberg, gift med Anna Håkansdotter. Var befallningsman år 1700 och kronobefallningshavare i Läckö Fögderi eller i Grevskapet åren 1698–1705, länsbokhållare åren 1711–1715, Landskamrerare åren 1720 - 1729, Assessor år 1736 samt ännu vid sin död.

Var ansvarig i Binneberg den 1 mars 1710 då, vid inskrivningen av krigsfolk som skulle stå mot danskarna, Allmogen gjorde uppror och grymt mördade den i Varnhem begravde kronofogden Warenberg*. Kamreren Palm räddade sig genom att hoppa ut genom ett fönster i tingssalen.

Magnus Gabriel Palm rustade för Bredegården och Brunnsgården i Foxerna åren 1701–1736. Var som Landskamrerare bosatt i Mariestad, där dottern " Nora" föddes. Donerade den 19 december 1723, 1/4 mantal Klockaretomten som Klockarebostället till Eggby kyrka. Detta hemman alldeles intill kyrkan hade Palm köpt av Kronan den 28 juli 1715.

Carl XII:s krig i Ryssland kostade stora pengar och enligt ett brev av Kongl. majt. daterat den 20 mars 1701 i huvudkvarteret i Lais på Livland, så måste kronan sälja ut Kronojordar och Rusthåll. Palm köpte samtidigt kronohemmanet Solberga i Skarke socken, Valle härad. Köpeskillingen för dessa två hemman uppgick till 120 daler silvermynt och kvitterade gjorde Landsräntemästaren Magnus Hök.

Palm donerade även 60 silverdaler till utbyggnad av Sunnersberg kyrka år 1709. I jordeboken står han som ägare till Storegården, Otterstad och Jönslunda, Sunnersberg. Han hade även fast egendom i Vadsbro härad, samt skatterättigheter till Mellomkvarn, värde 2000 riksdaler och Översta eller Lilla kvarn, värde 1000 riksdaler.

Därtill köpte han år 1719 Späckatorp i Valle härad för 20 riksdaler. (Ur specialjordeboken 1925)

Magnus Gabriel hade tre systrar och två bröder.
En broder, Gustaf Adolf Palm nämns år 1728 som Borgmästare i Lidköping, vilket han enligt uppgift skulle ha blivit 1726. Född omkring 1680, död 1746-03-15 i Lidköping.

Den andre brodern, Carl Magnus Palm. Kornett. Död 1716-08-12 i Tobolsk, Sibirien Ryssland.

Magnus Gabriel Palm lät trycka en bok med sin broders brev som krigsfånge i Sibirien med titeln:

"En swensk gudfruchtig fångas hiertröriga bref, skrifwit vtur Siberien til sin kiära broder landz cammereraren Magnus Gabriel Palm. För thesz werdighet skul, vtaf tyskan afsatt på swensko, och andra gången af trycket vtgångit, åhr 1726. : vti julii månad./(C. Magn. Palm.)"

Skara, tryckt hos konglige gymnasii boktryckiaren; Hermann Arnold Möller - boken finns än idag på bibliotek!


Delar av dessa uppgifter hittar du på följande hemsida: http://hem.passagen.se/s.lundgren/1224.htm)


<- Tillbaka till Rubrikerna

*Kort om Wahrenbergs öde

Artikel i Falköpings Tidning 20/12 1941

Magnus Gabriel Palms barndomshem - Höjentorps kungsgård i Eggby

Statens Fastighetsverk anger nuvarande Mangårdsbyggnad byggnadsår till 1727.


Slottet ödelades vid en stor brand 1722. Fem år senare började den nuvarande mangårdsbyggnaden (belägen ca 200 m norr om slottsruinen) att anläggas av den nya arrendatorn, Jonas Alströmer. Alströmer bedrev fåravel på gården och startade även en skola. Höjentorp har betraktats som Sveriges första lantbruksskola. Skolan lades ner 1766, men Alströmers arvingar fortsatte att arrendera gården fram till 1832. Därefter har andra arrendatorer verkat på gården.

(Vykort ur Roger Ljungbergs samling, Skövde)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa - ett militiehemman inlöst till Skattehemman 1721

Ur Specialjordeboken 1825;


"Reducerat Militie Hemman med 1682 Års Ränta ifrån Grefwe Magnii Donation, inlöst till Skatte af Häradshöfdingen Jonas Lundin, jemte Nohlgården Wäbergha för 150 riksdaler Silfwermynt efter Köpe Bref den 24 mars 1721. Räntan Kronan Behållen, på Kronoparcken Billingen beläget, i Rote Nr 3, med 6 rd slmt Taxat;-"


<- Tillbaka till Rubrikerna

Karta 1701 över Wäfbergia by med fyra gårdar uti Skarke Sochn
- med Backa gård 1/2 mantal strax utanför gränsen vid tiden

Klicka på bilden för större karta! (Lantmäteriet Historiska Kartor) Klicka på bilden för större karta! (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Vid tiden för sekelskiftet 1600-1700, var Backa gård fortfarande relativt obetydlig som gård - söder om Väberga.
 

Wäfbergia by var 1701 vid denna geometriska avmätning en ansenlig by till ytan, med gårdsbyggnaderna samlade norr om Backa, då inte var skiftade. 150 år senare var byn borta som by och juridisk enhet i lantmäterivärlden. Troligen mest på grund av att en frälseägare samlade marken till sig. Som ensam ägare av marken kom Väbergas gårdars marker att senare i stora drag införlivas med Backa egendom som växte och blev centrum för jordbruksutvecklingen här på nordbillingen västra sida, med huvudägaren bosatt på egendomen Backa.


Väberga by gränsade mot Öglundavägen i väster, Backa gård i söder och Såntorps by's, Torp's och Höjentorps, Skarkes och Klåsterets ägor på norra/ östra sidan samt Sohlbergia ägor samt samfälld betesmark på östra sidan.

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byn.

Söder om Väberga och sydväst om Backa gård lår gårdarna i Skarke by relativt väl samlade före laga skiftet 1853.

Öster om Backa ligger ett Knichteställe, dvs det senare benämnda soldattorpet "Fallet".

100 år senare så tecknades Backa och Wäberga snarast som en enhet på kartorna. Här en akvarell av lantmätaren inför storskiftet av Billingeliderna 1803 på karta från 1794. Kartan är vänd med norr till vänster på kartbilden.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Fornminnesregistret Riksantikvarieämbetet angående Väberga by

Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet Koordinater SWEREF 99 N,E6473983, 421523 Skala 1 : 5000 Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet Koordinater SWEREF 99 N,E6473983, 421523 Skala 1 : 5000

Riksantikvarieämbetet skriver:
 

"Bebyggelselämningar, inom ett ca 175x50-125 m st område (N-S).Hela området har praktiskt taget varit bebyggt. Där finns minst 7 grunder efter bostadshus, alla troligen enkelstugor, ca 30 grunder efter uthus och 2 källargrunder.

Intill uthusen syns flera gropar efter gödselstäder. En detaljkartering i jämförelse med kartmaterial skulle klarlägga gårdarnas planering. I S delen finns en fägata bestående av 2 rester av stenmurar ca 50 m l(ÖNÖ-VSV) som i V syns mynna i en öppen plats. Beväxt med enstaka lövträd i huvudsak äldre askar. Bytomtens utsträckning har sannolikt varit något större. I dess kanter ligger nu 4 bostadshus, varav möjligen ett i NV skulle kunna vara rest av äldre bebyggelse. 2 är sentida arbetarbostäder och ett är en modern villa. Tomterna till dessa har medtagits endast i den mån bebyggelselämningar är synliga.

Flera kan finnas på den ytligt planerade villatomten i SV. Om bytomten gått ut över numera odlad mark eller området för Backa gårds nuvarande ekonomibyggnader är oklart. Söder om stallet in i områdets södra del är en gammal vägbank och en damm, som har ingått i bytomten. Välbevarad bytomt, som måste anses helt övergiven genom den sena herrgårdsbildningen söder härom (Backa egendom)."


Runt om i det forna Väberga finns fortfarande än idag många lämningar av mycket tidigt brukande av jorden och spår efter forngravar. Hela Solberga/Väberga-området ger en atmosfär av "forntid" och tidig bosättning med brukade jordar här på den västra Billingssluttningen.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa blir herrgård och har nu tagit över platsen för Väberga by - gamla byn med sina gårdar försvinner och jorden läggs under Backa

Så här såg platsen ut 1989.                           (Ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage)


<- Tillbaka till Rubrikerna

Häradshövding Jonas Lundin som köper Backa 1721

Materialet nedan är framtaget av Margareta Dalin, Kerstin Lidberg och Kent Friman.


Häradshövdingen Jonas Lundin är gift med Anna Beata Sjöberg. Han dör 1736 och får sitt sista vilorum tillsammans med hustrun i eget gravkor i Varnhems Klosterkyrka 1738.

De får sönerna Eric, född 1714 och Fredric.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Redan 1764 ser vi att det bildats två torp under Backa
- Tobakslyckan och Grötlyckan

Texttolkning;
"Backa, aflidna Häradshövding Lundins Enkefru, .........
- Ett nybygge Tobakslyckan ....
- Ett nybygge Grötlyckan ....

Backa gård ritas om 1727-6 år efter lagman Johan Lundins övertagande

Klicka på bilden för större karta! (Lantmäteriet Historiska Kartor) Klicka på bilden för större karta! (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Backa geometrisk Delineation 1727. Troligen fastläggs nu gränserna för hemmanet med den nye ägaren. Till höger om Backa boningshus på kartan motsvarar det nu fastställda området nästan området inom järnvägsböjen i senare tid. I nordväst kan man se att Väbergia mellangården 1/2 mantal gränsar och det skall finnas en fägata ("fänadsdrift") mot utmarken. På den högra sidan - nordöst och österut - så möter i allt utmark. Detta var mark som tillhörde Kronoparken fram till att Kronoparken i det som kallas Billingeliderna skiftades 1803.

Backa gård hade tillsammans med Nohlgården köpts 1721 av häradshövdingen över Valle, Gudhem, Kåkinds och Vilske härader, Johan Lundin, för 150 riksdaler silvermynt. Kartan kom alltså 6 år efter köpet.                                                                         

(Ur Billingen längesen; artikel av Verna Andersson, Ljungstorp, 1989)


I söder gränsar kohaga till Prästgården i Skarike och i sydväst "Skarikes byijhemand åkrar". Västerut Skarikes byes ängar.


Man kan se att en ny trädgård anläggs västerut från huvudbyggnaden på Backa och ladugården ligger lite nordost om huvudbyggnaden. Redan vid den här tiden går det att se ursrpunget till den senare rundeln framför huset på den östra sidan som en gårdsplan.


 Här har också den lilla backstugan som fanns på 1701 års karta norr om Backa gård övergått i Höjentorps ägo - Tåhn eller Dijkaretorpet kallas den nu.


<- Tillbaka till Rubrikerna

En 1700-talsträdgård skapas på Backa

En "ny trädgård" väster om dåvarande huvudbyggnad skapas på kartan 1727 - den östra trädgården har framfartsvägen till huvudbyggnaden och närliggande ladugård och övriga gårdsbyggnader.


Här beskrivs också den då av Johan Lundin ägda Wäbergia Mellangården 1/2 mantal frälse ligga ett stycke snett emot denna östra trädgård på andra sidan "Fänads drift åt Utmarken" uppåt Billingesidan.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Något om Lundinsläkten i Stockholm

Grosshandlare Fredrik Lundin i Stockholm,
son till Häradsdomaren Jonas Lundin,
broder till Lagmannen/Häradshövdingen Erik Lundin, Hörryda Härlunda
samt far till Johan Fredrik Lundin, flyttar in på Hörryda 1776


1759 Fredrik Lundin arbetar som Contorsassistent under handelsmannen Anders Blomgren som har titeln, Direktör och riddare, blir senare fadder till Fredriks ännu ofödda dotter. (Stork.förs. Al:7(1750-1759) s. 337) 

1760-03-13 Handelsmannen Fredrik Lundin gift med jungfrun Anna Birgitta Classon. (Stork.förs Ela:3(1748-1772) s.199)

Grossisten Fredrik Lundin
Hustrun Fru Anna Britta Classon
Sonen Johan Fredrik Lundin, född 1761-02-25.

Bland faddrarna ses consuln Joan Classon och mamsell Margareta Classon  (Stork.förs. Cla1:10 (1752-1764) s. 287)

Dotter Anna Maria Lundin född 1762-08-16.

Faddrar är bl. a.: Direktören Riddaren Anders Blomgren och Margareta Classon född Worster. (Stork.förs. Cla1:10 (1752-1764) s. 331)
 

1774 köpte grosshandlare Fredrik Lundin en tomt i Danviken vid Masthamnen. I ägorna ingick berget med stjänskansen* och stora delar mark både i väster och i söder samt en triangelformad del norr om berget. Den kvadratiska planteringen av lindarna härstammar från hans tid. Stjärnskans

*År 1659 byggdes en Stjärnskans med en befästning på berget ovanför och fick namnet Danvikens Skans. Tillsammans med Djurgårdens Skans skulle denna befästning bevaka inloppet till Stockholm för Stockholms försvar. När Danvikens Skans förlorade i betydelse kom det nya ägare. År 1710 var ”Peståret”. Ryska krigsfångar fick bygga den kanonväg som än idag leder upp till bergets topp. Uppe på krönet finns också kvar några gamla hus och lägenheten Bergshyddan.

Uppe på berget anlade Fredrik Lundin år 1774 sin Fåfänga (lusthus) som av August Strindberg beskrivits som ett ”lusthus på berg med vidsträckt utsikt, där ägarna stundom samlade sina vänner och kalasade med dem”.

Lundinska Malmgården, Lusthus och trädgård;
Vid Lusthuset anlade Lundin en trädgård. Terassmurar byggde han av stenen från befästningen och vägarna upp till berget fanns ju redan.
1779 lät Lundin uppföra en Malmgård bestående av en huvudbyggnad samt ett litet mindre hus på den triangelformade tomten nere vid sjön. 

1780 blev han involverad i en konkurs och flydde till Norge. Hela området bjöds ut till försäljning.

Säteriet Hörryda, Härlunda;
1797 3/3 avlider "i livstiden Lagmannen Högädle* Herr Eric Lundin" på Hörryda, Härlunda, 82 år & 8 mån av "ålderdoms bräcklighet".
1798 2/3 avlider på Hörryda Fredrik Lundin av "ålderdoms bräcklighet", en månad efter att sonen Johan Fredrik gift sig där.
 

*Titulatur i skrift (”högädle”) för alla civila och militära ämbetsmän som innehade kunglig fullmakt eller befattningshavare som var jämlika med dem.


Bouppteckningen visar att Eric inte har några andra arvingar och brorsonen Jean Fredric Lundin har genom testamente 2 april 1792 fått all egendom.
Redan 1776 hade Johan Fredrik Lundin flyttat in på Hörryda till farbrodern Eric.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Häradshövding Jonas Lundins gravkor i Varnhems kyrka

Lundinska gravkorets fasadöverstycke uppsatt på klosterkyrkans mäktiga södervägg. Foto Kent Friman, copyright, 2014. Lundinska gravkorets fasadöverstycke uppsatt på klosterkyrkans mäktiga södervägg. Foto Kent Friman, copyright, 2014.

Lundins gravkor

"Ett gravkor från 1738 för Häradshövding Jonas Lundin och hans hustru Beata Sjöberg har varit beläget mellan De La Gardiska gravkoret och Strävpelaren väster därom. Gravkoret hade en liknande upbyggnad som det på  Norra sidan belägna Svedberska gravkoret. Det berättas 1779 Vara murat och försett med dörr av ek samt spåntak. Nu återstår blott fasadens överstycke av kalksten, uppsatt på södra sidoskeppets yttermur.

Stenen har följande inskrift: Häradshövding Jonas Lundins och thes kära hustrus Fru Anna Beata Sjöbergs beställda Hvilorum åhr 1738.

År 1918 återfanns rester av gravkorets grundmurar, vilka emellertid måste rivas på grund av markens sänkning till medeltida nivå. Rester av kistor påträffades därvid och gravsattes ånyo under den marknivån på samma plats."
 

(Ur boken ”Varnhems Klosterkyrka” av Ralph Edenheim och Ingrid Rosell via Carl Arvid Tell, Backa gård, 2014)
 

Häradsdomare Jonas Lundin fick fullmakt 19.7.1716 - hans ämbetsperiod var 1716–1736†

Häradsdomare Erik Lundin, son född 1714, fick fullmakt 10.2.1747 - hans ämbetsperiod var 1747–1769


<- Tillbaka till Rubrikerna

Lite kort om familjen Lundin i Skaraborg

Varnhems klosterkyrkas södervägg. Foto Kent Friman, copyright, 2014. Varnhems klosterkyrkas södervägg. Foto Kent Friman, copyright, 2014.

Ett stycke söder om klosterkyrkan och från mitten av den synliga klosteranläggningen ser man stenen ungefär i mitten av den här bilden.

Lite kort om familjen Lundin i Skaraborg;

Wälborne* Lagmannen Eric Lundin, född 1714, och ägandes herrgården/säteriet Hörryda i Härlunda, skriven där i husförhörslängden 1773. (Finns kvar som B/B-gård idag nära Bjärklunda Kyrka)

*Välborne är en höghetstitulatur som i Sverige tillkommer obetitlade medlemmar av adeln. 


Eftersom det i en lantmäterihandling kring Skarke skrivs: Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin - borde han också varit Adlig - vilket väl Lagmanstiteln vid den här tiden föreskriver.
Det framgår av Karttext 1795 för Skarke by att just han 1795 också ägde Skarke Ledsgården 1/2 hemman tillsammans med en Anders Pettersson.

*******
Han får sällskap på Hörryda herrgård/säteri av en Herr Johan Fredric Lundin, fö. i Stockholm år 1761-02-25
- denne gifter sig 1798 med Fru Sophia Magdalena Leijonstolpe, född 1775-08-15 som flyttar in från Wing. I vigselboken för Skärv finns inga föräldrar till Johan Fredrik inskrivna.Han kallas här för herre till Backa. De får på Hörryda barnen;

Sonen Jonas Eric, född 1799-05-02, 
Dottern Anna Cathrina, född 1803-04-07
Dottern Fredrica Sophia, född 1809-03-27
Dottern Ulrica Regina, född 1813-04-24
Dotter Lovisa Charlotta, född 1819-11-29

Maken/Fadern Johan Fredric Lundin dör här 7/4 1822 

Sonen/Maken Jonas Eric gifter sig 1823 med 
Fru Christina Lundqvist, född i Dala 1794-01-16 - de får barnen ;
Dottern Sophia Margaretha, född 1824-10-17 - hon dör här 16/1 1826 (4 dgr efter fadern)
Sonen Jonas Fredrik, född 1826-04-17

Jonas Eric dör här 12/1 1826

- övriga familjen lämnar Hörryda och säljer till Kamreren J. Sjöstedt, Skövde år 1826
**************************************************************************************************************************

Ur specialjordeboken kan vi se att Häradshövding Jonas Lundin som köpare av Backa 1721;
"Reducerat Militie Hemman med 1682 Års Ränta ifrån Grefwe Magnii Donation, inlöst till Skatte af Häradshöfdingen Jonas Lundin, jemte Nohlgården Wäbergha för 150 riksdaler Silfwermynt efter Köpe Bref den 24 mars 1721. Räntan Kronan Behållen, på Kronoparcken Billingen beläget, i Rote Nr 3, med 6 rd slmt Taxat;-”


Denne Jonas Lundin med sitt köp av Backa 1721 var far till Eric Lundin, född 1714 och till f.d. Grossisten Fredrik Lundin, Stockholm, vars son Johan Fredric Lundin ärver hans förmögenhet.

Jonas Lundin, som 1721 köper Backa dör 1736.
Sonen Eric Lundin, född 1714 dör på Hörryda 1798.

Brorsonen Johan Fredric Lundin, född 1761 i Stockholm, dör på Hörryda 1822

Backa 1823 - 1832

Enkan till Johan Fredric Lundin, född 1761 i Stockholm,
Fru Sophia Magdalena Lundin Leijonstolpe, född 1775 in med barnen på Backa från Härlunda 1823
Dottern Anna Cathrina, född 1803-04-07
Dottern Fredrica Sophia, född 1809-03-27
Dottern Ulrica Regina, född 1813-04-24
Dotter Lovisa Charlotta, född 1819-11-29

Enligt detta dokument från Backas arkiv säljer hon Backa för sig och sina barn till Svahlander 1832 - se nedan!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Boende på Backa gård i husförshörslängderna under 1700-talet

Husförhörslängd
Varnhem Al:1 (1779 - 1789)
Backa  1/2 mtl
(ägs av familjen Lundin)
 
Enk. Stina Jonsdotter, född i Löthan 1723
Dotter Maria Larsdotter, född i Wäberga 1767
 
Tjänstefolk

Pigan Maria Svensdotter, född i Bjerka 1756 - ut Husgärdet 1785
Pigan Chatarina Arvidsdotter, född i Härlunda 1757 - in fr. Härlunda och ut Bjerka 1779
 
Inhyses på samma plats
Mannen Jonas Månsson, född i Forshem 1730
Hustrun Lena Andersdotter, född i Storåsen 1730
Son Anders, född i Stjelkholm 1765-02-28 - ut Torp 1779
Son Lars, född i Skjerf 1770

************************************************************************************************* 

Soldate Bostället N:r 326 i Wäberga rote (där Backa ingick som rusthåll)

Inhyses Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1732
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Böne 1729
 
Tjänstefolk
Pigan Annicka Clasdotter, född i Torp/Gatan 1752 - ut Höjentorp 1782 och in fr. Gatan 1785
 

Husförhörslängd
Varnhem Al:2 (1786 - 1791)
Backa 1/2 mtl 
(ägs av familjen Lundin)
 
Enk. Stina Jonsdotter, född i Löthan 1723 - Död 1791-05-06
 
Tjänstefolk
Pigan Chatarina Arvidsdotter, född i Härlunda 1757 - in fr. Härlunda 1784 och dit igen 1791
Pigan Kjerstin Jonsdotter, född i Härlunda 1758 - in fr. Härlunda 1791
Flickan Maria Petersdotter, född i Hålltorp 1778

Familj inflyttad från Ivarstorp 1791
Mannen Lars Svensson, född i Berg 1744
Hustrun Britta Gustafsdotter, född i Berg 1749
Dotter Britta, född  på samma plats 1777
Son Anders, född på samma plats 1778
Son Sven, född på samma plats 1782
 
***************************************************************************************************
 
Soldat Boställe N:r 326
 
Inhyses Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1732
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Böne 1729  - Död 1789
 
Tjänstefolk
Pigan Annicka Clasdotter, född i Torp/Gatan 1752 - in fr. Gatan 1785 och ut Eggby 1788

Husförhörslängd
Varnhem Al:3  (1792 - 1800)
 
Backa ½ mtl  (Ägs av fam. Lundin)

 
Tjänstefolk;
Pigan Kjerstin Jonsdotter, född i Härlunda 1752
Flickan Maria Petersdotter, född i Hålltorp 1778
Dräng Anders Andersson, född i Härlunda 1774 - in från Härlunda 1799
Dräng Carl Jonsson, född i Klostret 1780 - in från Prästegården
Dräng Sven Jacobsson, född i Hornborga 1774 - in från Nygården
Dräng Peter Andersson, född i Ulunda 1775 - in från Torp
Dräng Gustaf Andersson, född i Ving - in från Härlunda och ut Trollhättan 1799
Pigan Catharina Arfvidsdotter, född i Härlunda - in från Göteborg och ut Skara 1799
Pigan Gunila, född i Varnhem
Pigan Lena Persdotter, född i Skarke 1777 - ut Skarke
Gossen Gustaf Carlsson, född i Skarke
Pigan Bolla Jonsdotter, född i Herened 1769 - ut Härlunda
 
*****************************************************
 
Soldatboställe
Enk. Catharina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina Olofsdotter, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annicka, född på samma plats 1781-10-29 och  ut Hålltorp 1793
Dotter Cajsa, född på samma plats 1786-02-02
 
 
Familj infl. från Höglunda 1793;
Mannen Sven Svensson, född i Höglunda 1764
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Wäring 1770
Son Abraham, född på platsen 1793-06-29
Mannens svärmor Lena Andersdotter, född i Amnehärad 1722
 
 
Mannen Peter Olofsson, född i Bronäs
Hustrun Maria Andersdotter, född i Eggby
Dotter Maria, född på samma plats 1793
Son Johannes, född på platsen 1796
Familjen flyttar ut till Sjöbo
 
 
Mannen Andreas Abrahamsson, född i Bolum 1763
Hustrun Catharina Carlsdotter, född i Wäberga 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född i Ulunda 1792
Dotter Stina, född på samma plats 1794
Son Anders, född i Ödelöten 1797
 
 

Boende på Backa under 1800 - 1836
- resten av tiden se nederst på sidan

Husförhörslängd
Varnhem Al:4 (1800 - 1815)
 
Backa ⅛ mtl. - ägs av familjen Lundin
 (som inte bor på gården ännu)
 
Tjänstefolk
Pigan Maria Jönsdotter, född i Fiskaretorp 1791-12-12  - in från X 1913 och ut Härlunda 1814
Dräng Anders Eriksson, född i Wing 1792-10-09 - in från Fiskaregården 1814
Dräng Anders Svensson, född i Nolgården 1782-09-26 - in från Klostret 1803 och ut Solberga 1805
Dräng Carl Jonsson, född i Klostret 1780 - ut Solberga 1802
Pigan Annicka Jonsdotter, född i Holmestad 1763 - ut Tån 1801
Pigan Pettersdotter, född i Varnhem 1781 - ut Amundtorp 1802
Pigan Catharina Petersdotter, född i Härlunda 1775-03-13 - ut Westorp 1815
Pigan Cajsa Magnidotter, född i Åsaka 1783 - in från Härlunda 1802 och ut Prinsh. Ving 1805 (gift)
Dräng, dragon Lars Pick, född i Berg 1780 - in från Skarke Prästgård 1805 och ut Hästhagen 1806
Pigan Stina Erlandsdotter, född i Dala 1780 - in från St. Kullen 1805 och ut Hammarsqvarn 1806
Pigan Inga Andersdotter, född i Sandlid 1786-04-13
Dräng Anders Svensson, född i Väberga 1782-09-26 - ut Stenhammar 1814
Dräng Johannes Svensson, född i Väberga 1791-02-19 - ut Wäberga 1810, (okunnig)
Dräng Erik Andersson, född i Klostret 1794-10-07 - in från Lille Kullen 1810 och ut Solberga 1812
Dräng Erik Jonsson, född i Ledsjö 1790, Trosskusk - in från Löthen 1812 -12
Dräng Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790-06-10 - in från Prestegården 1813
 
 
Nybygge
Änk. Maria Andersdotter
, född i Berg 1723

Mannen Anders Esbjörnsson, född i Bolum 1733, orgeltrampare -   Död 1808-03-29
Hustrun Lena Olofsdotter, född i Göthened 1752
Son Erik Jonsson född i Ledsjö 1790- ut Bygget vid Rämningstorp 1805
 
Inhyses
Mannen Anders Nilsson, född i Ving 1760
Änkan Bolla Svensdotter,född i Lundby 1757
Dotter Inga, född på platsen 1786-04-13
Son Lars, född på platsen 1788    (svårt att tala)
Dotter Anna, född på platsen 1791-09-25

Husförhörslängd
Varnhem Al:5 (1815 - 1836)
 
Backa
(Ägare familjen Lundin - änkan med barnen flyttar in 1823)

Enkefru Sophia M. Lundin f. Leijonstolpe, född i Skärv 1775-07-11 - in från Härlunda 1823 
Dotter Anna Catharina, född i Härlunda 1803-04-07
Dotter Fredrica Sophia, född på samma plats 1809-
Dotter Ulrica Regina, född på samma plats 1813-04-24
Dotter Lovisa Charlotta, född på samma plats 1819-11-29
Familjen flyttar ut till Falköpng 1833
 
Tjänstefolk
Dräng Anders Eriksson, född i Wing 1792-10-09 - in från Fiskaregården 1814 och ut Tomten 1816
Dräng Lars Olofsson, född i Broddetorp 1796-11-30 - in från Tomten 1815 och ut Doterbo 1817
Pigan Inga Andersdotter, född i Sandlid 1786-03-13 - ut Wing 1817
Pigan Maria Jonsdotter, född i Warnhem 1791-12-12 - in från Härlunda 1816 och ut Skara 1818
Dräng Johannes Larsson, född i Sköfde 1797-07-05 - in från Wing 1817 och ut Nolg.Wäberga 1818
Dräng Lars Andersson, född i Ögglunda 1796-06-05 in från Ödegården, Klostret 1817 och dit igen 1819
Pigan Ingrid Petersdotter, född i Häggum 1795-03-05 - in från Ängarås 1817 och ut Solberga 1818
Pigan Stina Pehrsdotter, född i Berg 1792-12-27 - in från Åsaka 1818 och ut Kyrkebo 1819
Pigan Britta Pehrsdotter, född i Warnhem 1784-08-20 in från St. Lycke 1818 och ut Smedsg. Öfverbo 1819
Dräng Anders Larsson, född i Vilske Kleva 1798-05-24 - in  Härlunda 1819 och ut Ambjörnsgården Ökull 1820
Pigan Kjerstin Eriksdotter, född i Härlunda 1797-05-07 - in från Trästena 1819 och ut Härlunda 1820
Pigan Sara Svensdotter, född i Bjerka 1795-02-13 - in från Trästena 1819 och ut Höjentorp 1821
Pigan Maria Gustafsdotter, född i Wing 1795-08-07 - in från Berg 1820 och ut Solberga 1821
Dräng Magnus Larsson, född  Åsaka 1794-07-03 - in från Nolg. Wäberga 1820 och ut Winköl 1821
Enk.man Jonas Olofsson, föödd i Broddetorp 1783 - in från Wäberga 1820 och ut Engerås 1821
Dräng Lars Andersson, född i Hända 1791-10-30 - in från Wing 1821 och ut Qvarneg.Ökull 1824
Dräng Johannes Larsson,f. i Warnhem 1800-08-24 - in Amentorp Millomg. 1821 ut Amuntorp Öfversteg. 1822
Pigan Cajsa Svensdotter, född i Fröjered 1803-04-03 - in från Späckatorp 1821 och ut Ulunda 1822
Pigan Greta Andersdotter, född i Warnhem 1801 - in från Wing 1821 och ut Torp 1822
Pigan Inga Svensdotter, född i Berg 1796-12-13 - in från Millomg. Skarke 1821 och ut Engerås 1823
Dräng Peter Andersson, född i Warnhem 1803-02-04 - in från Upsala 1822 och ut Grötlyckan 1824
Pigan Petronella Nilsdotter, född i Skarke 1797-12-01 - in från Nolg. Wäberga och ut Tomten Skarke 1824
Pigan Anna Svensdotter, född i Berg 1796-12-17 - in från Berg 1822 och ut Torp 1823
Pigan Maria Christina Friberg, född i Marum 1805-05-14 - in från Skara 1822 och ut Skara 1823
 
Tjänstefolk fr o m 1823 t o m 1833;
Pigan Maria Magnidotter, född i Warnhem 1804-09-21 - in från Härlunda 1823 och ut Sandlid 1823
Pigan Lisa Gabrielsdotter, f.Lundby 1796-08-20 - in Junkrag. Klostret 1923  ut Nils Olofsgården N.Lundby 1824
Pigan Stina Andersdotter, född i Härlunda 1805-10-20 - in från Härlunda 1823 och ut Ulunda 1824
Pigan (gift) Maria Olofsdotter, född i Härlunda 1798-04-12 - in från Härlunda 1823 och ut X 1827
Dräng (gift) Niclas Andersson, född i Marstrand 1805-01-05 - in från Berg 1824 och ut Amundtorp 1827
Dräng Johannes Ericsson, född i Varnhem 1803-09-13 - in från Westtorp 1824 och ut Westtorp 1829
Pigan Annicka Jansdotter, född i Härlunda 1797-06-14 - in från Härlunda 1824 och ut Härlunda 1826
Pigan Greta Jansdotter, född i Wing 1804-05-17 - in från Wing 1824 och ut Wing 1827
Pigan Stina Magnidotter, född i Warnhem 1805-11-18 - in från Hagen, Solberga 1824 och ut X 1825
Pigan Maria Håkansdotter, född i Tolten 1806-10-18 - in från Höjentorp 1826 och ut Berg 1827
Pigan Stina Larsdotter, född i Eggby 1805-11-07 - in från Stenhammaren 1826 och ut dit igen 1827
Dräng Johannes Larsson f. Warnhem 1803-08-24 - in Wäberga Nohlgården 1828  ut Torsberget, Lunnagården Eggby 1830
Pigan Maria Larsdotter, född i Varnhem 1807-04-04 - in från Sköfde 1827 och ut Wing 1830
Pigan Greta Johansdotter, född i Wing 1808-07-10 - in från Wing 1827 och ut Trumpetaregården Lundby1829
Pigan Stina Larsdotter, född 1800 - in från Bengt Håkansgården 1827 och ut Prästegården 1829
Pigan Maja Larsdotter, född i Varnhem 1808-06-23 - in från Wäberga Nohlg. 1827 och ut Wing 1830
Pigan Maja Nilsdotter, född i Varnhem 1809-10-26  in från Stommen Lundby 1828 och ut Rökstorp 1831
Pigan Cajsa Lisa Johansdotter, född i Sköfde 1803 - in från Backa(?) 1829 och ut Torp 1830
Dräng Johannes Larsson, född i Eggby 1811-08-04 - in från Rämningstorp 1829 och ut Berg 1832
Dräng Johannes Jonsson, född i Lundby 1807-04-04 - in från L. Hålltorp 1830 och ut Stommen N.L. 1833
Dräng Johannes Carlsson, född i Varnhem 1813-08-29 - in från Torp 1832
Pigan Anna Andersdotter, född i Berg 1810-10-12 - in från Nolgården 1830 och ut X 1832
Pigan Greta Pehrsdotter, född i Varnhem 1800-03-13 - in från Horn 1830 och ut Torp 1832
Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1811-12-31 - in från Amundtorp Nederstegården 1830
Pigan Maria Svensdotter, född i Hjellstad 1807-09-01 - in från Ivarstorp 1831 och ut Ullunda 1832
Pigan Anna Maja Andersdotter, född i Varnhem 1812-01-14 - in från Ähle 1832
Pigan Maja Lisa Carlsdotter, född i Warnhem 1918-11-14 - in från Tomten 1832 och ut Solberga
Pigan Maja Pehrsdotter, född i Varnhem 1810-04-09 - in från Tranum Skattegåeden 1832
 
***************************************************************************************************************************
 
Ny Ägare 1833:
Herr Fanjunkare Samuel Magnus Swalander, född i Ahlsheda 1796-01-12 - in från Ljungarum 1833
Fru Johanna Christina Linnarsson, född i Hvarf 1797-08-28                       
 
*************************************************************
Fru Eleonora Segerdahl, född i Ulricehamn 1801-10-08 - in från Jönköping 1835
Ynglingen Johannes Hoffman, född i Barnarp 1819-07-24 - in från Byarum 1833 och dit igen 1835
Fröken Lovisa Margaretha Ridderbjelke, född i Falköping 1796-09-06 - in från Ljungarum 1833

*************************************************************
 
Tjenstefolk
Pigan Anna  Maja Andersdotter, född på platsen 1812-07-14 - ut Nygården 1834
Pigan Maja Pehrsdotter, född på platsen 1810-04-09 - ut Engarås 1836
Pigan Clara Beatha Andersdotter, född i Sandhem 1806-08-12 - in från Ljungarum 1833 och ut Sold.bost. Nr 4 Westg. Reg. Gudh.Komp. 1834
Dräng Anders Höglund, född på platsen 1804-08-14 - in från Wäberga Nohlgården
Dräng Carl Johansson, född på platsen 1814-04-21 - in från Trädgården 1834 och ut Rökstorp 1835
Dräng Johannes Carlsson, född på platsen 1813-08-29 - ut Klostret Pickagården 1834
Gift dräng Peter Abrahamsson, född på platsen 1798-06-07 - familjen in från Kärr, Öglunda 1833
Hustrun Maja Jonsdotter, född i Broddetorp 1794-07-06
Dottern Maja Greta, född på platsen 1830-02-24
Pigan Greta Andersdotter, född på platsen 1773-12-02 - in från Torp 1834
Pigan Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1813-03-04 - in från Kyrkebo 1834 och ut Broddetorp 1835
Dräng Anders Svensson, född i Berg 1816-03-07 in från Wäberga Nohlgården 1835 och ut Berg 1836
Pigan Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-?-08 - in från Göthened 1835 och ut Skara 1836
Pigan Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-09 - in från Segerstad 1835
Pigan Stina Larm, född på platsen 1815-08-11 - in från Ökull 1835
Pigan Cajsa Svensdotter, född i Wånga 1811-06-25 - in från Löthen 1835


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa egendoms ägarhistoria 1832 - 1900

1832 köper sergeanten Samuel Magnus Svalander Backa med omgivande gårdar, förutom Solberga gård, efter Erik Lundins änka Sophie Lundin född Leijonstolpe och hennes barn för 6 000 riksdaler.

1844
köptes gården av Niklas Wetterberg, filosofie magister, senare major och riddare av den kungliga svärdsorden. Han var den som lade upp de riktlinjer som resulterade i Backa gårds expansion. Då var gården liten - endast 1/2 mantal (ett mått på gårdens avkastning). Han ägde redan gårdarna i Väberga by.

1848 köpte han till Solberga gård av änkefru Lundin, född Leijonstolpe.

1873, efter Wetterbergs död, köpte Sören M Schjöler Backa, Solberga, m fl fastigheter ur hans dödsbo.

1881-82 byggdes den huvudbyggnad vi ser idag av Schjöler i nordtysk stil (kom själv från Schlesvig-Holstein) för 40 000 rdr. Hans stora satsningar på gården var inte omedelbart lönsamma och han var tvungen att lämna gården till exekutiv auktion 1886 efter konkurs.

1886- 1912 - familjen Eklinds tid på Backa gård


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backas ekonomiska gränser 1877 års karta

Grön markering utgör Backa gårds ekonomiska gräns 1877. (Lantmäteriet Historiska Kartor) Grön markering utgör Backa gårds ekonomiska gräns 1877. (Lantmäteriet Historiska Kartor)

På kartan 1877 kan man se spåren av området för Väberga by's gårdar alldeles nordväst om den nu norr om boningshuset förlagda ladugården för Backa gård (tidgare, karta 1727, söder om). Eftersom Väberga by i stort sett bara hade en ägare när det var aktuellt, kom byn aldrig att skiftas och på så sätt låg alla gårdarna i byn kvar på sin ursprungliga plats tills byggnaderna hade tjänat ut sitt syfte vid 1800-talets mitt.

Den röda gränsen (här förstärkt med grönt) visar ågotillhörighet för Backa gård med Vässtorp och Solberga och hela det forna Väberga som en ekonomisk enhet.


Ägaren till Backa gård under 1800-talets första hälft ägde också frälsegårdarna i Väberga by. Då är det naturligt att gränserna började suddas ut. En del av byns marker ger ännu på 1877 års karta namn åt fälten söder om Backa gård. På 1877 års karta kan man se vissa ägoområden skrivas "Till Backa med underlydande Solberga, Vässtorp och Väberga". Backa egendom tog egentligen över större delen av Väberg och dess gårdar och mark och redan 1860 kan man säga att Väberga by försvinner som självständig by. Mer om Väberga by under C. 62!

Backa egendom hade under 1800-talet, som man ser på kartan, utvidgat sin trädgård med ett antal gångar och gräsmattor (säkert också planteringar) västerut från boningshuset.

Här kan man se att en av vägarna från Backa också gick rakt söderut ner till Ängeråsvägen och vidare ner till Varnhem. Ängerås hade vid den här tiden två vägar. Den västra av dem kallades kyrkvägen och gick över Nygården, den andra gick rakt söderut  ner till Hålltorp.

Svea heter Vässtorp och den stigprickade vägen västerut gick via nuvarande Nyborg, Fallet och gamla Solberga, som vid tillfälle har räknats till Väberga by i historien. Vägen gick här ännu mer norrut innan den nådde Backa. En antydan till stig från Vässtorp kan man se också söderut mot Ängerås.

 OBS! Det är på den här kartdelen man tydligast kan se att det redan på underlaget till 1877- 82 års utgivning av kartan går att skönja den dragning som SAJ sedan kom att få här. En svag röd linje i en stor rund båge inför Backa gårds husplats skissar SAJ's senare dragning i början av 1900-talet. Den var försöksstakad i samband med den undersökning om bygge av järnväg mellan Skövde och Axvall som Stadsfullmäktige i Skövde lät göra redan 1872. Det dröjde alltså 30 år innan den blev till. 
Se också 
www.saj-banan.se


<- Tillbaka till Rubrikerna

Sofia Magdalena Lundin Leijonstolpe säljer Backa till Svahlander 1832

Tack Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell som lät oss avfotografera/scanna över 100 handlingar i sitt hem 2013!

Alla handlingar som visas nedan kommer från gårdsarkivet!


 

Köpebrev 1832 vid Svahlanders köp av Backa gård (ej Solberga)

"Jag Sophie Lundin född Lejionstolpe såsom förmyndare för mina omyndiga barn och jag  C Warenberg med min  hustru Sophie C Lundins samtycke .........säljer följande egendom nemligen Krono Skattehemmanet Backa ... (anm; och övriga gårdar inom Backas hägn - dok ännu inte Solberga) ....köpeskilling Sextusen Riksdaler Banco .......

Foto av originalköpebrev från 1832;


<- Tillbaka till Rubrikerna

Svalander säljer till Wetterberg 1844

Avskrift av Svalanders och hans makas köpekontrakt 1844 vid försäljning till Löjtnant Wetterberg. Klicka på bilden för större bild! Avskrift av Svalanders och hans makas köpekontrakt 1844 vid försäljning till Löjtnant Wetterberg. Klicka på bilden för större bild!


Jag Samuel Magnus Svalander med min Kära Hustru Johanna Christina Linnarsson upplåta och försälja till Löjtnanten och Regements - Quartermästaren vid Kungliga Skaraborgs Regemente Herr Niklas Wetterberg vår egendom: Kronoskattehemmanet Backa, ett halft, frälse hemmanen Wäberg Mellomgården och Håkansgården, hvardera ett helt, kronskattehemmantet Wäberg Nohlgården ett helt och kronoskattehemmanet Wästorp ett fjärdeldels mantal, belägna i Skarke socken och Walle härad, med alla de till denna egendom hörande egor, torp och lägenheter samt öfvriga rättigheter, emot en öfverenskommen köpeskilling stor Tretton tusende trehundrade trettiotre /13,333 / Riksdaler, fjorton skillingar Banco, hvilka såsom betalt härigenom quitterad aoch afhände vi oss alltså omförmälda egendom, hvilka härigenom Herr Lientnant Wetterberg tillegnad i förbindelse vi oss helmul efter lag en hvilket allt i vittnens närvaro bekräftade.
Backa den 24 April 1844


S. M. Svalander        Johanna C. Linnarsson
 


<- Tillbaka till Rubrikerna

Fastebrev 1845 för Herr Löjtnanten & regementskvartersmästaren Niklas Wetterberg vid köp av Backa gård m fl hemman

Fastebrev, dvs lagfart, för Niklas Wetterberg efter köpet av backa gård från fanjunkaren S.M. Svalander och hans hustru Johanna C. Linnarsson 1845.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Wetterbergs fastebrev för köpet av Solberga gård 1848

Fastebrev för Wetterbergs köp av Solberga gård den 14 mars 1848


<
- Tillbaka till Rubrikerna

Wetterberg löser 1855 ut Solbergas skyldighet att hålla kronoträd

Klicka på bilden för att kunna läsa bättre! Klicka på bilden för att kunna läsa bättre!

Inlösen av Ekeskog år 1815

Genom att betala pengar till "Läns-ränteriet" vid "Skaraborgs Läns Lands-Contoir å Marieholm - den 14 Februari 1855" - kunde "Herr Kaptenen N. Wetterberg" betala lösen för "Solberga No 1 om Ett mantal"

-"för å ägorna framledes uppväxande Ekeskog, jemte der befintlige eller framledes uppväxande Maste- och Storverks-träd, äfvensom, enligt inkommen, uppskattnings- och fördelningslängd, lösen för nu befintlig Ekeskog, med Sjutton Rdl - eller tillsammans Sjutton Riksdaler och Trettio skillingar Banko."

"Såsom en följd av häraf, samt på grund av uti 10 § af ofvanåberopade Kongl Förordning, förklarade Konungens befallningshavande, det Kronan nu och för everderliga tiden afstode allt anspråk på den Skog, hvartill Jordägare, genom den erlagde lösen, oinskränkt egande och dispositions-rätt sig förvärfvat; hvaröfver Protocolls-utdrag skulle till bevis meddelas."Kommentar från Wikipedia;


En form av skogsregale uppkom med Magnus Erikssons landslag, där det i Byggniabalken XVII förbjöds att avverka ekar även i den egna skogen, så länge som inte eken stod i vägen för arbetet på åkern.

Där infördes också ett allmänt förbud mot att fälla ek, bok och andra bärande träd. Gustav Vasa skärpte lagen och efterlevnanden av förbudet, och det betraktades som ett kungligt eller adligt privilegium att avverka dessa träd på alla marker. Kyrkan och prästeståndet omfattades av samma förbud som bönderna. Regalet hade sin grund i att eken var viktig för skeppsbyggnad.

Johan Aron af Borneman inventerade Sveriges samtliga ekar under åren 1819–1825 och vid riksdagen 1828–1830 togs beslut om att avskaffa regalet för de flesta markägare och att istället inrätta statliga ekplanteringar, bland annat på Visingsö. Regalet på ek avskaffades 1830, och ekplanteringarna inleddes under 1831. Det statliga förbudet mot Kyrkan att avverka ek kvarstod dock till 1935.

Ur Vernas anteckningar;

"Det var endast ekeskog mellan Väberga och Solberga, även på det som är gärden idag. Vägen mellan Backa och Solberga gick genom ekekskog."


<- Tillbaka till Rubrikerna

Wetterbergs arvsskifte den 18 mars 1870

Här kan du läsa en avfotograferad handskriven avskrift av arvsskiftet efter Niklas Wetterberg:


Kilcka på symbolbilden och öppna .jpg-filen i din dator! OBS! Två separata sidor av samma dokument!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Schölers övertagande av Backa m fl 1873 - "fastebrev" från häradsrätt

Tack Carl Arvid Tell, Backa gård, som ställt alla dokument ur gårdsarkivet till förfogande vid besök i hans hem under 2013!

Walle Häradsrätt den 31 mars 1875:

Faste;
"å ett halft mantal Backa, ett mantal Solberga, ett fjerdedels mantal Späckatorp, ett mantal Väberga Nohlgården, två mantal Väberga Mellomgården och Håkansgården, ett fjerdedels mantal Västorp och ett elfva sextondels mantal Öfverbo Mellomgården, hvilka fastigheter Landtbrukaren Sören Schöler, enligt afhandlingen den 31 oktober 1873, för ett hundrafyrtiofem tusen riksdaler riksmynt köpt af Enkefru Vilhelmina Wetterberg, född von Platen, samt hennes omyndiga döttrar Natalia och Anne Wetterberg genom deras förmyndare, Friherre Gustaf af Ugglas."

(Från Backa gårdsarkviv 2013 genom Carl Arvid Tell, Backa gård)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa gårds åbyggnader 1882

Bebyggelsen Backa gård 1882, efter ny "Kartaibyggning"/Mangårdsbyggnad 1880 uppförd av Schöler för 40 000 riksdaler!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Schölers konkurs - exekutiv försäljning av Backa med sina gårdar 1886

- 1/2 mantal Backa, 1 mantal Solberga, 1/4-dels mantal Späckatorp, 1 mantal Wäberga Håkansgård, 1 mantal Wäberga Mellangård, 1 mantal Wäberga Nolgård, 1/4 mantal Wästorp och 11/16-dels mantal Öfverbo Millamgård jämte den till skatte lösta Kronolägenheten Soldattorpet

Originalbrev konkursföräljningen av Backa med gårdar ur Schölers "konkursmassa". (Från Backa gårdsarkviv 2013 genom Carl Arvid Tell, Backa gård) Originalbrev konkursföräljningen av Backa med gårdar ur Schölers "konkursmassa". (Från Backa gårdsarkviv 2013 genom Carl Arvid Tell, Backa gård)

Backa med ingående gårdar säljs här efter exekutiv auktion av kronofogden till Herr Alfred Eklind för högsta anbudet Nittiosjutusen kronor, som redan är till fullo betald den 31 augusti 1886.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backas huvudbyggnad här relativt nybyggd - bild kring 1890/1900

Backas huvudbyggnad uppfördes av Schjöler 1881-82 i nordtysk stil (kom själv från Schlesvig-Holstein) för 40 000 rdr. Hans stora satsningar på gården var inte omedelbart lönsamma och han var tvungen att lämna gården till exekutiv auktion 1886 efter konkurs.
 

Initialt fanns  under en tid mer exotiska växter i trädgårdsplanteringar och takkupa med flaggstång. Arkitekten hette Sjöberg och kom från Danmark. 1886-1912 bodde här familjen Eklind med hundar. Foto Charlotte Hermansson, Skara.

(Bilden från fotokopia i gårdsarkivet Backa gård, genom Carl Arvid Tell, 2013)
 

Fler bilder från Backa gård och dess ägare längre ner!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Familjen Eklinds tid på Backa gård 1886 - 1912

Porträttfoto av Alfred Eklind (Foto från Urban Rydin, 2013-07-12) Porträttfoto av Alfred Eklind (Foto från Urban Rydin, 2013-07-12)

"Alfred Eklind var inspektor på Redberga säteri när han 24/5 1883 gifte sig med Isabella Rydin. Hon var oäkta dotter till Wilhelm Röhss d.y. vars donation bl.a. grundade Röhsska museet i Göteborg. På säteriet föddes dottern Annie 1884 och sonen Nils 1885.

I juli 1886 köptes Backa Gård för de Röhsska miljonerna och paret bosatte sig där.

Enligt uppgift från släkten var Isabella ute och red och träffade då sin ungdoms-kärlek Ernst Hammarberg. Det sade klick direkt och 1900 lämnade hon man och barn för denne. Enligt ytterligare uppgifter från släkten flyttade barnen och Alfred efter henne till Göteborg för att försöka hålla ihop äktenskapet.
 

I husförhörslängden kan man se att de flyttade till Gustavi församling 21/2 1900 - de återflyttade 17/7 1901 till Backa, samma dag som skilsmässan vann laga kraft genom Göteborgs domstol. (Kommentar; Kent Friman, 2013)

Det gick alltså inte bra, så därför flyttade de tillbaka till Backa. Alfred och Isabella skildes 1901. Alfred dog 29/12 1910.

Tanken var att sonen Nils skulle ta över Backa men han avled i februari 1911 efter en olyckshändelse. Fastigheten såldes därför.  

Isabella var Wilhelm Röhss favoritdotter och erbjöds få ta sig efternamnet Röhss. Eftersom hon var den enda av de fem syskonen som skulle få det avstod hon.

Wilhelm Röhss d.y. levde tillsammans med Amalia Rydin utan att gifta sig. Detta var en oerhört hemlig affär, men de fick fem barn mellan åren 1875 - 1895.

Brodern till Isabella, Carl Rydin, (min farfarsfar) ägde 1882-1885 Loringagården."    (Text från Urban Rydin, 2013-07-12)

(Mer om Wilhelm Röhss .dy. hittar ni på Wikipedia  http://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Röhss_den_yngre )

Alfred Eklind var också en av de få som stod emot kyrkoherden David Holmgren och reserverade sig på kyrkostämmor mot många av de ekonomiska beslut som togs. Som revisor var han starkt kritisk och domkapitlet beskrev honom som Varnhems starke och kloke man.  

(Baserat på Birgitta Rudbergs bok om den De la Gardieska gravkassan)
 

Alfred Eklind var en av de mer kraftfulla förespråkarna för en järnväg mellan Skövde - Axvall som också skulle passera hans egendom med hållplats. Han tog också plats i styrelsen direkt vid konstituerandet 1899-06-29.

Läs mer om Alfred Eklind som styrelseledamot av Skövde Axvalls Järnvägs Aktiebolags styrelse - här!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Familjen

Eklind Alfred; Blev 63 år. Född 11/7 1847 i Näsby, Almby (T) Föräldrar: Anders Ericsson (1814 -1881) & Lovisa Jansdotter (1815 -1876)
Död 29/12 1910 på Backa, Varnhem
Äktenskap med Isabella Wilhelmina Rydin (1861 - 1951) Vigsel varade: 1883 till 1901
Makan Isabella Wilhelmina Rydin föds 1861-01-13 Garnisins fors, Göteborg

Eklind, Annie Wilhelmina. Född 11/3 1884 på Redberga säteri, Örebro län
Eklind, Nils Alfred. Född 24/7 1885 på Redberga säteri
Eklind, Märta Isabella Amalia. Född 24/3 1889 på Backa, Varnhem
Eklind, Harald Vilhelm. Född 8/8 1891 på Backa, Varnhem
Eklind, Hjalmar Fredrik. Född 8/8 1892 på Backa, Varnhem

Porträttfoto av Isabella Eklind född Rydin som lämnade familjen 1900 på Backa för sin ungdoms älskade.

Amalia Rydin (Isabellas mamma) gick bort i Göteborg den 21/5 1893.

(Info och foto från Urban Rydin, 2013-07-12)

Porträttfoto 1904 under militärtjänsten av Nils Alfred Eklind - den son som skulle ta över Backa gård efter sin fars tragiska bortgång 1910.

Själv omkom han, endast 25 år gammal, i en olycka med en färja i Göteborg i februari 1911 där han kom i kläm, bara någon dryg månad efter sin faders död.

Nils var då arrendator av gården Fredrikshamn utanför Göteborg (Bäckabol i Backa socken, Hisingen).

 

(Information från Urban Rydin, 2013)


(Bilden från en fotokopia i Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2013)

Familjen Eklind- ett tragiskt slut

Klicka på bilden för större text! Klicka på bilden för större text!


1910 den 29 december dör godsägaren Alfred Eklind.

1911 den 9 februari dör sonen och efterträdaren Nils Alfred Eklind i en olyckshändelse och eran Eklind tar slut på Backa gård.


(Artiklarna ur gårdsarkivet Backa gård genom Carl Arvid Tell, 2013)

Klicka på bilden för större text! Klicka på bilden för större text!

Sonen Haralds eftermäle: Läkarstudenten dog enligt uppgift av blindtarmsinflammation den 11/5 1914.

(Uppgift Urban Rydin, 2013)

Porträttfoto av barnen Eklind med modern stående;
från vänster; Harald, Annie, Märta, Nils och Hjalmar.


(Bilden från en fotokopia i Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2013)

Porträttfoto av Harald Eklind som skulle ha blivit läkare, men dog i blindtarmsinflammation 1914 under sina medicine studier i Uppsala, endast 23 år gammal.

(Uppgift från Urban Rydin, 2013)


(Bilden från digitaltmuseum.se)

 


<- Tillbaka till Rubrikerna

på Backa-tiden för denna familj

Hans son och tänkte efterträdare Nils Alfreds begravning. Sonens olycka var att han föll av en färja i Göteborg och klämdes så illa att han kort tid därefter avled på Sahlgrenska sjukhuset. Olyckan skedde 7/2 och han dog 9/2 1911.           (Uppgift från Urban Rydin, 2013)


<- Tillbaka till Rubrikerna

Begravningsgodis och annat tillbehör enligt tidens tradition

Ur Alf Brages samlingar Skara gamla bibliotek - Stifts och Landsbibliotekt, forskningsenheten, 2014. Ur Alf Brages samlingar Skara gamla bibliotek - Stifts och Landsbibliotekt, forskningsenheten, 2014.

Begravningskonfekt som begravningsgästerna bjöds på. Silkespapper eller tunn väv i svart, vitt och guld med fantastiska utsmyckningar av bibliska och andra motiv formade nästan som julgranskarameller med godis inuti. Tillkommande utsmyckningar med metallföremål och pappersbilder till små konstverk i sig. Var en vanlig sed långt in på 1900-talet. Dessa troligen från 1930-talet men med härstamning från 1800-talets traditioner.
 

     
<- Tillbaka till Rubrikerna

Begravningskonfekt, kistkrans, kringlor & snaps var i då ett måste  

Den här fantastiska bilden fick vi låna från Utställningen i Lemnhults hembygdsförenings regi som kallades Livets högtider. Länk: http://norhagen.se/hembygd/index.htm. Sök under Livets högtider. Tack för tillstånd att visa den; Inger Lundström, materialförvaltare, Lemnhults Hembygdsförening.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Alfred och Harald Eklinds grav norra muren Varnhems kyrkogård

Alfreds och sonen Nils stora sängliknande grav utmed norra kyrkogårdsmuren vid Varnhems kyrka. Foto KF, 2013
 

Noteras att sonen Harald inte tycks vila i denna grav - trots att det i jordfästningsartikeln ovan står att han efter begravningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka fördes till stationen för transport till Varnhems kyrkogård där gravsättning skulle äga rum!


<- Tillbaka till Rubrikerna

Plan över Backa gård efter 1915

Planritning av byggnaderna för Backa gård belägna mindre än 60 meter från Backas värderade byggnader ingående i försäkring - vilket torde vara de flesta som då fanns! Gården var då samlad på en plats mer söder om nuvarande placering av ekonomibyggnader. Den innehåller t o m en ritning ovanifrån av rundtröskan belägen på östra sidan av logen med lador. Man kan lätt företställa sig hästarna som går runt, runt och ger kraft till tröskverket. Se vilka byggnaderna är genom numrerad text nedan.

I försäkringshandling år 1919 konstaterar man att byggnaden med loge och lador är riven - här N:o 4. och att stallet - här N:o 2 är nybyggt 1915.


OBS! Norr är rakt åt vänster på bilden!

Foto från Carl Arvid Tell, Backa gård Foto från Carl Arvid Tell, Backa gård

Backa gårds smedja  och slöjdstuga - Nr 12 på plankartan - revs senare. Stall till höger nybyggt 1915.

Förteckning/beskrivning över de på kartan utritade byggnaderna, som passeras av "järnväg för allmän trafik mellan Sköfde och Axvall, trafikeras med lokomotiv 36,8 meter från N:o 6, 54 meter från N:o 4 och 55 meter från N:o 5".

Beskrivning av stallet byggt 1915 - samt försäkringsvärdering


 

En textmässig beskrivning över stallet.
STALLBYGGNADEN beskrivs som i särdeles gott skick med bl a 25 fönsterlufter med tillbehör, dubbelportar och 2 andra portar, ljusgårdar och luftskorstenar. Dem är 39,2 meter lång och 10,7 meter bred med 4,75 meter mellan sten och takfot.

Brandberedskapen på Backa Gård 1920.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa efter Eklinds 1912

1912 köpte Axel Konrad Billing Backa gård av Eklinds dödsbo. Han byggde de äldre arbetarbostäderna och hade hästar och ägorna brukades som vall. Han försåg också regementena i Skövde med hö.

Ur Vernas anteckningar;
"1923 sålde Billing alla kreaturen (120 st) till en gård vid Stora Bjurum. Tjurarna transporterades i burar, men korna drevs på vägen 'Det stod kor kvar i vassen vid Hornborgasjön i flera dar, såna som de inte fick med sig', sa Gunnar Lundberg. Alla tittade på och följde detta äventyr.

Statarna på Backa kunde flytta dit per tåg när det var lång väg. Möblerna stuvades i en godsvagn. Den stannade och kopplades ifrån vid anhalten Backa, lastades ur och sedan fick Gunnars far bromsa ner den tomma vagnen till Varnhem."


1934 köpte en fru Edit Ranow, född Eklund, gården för 115 000 kr för att drivas med en inspektor och hon lät uppföra en del av nuvarande ladan och rev den fallfärdiga ladugården.

Edit Eklunds föräldrar var:
Lägenhetsägaren August Andersson Eklund, född i Naum 1861-07-30 med
Hustrun Kristina f. Andersdotter, född i Trökörna 1854-03-01

Edit var vid tiden för köpet av Backa boskild. Hon var född i en liten stuga i Södra Kedum, Vara kommun - se nedan!

(Bilder från Rasmus Risedal, vars mormors moster var Edit Eklund)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Kusk Johan Reinhard Sköld, född i Ransberg 1888-04-02 Hustru Britta Lindahl, född i Gagnef, Falu l. 1879-04-03 - båda in 1912 från Ransberg
Kusk Johan Reinhard Sköld, född i Ransberg 1888-04-02 Hustru Britta Lindahl, född i Gagnef, Falu l. 1879-04-03 - båda in 1912 från Ransberg

Edit Eklund, gift Ranow född 1897-11-12 i en 'lägenhet' på Korsmaden i Södra Kedum - fortfarande idag välbehållet i släkten

Edit Eklund med svart band i pannan, hennes föräldrar längst till vänster och systern till höger om henne. Foto från ca 1910.

Edit står högst upp på stenen nära sitt barndomshem 1910.


Edit Maria Ranow, född 11 december 1897 i Södra Kedum i Skaraborgs län, död 24 mars 1983 i Stockholm, var en svensk målare. Hon var från 1919 gift med civilingenjören Nils Artur Ranow. Hennes konst består av stilleben och landskap. Hon medverkade i samlingsutställningar arrangerade av Sveriges allmänna konstförening och Föreningen Svenska Konstnärinnor. 

Nils Ranow;
Luma lampfabrik uppfördes 1929-1930 av Kooperativa Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. Redan första året såldes 3 miljoner glödlampor. Fabriksbyggnaden byggdes på efterhand och anläggningen växte ut rejält under 1930- och 1940-talen. Utöver lampor producerades bland annat radio- och TV-apparater och skivspelare.  Fabriken hade en konstruktion i järn och betong
Fabrikens konstruktion utarbetades av Evert Strokirk i samarbete med ingenjörerna Hans Hansson och Nils Ranow. Stommen konstruerades i järn och ytterväggarna utfördes i pimsbetong. 

 


<- Tillbaka till Rubrikerna

Familjen Tell på Ökulls gård innan sonen Harry Tell köper Backa

Läs mer om Ökulls gård  - klicka här!

Den gamla huvudbyggnaden på Ökulls gård 1890

Fotot ägs av Hans Tell Fotot ägs av Hans Tell

Den 'gamla' huvudbyggnaden på Ökull's gård.

På verandan paret Karl Otto Tell, född i Bankeryd 1852-02-04 och hans hustru sedan 14/2 1890, Ada Emelia Andersson, född i Fässberg. De flyttade in som arrendatorer efter bröllopet, då ännu Kapten Sigge Flach från Prinshaga ägde också Ökulls gård, Kvarnen och Ähle gård. Karl Tell köpte kort därefter gården av Flach.

Paret Tell fick här;
Dottern Elsa Sofia, född i Norra Lundby 1892-01-29
Sonen Erik August Harry, född i Norra Lundby 1897-02-13
- familjen flyttade till Skara stadsförsamling 25/11 1901 efter att ha sålt gården till löjtnant Otto Fredrik Adolf Klöfverskjöld med familj.
 

 Makarna Karl och Ada Tell på verandan vid inflytten på Ökulls gård 1890 som nygifta.

Tavla från Carl Arvid Tell, Backa gård - 2019 Tavla från Carl Arvid Tell, Backa gård - 2019
Tavlan föreställer Ökulls mangårdsbyggnad med Karl och dottern Elsa Sofia ett par år gammal, dvs runt 1894. Huset revs 1897, samma år som Harry föddes.

Det nya huset på Ökulls gård uppfört i villastil 1897 efter ritningar av Källman. Byggnaden har en scouterainvåning i sten men är i övrigt byggd i trä. Den nya familjen på Ökull efer Tell's poserar på trappan dem en del av det viktigaste tjänstefolket.

Brukspatronen Karl Tell lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden och familjen lämnade över till Otto Klöfverskjöld 1901.


<- Tillbaka till Rubrikerna

Familjen Tell på Backa Gård 1936 och in i våra dagar

Bild från Varnhemsbygden 2004 Bild från Varnhemsbygden 2004


1936 köptes så Backa av agronomen Harry Tell av fru Ranow. Sedan dess har Backa egendom varit i familjen Tell's ägo.

1936 fanns en traktor på gården och dessutom nio hästar och en vagnshäst för transporter. Utöver dessa fanns här en avelshingst, två ridhästar och två eller tre unghästar, som skulle köras in.

1938 byggde han ny ladugård och behovsdikade samt tog bort en stor mängd sten som hindrade den moderna utvecklingen med nya maskiner.

 


På bilden familjen Tell med fr v mamma Märta och barnen Carl-Arvid, Elsa och Hans samt pappa Harry. Famlijefoto från 1940-t
alet. 


<- Tillbaka till Rubrikerna

Ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Stenbrytning med egeninköpta stora maskiner gjordes ända fram till och med sommaren 1964.

Äldre stenröjarmaskin vid Backa gård för att förbereda för "nya tidens" maskinskötta marker.

(Bild från Varnhemsbygden 2004)

Bilder från gårdsarbetet på Backa 1940-tal

Höhässjning i början av 1940-talet. Från vänster rättaren Tage Lindahl, Karl Lundberg, Sandlid, Sigfrid Johansson och Harry Lundberg.                                                                                                          (Bild från Varnhemsbygden 2004)

(Bild ur familjealbumet Carl Arvid Tell, 2013)

Vintervägröjning 1940 där vägen till Eggby - Höjentorp skottas med skyffel av på bilden av 14 man!                                   

(Bild från Varnhemsbygden 2004)

Vintertid 1940. Pappa Harry, Hans, Elsa och mamma Märta åker 'Trollhoppan' med hästen Prima. 'Trollhoppan' var en slags slädmodell. Denna byggdes av smeden Thimberg i Överbo.

(Bild från Varnhemsbygden 2004)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Under kriget blev Backa gård en fältdepå

1939-1945 var Backa en fältdepå med kompaniexpedition i ett av de stora rummen på nedervåningen med egen telefon.

Vid inkallelserna och hemresorna var en av de första åtgärderna att ringa stinsen i Skövde och be honom stanna tåget vid Backa. Kompaniet omfattade 164 man. En tredjedel av ladugården uppläts till vapen. I den övriga delen fanns kor. Backa var enlligt kompanichefen Erik Scholander mycket lämpligt som fältdepå. Bara några hundra meter från gården går järnvägslinjen Skövde - Axvall, och nära gården fanns en banvaktskur.

Första Kårpansarvärnskompaniet från I 9, numera P 4, mobiliserar 1940. Fältdepån fanns kvar under hela kriget.

(Bild från Varnhemsbygden 2004)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Harry Tells aktiva arbete med gården till 1968

Fraktgodssedel där Harry Tell kvitterat ut ett paket hästskor 21 juli 1932

1951 inköptes nästa traktor och då behövdes ändå tre par hästar på gården för skogskörslorna, då det inte fanns några skogsvägar.
1958-62 byggdes skogsvägar på Billingen, vilket gjorde att hästarna inte behövdes i skogsbruket längre.
1961 inköptes så traktor nummer tre.
1965 gick den sista arbetshästen till slakt. Stallet rymde 20 hästar och var en gång fullt.


<- Tillbaka till Rubrikerna

1968 köptes gården av sönerna Carl-Arvid och Hans Tell

1968 köptes gården av sönerna Carl-Arvid och Hans Tell som genomförde en modernisering av ladugården med utökning av antalet kor från 36 till 60 st.

1970 renoverades det stora huset och en ny arbetarbostad byggdes i parken - Parklyckan.
1977 byggdes ny arbetarbostad där den gamla smedjan låg.
1979 arrenderades gården Hålltorp av Carl-Arvid och Hans vilket gäller fortfarande.
1989-90 genomfördes om- och utbygnad av ladugården, så att koplatserna kunde ökas från 60 till 84 st.
1992 genomfördes om- och tillbyggnad av stallet till att rymma 65 ungdjur.
 

                                             Foto på Märtha Tell och Carl-Arvid Tell från 2002.

(Varnhemsbygden 2004)


Märtha föddes i Skillingaryd den 8 september 1905,. Hon växte upp i Norrköping, där hennes far, Drakenberg, var gymnastiklärare. Farföräldrarna bodde på Smedjegatan 6 i Skara, så där firades många jular och en del av sommarloven. Märtha arbetade som bokhållare på Systembolaget i Skara 1930 - 1936. Hon avled den 10 oktober 2003, då bosatt i Skara, sedan barnbarnen tagit över gården.

Harry Tell, hennes make, föddes på Ökull 13 februari 1897. Han växte upp på Smedjeg. 6 i Skara i samma hus som familjen Drakenberg. Han avled 30 mars 1970.

Carl Arvid Tell på Backa gård och medhjälparen Kenneth Gustafsson - från urklipp okänt årtal från Ingvor Storm, Ljungstorp, 2014


<
- Tillbaka till Rubrikerna

Lite senare bilder från Backa gård

Foto från Carl Arvid Tell, Backa gård 2017 Foto från Carl Arvid Tell, Backa gård 2017

Modern snöröjning

På Backa gård går jakten över generationerna - tidningsklipp 1996
- ur Verna Anderssons samling

Två generationer jägare på Backa gård utanför Varnhem. Nu är det Jakob och Carl Harry som har tagit över bössorna från Hans och Carl Arvid Tell. - De gånger jag och Carl Arvid är ute och jagar går vi mer och tittar på skogen och naturen än ägnar oss åt jakt, säger Hans.

Carl Harrys söner nya ägare till Backa gård 1999

De nuvarande ägarna Jakob och Carl-Harry Tell. (Bild från Varnhemsbygden 2004) De nuvarande ägarna Jakob och Carl-Harry Tell. (Bild från Varnhemsbygden 2004)

1999 köptes Backa gård av sönerna till Carl Arvid Tell, Jakob och Carl-Harry Tell. De driver gården som 2004 omfattade  125 hektar åker och 164 hektar arrende tillsammans med 272 hektar produktiv skogsmark.

2004 hade gården 84 mjölkkor och 140 ungdjur samt bedrevs en viss köttdjursuppfödning på gården Torp.

2012 påbörjades en ny storsatsning från de båda ägarnas sida med bl a bygget av en ny ladugård.


(Backas historia 1844 -  2004  bygger nästan helt på artikel berättad av Inga-Britt Holm och Eva Bozovic i Varnhemsbygden 2004, medlemsblad för hembygdsföreningen Skarke-Varnhem.)


<- Tillbaka till Rubrikerna

Backa Egendom med några bilder på huvudbyggnaden under åren

Backa; huvudbyggnaden i nordtysk stil byggd under åren 1881-82- under en tid med exotiska växter i planteringar- na och takkupa med flaggstång. Arkitekten hette Sjöberg och kom från Danmark.

(Vykort från Stina Johansson, Varnhem, 2012)

Flygfoto 1936 med SAJ-banan i grusgångens förlängning nedåt och utanför bild. Foto AB Flygtrafik Dals Långed. Av 1700-talsträdgården väster om huset syns inget vid den här tiden, möjligen de sparade öppna ytorna. Backa allé till höger i bild.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145051:0077)

Backa i lite senare tid, när takkupan fått ge sig för tidens tand och enbart gräs gör det enklare att sköta den stora rundeln.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A18170)

Bild från 1940-talet på huvudbyggnaden. Foto P. O. Svanberg, då hyrande Gårdstorpet, Solberga som sommarbostad och utgångspunkt för sina exkursioner på nordbillingen.

(Bild från fotoalbum Carl Arvid Tell)

Backa gård i modern tid nedanför skogsdelen av Billingsberget. Bilden tagen före påbörjandet av det nya ladugårdsbygget 2012. Resterna av SAJ-spåret syns som avslutning på cykelbana från Skövde i mitten av bilden, där cykelbanan går ut till väg, samt som allé ovanför rundeln till höger. Hela spårsvängen syns på bilden - nära vägsvängen.


(Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård, 2013)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Lite om verksamheten under 2000-talet

På Backa Gård bedrivs idag ekologisk mjölk- och köttproduktion. I dagsläget finns ca 90 kor samt rekrytering, dvs kalvar och ungdjur. Tjurkalvarna föds upp som stutar på den arrenderade granngården Torp för att de under vår och sommar ska hålla omgivningens betesmarker öppna. Kvigorna blir i två-treårsåldern mjölkkor. Mjölken levereras så småningom till Falköpings Mejeri och slaktdjuren till Skövde Slakteri. Backa med tillhörande arrenden omfattar drygt 300 ha åker och bete samt 285 ha skog.  Äkermarken brukas ekologiskt och skörden täcker den största delen av gårdens foderbehov. Backa, eller Tell Backa AB som företaget heter, har tre anställda utöver familjen.

Under vården 2012 påbörjas den nya ladugården som kommer i första skedet att inhysa 150 kor samt rekrytering och stutar. Mjölkningen kommer i begynnelsen att ske via två robotar (plats för fyra) och anläggningen beräknas tas i bruk under 2013. Gårdens affärsidé är att genom noggrannhet, effektivitet och god djurhälsa driva ett lönsamt företag som ger utrymme för familjeliv.


(Text från hemsidan; http://www.ollovsgarden.se/om-garden-och-oss)

<- Tillbaka till Rubrikerna

Backas nya ladugård ur Varnhemsbygden 2014

Text: Carl Arvid Tell              Foto: Johanna Tell


<- Tillbaka till Rubrikerna

Alla boende på Backa huvudgård 1836 - 1938 enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd
Varnhem Al:6 (1836 - 1846)
 
Backa

 
Ägare
Herr Fanjunkare Samuel Magnus Swalander
, född i Alsheda 1796-01-12
Fru Johanna Christina Linnarsson, född i Hvarf 1797-08-28
Fosterdotter Anna Andersson, född i Malmbäcks förs. i Småland 1830
Familjen flyttar ut till Sköfde 1844
 
Ny ägare
Herr löjtnant Niklas Wetterberg
, född i Halland 1808-08-31

*******************************************************
Fru Eleonora Segerdahl, född i Ulricehamn 1801-10-02 - in från Jönköping 1835 och ut Ulricehamn 1838
Mamsell Gustafva Henrica Sandblom, född 1810 - ut Solberga 1838
*******************************************************
 
Tjänstefolk
Gifta drängen Peter Abrahamsson
, född på platsen 1798-06-07
Hustrun Maja Jonsdotter, född  i Broddetorp 1794-07-06
Dottern Maja Greta, född på platsen 1830-02-24
Familjen flyttar ut till Sandlid 1837
 
Pigan Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-09 - ut till Klefven 1836
Pigan Stina Larm, född på platsen 1815-08-11 - ut till Stenhammar 1837
Pigan Cajsa Svensdotter, född i Wånga 1811-06-25 - ut till Skara 1836
Pigan Maja Pehrsdotter, född på platsen 1810-04-09 - ut till Engerås 1836
Dess oäkta son Johannes, född på platsen 1836-04-03 - ut till Engerås 1836

Gifta drängen Andreas Johansson, född på platsen 1811-02-27 - in från Eggby 1836 (Uttagit lysning med Stina Larsdotter på Backa)
Dräng Anders Höglund, född på platsen 1804-08-14 - in från Wäberga, Nolgården 1836
och ut Westorp 1839. (Mindre vetande och kan ej läsa)
Gifta drängen Anders Sträng, född på platsen 1810-06-02 - in från L. o St. Hålltorp 1836
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810-07-06 - in från Sköfde 1836
Dottern Maja Stina, född 1836-05-21 - in från Sköfde 1836
Sonen Lars Petter, född på platsen 1839-06-10
Pigan Stina Svensdotter, född på platsen 1818-05-04 - in från Borregården 1837 och ut Lundby 1839
Dräng Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 - in från Trädgården 1837 och ut Hustru Ingridsgården (Skräddaregården) 1842
Drängen Petter Andersson, född i Berg 1781-09-24 - in från Öglunda 1837 och ut dit igen 1838
Gifta pigan Stina Larsdotter, född på platsen 1811-03-21 - in från Nohlgården 1836 (Uttagit lysning med Andreas Johansson på Backa)
Pigan Maja Johansdotter, född i Horn1810 - in från Sköfde 1836 och ut dit igen 1839
Mamsell Johanna Ehn, född i Näs 1820 - ut Lilla o Stora Hålltorp 1839
Dräng Johan Lindqvist, född på platsen 1816-07-27
Pigan Inga Maja Pehrsdotter, född på platsen 1819-03-04 - in Ledsgården 1838 och ut L. o St. Hålltorp 1839

Gifta drängen Andreas Johansson, född på platsen 1811-02-27
Hustrun Stina Larsdotter, född på platsen 1811-03-21
Dottern Lotta, född på platsen 1838-04-03
Sonen Lars Johan, född på platsen 1840-07-20
Familjen flyttar till Ödelöten 1840
 
Dräng Johannes Pettersson, född på platsen 1813-06-05 - in från Sjogerstad 1839 och ut Nygården 1840
Dräng Johannes Strömberg, född på platsen 1819-04-25 - in från Björsgården 1839 och ut dit igen 1843
Pigan Maria Larsdotter Hjort, född i Hvarf 1813-02-28 - in från Hvarf 1839 och ut Nygården 1840
Pigan Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-06-08 - in från Ving 1839 och ut Gröngatan 1840
Pigan Maja Greta Svenningsdotter, född i Wing 1816-09-02 - in från L.o. St. Hålltorp 1839
Pigan Stina Johansdotter, född i Häggum 1819-11-20 - in från Ulunda 1839 och dit igen 1841
Pigan Sophia Aurora Löfberg, född i Forshem 1819-10-27 - in från Engarås 1840 och ut Sköfde 1844
Gifta pigan Anna Greta Svensdotter, född på platsen 1820-12-19 - in 1843 och ut Upsala 1843
Pigan Maja Andersdotter, född på platsen 1823-09-23 - in från Backgården Öglunda 1841 och ut Löthen 1842
Dess dotter Maria Stina, född på platsen 1843-06-14 -ut Upsala 1843

Drängen enkemannen Johannes Lindberg, född i Göteborg 1812-03-28 - in från Eggby 1839 och ut Torp 1841
Sonen Lars Johan
Dottern Johanna

Dräng Johannes Larsson, född på platsen 1822-12-10 - in från Kyrkebo 1840 och ut Öglunda 1842
Gifte drängen Andreas Andersson, född på platsen 1814-11-01 - in från Höjentorp 1841 och  ut Upsala 1843
Dräng Anders Andersson Blad, född i Warola 1822-09-11 - in från Berg 1842 och dit igen 1843
Dräng Johannes Pettersson, född i Dala 1819-02-14 - in från Skarke 1842 och ut Marielund, Eggby 1845
Pigan Maria Cajsa Pehrsdotter, född på platsen 1823-01-29 - in från Löthen 1842 och ut Westorp 1844
Pigan Johanna Andersdotter, född i Skara 1819-02-13 - in från Torp 1842 och ut Vid socknens slut 1843
Pigan Maja Cajsa Eriksdotter, född på platsen 1822-06-03 - in från Öglunda 1842 och ut Sköfde 1845
Pigan Cajsa Beata Larsdotter, född på platsen 1813-10-15 - in från Sörgården 1842 och ut Kjerrtorp 1844
Pigan Lena Ericsdotter, född på platsen 1824-10-18 - in från Åbod 1843 och ut Sköfde 1845

Drängen enkmannen Johannes Ericsson, född på platsen 1803-04-19 - in Westorp 1843 och ut Sköfde 1844
Dess son Anders Johansson, född på platsen 1831 - flyttar in och ut som ovan
Dess son Gustaf Johansson, född på platsen 1834-10-22 - flyttar in och ut som ovan

Dräng Anders Höglund, född född på platsen 1804-08-14 - in från Grötlyckan 1843 och ut Sköfde 1844
Dräng Anders Larsson,född i Stenum 1818-04-27 - in från Härlunda 1844 och ut dit igen 1845
Pigan Eva Elisabeth Ekman, född i Wadstena 1820-01-15 - in från Hvarf 1844 och ut dit igen 1846
Pigan Johanna Jonsdotter, född i Hvarf 1826-01-24 - in från Hvarf 1845
Pigan Anna Lisa Carlsdotter, född i Acklinga 1823-04-07 - in från Fågelås 1845 och ut Kyrkebo 1846
Dräng Johannes Larsson, född på platsen 1816-03-19 - in från Bro 1845
Stalldräng Anders Carlsson, född i Hvarf 1825-05-23 - in från Hvarf 1845

Gifte drängen Anders Carlsson, - in från Torp 1845. (Se Eggby under Höjentorp, Gatan, hustrun bor i Gatan!)
 

Husförhörslängd
Varnhem Al:7 (1846 - 1859)

 
Backa 1/2 mtl

Ny ägare;
Herr Löjtnant Niklas Wetterberg
, född i Halland 1808-08-31
Hustru Wilhelmina Natalia von Platen, född i Stockholm 1822-07-02
Dotter Sophia Natalia Maria, född på platsen 1849-10-31
Dotter Natalia Theresia Eugenia, född på platsen 1850-12-18
 
Prostinnan Wetterberg, född i Halmstad 1776-08-17 - in från Halmstad 1852 -  Död 1854
Mamsell Anna Charlotta Linder, född på platsen 1833-04-07 - in från Sandtorp 1853
Demoiselle Anna Chatarina Settergren, född i Gudhem 1821-03-22 - in från Lidköping 1851 - ut Bredared 1853
Bokhållare Adrian Wilhelm W. Aurell, född i Habo 1826-08-08 - in från Dimbo 1851 och ut Wäring 1853
 
Tjänstefolk;

Dräng Johannes Larsson, född på platsen 1816-03-19 - in från Solberga 1847
Gift man Anders Carlsson, född i Wing 1809-09-05 - in 1846 och ut Grönhagen 1848
Dräng Anders Carlsson, född i Hvarf 1825-05-23 - ut Dikaretorp 1848
Soldat Andreas Sträng, född på platsen 1826-08-07 - in från Torp 1846 och ut Öfverbo 1848
Dräng Gustaf Jonsson Frisk, född på platsen 1821-03-25 - in från Prästgården Skarke 1848 och ut Skara 1850
Dräng Anders Johansson Jern, född på platsen 1827-05-03 - in från Skara 1850
Dräng Anders Johansson, född på platsen 1822-01-15 - in från Skarke Prästgård 1848 - ut Ryttaregården 1852
Gossen Johannes Larsson, född på platsen 1834-01-06 - in från Trädgården 1848
Pigan Johanna Larsdotter, född på platsen 1829-05-14 - in från Höjentorp 1849 och ut Jönköping 1851
Pigan Inga Jonsdotter, född på platsen 1818-07-16 - in från Skarke Prestgård 1849
Pigan, enkan Margareta Ekman, född 1789-10-08 - in från Hvarf 1846 och ut Dala 1851
Pigan Johanna Jonsdotter, född i Hvarf 1826-01-24 - ut Solberga 1847
Pigan Beata Johansdotter, född i Hvarf 1819-01-01 - in från Hvarf 1846 och ut Öfverbo 1848
Pigan Anna Cajsa Gustafsdotter, född i Wing 1830-04-03 - in från Wing 1847
Pigan Charlotta Andersdotter Smedberg, född i Acklinga 1824-01-05 - in från Acklinga 1848 och dit igen 1849
Pigan Sophia Eliadotter, född i Warnhem 1819-01-24 - in från Sköfde 1848 och ut 1849
Pigan Eva Larsdotter, född i Berg 1822-07-06 - in från Berg 1850 och ut dit igen 1852
Pigan Inga Jonsdotter, född på platsen 1818-07-16 - in från Skarke Prestgård 1849 och ut Eggby 1851
Pigan Stina Johansdotter, född på platsen 1830-10-27 - in från Grötlyckan 1849 och ut Wing 1850
Pigan Beatha Larm, född på platsen 1823-08-28 - in från Redsvenstorp 1849
Dess oägta dotter Johanna, född på platsen 1849-10-04 - in från Redsvenstorp 1849
Pigan Maria Andersdotter, född på platsen 1828-03-29 - in från Hulan Öglunda 1850 och ut Wing 1852
Pigan Cajsa Andersdotter, född i Berg 1814-04-30 - in från Engerås 1852 och ut Sköfde 1854
Pigan Cajsa Lena Magnidotter, född på platsen 1822-08-15 - in från Berg 1851 och ut St. Lycke 1853
Pigan Maria Elisabet Johansdotter, född i Sköfde 1830-03-28 - in från Sköfde 1851
Pigan Lovisa Lundahl, född i Härlunda 1831-01-29 - in från Göthene 1852 och ut Göthene 1853
Pigan Anna Gustava Johansdotter, född i Hjo 1830-09-17 - in från Sköfde 1852 och ut Erasmusgården 1853
Pigan Johanna Johansdotter, född i Broddetorp 1832-09-02 - in från Broddetorp 1853 och ut Engerås 1853
Pigan Anna Maria Pettersdotter, född i Berg 1826-02-16 - in från Hökaberg 1853 och ut Sköfde 1854

Husförhörslängd
Varnhem Al:9 (1854 - 1862)

 
Backa 1/2 mtl

Kvarboende ägare;
Herr Kapten Niklas Wetterberg
, född i Halland 1808-08-31
Hustrun Wilhelmina Nathalia von Platen, född i Stockholm 1822-07-02
Dotter Sofia Natalia Maria, född på platsen 1849-10-31
Dotter Natalia Theresia Eugenia, född på platsen 1850-12-13
Son Carl Gustav Moritz, född på platsen 1854-06-05 - död 2/61855
Dotter Anna Carolina Wilhelmina, född på platsen 1856-11-22
 
Capiten Wetterbergs svärmor;
Enkefru Friherrinnan Nathalia von Platen, f. Stockholm 1803-02-01 - in fr. Wexiö 1860 - död 16/1 1862
 
Hennes kammarjungfru;
Elisabeth Ekander, född i Lidköping 1810-11-17 - in från Wexiö 1860
 
Mamsell Amalia Benedicta Anna Stockenberg, f. Halmstad 1828-07-15 - in Fågelås 1860 - ut Uddevalla 1862
 
Tjänstefolk;
Gifte drängen Anders Johansson Jern,
född på platsen 1827-05-03
Hustrun Kajsa Magnidotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20 - in från Torp 1856
- båda ut till Solberga 1857

Soldat/dräng Johannes Larsson, född på platsen 1834-01-06 - ut Berg 1857
Dräng Johannes Andersson, född på platsen 1825-08-12 - in från X 1854 och ut Simonsgården 1854

Gifte drängen Anders Johansson, född på platsen 1822-01-15 - in från Grönegatan 1857
Hustrun Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827-03-05
Oäkta dottern Carolina Adolfsdotter, född på platsen 1857-07-04 - båda in från Höjentorp 1860
- familjen ut till Ulunda 1861

Dräng Lars Petter Andersson Sträng, f. på platsen 1839-06-10 - in f. Eggby 1854 - ut Wäberga 1860 - in Backa igen 1861
Dräng Petter Magnus Larsson, född i Broddetorp 1842-04-06 - in från Broddetorp 1860
Pigan Augusta Ekelund - in från Sköfde 1861
Pigan Charlotta Johansdotter, född i Härlunda 1836-03-11 - in från Torp 1861
Pigan Märta Stina Jonsdotter, född på platsen 1832-08-09 - in från Hustru Ingridsgården 1861

Gifte drängen Anders Johansson Jern, född på platsen 1827-05-03  - fam. in från Solberga 1860
Hustrun Cajsa Magnidotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20
Son Johan Magnus, född på platsen 1860-11-01

Mamsell* Anna Lisa Engström, född i Säther 1829-02-03 - in från Skara 1861 och ut Stockholm 1862

Pigan Augusta Cecilia Ekelund, född i Sköfde 1834-09-12
Oägta dottern Emma Josefina, född i Undenäs 1858-10-02 - båda in från Sköfde 1861

Mamsell* Anna Charlotta Linder, född på platsen 1833-04-11 - ut Öglunda 1855

Pigan Beatha Larm, född på platsen 1823-08-28
Dess oägta dotter Johanna, född på platsen 1849-10-04 - båda till Lilla Rödjan under Sandorp eller Torp 1857

Pigan Maria Elisabeth Johansdotter, född i Sköfde 1830-03-28 - ut Jönköping 1855
Pigan Johanna Johansdotter, född i Broddetorp 1832-09-02 - in från Engerås 1853 och ut Storekullen 1855
Pigan Stina Andersdotter, född på platsen 1832-04-05 - in från Resvenstorp 1854 och ut Jönköping 1855
Pigan Wilhelmina Larsdotter, född i Sköfde 1826-05-27 - in från Trädgården 1854 och ut Sköfde 1857

Pigan Anna Britta Andersdotter, f. Wäring 1827 (Not. Trolofvad med drängen Lars Boström, afflyttad från Forshem till Hjo 1854)
Hennes oägta barn med ovanstående Boström: Christina, född i Fullösa 1853-01-22 - båda in från Forshem 1854 och ut Hallabo under Ölanda 1856

Pigan Maja Cajsa Magnidotter, född i Broddetorp 18322-09-20 - in från Lilla Hålltorp 1855 och ut Torp 1856
Hush. Lisa Carlqvist, född i Bellefors 1826-04-13 - in från Forshem 1855 och ut Sköfde 1858
Pigan Kajsa Magnidotter, född på platsen 1823-10-18 - in från L.Lycke 1855 och ut dit igen 1857
Pigan Stina Cajsa Larsdotter, född i Herrlunda 1829-03-06 - in  Sven Mikaelsgården 1856 - ut Synnerby 1857
Pigan Maja Andersdotter, född i Winköl 1829-12-09 - in från Skara 1856 och ut dit igen 1857
Pigan Elisabet Ekander, född i Calmar Domkyrkoförs. 1839-10-21 - in från Calmar 1857 och ut Dala 1858
Pigan Amalia Svensdotter, född i Sköfde 1839-06-10 - in från X 1857 och ut Sköfde 1858
Pigan Kajsa Andersdotter, född på platsen 1833-12-02 - in fr. Remningstorp 1857 och ut Sandlid, Eggby 1860

Pigan Kristina Carlsdotter, född i Stenum 1826-09-19 - in från Herrlunda 1857 och ut Eggby fattighus 1858
Oägta barn Carl Johan, född i Eggby 1858-03-30

Pigan Sara Johansdotter, född i Wånga 1827-11-06 - in från Åsaka 1857 och ut Solberga 1859

Pigan Greta Andersdotter, född i Fredsberg 1822-05-11 
Dess oägta dotter Anna Christina, född i Sköfde 1851-01-31 - båda in från Skara 1858 och ut Göthened 1859

Pigan Sara Charlotta Hallberg, född i Skara 1837-07-28 - in från Wånga 1858 och ut Göthened 1859
Pigan Maja Stina Johansdotter, född på platsen 1833-01-22 - ut Solberga, Hagen 1859

Pigan Inga Stina Carlsdotter Lilja, född på platsen 1829-12-30
Oägta son Anders Johan, född på platsen 1856-09-21 - båda in från Ulfstorp, Ulfsgården 1858

Mamsell* Anna Paulin, född i Björsäter 1821-04-13 - in från Skara 1859 och ut Horn 1861

Pigan Anna Cajsa Andersdotter, född i Ullervad 1837-08-28 - in från Ullervad 1859 och ut Mariestad 1861
Pigan Charlotta Andersdotter, född på platsen 1838-04-03 - in fr.Soldbost.Nr. 350, Millomg., Öfverbo 1859 och ut Sköfde 1861
 

*******************************************************************************

* Mamsell (av franska mademoiselle) var under 1700- och 1800-tal en svensk titel för ogifta, ofrälse flickor och kvinnor, främst inom borgarståndet och prästeståndet. Ordet ersattes efter 1800-talets mitt av fröken, som tidigare varit en titel endast använd för ogifta adelsdamer.

Historia för titelns utveckling;
Den tidigare titeln för ogifta kvinnor i Sverige var "jungfru".
Tidigare hade även titeln "fru" varit reserverad för adliga kvinnor, men denna började användas även för personer utanför adeln betydligt tidigare än fröken. Fram till 1719, då den svenska hovstaten reformerades, kallades ogifta adelsdamer för hovjungfrur i stället för hovfröknar. År 1733 tycks alla adliga ogifta kvinnor kallas fröknar, och de borgerliga ogifta kvinnorna kallas mamsell.

Trenden kan följas även inom den svenska teatern. Inom den svenska teatervärlden kallades ogifta skådespelerskor för "jungfru" år 1737, medan gifta skådespelerskor kallades för "Madam". Detta förhållande kvarstod ännu år 1765. År 1773 däremot benämndes ogifta skådespelerskor som M:lle (Mamsell) och gifta som "Fru".

Frökenreformen genomfördes efter ståndsriksdagens avskaffande 1866.
Reformen togs upp i en nyårsrevy på Dramaten i Stockholm 1867, där revyn Mellan 11 och 12 av Hedberg avslutades med kupletten:
" Bort med mamseller, de gamla spöken!
  Nu varje flicka får heta fröken
  om hon ej föredrar att bli fru - år 1867."
På Dramatens affischer genomfördes dock inte reformen förrän efter direktör Edholms avgång hösten 1881. 

Husförhörslängd
Varnhem Al:10 (1862 - 1869)
 
Backa ½ Mtl.
 
Egare Hr. Major Niklas Wetterberg
, född i Halland 1808-08-31 - död 28/9 1868
Hustrun/enkefru Majorskan Wilhelmina Nathalia von Platen, född i Stockholm 1822-07-02
Dotter Sofia Nathalia Maria, född på platsen 1849-10-31 - död i juli 1865
Dotter Nathalia Theresia Eugenia, född på platsen 1850-12-13
Dotter Anna Carolina Wilhelmina, född på platsen 1856-11-22
 
Lantbrukselef Carl Sperling Stael von Holstein
, född i Enslöf Hallands län 1850-10-19  - in från Enslöf 1867 och ut dit igen 1868
 
Mamsell Clara Josefina Sjöberg,
född i Winga 1836-11-03 - in från Larf 1868 och ut Bitterna 1869
 
Tjenstefolk;

Dräng utan känd hemvist Petter Magnus Larsson, född i Broddetorp 1842-04-06
Dräng Lars Petter Andersson Sträng, född på platsen 1839-06-10 - ut Sandlid vid Foxerna Mellomg. 1863
Dräng Lars Johan Gustafsson, född i Husaby 1838-09-07 - in från Grötlyckan 1864
Dräng August Lundahl, född i Borgunda 1847-08-17 - in från Löfstad Fogdeg. 1865 och ut dit igen 1866
 
Återvändande;
Gift dräng Anders Johansson Jern, född på platsen 1827-05-03 - in från Hendene 1868
Hustrun Cajsa Magnidotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20
Son Johan Magnus, född på platsen 1860-11-01
Son August, född på platsen 1863-02-16
Son Frans Ludvig, född på platsen 1865-03-29
Son Victor, född på platsen 1868-12-19 - död 23/11869

Trädgårdsdräng Lars Petter Pettersson, född i Wing 1844-04-12 - in 1868 från Hendene
Hustrun Anna Christina Nilsdotter, född i Hendene 1841-07-02
Son Carl Gustaf, född i Hendene 1867-04-16
Dotter Anna Maria, född på platsen 1870-07-05
- familjen flyttar ut Hålltorp 1872
 
Pigan Charlotta Johansdotter, född i Härlunda 1836-03-11 - ut Göteborg 1868
Pigan Märta Stina Jonsdotter, född på platsen 1832-08-09 - ut Höjentorp 1862

Pigan Augusta Christina Ekelund, född i Sköfde 1834-09-12
Hennes oägta dotter Emma Josefina, född i Undenäs 1858-10-02 - båda ut Örebro 1863

Pigan Inga Stina Carlsdotter Lilja, född på platsen 1829-12-30
Hennes oägta son Anders Johan, född på platsen 1856-09-21
Hennes oägta son Carl August, född på platsen 1863-07-25
- moder och barn ut till Wing 1863

Pigan jungfru Elisabeth Ekander, född i Lidköping 1810-11-17

Hushållerskan Lisa Carlqvist, född i Bellefors 1826-04-13 - in  Fägred 1862 och ut Foxerna, Bredegården 1866

Pigan Anna Johansdotter, född på platsen 1843-07-24 - in från Solberga 1862 och dit igen 1863
Pigan Johanna Olofsdotter, född i Björsäter 1839-07-21 - in från Mariestad 1862 och ut dit igen 1864
Pigan, Enkan Cajsa Andersdotter Sträng, f. Sköfde 1810-07-06 - in fr. Wäberga, Grindstugan 1862 och ut Qvarntorpet 1866
Pigan Maja Greta Andersdotter, född i Öglunda 1843-06-03 - in från Sköfde 1863 och ut Fogdegården 1864
Pigan Maja Lisa Larsdotter, född i Wärsås 1838-02-03 - in från Sköfde 1863
Pigan Charlotta Larsdotter, född på platsen 1846-04-28 - in från Sandlid 1863
Pigan Sara Eriksdotter Holmgren, född i Skara 1829-01-16 - in från Skara 1864 och ut dit igen 1865 - in från Skara 1866 och ut Sk. Åsaka
Pigan Maja Stina Johansdotter, f. på platsen 1840-07-15 - in fr. Ledsgården, Öglunda 1864 - ut Lidköping 1866

Pigan Johanna Andersdotter, född i Horn 1832-04-19 
Hennes oägta son Claes, född på platsen 1864-05-29 - båda in från Hendene 1865 och ut Flämslätt 1866

Pigan Charlotta Christoffersdotter, f. Hagelberg 1840-01-01 - in Sven Månsgården 1865 och ut Solberga 1866
Pigan Maja Stina Larsdotter, född i Odensåker 1844-09-20 - in från Väring 1866 och ut Warola 1868
Pigan Lotta Magnusdotter, född i Wing 1837-10-22 - in från Skara 1866 och ut dit igen 1868
Pian Gustafva Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27 - in från Storekullen 1866 och ut Göteborg 1868
Pigan Anna Sofia Gustafsdotter, född i Sköfde 1846-06-02 - in från Sköfde 1867 och ut dit igen samma år
Pigan Fredrika Persdotter, född i Wing 1849-09-01 - in från Skara 1868 och ut Wing 1869
Pigan Hedvig Pettersson, född i Jönköping 1846-04-22 - in från Wing 1868

Pigan Maja Stina Andersdotter, född i Stenum 1839-06-17
Hennes oägta son Gustaf, född 1866 - båda in från Wing 1868 och ut dit igen 1869

Pigan Maria Helena Andersdotter, född i Warola 1840-03-13 - in från Sköfde 1868

Husförhörslängd
Varnhem Al:11 (1862 - 1869)

Backa
 
Egare Majoren N. Wetterbergs sterbhus

Kvarboende;
Enkefru Wilhelmina Nathalia Wetterberg f. von Platen
, född i Stockholm 1822-07-02
Dotter Nathalia Theresia Eugenia, född i Varnhem 1850-12-13
Dotter Anna Carolina Wilhelmina, född i Varnhem 1856–11-22
- familjen flyttar till Wing 1873
 
Ny ägare 1873;

Patron S.M. Schjöler
, född i Blabäck, Danmark 1846-11-23
Hustru Ottilia Klara Simonetta Beselin, född i Motala 1856-08-11
Son Severin Otto Rudolf, född i Varnhem 1880-09-10
 
Övriga boenden;

Moder Edit Kristina Schjöler, född 1804
Mamsell Bernhardina Magdalena Lundin, född i Halmstad 1836-12-24 - in från Halmstad 1869 - ut Wing 1873
Tekla Carolina Sandberg, född i Nikolai, Stockholm 1845-02-12 - in från Stockholm 1872 - ut Götened 1873
 
Tjänstefolk;
Bokhållaren Bror Lage Pihl, f. Hoby 1855-01-15 - in fr Löfvestad/Fågeltofta, Malmöhus l. 1878 - emigrerar till Nordamerika 1880
Mejerskan Henriette Caroline Marie Wilkens, född i Köpenhamn 1854-07-14 - in från Wilske Klefva 1878 - emigrerar till Nordamerika 1880
Mejerskan Anna Katr. Matheo X, född i Kjerteminde, Danmark 1850-03-15 - in från Hångsdala1876 och ut Norr Bro, Köpenhamn 1878
Mademoiselle Elin Håkanson
, född i X, Danmark 1850-09-18 - in från Ökull 1874 och ut Helsingborg 1877


Rättaren August Johansson, född i Bäck 1847-12-05 - in från Storegården 1873
Hustrun Anna Kristina Karlsdotter, född i Eggby 1854-06-08 - in från Eggby 1871
Son Johan Adolf, född i Varnhem 1877-03-13
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1878-06-05 - familjen flyttar ut till Gröngatan 1879
 
Fröken Hilda Wilhelmina Werdenhoff, född i Askersund 1843-01-28 - in från Skara 1873 och ut Stockholm 1879
Pigan Hulda Wilhelmina Bolin, född i Sköfde 1858-11-18 - in från Sköfde 1877 och ut Bergvik, Vermland 1878
Pigan Anna Kristina Svensdotter, född i Skara 1853-12-27 - in från Sk. Åsaka 1877 och ut Skärf 1879
Pigan Maria Christina Johansdotter Tjäder, f. Skarke 1851-04-13 - in Skarke Prestgård 1877- ut Solberga 1879
Pigan Charlotta Margaretha Isaksdotter, född i Varnhem 1847-03-12 - in från Sörgården 1877 och dit igen 1879
Pigan Inga Kajsa Johansdotter, född i Segerstad 1856-07-03 - in från Broddetorp 1876 och ut Kyrkebo 1877
Pigan Gustafva Johansdotter, född i Skarke 1848-10-23 - in från Sköfde 1876 och ut Eggby 1879
Pigan Anna Charlotta Karlsdotter, född i Sk.Åsaka 1857-04-15 - in från Fogdetorpet 1878 och dit igen 1879
Pigan Anna Larsdotter, född i Skarke 1855-02-03 - in från Kyrkebo 1876 och ut Sköfde 1877

Nådehjon Maja Eriksdotter, född i Eggby 1813-07-27 - in från Eggby 1876
Dräng Adolf Andersson, född i Skarke 1854-11-23 - in från Lundby 1877
Dräng Anders Gustaf Falk, född i Wing 1855-02-02 - in från Nohltorp, Backa 1879

Statdräng Anders Johansson Jern, född i Varnhem 1827-05-03
Hustrun Kajsa Magnidotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20
Son Johan Magnus, född i Varnhem 1860-01-11
Son August, född i Varnhem 1863-02-16
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1865-03-29
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1873-08-30
Dotter Maria Elisabeth, född i Varnhem 1870-04-21- död 20/07 1870

Dräng Lars Johan Gustafsson, född i Husaby 1838-09-07 - ut Doterbo 1871
Dräng Pehr August Pettersson, född i Agnetorp 1847-08-04 - in från Acklinga 1871 och ut Sköfde 1872

Fostergossen Carl Gustaf (oägta son till pigan Eva Jonsdotter från Ulunda), född i Varnhem 1857-04-21 - in från Prestegården 1869
Fattighjon Johannes Gustafsson, född i Varnhem 1845-09-08 - in från Solberga 1871 (mindre vetande)

Rättaren Carl Jonsson, född i Jung 1845-05-28 - in från Wing 1871 och ut Hofva 1873

Dräng Jaen Jaensson, född i Åsaka 1827-08-13 - in från Sandlid, Backa 1872 och ut Torp 1875
Dräng Albert Lindholm, född i Örgryte, Gbg 1855-04-01 - in från Göteborg 1872 och dit igen 1873
Dräng Karl Johan Ax, född i Lundby 1854-08-28 - in från Lundby 1874 och dit igen 1875
Dräng Gustaf Adolf Magnusson, född i Winköl 1849-11-20 - in från Kyrkebo 1874 och ut Solberga 1875
Dräng Karl Wilhelm Magnusson, född i Winköl 1847-06-11 - in från Eggby 1875
Dräng Johan Wilhelm Winter, född i Skarke 1857-04-07 - in från Wing 1876 och ut Storekullen 1878

Gift Dräng Nils Johan Johansson, född i Dimbo 1847-01-21
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Skärf 1852-04-23 - in från Wing 1873        Vigda 1875-02-05
Son Johan Sigfrid, född i Varnhem 1875-06-03
Son Gustaf Teodor, född i Varnhem 1878-10-29
 
Jungfru Elisabeth Ekander, född i Lidköping 1810-11-17 - död1873
Pigan Hedvig Pettersson, född i Jönköping 1846-04-22 - ut Jönköping 1871
Pigan Maja Stina Andersdotter, född i Stenum 1839-06-17 - ut Skattegården, Lundby 1871
Hennes oägta son Gustaf, född på platsen 1866-07-11
Pigan Maria Helena Andersdotter, född i Warola 1840-03-13 - ut Grefbäck 1873
Pigan Maja Stina Jonsdotter, född i Sätuna 1844-12-10 - in från Wing 1869 och dit igen 1873
Pigan Christina Jonsdotter, född i Hornborga 1845-05-01 - in från Sköfde 1871 och ut Wing 1873
Pigan Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1848-04-05 - in från Sköfde 1871 och dit igen 1873
Pigan Kajsa Larsdotter, född i Eggby 1835-09-25 - in från wing 1871 och ut Höjentorp 1875
Pigan Mathilda Kjellman, född i Eggby 1853-12-21 - in från Grindstugan, Backa 1873 och ut Ulunda 1876
Pigan Fredrika Apelqvist, född i Ledsjö 1853-11-21 - in från Götene 1874 och ut Skara 1875
Pigan Emma Gustafva Johansdotter, född i Lundby 1856-04-10 - in från Lundby 1875 och ut Öglunda 1876
Pigan Johanna Matilda Johansdotter, född i Häggum 1851-09-20 - in från Ulunda 1875 och dit igen 1876
Pigan Emma Kristina Johansdotter, född i Synnerby 1852-01-26 - in från Remningstorp 1875 - ut Nödinge 1877

Trädgårdsdräng Erik August Johansson, född i Trästena 1850-02-13 - in från Ullervad 1873
Hustrun Johanna Kristina Svensdotter, född i Wexiö 1849-03-27 - in från Wexiö 1874 - Vigda 1874-11-07
Dotter Eva Matilda, född i Varnhem 1875-09-06
Son Karl Ludvig, född i Varnhem 1877-10-02
Son Klas Emil, född i Varnhem 1880-11-07
 
Statkarl Johannes Andersson
, född i Varnhem 1839-11-10 - in 1874 från Hustru Ingridsgården
Hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21
Dotter Maria Karolina, född i Varnhem 1869-10-21
Dotter Johanna, född i Varnhem 1871-09-23
 
Dräng Per Alfred Johansson, född i Wersås 1857-09-18 - in från Wersås 1978

<- Tillbaka till rubrikerna!

Varnhem A:I 12 1880 - 1895

Backa gårdsegendom
- innefattande 1/2 mantal Backa, 1 mantal Solberga, 1/4-dels mantal Späckatorp, 1 mantal Wäberga Håkansgård, 1 mantal Wäberga Mellangård, 1 mantal Wäberga Nolgård, 1/4 mantal Wästorp och 11/16-dels mantal Öfverbo Millamgård jämte den till skatte lösta Kronolägenheten Soldattorpet

Kvarboende ägarfamilj sedan 1873;
Egare Sören Martin Schjöler, född i Blabäck, Danmark 1846-11-02
Hustrun Ottilia Klara Simonetta Beselin, född i Motala 1856-08-11
Son Severin Otto, född i Varnhem 1880-09-10
Son Otto Theodor, född i Varnhem 1881-08-14
Son Eiler Tage, född i Varnhem 1883-08-23
Dotter Edit Fanny Margareta, född i Varnhem 1884-10-02
Son Rudolf Fredrik, född i Varnhem 1886-05-21
Moder Edit Kristina Schjöler, född i Anderslev, Sjelland 1803-11-25
- familjen flyttar efter konkursauktion till Skärf 22/10 1886

Tjänstefolk;
Rättaren Per Fredrik Westling
, född i Wersås 1855-06-25 - in från Wersås 1880 och dit igen 1882
Dräng Adolf Andersson, född i Warnhem 1854-11-23 - ut Prestegården 1883
Dräng Anders Gustaf Falk, född i Wing 1855-02-02 - ut Skärf 1882
Dräng Per Alfred Johansson, född i Wersås 1857-09-18 - ut Levene 1881
Mejerskan Kristina Charlotta Svantedotter,född i Winköl 1843-01-14 - ut Sköfde 1881
Pigan Anna Kristina Andersson, född i Ljunghem 1850-02-21 - emigrerar till N.Amerika 1881
Pigan Eva Kristina Pettersdotter, född i Skärf 1856-09-24 - emigrerar till  N.Amerika 1882
Pigan Maria Charlotta Johansdotter Tjäder, född i Warnhem 1851-04-13 - emigrerar till N.Amerika 1881
Pigan Margareta Johansdotter, född i Öglunda 1851-07-19 - ut Stenum 1883
Pigan Maria Andersdotter, född i Wånga 1853-09-23 - in från Götened 1880 och ut Skara 1881
Pigan Stina Kajsa Andersdotter, född i Ledsjö 1848-12-14 - in Åsaka S.L 1880 och ut Erik Larsgården 1882
Pigan Greta Ryding, född i Hjälstad 1833-08-26 - in från Istrum 1880 och ut Hjälstad 1883
Mejerskan Anna Lovisa Gustafsdotter, född i Otterstad 1860-06-03 - in från Gerum 1881 och ut Rackeby 1882
Dräng Johan Alfred Johnsson (Broden), född i Hornborga 1856-07-19 - in från Sköfde 1881- ut Göteborg 1882
Pigan Charlotta Jonsdotter, född i Istrum 1853-08-07 - in från Istrum 1881 och ut Råda 1884
Hushållerskan Alma Öberg, född i Göteborg 1848-01-09 - in från Wartofta Åsaka 1882 och ut Sandsjö 1883
Pigan Johanna Matilda Rimberg, född i Segerstad 1856-09-12 - in från Lundby 1882 och ut Segerstad 1884
Pigan Maria Elisabet Lundqvist, född i Mariestad 1858-03-01 - in från Istrum 1882 och ut Erik Larsgården 1883
Pigan Ida Charlotta Karlsdotter, född i Sköfde 1865-02-01 - in från Sköfde 1882 och dit igen 1883
Dräng August Rickard Pettersson, född i Stenum 1864-02-07 - in från Wing 1883 och ut inom Backa
Mejerskan Kjerstin Olsson, född i Wadensjö, Malmöhus l. 1853-12-13 - in fr Wadensjö 1883 - ut Kila Nyk.l 1885
Pigan Inga Stina Carlsdotter, född i Lundby 1849-04-15 - in från Wing(Stenum) 1883 och ut Källby 1884
Pigan Maria Catarina Andersdotter, född i Sk.Åsaka 1831-05-05 - in från Wing 1885 och dit igen 1884
Pigan Maria Beata Jonsson, född i Lundby 1851-01-29 - in från Broddetorp 1883 och ut Lundby 1884
Pigan Anna Kristina Berndtsdotter, född i Lundby 1859-07-02 - in från Lundby 1883 och ut Borregården 1884
Pigan Karolina Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1866-10-13 - in från Pickagården 1883 och åter1884
Pigan Greta Ryding, född i Hjällstad 1833-08-26 - in från Hjällstad 1883 och ut Istrum 1884
Pigan Hilma Gustafva Alin, född i Lidköping 1864-05-13 - in från Istrum 1884 och ut Närtuna, Stockh. l. 1886
Pigan Kristina Kask, född i Eling 1857-07-15 - in från Bitterna 1884 och ut Bolum 1885
Pigan Ida Charlotta Karlsdotter, född i Sköfde 1865-02-01 - in från Sköfde 1884 och ut Fattighuset 1885
Pigan Anna Sofia Karlsdotter, född i skärf 1859-08-16 - in från Ulfsgården 1884 och ut Eskilstuna 1885
 
Rättaren Frans Svensson, född i Wilske Kleva 1861-08-18 - in från Wilske Kleva 1886
Hustrun Josefina Andersdotter, född i Marka 1862-05-03 - in från Gökhem 1888  (vigda 28/10 1888)
Dotter Ellen Victoria, född i Gökhem 1887-03-29 - in från Gökhem 1888
Son Frans Oscar, född i Warnhem 1889-09-19
Dotter Gerda Maria, född i Warnhem 1891-10-28
 
Mejeristen Magnus Larsson, fö. Skurup, Malmöh.l. 1858-03-09 - in Skurup 1886- ut Svedala Malmöh. l. 1887
Dräng August Johansson, född i Åsaka 1863-05-08 - in från Bjurum 1886 och ut Millomgården 1888
Dräng Alfred Frid, född i Skärf 1865-10-14 - in från Gröngatan 1886 och ut Stockholm 1888
Pigan Karolina Niklasdotter, född i Lidköping 1860-08-26 - in från Wenersborg 1886 och ut Lidköping 1887
Pigan Charlotta Albertina Hasselqvist, född i Våmb 1867-07-25 - in från Gröngatan 1886 och ut Sköfde 1887
Pigan Augusta Kristina Klingberg, född i N.Lundby 1861-02-18 - in från X 1886 och ut Eggby 1887
Pigan Anna Sofia Jonsdotter, född i Ullened 1863-11-11 - in från Skärf 1887 och ut Skara 1888
Pigan Hanna Kristina Lundqvist, född i Karleby 1864-05-14 - in från Marka 1887
Mejerist Johan August Leonard Karlsson, f. Hjelmseryd 1861-09-23 - in Ljunga, Jönk. l. 1888 - ut Eker, Örebro l. 1888 

Statkarlen Johan Johansson Holmén, född i Sjogerstad 1855-07-22 - in 1888 från Skövde 
Hustrun Anna Sofia Bomberg, född i Kymbo 1858-04-16
Son Carl Johan, född i Sköfde 1883-08-24
Dotter Elin sofia, född i Sköfde 1886-06-08  
Dotter Anna Maria, född i Warnhem 1889-12-23
Dotter Gerda, född i Warnhem 1892-08-24    Död 1892-08-24
Dotter Hildur Matilda, född i Warnhem 1893-11-06
- hela familjen flyttar

Rättaren Nils Andersson, född i Åsum, Malmöh.l. 1856-01-29 - in från Åsum 1882 och dit igen 1885
Dräng Karl Johan Kjellman, född i Eggby 1858-09-12 - in från Grindstugan, Backa och dit igen 1885
Dräng Karl Johan Johansson, f. Warnhem 1863-08-22 - in från Solberga 1882 - ut Ledsgården 1885 (bräcklig)
Dräng Frans Emil Tolin, född i Hagelberg 1863-02-12 - in från Prestegården 1885 och ut Hagelberg 1886
Dräng August Jonsson, född i Warnhem 1862-12-08 - ut Solberga 1886

Hushållerskan Emma Kristina Stendahl, född i Warnhem 1846-04-10 - in från Istrum 1885 och ut Lerdala 1886
Pigan Ida Charlotta Andersdotter, född i Segerstad 1865-01-17 - in från Segerstad 1885 och ut Skara 1886
Pigan Anna Sofia Jonsdotter, född i Ullened 1863-11-11 - in från N.Wing 1885 och ut Skärf 1886
Pigan Emma Kristina Johansdotter, född i bolum 1867-12-21 - in från Bolum 1885 och dit igen 1886
Pigan Lovisa Nilsdotter, född i Synnerby 1843-12-06 - in från Skara stadsf. 1885 och ut Skärf 1886
Pigan Ida sofia Karlsson, född i Ufvered 1864-02-15 - in från Enslöf, Hallands l. 1885 och ut Lerdala 1886
Mejerskan Hanna Larsson, f. Hörby, Malmöh.l. 1861-09-07 - in från Sallerup, Malmöh.l. 1885 - ut Kvänum 1886

Gift Dräng August Rickard Pettersson, född i Stenum 1864-02-07
Hustrun Lotta Lovisa Fagerman, född i Lerdala 1860-12-26 - in från Säter 1885
Hennes son f.ä., Per Ludwig, född i Lerdala 1883-03-07 - in från Säter 1885
Gemensam dotter Gerd Maria, född i Lerdala 1886-02-08
- familjen flyttar ut till Naglum, Elfsb.l. 1886

Rättaren Anders Johan Sahlström
, född i Trävattna 1852-05-30 -  fam. in 1885 från Eggby
Hustrun Augusta Lindholm, född i Hendene 1860-09-11
Son Otto, född i Eggby 1884-02-29
Son Bror Emil, född i Warnhem 1886-07-31
- familjen flyttar ut till N. Kyrketorp 1886

Fattighjon Maja Eriksdotter, född i Eggby 1813-07-27
Fattighjon Johannes Gustafsson, född i Warnhem 1845-09-08
- båda flyttar till Fattighuset 1886

Ny ägarfamilj in 1886;
Egare Alfred Eklind, född i Almby, Örebro l. 1847-07-11 - in med fam. från Marka 1886
Hustrun Isabella Wilhelmina Rydin, född i Göteborg 1861-01-13
Dotter Annie Wilhelmina, född i Marka 1884-03-11
Son Nils Alfred, född i Marka 1885-07-24
Dotter Märta Isabella Amalia, född i Warnhem 1889-03-24
Son Harald Vilhelm, född i Warnhem 1891-08-03
Son Hjalmar Fredrik, född i Warnhem 1892-08-08
Fröken Anny Eleonora Rydin, född i Göteborg 1875-04-27 - in från Göteborg Domk. 1893   - död 1895-04-02

Tjänstefolk;
Hushållerskan Maria Mathilda Lindqvist, f. Arboga, Örebro l. 1858-03-09 - in Stockholm 1890 - ut Ockelbo 1891
Pigan Tekla Alexia Kling, född i Säter 1866-09-19 - in från Gästgivaregården 1888 och ut Säter 1889
Pigan Maria Fernström, född i Brattfors 1857-09-21 - in från Filipstad 1888 och ut Haga, Gbg.1889
Pigan Hanna Kristina Lundqvist, född i Karleby 1864-05-14 - ut Junkragården 1889
Pigan Johanna Katarina Johansdotter, född i Sk. Åsaka 1864-05-14 - in från Sk. Åsaka 1889 - ut N.Ving 1891
Mejerist Johannes Andersson, f. Högestad, Malmöhus l. 1867-01-17 - in Lomma, Malmöhus l. 1888 - ut Sandby, Krist.l 1889
Dräng Gustaf Samuel Engström, född i W. Gerum 1870-02-01 - in från W.Gerum 1888 och ut Sköfde 1889
Dräng Alfred Johansson, född i Warnhem 1867-06-17 - in från Skarke Prestgård 1888 och ut Sköfde 1889
Dräng August Jonsson, född i Warnhem 1862-12-08 - in fr Solberga, Gårdstorpet 1888 - ut Backa Noltorp 1889
Dräng Karl August (Snäll) Holmberg, f. Lerdala 1866-02-10 - in Berg 1889 - ut Sold.bost. 315, Fiskareg. 1891
Pigan Emma Charlotta Alfredsdotter, f. Warnhem 1868-02-14 - in Öglunda 1889 - ut Sold.bost No 315 1891
Pigan Maria Josefina Adolfsson, f. Salem, Sthlm 1866-04-03 - in Nyg. 1889 - emigrerar till N. Amerika 1891
Dräng August Johansson Boström, f. Sjogerstad 1866-09-23 - in fr Sjogerstad 1890  - ut Westra Gerum 1891
Pigan Augusta Johansdotter, född i Hassle 1854-12-24 - in från Öglunda 1892 och ut N. Wing 1893
Dräng Gustaf Rickard Hagström, född i Wåmb 1875-08-05 - in från Wåmb 1892 och ut Grönhagen 1893
Pigan Johanna Matilda Tidqvist, f. Åsled 1861-03-15 - in fr Torbjörntorp 1891  - emigrerar till N.Amerika 1892
Hushållerskan Matilda Mellqvist, född i Eggby 1859-04-25 - in från Nyed, Värml. 1891 och ut S. Wing 1892
Mejerskan Amanda Nilsson, född i Ölmestad, Jönk.l. 1870-04-02 - in från Edåsa 1891 och ut Ölmestad 1892
Pigan Carolina Magnusdotter, född i Friel 1863-08-26 - in 1891 från Skärf
Hennes oägta son Carl Johan Henrik, född 1893-07-16
Pigan Anna Elisabet Johansdotter, född i Marka 1869-11-12 - in 1891 från Borregården
Hennes oägta son David Valdemar, född i Warnhem 1893-09-24- död 30/9 1893
Pigan Charlotta Matilda Johansson, född i N.Lundby 1871-04-20 - in från 1891 Borregården
Hennes oägta son Carl Wilhelm, född i Warnhem 1893-10-22 - båda ut Porten 1893
Dräng Karl Johan Gustafsson, född i W. Gerum 1870-01-20 - in från Fogelås 1891 och ut Helsingborg 1892
Dräng Johan August Hallberg, född i Björkäng 1873-05-03 - in från Wesstorp 1891 och ut Helsingborg 1892
Dräng Johan Alfred Johansson, född i Berg 1866-02-25 - in från Prestegården 1892 och dit igen 1893
Dräng Frans Levin Brandt, född i Korsberga 1873-02-01 - in från Korsberga 1892 och ut Porten 1893
Pigan Maria Beata Jonsson, född i N.Lundby 1851-01-23 - in 1893 från N. Wing
Pigan Karolina Nilsson, född i Foss, Bohuslän 1851-06-16 - in från Göteb. Domk.f. 1893 och dit igen 1894
Pigan Amanda Natalia Paulsson, född i Marka 1871-11-19 - in 1893 från Prestegården
Hushållerskan Amanda Kristina Larsson, född i Kinne Wedum 1864-03-21 - in 1889 från Kinneved
Dräng Alfred Möller, född i Hyringa 1871-09-19 - in från Hyringa 1894 och dit igen 1895

Arbetskarl Johannes Andersson, född i Warnhem 1839-01-10
Hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21
Dotter Maria Karolina, född i Warnhem 1869-10-21 - ut Stockholm 1886
Dotter Johanna, född i Warnhem 1871-09-23 - ut Skara 1888
- makarna flyttar ut till Hustru Ingridsgården 1890

Trädgårdsmästaren Erik August Johansson
, född i Trästena 1850-02-13
Hustrun Johanna Kristina Svensdotter, född i Wexiö 1849-03-27
Dotter Eva Matilda, född i Warnhem 1875-09-06
Son Karl Ludwig, född i Warnhem 1877-10-02
Son Klas Emil, född i Warnhem 1880-11-07
Dotter Tekla Elisabet, född i Warnhem 1882-09-15
- familjen flyttar ut till Sköfde 1888

Trädgårdsmästare Johan August Johansson
, född i Ransberg 1850-05-13 - båda in 1888 från Sköfde
Hustrun Anna Josefina Gustafsdotter, född i Sköfde 1864-07-22
Dotter Anna Agnes Victoria, född i Warnhem 1889-01-05
- hela familjen flyttar ut till Sköfde 1889

Statkarlen August Svensson Bergstrand
, född i Berg 1844-04-30 - fam. in 1891 från Berg
Hustrun Karolina Margareta Andersdotter, född i Berg 1849-04-22
Dotter Hulda Elisabet, född i Berg 1877-06-05
Dotter Anna Wilhelmina, född i Berg 1880-04-06
Dotter Gerda Karolina, född i Berg 1883-09-21
Dotter Ida Karolina, född i Berg 1887-07-09
Dotter Signe Charlotta, född i Warnhem 1891-11-21
- familjen flyttar ut till Eggby 1894

Trädgårdsmästare Patrik Engström
, född i Synnerby 1860-04-16  - familjen in 1889 från Danmark
Hustrun Sara Augusta Assons, född i Aarhus, Danm. 1857-07-12
Dotter Astrid, född i Aarhus, Danm. 1888-11-20
Son John Erik, född i Warnhem 1890-09-18
Son Gustaf Adolf, född i Warnhem 1895-04-01
- familjen flyttar ut till Sköfde landsförsamling 1896

Statdräng Nils Johan Johansson,
född i Dimbo 1847-01-21
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Skärf 1852-04-23
Son Johan Sigfrid, född i Warnhem 1875-06-03 - ut Skärf 1893
Son Gustaf Teodor, född i Warnhem 1878-10-29
Son Karl August, född i Warnhem 1881-06-12
Dotter Ellen Maria, född i Warnhem 1883-11-04
Son Frans Oskar, född i Warnhem 1886-05-29
 
Statdräng Per Johan Andersson Dahlman, född i Dala 1865-01-25
Hustrun Lotta Kristina Johansson, född i N.Lundby 1868-08-24 - båda in 1894 från Eggby
Dotter Anna Maria, född i Warnhem 1895-10-04

Församlingsbok
Varnhem Alla:1 (1895 - 1922)
Backa gård
 
Kvarboende ägarfamilj;
Godsegare Alfred Eklind
, född i Almby, Örebro l. 1847-07-11
Hustrun Isabella Wilhelmina Rydin, född i Göteborg 1861-01-13
Dotter Annie Wilhelmina, född i Marka 1884-03-11
Son Nils Alfred, född i Marka 1885-07-24
Dotter Märta Isabella Amalia, född i Warnhem 1889-03-24
Son Harald Wilhelm, född i Warnhem 1891-08-03
Son Hjalmar Fredrik, född i Warnhem 1892-08-08
- familjen med barnen ut till Gustavi, Göteborg 1900-02-21 (i ett försök att rädda äktenskapet)
Hustrun Hustrun Isabella Wilhelmina Rydin, född i Göteborg 1861-01-13 - skild 17/7 1901 - omgift 29/10 1902 - ut från Gustavi församling till Gbg Garnisonsförsamling 25/11 1902
 
Skild make med barnen flyttar åter till Backa från Domkyrkoförsamling, Göteborg 1901;
Godsegare Alfred Eklind, född i Almby, Örebro l. 1847-07-11 - frånskild 1901-07-17- död 1910-12-29
Dotter Annie Wilhelmina, född i Marka 1884-03-11 - ut Skara stadsf. 1913
Son Nils Alfred, född i Marka 1885-07-24 - ut Backa, Bohuslän 1910
Dotter Märta Isabella Amalia, född i Warnhem 1889-03-24 - ut Skara stadsf.1914
Son Harald Wilhelm, född i Warnhem 1891-08-03 - ut Uppsala 1914
Son Hjalmar Fredrik född i Warnhem 1892-08-08 - ut Skara stadsf. 1914
 
Statdräng Per Johan Andersson Dahlman, född i Dala 1865-01-25
Hustru Lotta Kristina Johansson, född i N.Lundby 1868-08-24
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1895-04-10
- familjen ut till Våmb 1895

Kusk Anders Gustaf (Ström) Andersson ,född i Stenstorp 1856-10-18 - familjen in 1895 från Wåmb
Hustru Anna Charlotta Falström, född i Sjogerstad 1863-05-08
Dotter Gertrud Fredrika, född i Sjogerstad 1887-09-05 - ut Sk.Åsaka 1905
Son Karl Gustaf, född i Wåmb 1888-12-17  ut Sk.Åsaka 1905
Dotter Anna Maria Magdalena, född i Wåmb 1892-02-11 - ut N.Ving 1903
Son Ernst Oskar Hugo, född i Wåmb 1894-03-12 - ut Versås 1905
Son Erik Valdemar, född i Varnhem 1897-03-10 - ut Sk.Åsaka 1905
Son Axel Wilhelm, född i Varnhem 1897-03-10 - ut Sk.Åsaka 1905
Son Nils Gottfrid, född i Varnhem 1905-04-24 - ut Sk.Åsaka 1905

Statdräng Alfred Nohlgren, född i Sköfde 1860-04-03
Hustru Hilma Elisabet Wall, född i Sköfde 1868-02-15
Son Nils Teodor, född i Versås 1891-05-22
Dotter Tekla Elisabet, född i Sventorp 1893-01-18
Son Karl Alfred,född i Varnhem 1895-01-29
- familjen ut till Våmb 1895

Statdräng Karl Jonsson Grann, född i Varnhem 1845-08-21
Hustru Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-05-30
Son Konrad Wilhelm, född i Warnhem 1883-06-15
Son Sven Willehad, född i Marka 1892-04-21
- familjen ut till Fagerdalen 1896

Statdräng Johan Alfred Karlsson, född i Fröjered 1852-01-09 -  in 1895 från Wåmb
Hustru Maria Larsdotter, född i Borgunda 1861-05-06
Son Nils Albert Teodor, född i Wåmb 1894-10-06
- familjen och ut till Forsby 1896

Statdräng Anders Gustaf Andersson
, född i Sköfde 1857-10-07
Hustru Karolina Andersdotter Husar, född i N.Lundby 1860-04-15
Son Karl Verner, född i Sköfde 1882-01-25
Son Axel Leonard, född i Sköfde 1884-02-28
Dotter Ellen Helena, född i Sköfde 1886-09-26
Son Anders Natanael, född i Sjogerstad 1889-02-25
Son Oskar Ludvig, född i Sjogerstad 1892-01-10
Son Gustaf Hjalmar, född i Varnhem 1895-03-26
- familjen ut till Lerdala 1896

Statdräng Johan August Frid, född i Fridene 1859-10-24 - in 1896 från Agnetorp
Hustru Johanna Andersson, född i Fogelås 1859-06-27
Son Johan Alexis, född i Roglösa, Österg. 1886-03-20
Son Karl Natanael Ireneus, född i Svanhals, Österg. 1887-02-04
Son August Gideon, född i Svanhals 1889-01-07
Son Axel Hjärman, född i Fröjered 1891-03-23
Son Oscar Simeon, född i Fröjered 1993-04-05
- familjen flyttar ut till Forsby 1897

Hushållerskan Amanda Kristina Larsson, född i Kinne-Vedum 1864-03-21  - ut Hofva 1896
Bokhållaren Johannes Eklind, född i Ekeby, Ör.l. 1868-05-12 - in Ekeby 1899 och ut Kungsholmen, Stlm 1902
Eva Magdalena Lagercrantz, född i Sandsjö, Jönk.l. 1862-01-08 - in Medelplana 1902 och ut Trollhättan 1905

Pigan Maria Beata Jonsson, född i Lundby 1851-01-23 - ut N.Lundby 1896
Pigan Amanda Natalia Paulsson, född i Marka 1871-11-19 - ut Våmb 1895
Pigan Anna Elisabet Johansdotter, född i Marka 1869-11-12 - ut Tidaholm 1896
Pigan Emma Helena (Svantesdotter) Johansson, född i N.Härened 1870-12-09 - in från Falköping 1895 - Gift 1899-03-12 med C.E. Johansson,  snickare från Borås och ut Borås 1899 
Pigan Ingeborg Amalia Bergström, född i Götlunda, Ör.l. 1872-11-29 - in från Kumla 1895 och ut dit igen 1896
Pigan Hulda Karolina Enander, f. Wilske-Klefva 1873-01-15 - in Stockh.1896 - ut Acklinga 1897
Pigan Hilda Svensson, f. Björkäng 1876-03-26 - in från Sköfde St.f.1896 och ut Dunagården och Ängarås 1896
Pigan Hulda Maria Jonsson, född i Agnetorp 1880-04-04 - in från Grötlyckan 1897 och dit igen 1898
Mejerskan Matilda Johansdotter, född i Tun 1866-09-28 - in från Tun 1897 och ut Fägred 1899
Pigan Hilma Josefina Jansdotter, född i Sunnersberg 1877-01-26 - in Lidköping 1898 - ut Sunnersberg 1898
Pigan Selma Olivia Karlsson, född i Hällstad, Älvsb.l. 1872-02-14 - in från Borås 1898 och ut Sköfde 1899

Trädgårdsmästare Lars Andersson
, född i Hyllie, Malmöh.l. 1862-05-12
Hustru Anna Nilsdotter, född i Slimminge, Malmöh.l. 1860-01-09
Dotter Sofia Paulina, född i Slimminge 1887-03-01
Dotter Anna Maria, född i Kärrstorp, Malmöh.l. 1890-09-15
Son Oskar Linus, född i Grefbäck 1893-11-26
Dotter Ida Cecilia, född i Warnhem 1896-11-04
- familjen ut till Tun 1898

Statdräng Johan Alfred Olausson, född i Hjerpås 1863-03-06
Hustru Matilda Larsdotter, född i Lavad 1865-08-10
Son Karl Linus, född i Häggesled 1890-04-13
Dotter Helga Maria, född i Hjerpås 1892-02-06
Dotter Hilda Elisabet, född i Skara l.f. 1894-02-24 - familjen in från Skara l.f. 1895
Son Ernst Robert, född i Warnhem 1896-11-16
Dotter Ester Josefina, född i Warnhem 1898-07-25
- hela familjen ut till Eggby 1898

Statdräng August Johansson, född i N.Kedum 1855-11-19 - in 1892 från Råda
Hustru Anna Britta Andersdotter, född i Bollebygd 1855-09-15
Dotter Anna Wilhelmina, född i Bollebygd 1892-04-17
Son Johannes Emanuel född i K.Åsaka 1896-01-28
Son Oskar Andin, född i Warnhem 1898-01-31
- familjen ut till Strö 1898

Stalldräng Karl Oskar Lundberg, född i Örslösa 1872-09-07 - in 1896 från Örslösa
Hustru Matilda Johansdotter, född i Örslösa 1872-11-21
Dotter Ester Olivia, född i Örslösa 1895-11-01
- familjen flyttar ut till Örslösa igen 1898

Statdräng Karl Oskar Fernström, född i Husby Oppunda,Sörml.l 1852-08-12 - in 1899 från Kyrkefalla 
Hustru Wilhelmina Mod, född i Kyrkefalla, 1856-09-05
Dotter Amanda Eleonora, född i Kyrkefalla 1883-10-21
Son Johan Alfred, född i Längbro, Örebro l. 1886-05-25 - ut Hagelberg 1900
Dotter Augusta Fredrika, född i Kyrkefalla 1888-09-20
Dotter Matilda Wilhelmina, född i Kyrkefalla 1895-02-05
Dotter Emma Elisabet, född i Kyrkefalla 1897-11-06
- familjen ut Sköfvde l.f. 1900
 
Statdräng Anders Peter Svensson, född i X, Elvsb.län 1848-09-13 - in 1900 från Borgunda
Hustru Brita Maja Svensdotter, född i Tarsled, Elvsb.l. 1852-06-12
Son Sven Johan Sixten, född i Kinneved 1891-08-07
Dotter Hanna Elisabet, född i Dimbo 1894-01-18
- familjen ut till Sköfde 1901

Ladugårdsfogde Johan Petter Gullberg, född i Bitterna 1862-11-04 - in 1899 från Mörlunda
Hustru Kristina Andersson, född i Eling 1858-10-05
Son Karl Johan, född i Eling 1889-07-11
Son Ernst Walfrid, född i Eling 1892-03-20
Dotter Ester Maria Elisabet, född i Mörlunda, Kalm.l. 1894-12-01
Son Bengt Axel Samuel, född i Mörlunda 1897-09-06
Dotter Märta Adelina Fredrika, född i Warnhem 1900-07-06
- familjen och ut Saleby 1901

Soldat/statdräng John Teodor Karlen, född i Varnhem 1873-03-28 -  in 1901 från Klefven
Hustru Emma Kristina Pettersson, född i Katarina f., Stockh. 1869-11-23
Dotter Kristina Dorotea, född i Varnhem 1896-07-24
Son Erik Valdemar, född i Varnhem 1898-11-23
Son Karl Oskar född i Varnhem 1901-04-04
- familjen flyttar ut till Borgunda 1902
 
Statdräng August Johansson, född i Korsberga 1870-01-06 - in 1901 från Marka
Hustru Maria Wilhelmina Sjögren, född i Locketorp 1866-11-08
Son Nils Arvid, född i Versås 1898-01-07
Son Johan Erik, född i Marka 1899-10-25
Son Axel Vilhelm, född i Varnhem 1902-04-24
- familjen ut till Eggby 1903

Statdräng Anders Gustaf Gustafsson
, född i Varnhem 1854-05-23
Hustru Lovisa Larsdotter, född i Borgunda 1857-04-15
Dotter Anna Elisabet, född i Borgunda 1884-04-16 - ut Erik Larsgården 1899
Son Karl Edvin, född i Borgunda 1885-11-19 - ut Bolum 1900
Son Oskar Natanael, född i Borgunda 1888-09-18 - ut Erik Larsgården 1903
Dotter Jenny Axelia, född i Borgunda 1892-03-03 - ut Ledsjö 1903
- makarna  båda ut Ledsjö 1903

Trädgårdsmästare Per Erik Eklund, född i V.Vingåker Nyköpings l. 1850-10-30 - in 1902 från Örgryte, Gbg.
Hustru Anna Charlotta Johansson, född i V. Vingåker 1859-11-17
- flyttar ut till Sköfde l.f. 1903

Statdräng Johan Herman Petersson
, född i Öglunda 1879-07-22 - - familjen in1902 från V.Klefva
Hustru Ellen Vilhelmina Andersson, född i V. Klefva 1878-11-08
Dotter Edla Maria, född i V.Klefva 1901-10-27
Dotter Hildur Vilhelmina, född i Varnhem 1903-09-21
- familjen ut till Hasslösa 1903

Statdräng, f.d. skomakare och trumslagare Karl Oskar Jonsson, född i Varnhem 1872-11-26
Hustru Anna Karolina Lindgren, född i Sköfde st.f. 1879-01-15 - båda in 1902 från Sven Michelsgården
Dotter Lydia Maria Kristina, född i Varnhem 1902-09-01
Son Knut Harry Valdemar, född i Varnhem 1904-01-03
- familjen ut till Sköfde st.f. 1905

Gårdsrättare Frans Svensson, född i W. KLefva 1861-08-18
Hustru Josefina Andersdotter, född i Marka 1862-05-03
Dotter Ellen Viktoria, född i Gökhem 1887-03-29 - ut Klosterdal 1903
Son Frans Oskar, född i Warnhem 1889-09-19
Dotter Gerda Maria, född i Warnhem 1891-10-28
- övrig familj ut Hökatorp 1904

Statdräng Karl Johan Brodén, född i Lugnås 1866-06-03 - in 1904 från Sil
Hustru Lotta Andersson, född i Lugnås 1856-09-15
Son Karl Albert, född i Sil 1897-06-22
Dotter Anna Elisabet, född i N.Lundby 1900-06-17
- familjen flyttar ut till Berg 1906

Arbetaren Anders Peter Svensson, född i Säm, Älvsb.l. 1848-09-13 - in 1904 från Eggby
Hustru Britta Maja Svensdotter, född i Tarsled, Älvsb.l. 1852-06-12
Son Sven Johan, född i Kinneved 1891-08-07
Dotter Hanna Elisabet, född i dimbo 1894-01-18
- familjen ut till Eggby igen 1906
 
Gårdsrättare August Hälfrid Andersson, född i Sveneby 1876-05-13 - in Aspö, Söderm.l. 1904 -ut Hassle 1906

Statdräng Karl Johan Teodor Nyström, f. Frödinge, Kalm.l. 1881-04-03 - in Sventorp 1907 och ut Versås 1908

Gårdsrättare August Viktor Andersson, född i Kyrkefalla 1877-12-16
Hustru Elin Emilia Karlsson, född i Fredsberg 1882-01-22 - båda in 1906 från Mölltorp
Son Sven Hjalmar, född i Varnhem 1907-07-29
- familjen ut till Björkäng 1908

Statdräng Gustaf Gustafsson
, född i Varnhem 1854-05-23 -  in 1904 från Ledsjö
Hustru Lovisa Larsdotter, född i Borgunda 1857-04-15
Dotter Jenny Axelia, född i Borgunda 1892-03-03
Son Karl Edvin, född i Borgunda 1885-11-14 - in från Ulfsgården 1906 och ut Sk.Åsaka 1908
- övrig familj flyttar ut till Fröjered 1908

Trädgårdsmästare Jonas Peter Nyström
, född i Frödinge, Kalm.l. 1851-05-17 -  in 1907 från Sventorp
Hustru Emma Kristina Karlsdotter, född i Vimmerby 1857-07-23
- båda ut till Versås 1908

Statdräng Axel Emil Svenberg
, född i Skarstad 1883-12-08
Hustru Anna Maria Dalin, född i Kvänum 1885-03-28 - båda in från Jung 1909
- makarna ut till Saleby 1909

Statdräng Gustaf Viktor Lindqvist, född i Kinne-Vedum 1872-03-22 - in från Våmb 1900
Hustru Anna Charlotta Ullgren, född i Rådene 1875-11-17
Son Gustaf Ragnar, född i Våmb 1899-02-18
- familjen åter Våmb 1910
 
Mejerskan Kerstin Mårtensson, f. Östra Hoby, Krist.l. 1869-09-22 - in Westra Husby 1899 - ut Kalm.l. 1900
Pigan Rachel Hilma Gustafsson, f. Frösved 1867-10-03 - in Sventorp 1899 - ut Prestegården 1903 (sinnessjuk)
Pigan Helga Elisabet Flink, född i Friggeråker 1881-12-16 - in från Motala stad 1899 och ut Haga, Gbg 1900
Mejerskan Kristina Albertina Lundberg, född i Pelarne, Kalm.l. 1875-09-21 - in från Mora 1900
Pigan Alma Sofia Starkenberg, född i Undenäs 1883-01-09 - in Undenäs 1901 och ut Naglum, Älvsb.l. 1902
Pigan Anna Maria Stadig, född i Suntak 1875-04-07 -in från Suntak 1902 och ut Sköfde st.f. 1903
Pigan Ellen Charlotta Larsson, född i Korsberga 1877-08-27 - in från Hångsdala 1902 och ut Sköfde st.f. 1903
Pigan Hanna Olivia Johansson, född i Tråvad 1882-05-02 - in från V. Gerum 1903 och ut Jung 1904
Pigan Sofia Vilhelmina Andersson, född i N.Vånga 1881-05-24 - in från V. Gerum 1903 och ut Händene 1904
Mejerskan Josefina Charlotta Isaksson, född i Fägred 1863-06-11 - in från Ekeskog 1903 - ut Sköfde st.f. 1904
Pigan Anna Elisabet Jonsson Född i Sventorp 1880-02-19 - in från Sköfde l.f. 1903 och dit igen 1904
Pigan Anna Helena Viktoria Snäll, född i Mofalla 1881-07-01 - in från Vad 1904 och ut  Skarstad 1905
Pigan Ellen Viktoria Svensson, född i Gökhem 1887-03-29 - in från Klosterdal 1904 och ut Sköfde st.f. 1906
Mejerskan Ellen Sofia Johansson, född i Trevattna 1883-03-01 - in Skara st.f. 1904 - ut Kristine f. Gbg 1905
Pigan Ellen Josefina Wall, född i Horn 1884-01-21 - in från Frösve 1905 och ut Hassle 1906
Pigan Maria Viktoria Andersson, född i Flistad 1882-09-16 - in från Flistad 1905 och dit igen 1906
Pigan Hilda Borg, född i N. Härene 1882-05-11- in från Nyborg, Väberga 1905 och ut Gudhem 1907
Pigan Beda Olivia Ode, född i Ekby 1883-06-19 - in från Siene, Älvsb,.l. 1906 och ut Prestegården 1907
Hustrun Hanna Ellen Ekfält, född From i Kyrkefalla 1871-07-30 - in från Kyrkefalla 1906 och ut Sköfvde 1907  (Genom vigsel 1889-06-09 i äktenskap förenad med Johan Alexius Ekfält, skriven i Hjo, vistas å okänd ort)
Pigan Ellen Maria Johansson, född i Hangelösa 1884-07-15 -in från Skara st.f. 107 och ut N.Ving 1908
Pigan Ida Elisabet Niklasson, född i Vättlösa 1887-06-01 - in från Vättlösa 1907
Oäkta dottern Maria Fredrika Elisabet, född i Vättlösa 1908-06-01 - båda ut Vättlösa 1909
Pigan Amanda Käck, född i Skånigs-Åsaka 1889-02-13 - in från Synnerby 1908 och ut Skara st.f. 1908
Pigan Emma Kristina Andersdotter, född i Erska, Älvsb.l. 1878-12-01 - in från Erska 1908 och dit igen 1912
Pigan Helga Lisette, född i Skalmeja 1893-01-11 - in från Eggby 1909 och ut Hangelösa 1910
Pigan Ester Cecilia Johansson, född i Kungslena 1886-12-11 - in från Ledsjö 1910 och ut Agnetorp 1911
Pigan Ester Maria Karlsdotter, född i Sventorp 1882-01-22 - in från Sventorp 1910 och dit igen 1912
Pigan Selma Albertina Karlsson, född i Åsled 1888-01-15 - in från Edåsa 1911 och ut Hagen 1912

Rättare Niklas Gustafsson
, född i Hangelösa 1874-04-25 - familjen in 1908 från Lindärfva
Hustru Anna Karolina Larsson, född i Lidköping 1876-05-02
Dotter Agnes Maria Wilhelmina, född i Saleby 1904-01-21
Dotter Ebba Margareta Elisabet, född i Lindärfva 1905-10-20
Dotter Signe Karolina Lovisa, född i Lindärfva 1907-08-23 - Död 1910-05-27
Dotter Astrid Alida Linnea, född i Varnhem 1908-12-10

Rättare Klas Evald Nyman, född i Horn 1870-10-08 - in 1910 från Berg
Hustru Elin Augusta Andersdotter, född i Österplana 1882-03-24
Son Johan Arvid, född i Berg 1909-12-09
Dotter Agnes Elisabet Ingeborg, född i Varnhem 1911-10-02
 - familjen ut till Odensåker 1911

 ******************************
 
Ny godsägare 1912;
Axel Konrad Billing, född i Eggby 1869-11-12 - hela fam. in 1912 från Skara stadsförsamling
Hustrun Maria Gustafva Lindgren, född i Sala 1871-05-17
Dotter Margot Ebba Augusta, född i Lerdala 1997-09-15 - Gift 1819-04-19
Hennes dotter Maria Anna född i Brännkyrka 1920–01-13 - Båda ut Brännkyrka 1920-02-03
Son Gösta Ragnar, född i Lerdala 1900-08-02 - ut Brännkyrka 1920
Son Axel Tage, officersaspir. född i Lerdala 1901-06-26 - ut Helsingborg 1923
Dotter Ragna Anna Maria, född i Lerdala 1903-04-28
Son Anders Konrad, född i Skara st.f. 1904-08-03
Son Folke adolf, född i Sk-Åsaka 1907-08-01
Son Lars Johan Eric, född i Skara st.f. 1909-07-14

Fröken Anna Sofia Henrietta Lindgren, född i Sala 1868-10-14 - in 1912 från Skara stad

Personal på Backa;

Inspektor Jakob Larsson, f. Nevishög, Malmöh.l. 1879-05-13 - in Herrestad, Österg.l. 1912 - ut Markaryd 1912
Ladugårdskarlen Johan Gustaf Pettersson, född i Fröjered 1877-06-30 - in 1921 från Sköfde
Hembiträdet signe Maria Karlsson, född i Binneberg 1900-11-03 - in från Götlunda 1920
Hushållerskan Lilly Alfrida Johansson, f. S:t Nicolai, Norrk., 1880-09-26 - in S:t Nicolai 1912 och ut Källby 1912
Hushållerskan
Jenny Viktoria Wigren, f. Löfvestad, Malmöh.l. 1883-01-11 - in Skara 1912 - ut Löfvestad 1912

Kusk Johan Reinhard Sköld, född i Ransberg 1888-04-02
Hustru Britta Lindahl, född i Gagnef, Falu l. 1879-04-03 - båda in 1912 från Ransberg
- makarna ut till Lerdala 1913

Trädgårdsmästare Karl Werner Lundberg, född i Versås 1872-08-26 
Hustru Olga Ingeborg Karlsson, född i Ryssby, Kalmar l. 1886-08-09 - båda in 1909 från Vänersborg
Son Karl Olof Ingvar, född i Varnhem 1910-03-04
Son Nils Evert Kristoffer, född i Varnhem 1912-06-03
- familjen ut till Eggby 1913

Rättaren Axel Ferdinand Svensson, född i Torsö 1877-02-24 - familjen in 1913 från Sjogerstad
Hustrun Elin Matilda Nyman, född i Fägre 1884-09-02
Son Karl Erik Valdemar, född i Öttum 1907-01-14
Son Axel Harry, född i Mariestad 1909-06-13
Son Bror Sixten Lennart, född i Sventorp 1912-09-27
Fosterbarn Anna Britta, född i Stenstorp 1916-07-03 (Barn av okända föräldrar- modern född 1887-07-12) - 1916  in från Stenstorp
- familjen ut till Våmb 1916

Rättaren Karl (Augustsson) Johansson, född i Magra, Älvsb.l. 1886-12-03 - in 1916 från Sventorp
Hustrun Märta Emilia Svensson, född i Stensjö, Älvsb.l. 1894-03-11
Son Karl Gunnar, född i Kullings-Skövde 1913-07-13
- familjen flyttar ut till Våmb 1917

Pigan Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899-02-13 - in från Sköfde 1917 och ut Ambjörntorp 1918
Pigan Hilda Maria Olofsson, född i Hagelberg 1897-02-04 - in från Sköfde 1917 och ut Forsby 1918
Pigan Gerda Karolina Johansson, född i Bellefors 1893-02-12 - in från Vad 1912 och ut N.Amerika 5/9 1913
Pigan Gulli Natalia Wilhelmina Lindqvist, f. Sköfde st.f. 1898-12-24 - in Mölltorp 1915 - ut Fässberg, Gbg 1916
Pigan Anna Charlotta Johansson, född i Hångsdala 1884-12-15 - in från Härja 1916 och ut Falköping 1918
Pigan Emma Maria Svensson, f. Lyngby, Malm.h.l 1877-04-07 - in Sköfde. 1912 och ut Lunds domk.f. 1913
Dräng Karl Wilhelm Karlsson, född i Åsled 1894-02-04 - in från Grötlyckan 1912 och  ut Sveneby 1913

Trädgårdsmästaren Gottfrid Natanael Lindqvist, född i Gudhem 1873-11-12 - familjen in 1915 från Mölltorp
Hustrun Hulda Wilhelmina Wahlgren,född i Grebo, Österg.l. 1865-07-18
Dotter Astrid Maria Lovisa, född i Romeled, Älvsb.l. 1903-12-01
Son Tage Algot, född i Romeled, Älvsb.l., 1902-08-12
Son Tage Severin, född i Mölltorp, 1908-04-05
Son Bror Vilhelm Natanael, född i Sköfde st.f., 1894-12-11 - ut Våmb 1916
Fosterbarn Britta Maria, född i Stenstorp 1916-06-23 (Barn av okända föräldrar - modern född 1896-09-28)
och ut Fässberg, Göteb. 1916

Trädgårdsmästaren Oskar Albin Thulin, f. Fosie, Malmöhus l. 1895-01-12 - in Pelarne, Blek.l. 1920 - ut Husie, Malmöhus l. 1920
 
Kokerskan Augusta Josefina Sjögren, född i Kungslena 1880-08-01 -  in 1918 från Fägre
Son u.ä. Gustaf Einar, född i Dala 1906-10-12
Dotter u.ä. Ella Kristina, född i Kungslena 1913-0705
- flyttar ut till Uddevalla 1920
 
Inspektor Nils Hjalmar Sigurd Nilsson, född i Helsingborg 1889-01-12 - in 1921 från Klockrike, Österg
Dräng August Hjalmar Johansson, född i Säter 1897-01-01 - in från Sventorp 1917 och dit igen 1917
Trädgårdselev Frits Herbert Eugen Hedbom, född i Falköping 1902-04-15 - in från Borås 1920 och ut Od 1921
Jordb.arb. Svea Ingeborg Almgren, född i Fullösa 1898-09-24 - in från Sköfde 1917 och ut Berg 1918
 
Statkarl Karl Gustaf Karlsson, född i Härlunda 1885-11-14 - in från Vinköl 1914
Hustru Axelina Josefina Karlsson, född i Kuddby, Österg. 1894-03-07 - in 1914 från Skinberga, Österg.
Son Gustaf Harald, född i Varnhem 1915-04-04
Fosterson Karl Herman, född i Skinberga, Österg. 1914-09-01 (Son av okänd fader till pigan Anna Elisabet Karlsdotter) - in från Stenum 1915 och ut Häradshammar, Österg. 1917
Fosterson Karl Erik, född i Skinberga 1917-01-01 (Eriks far var på gården Hornborga)
-  familjen ut till Boddetorp 1917

Dräng Halvdan Martin Andersson, född i Kyrkefalla 1895-03-31 - in från Fridene 1916 och ut Eggby 1917
Mjölkerska Matilda Andersson, född i Eggby 1870-12-20   - båda in från Eggby 1902  - död 1916
Dotter u.ä. Edit Kristina, född i N.Lundby 1904-08-26 - ut Skärf 1917
 

Församlingsbok
Varnhem Alla:2 (1922 - 1938)
 

Backa ½ mtl
Agronom Erik August Harry Tell, född i Norra Lundby 1877-02-13   - In från Bjurum 1936
Hustrun Märta född Drakenberg, född i Tofteryd, Jönk.l. 1905-09-08  - In från Skara 1936
Son Hans Erik, född i Varnhem 1937-04-11
Dotter Elsa Märta, född i Varnhem 1938-07-13
 
Sid 4
 
Ägare Konrad Billing, född i Tunarp  / Fru Edith Maria Ranow, Kungsholms Torg 12, Stockholm
 
Äger och brukar
Godsägare Axel Konrad Billing, född i Eggby 1869-11-12 - Fam. in från Skara st. f. 1912
Hustrun Maria Gustafva Lindgrén, född i Sala 1871-05-17
Son Gösta Ragnar, agronom, född i Lerdala 1900-08-02 - ut N.Kyrketorp 1923
Son Axel Tage, fänrik vid KII, född i Lerdala 1901-06-26 - ut Helsingborg 1922
Dotter Ragna Anna Maria, född i Lerdala 1903-04-28 - ut Sandhem 1923
Son Anders Konrad, stud., född i Skara st.f. 1904-08-03
Son Folke Adolf, född i Skånings-Åsaka 1907-08-01
Son Lars Johan Eric, född i Skara st.f.1909-07-14 - övriga fam. ut Sandhem 1924

Inspektor Gösta Ragnar Billing, född i Lerdala 1900-08-02 - in från N.Kyrketorp 1924
Hustrun Ruth Ögren, född i Blidsberg, Älvsb.l. 1898-10-07 - in från Borås 1925
Son Karl Ove Konrad, född i Varnhem 1926-01-29
Son Hans Erik Ragnar, född i (Skövde) Varnhem 1927-02-10
Son Claes Tage, född i (Skövde) Varnhem 1928-02-28
Son Sven Åke Gustaf, född i Varnhem 1929-12-23
 
Fröken Anna Sofia Henrietta Lindgren, född i Sala 1868-10-14 - ut Sandhem 1924
 
 
Sid 5
 
Förvaltare Svante Johansson, född i Förslöv, Krist.l. 1892-03-10  - in från Förslöv 1934 och dit igen 1936
 
Sid. 6
 
Inspektor Nils Hjalmar Sigurd Nilsson, född i Helsingborg 1889-01-12 - in från Klockrike 1921 och ut Ströfelstorp, Krist.l. 1922
 
Bokhållare Gustaf Olof Einar Nilsson, född i Hedvig Eleonora, Sthlm 1896-06-26 - in från Västerhaninge, Stockholm 1923 och ut Madesjö, Kalm.l. 1923
 
Inspektor Axel Larsson, född i Eljaröd, Krist.l. 1893-11-21 - in från Lövestad, Malmöh.l. 1933 och ut Lavad 1936
 
 
Sid. 7
 
Hembiträdet Signe Maria Karlsson, född i Binneberg 1900-11-03 - in från Götlunda 1920 och ut Björkäng 1924
Kokerskan Helga Natalia Flink, född i Varola 1886-03-24 - in från Hjo st.f. 1922 och ut Oscars, Sthlm 1923
Tjänarinnan Maria Augusta Elisabet Johansson, född i Gudhem 1898-01-07 - in från Hvalstad 1926 och ut Stenstorp 1927
Hushållerskan Hilda Josefina Hafström, född i Skövde 1882 - in från Sventorp 1928 och ut Skövde 1930
 
Sid. 8
 
Inspektor Johan Edvard Österby, född i Siene, Älvsb.l. 1876-06-09 -  fam.in från Ryd 1923
Hustrun Anna Karolina Borg, född i Falköping 1884-07-26
Dotter Dagmar Viola, född i Sventorp 1912-04-15
Dotter Vivan Margit Marion, född i Varnhem 1924-03-07
Fam. ut till Ving 1924
 
Inspektor Karl Albin Karlsson, född i Nävelsjö, Jönk.l. 1889-02-14 - in från Nävelsjö 1924 och dit igen 1925
 
Sid. 10
 
Rättare Johan Albert Sköld, född i Skånings-Åsaka 1881-06-28 - Fam. in från Tråvad 1918
Hustrun Elin Olivia Ullberg, född i Skånings-Åsaka 1882-11-18
Son Sven Gustaf Albert, född i Skånings-Åsaka 1907-04-20 - ut Prästbolet 1923 - till Backa igen 1927 - till Prästbolet igen 1929
Dotter Elin Maria Elisabet, född i Ledsjö 1910-01-21 - ut Skärf 1924 och in till Backa igen 1926 och ut Skärv 1929
Dotter Anna Margareta, född i Sköfde st.f. 1911-10-24 -ut Nygård 1927
Son Knut Ivar, född i Skånings-Åsaka 1915-06-05 - ut Wassbacken 1929
Son Karl Olof Albert, född i Tråfvad 1917-11-13 - ut Wassbacken 1929
Son Erik Allan Gilbert, född i Varnhem 1920-01-08
Dotter Karin Viola Sonja, född i Varnhem 1920-12-21
Dotter Astrid Kristina, född i Skånings-Åsaka 1906-05-27 - in från Gästgivaregården 1922 och ut Skärv 1922 - in fr. Skara st.f. 1926 och ut USA 1927
Son Gustaf Herbert, född i Varnhem 1923-01-11 - ut Wassbacken 1929
Dotter Birgit Lilian, född i Varnhem 1925-04-03 - ut Wassbacken 1929
Dotter Margit Lilian, född i Varnhem 1926-05-16 - ut Wassbacken 1929
Dotter Inger Marianne, född i Varnhem 1928-09-20 - ut Wassbacken 1929
Makarna flyttar till Wassbacken 1929
 
 
Stallare Ernst Georg Gustafsson, född i Ale-Skövde, Älvsb.l. 1886-08-14 - Fam.in från Edsvära 1929
Hustrun Helga Frida Karolina Hjert, född i Näs 1886-12-29
Dotter Margareta Henrietta Gustafsson, född i Partille, Gbg.o.Boh.. 1909-09-12
Dotter Edit Rut Ingeborg Gustafsson, född i Kville, Gbg.o.Boh. 1914-01-18
Fam. ut Hällum 1930
 
Sid. 11
 
Hyr Oskar Fredrik Sellberg, född i Naum 1881-11-14 - fam. in från Ugglum 1925
Hustrun Anna Evelina f. Johansson, född i Friggeråker 1881-01-20
Son Karl Johan Fredrik, född i Norra Lundby 1913-09-14
Dotter Dagmar Anna Maria, född i Eggby 1911-03-16 - ut Skövde 1927 och övr. fam. dit 1928
 
Statare Axel Markus Johansson, född i Agnetorp 1893-08-06 - fam. in från Gudhem 1925
Hustrun Vendla Maria Johansson, född i gudhem 1900-07-13
Son Axel Alfred Paul, född i Varnhem 1926-08-17
Fam. ut Norra Lundby 1926
 
Sid. 12
 
Trädgårdsmästare Johan Artur Samuel Pettersson, född i Södertälje landsf. 1884-07-26
Hustrun Ester Eleonora Julin, född i Björksta, Västm.l. 1886-07-14
Dotter Marianne Elisabet, född i Jakobs förs. Sthlm. 1911-10-20
Fam. in från Mölltorp 1921 och ut Undenäs 1923
 
Trädgårdsmästare Johan Abdon Wallentin Larsson, född i Domk.f.Gbg. 1893-06-24
Hustrun Gertrud Ellentina Östman, född i Björkäng 1894-06-28
Son Mats Valentin, född  Örgryte 1914-06-02
Son Lars Åke, född i Örgryte 1921-12-01
Fam in från Örgryte 1924 och ut Skövde 1926
 
Trädgårdsmästare Johan Arvid Karlsson, född i Öja, Kronob.l. 1892-12-05 - in från Lekaryd 1926
Hustrun Hanna Maria Karlsson, född i S:a Unnaryd, Jönk.l. 1890-07-25 - in från Wasa, Gbg 1926
Dotter Kerstin Maj-Britt född i Skövde 1927-05-20
Dotter Margit Viola, född i Varnhem 1930
Fam. ut Skövde st. f. 1936
 
Trädgårdsmästare Karl Vilhelm Karlström, född i Morlanda, Gbg.o.Boh.l. 1911-08-12
Hustrun Agnes Svea Kristina Alfrida, född Svensson, född i V.Tunhem, Älvsb.l. 1917-04-18
Son Stig Vilhelm, född i Lidköping 1835-05-19
Fam. in från Norra Ving 1936
 
 
Trädgårdsarb. Sven Anders Gustaf Lindström, född i Enköping, Uppsala l. 1909-03-12 - ut Granbacken 1928
 
Trädgårdselev Jöns Folke Roland Strand, född i Halmstad 1903-05-03 - in från Dädesjö, Kronob.l. 1922 och ut Gudmundrå, Västernorrl. 1923
 
Sid. 13
 
Fördräng Karl Georg Andersson, född i Fägre 1884-04-23
Hustrun Emilia Kristina, född Vidén, född i Virestad 1891-01-22
Son Sture Gustaf, född i Rackeby 1916-08-06 - sonen skriver en bok med bl a minnen från Backa - se här!
Dotter Karin Emilia, född i Rackeby 1918-08-05
Dotter Maj Linnéa, född i Falk.landsf. 1920-02-04
Son Karl Vilhelm född i Skatelöv, Kronob.l. 1926-02-28
Fam. in från Hjo landsf. 1929 och ut Edsvära 1930
 
Stallare Gustaf Elias Lindén, född Floby 1900-05-20 - in från Ugglum 1930
Hustrun Märta Lindén, född Johansson, född i Bjärka 1895-01-19 - in från Bjärka 1930
Dotter Kerstin Matilda, född i Varnhem 1931-08-05
Fam. ut Ugglum 1938
 
Rättare Tage Georg Lindahl, född i Hellum 1900-11-10 - in från Noltorp 1938
Hustrun Helga Maria, född i Varnhem 1908-12-06 - in från Backa gård 1938
 
 
Sid. 14
 
Kusk August Linus Sandin, född i Sandhem 1888-03-20
Hustrun Maria Josefina Karlsson, född i Yllestad 1890-12-16 - Död 1922-10-06
Son Sven Evald Folke, född i Karleby 1913-10-11
Dotter Ingegerd Saga Marianne, född i Dala 1917-06-17
Son Gunnar Sigvard Valdemar, född i Dala 1919-04-18
Fam. flyttar ut till Skärv 1923
 
Stallare Gustaf Ivar Johansson, född i Fyrunga 1889-10-09 - Fam in från Öm 1924
Hustrun Anna Sofia Karlsson, född i Beateberg 1981-05-24
Son Gustaf Arvid Johansson, född i Sil 1910-03-25
Son Karl Allan, född i Sil 1911-11-13
Dotter Ellen Maria, född i Sil 1913-08-20
Dotter Astrid Sofia, född i Sil 1915-01-11
Dotter Sigrid Ingeborg, född i Sil 1916-09-08   
Son Lennart Bertil, född i Sil 1918-07-21
Fam. flyttar ut till Istrum 1925
 
Jordbruksarb. Charles Einar Alexis Larsson, född i Karl Johan, Gbg 1894-09-10
Flyttar in från Skärv 1927 och ut till Obefintlighetsboken 1931 - in till Backa 1936 och ut till Leksand 1936
 
Statare Olof Ekblad, född i Trelleborg 1870-04-20 - Fam. in från Kållands-Åsaka 1928
Hustrun Maria Lydia född Svensson, född i Skara 1879-11-17
Mannens son i 1:a äkt. Erik Vilhelm, född i Skärv 1919-06-29
Mannen och hustrun ut till Mölndal 1929
Sonen ut till Flinkebacken 1929
 
Sid. 15
 
Statdräng Bror Adolf Johansson, född i Locketorp 1898-07-09
Hustrun Karin Maria född Knopp, född i Borgunda 1906-11-12
Son Axel Assar Adolf, född i Varnhem 1930-06-16
Fam. in från Sjogerstad 1930-05-06 och ut Skövde 1930-11-20
 
Statdräng Axel Leonard Andersson, född i Undenäs 1888-08-23 - Fam in från Saleby 1930
Hustrun Ester Elisabet född Lundberg, född i Norra Lundby 1892-03-26
Hustruns s.f.ä. Nils Göran Andersson, född i Skövde 1915-06-28
Dotter Elsa Birgitta Elisabet, född i Skövde 1918-10-28
Dotter Anna Kristina, född i Skövde 1920-10-02
Son Karl Gustaf Adolf född i Eggby 1922-10-17
Dotter Maj-Britt Linnéa, född i Norra Lundby 1924-11-13
Son Sven Erik, född i Norra Lundby 1926-02-22
Dotter Inga Gunborg Maria, född i Saleby 1929-03-25
Dotter Margit Viola, född i Varnhem 1931-07-23
 Fam. ut  till Berg 1931
 
Sid. 16
 
Ladugårdskarl Karl Alfred Andersson, född i Skärf 1867-02-18 - Fam. in från N.Kyrketorp 1917
Hustrun Hulda Amanda Molander, född i Amnehärad 1860-01-02 - Död 1925-07-07
Dotter Hulda Gustafva Andersson, född i Hagelberg 1901-01-07
Fam. ut till Storekullen 1923
 
Statdräng Knut August Martin Wersén, född i Värsås 1900-01-18 -  in från Värsås 1930
Hustrun Hilda Emilia född Persson, född i Enåsa 1902-03-27 - hustru och barn in från Trästena 1930
Hustruns s.f.ä. Eron Roland, född i Hjälstad 1929-07-27 (icke döpt)
Hustruns d. u.ä. Inga Arvida Persson, född i Svenneby 1921-08-11
Hustrun s.u.ä. Axel Erik Persson, född i Mariestad 1924-11-28
Hela fam. ut Norra Lundby 1930
 
Smeden Sven Arvid Natanael Erlandsson, född i Järpås 1908-09-23 - Fam. in från Vinköl 1935
Hustrun Astrid Vilhelmina född Andersson, född i Ösmo Stockh.l. 1914-11-20
Dotter Maj Barbro Viola, född i Vinköl 1933-05-14
Son Sven gösta Ingvar, född i Varnhem 1938-03-15
 
Sid. 17
 
Ladugårdskarl Johan August Pettersson, född i Fröjered 1877-06-30
-in från Skövde 1921 och ut Otterstad 1922
 
Ladugårdskarl Alexander Pettersson, född i Gudhem 1858-07-06 - in från N.Kyrketorp
1923
Dotter Hulda Josefina Pettersson, född i Skövde l.f. 1896-09-06 - in från Hova 1923
Båda flyttar ut till Fridsberg under Hålltorp 1924
 
Ladugårdskarl Anders Johan Sköld, född i Korsberga 1864-04-28 - fam. in från Fredsberg 1924
Hustrun Anna Sofia Andersdotter, född i Korsberga 1862-02-11
Dotter Märta Valborg Sofia Sköld född i Korsberga 1904-1-27 - ut Skövde 1925 - in från Borås - ut Bolum 1927 - och dit igen 1927 - ut Grevbäck 1928
Dotterdotter Maria Linnéa, född i Stenstorp 1923-12-25 - (Dotter av målare Karl Tage Söderman och ogifta Vilma Maria Ingeborg Sköld i Skövde) - ut Grevbäck 1928
Dotter Vilma Maria Ingeborg, född i Korsberga 1897-08-12 - in från Skövde 1926 -ut Borås 1926 - in från Borås 1927 - ut Skövde 1927
Övriga fam. ut Grevbäck 1928
 
Statkarl Karl Oskar Svensson, född i Locketorp 1901-12-01 - fam. in från Värsås 1928
Hustrun Anna Hedvig Viktoria Fransson, född i Hvarf 1907-12-19
Son Bernt Oskar Lennart, född i Värsås 1927-11-29
Son Karl Evert Verner, född i Varnhem 1929-08-17
Dotter Clary Laila Elvira, född i Varnhem 1931-07-12
 
Sid. 18
 
Smeden Artur Ålrik, född i Jokis Finland 1882-04-09 - fam. in från Hyringa 1924
Hustrun Gerda Augusta Jonsson, född Sal 1882-1882-09-18
Son Gustaf Artur Fritiof, född i St. Lundby, Älvsb.l. 1912-12-16
Dotter Lilly Amanda Maria, född i St.Lundby 1914-01-14
Dotter Rut Astrid Viola, född i St.Lundby 1915-11-12
Fam. flyttar ut till Edåsa 1926
 
Statkarl Karl Johan Gustafsson, född i Skärv 1879-06-03 - fam. in från Ledsjö 1927
Hustrun Selma Karolina Larsson, född i Skara l.f. 1881-02-11
Son Knut Filip Gerhard, född i Edåsa 1913-07-03
Dotter Eva Almina, född i Edåsa 1914-11-20
Son Axel Folke, född i Edåsa 1916-10-08
Dotter Lizzie Emilia, född i Sunnersberg 1923-02-20
Son Nils Rune, född i Ledsjö 1927-01-04
Föräldrarna flyttar ut till Skövde 1928 och barnen dit 1929
 
Statkarl Erik Bertil Alexander Hall, född i Marka 1907-05-12
Hustrun Helena Aurora Josefina född Schnell, född i Falköping Ö. 1912-07-03
Flyttar in från Slöta 1931 och ut Valtorp 1931
Statkarl/kördräng Nils Natanael Karlsson, född i Gudhem 1908-7-02  in från Sventorp 1932
Hustrun Karin Maria f. Johansson, född i Fridene 1912-03-01 - in från Fridene 1932
Dotter Linnéa Maria född i Varnhem 1932-06-08
Fam flyttar till Götlunda 1933
 
Sid. 19
 
Statkarl/Snickare Karl Erik Karlsson, född i Blacksta Sörml.l 1878-10-16  - fam. in från Fröjered 1931
Hustrun Maria Kristina f. Andersson, född Ripsa, Sörml.l 1886-03-01
Son Gustaf Evert, född i Bärbo, Sörml.l. 1918-06-18
Son Evald Viktor, född i Bärbo 1923-03-17
Fam ut N. Kyrketorp 1935
 
Sid 20
 
Statkarl Josef Natanael Gustafsson, född i Säter 1887-04-23 - fam in från Våmb 1919
Hustrun Anna Sofia Juliana, född i Skövde lf.1895-09-17
Son Karl Gustaf Natanael, född i Säter 1916-01-13
Son Bror Oskar, född i Våmb 1918-10-02
Fam ut till Norra Lundby 1924
 
Statkarl Frans Emil Hägg, född i Kvänum 1890-09-17 - fam. in från Ringarum, Österg. 1927
Hustrun Elin Elisabet Fredriksson, född i Gösslunda 1893-11-20
Dotter Sigrid Margareta Elisabet, född i Fyrunga 1918-07-25
Son Karl Erik, född i fyrunga 1919-11-14
Dotter Hilda Ingrid Viola, född i Fyrunga 1921-03-28
Dotter Anna Ingeborg, född i Fyrunga 1922-09-30
Fam. ut till N. Fågelås 1919
 
Sid. 21
 
Statkarl Nils Gustaf Adolf Jansson född i Velinge 1890-11-06 - fam. in från Skövde 1919
Hustrun Anna Sofia f. Jonsson, född i Hagelberg 1891-12-23
Dotter Astrid Sofia, född i Skövde 1919-04-07
Fam. ut till Forsby 1928
 
Statkarl Ragnar Matteus Karlsson, född i Skärf 1894-01-10
Hustrun Helga Elisabet Stenberg, född i Sjogerstad 1895-01-13
Dotter Asta Grimborg Elisabet, född i Skövde 1915-04-01
Dotter Sivan Dagmar Linnéa, född i Falköping Ö 1917-05-17
Son Ragnar Valter Ossian, född i N.Lundby 1922-02-01
Dotter Britta Ingrid Kristina, född i N.Lundby 1924-08-12
Fam. in från Falköping 1921 och ut N.Lundby 1922 - in från N.Lundby 1926 och ut till Bjärka 1927
 
Sid 22
Statkarl Johan Linus Gustafsson, född i Edåsa 1974-08-21 - fam. in från Lerdala 1923
Hustrun Lovisa Hermenia Fredriksdotter, född i Edåsa 1874-04-11
Dotter Märta Linnéa Gustafsson, född i Hvarf 1903-11-19
Hennes d.u.ä. Brita Astrid Linnéa, född Hvarf 1924-03-28
Fam. ut till Lerdala 1924
 
Statkarl Karl Edvin Larsson, född i Ransberg 1879-11-11 - fam. in från Säter 1924
Hustrun charlotta Viktoria Axell, född i Kyrkefalla 1882-01-24
Dotter Margareta Viktoria, född i Sventorp 1908-07-03 - ut till Ledsgården 1925
Dotter Märta Maria, född i Sventorp 1910-08-20
Dotter Agnes Kristina, född i Sventorp 1917-02-13
Övriga fam. ut till Ek 1925
 
Sid 23
 
Änkan Mjölkerskan Hedvig Emilia Wedholm, född Gustafsson, född i Hangelösa 1879-11-23
Dotter Anna Karolina Hedvig, född i Skara st.f. 1906-11-08 - ut till Skärv (Skara?) 1922
Son u. ä.Karl Gustaf Arvid, född i Stenum 1913-08-31
Dotter u.ä. Elsa Maria Ekman, född i Stenum 1918-08-04 -( Statkarl Karl Gottfrid Ekman erkänt barnet som sitt.)
Övr. fam. ut till Lyrestad 1927
 
Mjölkerskan Hulda Maria Johansson, född i Dala 1883-01-17 - fam. in från Lidingö 1926
Son u.ä. Folke Sievert, född i Engelbrekts för. Sthlm. 1921-03-27 - (Kapten Carl Efraim Cederquist från Lidingö förs. erkänt sig som fader.)
Fam. ut till Våmb 1926
 
Sid 24
 
Jordbruksarbetare Karl Johan Wester, född i Sjogerstad 1876-05-25 - fam. in från Dala 1918
Hustrun Ellen Alfrida Lindberg, född i Skövde l.f. 1884-11-04
Son Gustav Adolf, född i Björkäng 1907-09-11 - ut till Pickagården 1923 och in till Backa igen 1923
Dotter Matilda Linnéa Kristina, född i Dala 1916-12-02
Son Karl Erik Harald, född i Dala 1921-08-06
 
Jordbruksarb. Axel Andersson, född i Skatelöv Kronob.l. 1875-05-25 - in från Skatelöv 1926 och dit igen 1926
 
Ladugårdskarl Nils Ragnar Ahlström, född i Bjärka 1903-09-26 - in från Skara st.f. 1926
Hustrun Anna Hildur Kornelia Nilsson, född i Vad 1894-07-12 - in från Ryd 1926
Dotter Anna-Lisa, född i Ryd 1926-11-15
Fam. ut till Skara l.f. 1927

Minnen från Backa genom drängens son - Sture Andersson ur boken;
Den sista generationen, Bokmaskinen i Göteborg 1983