C. 22 Falbäcken/Falebäcken + Grannsbacken/ Porten

Karta 1877 med Dunagårdsskiftet tydligt utmärkt innehållande en bostad - Boställe - den gick under namnet Falbäcken/Falebäcken

Dunagårdskiftet ser man på 1877 års karta en stuga inritad i västra övre hörnet av skiftet. Den är tydligt inritad. Vi har märkt platsen med Falebäcken - kartan visar ett B. för Boställe, vilket troligen hänger samman med att Dunagården tidigare var ett kompanichefsboställe, liksom Ängerås som tog över skiftet i mitten av 1800-talet.

Detta kan också vara anledningen till att några backstugor fått plats här som soldatlyckor för soldater i soldattorp Nr 326 (Fallet) under 1800-talet - 'Granns-lyckan' och 'Larma-lyckan', som senare kommit att försvinna pga av åldrade stugor och att det indelta soldatsystemet upphörde i början av 1900-talet.

Närkartbild över området.

Samma kartbild med de forna skiftesgränsernas inritade med rött och torpnamnen med svart. Dunagårdsskiftet kom att 1864 föras till Ängerås kaptensboställe.

Vernas karta över Falebäcken och Grannsbacken

Vernas teckning beskriver området runt Falebäcken med Grannsbacken i söder. Kartan har vänts för att norr skall komma mer rätt.

Skiftesägans norra gräns är rödmärkt med utgångspunkt från Vernas tecknade mur från bäcken från soldattorp Nr 328 Billdal. Dunagårds/Ängersåskiftet gick och går fortfarande här i en sådan spets - se 1877 års karta här ovan!

Falebäcken låg mitt över den 1803 skapade skiftesgränsen och det kan betyda att backstugan etablerades före kartans tillblivelse i samband med storskiftet i Billingeliderna, då Kronan delade ut remsor av sin mark till gådarna i Varnhem och på västra Billingssluttningen.

Verna skriver i sina kladdanteckningar om både Grannsbacken och Larma-lyckan i samband med Falebäcken. Troligen var detta stycke mark en äng söder om Falebäcken som soldaterna Grann och sedan Larm hade förvärvat på ofri grund och bebyggt med en backstuga.


Om Grannsbacken/Porten - en backstuga på Dunagårds/Ängeråsskiftet

Soldater vid soldatbostället Nr 326 (Fallet) under Backa med namnen Grann och Larm;
Jonas Grann fram till 1846, då han "genom vådaskott under jakt den 18 april 1846 med döden avgången."
Sven Grann fram till sin död 1850.
Johan Peter Larm, f. 1828, Soldat 1851 - 1863 - flyttar 1868 t. Skönhagen - död 1880 i Klefven u. Grufvesäter
Gustaf Larm, född 1842, Soldat 1864 - 1894 - flyttar till Jägarbacken.

Ur Kyrkböckerna;
Jonas Grann hade en son Carl Jonsson Grann, född i Varnhem 1845-08-21 som bosätter sig 1894 med familj i Porten under Backa. De hade barnen Konrad och Sven Grann. (Porten skrivs under Backa troligen för att de som bodde där var anställda där.)

Ur Vernas intevju med Karl August Andersson, Falebäcken;
"Grannsbacken - Ja, där bodde Carl Grann. Han var skogvaktare till Backa herrgård. Och Sven Grann och Konrad Grann, det var ju hanses söner."

Av dessa två källor framgår att Grannsbacken, som är ett personnamnsbenämnt boende, och Porten är samma lägenhet. Att skogvaktaren på Backa gård bor här kan ju förklaras av att fadern fått rätt till marken tidigare från Ängerås och tidigare byggt en backstuga där, enligt Vernas teckning ovan i nederkant.

Torparen Anders Johansson, född 1815 i Sköfde med familj flyttar in 1846 i Sandlid, dyker sedan upp 1862 i Gröngatan och in till Porten 1869 och dör där 1892. Så det fanns alltså boende i Grannsbacken/Porten innan Sonen Carl Grann flyttar in.

1894 flyttar alltså Carl Grann in här i Porten, eller det som redan då kallades Grannsbacken, då hans fader på något sätt troligen etablerat ett boende här under tiden han var soldat i Fallet fr o m 1846.

Familjen Grann inflyttad i Grannsbacken/Porten 1894;
Statdräng/Skogvaktaren Karl Jonsson Grann
, född i Varnhem 1845-08-21
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-05-30, gift 30/5 1879
Son Konrad Wilhelm, född i Varnhem 1883-06-15
Son Sven Willehad, född i Backa 1892-04-21
- familjen flyttar ut till Fagerdalen 1896 där Karl Johan dör 1915

Härefter finns inga anteckningar om Porten/Grannsbacken, som troligen då revs, vilket tyder på att stugan funnits på platsen en längre tid före detta och blivit föråldrad.

Soldaterna skaffade sig ofta 'lyckor', ofta bebyggda med litet hus, innan de slutat sin tjänst. De kunde vara på Kronomark eller andra hemmans mark. Ängeråsmarken var ju ett kaptensboställes mark, även under Dunagårdsskiftets tid innan Ängerås tog över skiftet, så det var säkert naturligt att upplåta mark till soldaterna.

Detta för att ha något att flytta till efter fullgjord tjänst eller för familjen att få tak över huvudet om det värsta skulle hända. (Fadern Jonas Grann dog själv genom vådaskott!).

Det finns ett flertal sådan 'lyckor' på kartor inte minst från slutet av 1700-talet, men även under 1800-talet inom området för Billingeliderna. De kallades alltid efter soldatens namn; 'Grannslyckan' och 'Larma-lyckan' är alltså namnade efter soldaterna på soldatorp Nr 326 under Backa under andra halvan av 1800-talet.

Dunagårdsskiftet/Ängeråsskiftet idag - storskog

Inritad med rött är dagens skifte för Ängeråskiftet. Inte mycket återstår av lämningar av områdets backstugor Grannsbacken och Falebäcken som kan upptäckas utan särskild spaning i storskogen! I Sydost ser man Kosmosområdet med lite öppna ängar runt husen. Gamla Smedstorp A. på gränsen inom Hustru Ingridsgårdens skifte kan skönjas i skogen t o m med sitt namn. Uppe till höger ovan Ängersåskiftet ligger Fagerdalen på Backas mark.

Ur kyrkböckerna för Grannsbacken/Porten

Exempel på backstuga Borås Museum Exempel på backstuga Borås Museum

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Backstugan Porten (Grannsbacken)


Torpare in från Gröngatan 1869 - nu inhyses;
Mannen Anders Johansson, född i Sköfde 1815
Hustrun Lotta Isaksdotter, född i Fägred 1829-01-16
Dotter Lotta, född i Varnhem 1850-09-02 - in 1870 från Salbergstorpet
Son Carl Johan, född i Varnhem 1859-01-15 - ut 1877
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1862-01-01 - ut till Ulunda 1880
Son Lars Johan, född i Varnhem 1866-06-27
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1870-02-23

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Backstugan Porten (Grannsbacken)


Kvarboende som inhyses;
Mannen Anders Johansson, född i Sköfde 1815 - dör här 1892
Hustrun Lotta Isaksdotter, född i Fägred 1829-01-16 - ut 1892
Son Lars Johan, född i Varnhem 1866-06-27 - ut 1882
Son arbetaren Frans Alfrid, född i Varnhem 1870-02-23 - ut till Skara 1893

Ny boende flyttar in 1894;
Statdräng på Backa Karl Jonsson Grann, f. Warnhem 1845-08-21 - in 1894 fr. Marka - son t. Jonas Grann
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-05-30, gift 30/5 1879
Son Konrad Wilhelm, född i Warnhem 1883-06-15
Son Sven Willehad, född i Marka 1892-04-21

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Backstugan Porten (Grannsbacken)


Kvarboende;
Skogvaktare på Backa Karl Jonsson Grann, född i Warnhem 1845-08-21
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-05-30, gift 30/5 1879
Son Konrad Wilhelm, född i Warnhem 1883-06-15
Son Sven Willehad, född i Marka 1892-04-21
- familjen flyttar ut till Fagerdalen 1896

Härefter finns inga noteringar om Grannsbacken/Porten. Troligen revs huset på grund av ålder och skick.

Falbäcken/Falebäcken - "den lilla ryggåsstugan där uppe i skogen"

Falbygdens Museum Falbygdens Museum

Med all säkerhet såg ryggåsstugan ut - en gammal backstuga - som den på bilden enligt beskrivningar från Karl August Andersson som själv bott i den. Han talade gärna om Falebäcken och berättade att det var en liten ryggåsstuga med ett rum. Det var halmtak på stugan. 

Han berättade att det var många barn i stugorna runt omkring och att de ofta samlades och lekte tillsammans. Men även här fanns det rangskillnad. En del var torparebarn och en del backstugubarn och det hände ibland att torparebarnen ropades hem för att de inte skulle leka med backstugubarnen...

 

När Karl-August gifte sig, bosatte han och Hildur sig i stugan i Falebäcken. Karl-August hade byggt till lite, när de flyttade in, och han hade ställt in en järnspis. En dag när Hildur bakade, blev det för varmt bakom spisen. Plötsligt började det brinna i väggen. Det blev dramatiskt, men alla kom ut ur stugan. Folk kom springande dit. Det var vinter, den 12/12 1929, och de öste snö på för att hindra elden. Men stugan gick inte att rädda. 

(Ur Billingen längsen, 1995)

Falbäcken/Falebäcken + Grannsbacken i en samlad berättelse av Verna Andersson i Billingen längesen Nr 3, 1995
- Frida Johansson & Karl August Andersson berättar

Verna berättar i Billingen Längesen Nr 3 1995;

"Grannsbacken kallades den öppna platsen nedanför Smedstorp och utanför Falebäcken. Frida kom inte ihåg någon stuga där. Det var en samlingsplats. Där brukade alla barnen i området samlas och leka. "Dä va fullt mä barn där om kvälla'. Di kom frå' Backa, dä va många statarebarn där, å Karl-August i Falebäcken va mä di andre som bodde därikring. Dä va vi å lekte. Vi sprang å skoja, sjongde å prata. På vintern åkte vi släde. Di bann' ihop sina slädar å gjorde slädparti. Änna uppifrå' Karl Granns, då i Fagerdalen, geck dä å ner te le't där. Dä va ena grinn där. Åt Solberga åkte vi aldri'. Vi stanna på backen där ve Skogsle't.

Om sommar'n geck korna på bete på skogen å hit till le't kom våra kor när vi bodde i Smedstorp. Dä hände ju att di hade ena kalvko. Då skulle den mjölkas medda. Då bruka' mor ha mä nåt gott te kona. Dä va särskilt ena. Ett sellhuve eller en bit sell, dä va' dä bästa ho vesste."

Anna i Falebäcken

Formalia kring Anna Grann - först gift med Soldat Jonas Granns son;

Anna Maria Johansdotter, f. Berg 1854-09-10
1:a giftet 1881, Anders Gustaf Jonsson Grann, f. 1841-03-05, skomakare Backa, son t. soldat Johan Andersson Grann - dör 1885

Barn: Sonen Johan Emil Jonsson, född 1881
2:a giftet 1886, Roten vid Backa 1886 med arbetaren Johan Larsson, som dör här 1889

Barnen Emma Matilda, född 1887 och Gustaf Robert, född 1889
3:e giftet 1897, Anders Pettersson, född 1826
Barn: Sonen Karl August Andersson, född 1897


Anders Pettersson, Vernas farfars far, bodde kvar hos sonen Per August i Rödjan när hans hustru Lisa gick bort. I Falebäcken bodde Anna Grann. Hon var född i Berg 1854. Och det hände sig att de fick kontakt med varandra. I Rödjan tyckte Tilda, Per Augusts hustru att det plötsligt blev en sådan åtgång på hennes kaffebönor. Hon upptäckte snart att det var Anders, hennes svärfar, som lät en strut då och då slinka ner i sin väska. Så småningom fick hon också veta att det var Anna Grann som blev uppvaktad med den åtråvärda varan."

Den 24 juni 1897 stod bröllopet mellan Anders, 71 år och Anna, 39 år. David Holmgren vigde dem. De hade båda varit gifta tidigare och hade vuxna barn.  De fick sonen Karl-August Andersson, född 1897-05-21, en månad innan bröllopet, och bodde nu tillsammans på Falebäcken där han dog 1907. Sonen Karl August Andersson var då 10 år gammal. 1929 lämnar de Falebäcken efter en förödande brand som tog hela huset.

Skönt var det för alla när Anders flyttade till Falebäcken . Han fick en hustru igen och per august och Tilda fick lite bättre plats och Tilda kunde "rå sig själv" lite. Både Anders och Tilda var starka människor som visste vad de ville och ibland skar det sig mellan dem.

Jag frågade Frida om hon kom ihåg Anders, Fridas farfar och min farfars far. "Jag minns farfar så att ja' kan säga att ja' sett' en en enda gång. Då va' han hemma hos Anna. Ja' ser'n  som han sutte mä en stol framför sej så här. Ja' kan säja han va' varken stor eller liten. Han va' normal ätter va' ja' kan bedöma", svarade Frida. Frida var tio år då Anders dog 1907. Han var född 1826. Anna då, frågar jag, hur såg hon ut? "Dä va' ena stor kraftig människa. Var allmänheten lik", svara Frida.

Gemensamma sonen Karl August

Anders och Annas son, Karl-August, föddes den 21 maj 1897, samma födelseår som  Frida. "Karl-August va allt lite bortskämder", säger Frida och tänker tillbaka på hur det var. "En liten nyfödder i den där lilla stuga där i skogen..." Det kanske inte var så konstigt om han blev lite ompysslad om man tänker på syskonskarans ålder. Karl-Augusts yngsta broder var åtta år äldre och hans äldsta broder var fyrtioåtta år äldre! Halvsyskon förstås, men ändå! Anders blev 'far' åt dem alla.

Karl-August var liksom Frida själv, en pigg liten unge. Han har berättat själv att rackartygen var många, men säger också att han hade "läromästare" på området. "Gär dä, Kal-Agust, gär dä! sae di" säger Karl-August och härmar de som försökte få honom att utföra de rackartyg som de själva inte vågade. "Å ja' va ente sener!" Han berättade om en gång när han "låste in en gubbe. Å han banka å slo' å velle ut." Då öppnade han dörren kvickt "å slängde in stopen"! Den här händelsen har av någon anledning "vandrat" vidare i den muntliga traditionen. Den berättades för min farfar, Per-August Andersson i Rödjan och vidare till hans söner, min far och farbror, och de berättade den för mig. Jag fick den sedan bekräftad av Karl-August själv. "Gubben" som blev instängd var Karl-Augusts far, Anders.

Berättelsen säger mycket om hur det var i den lilla ryggåsstugan där uppe i skogen. Karl-Augusts far var ju så mycket äldre än de övriga i familjen. Han kunde väl vara i 75-80-årsåldern när detta hände. Det sägs att Karl-August fått tillsägelse av sin mamma att se till att Anders inte gick upp och ut under tiden hon var borta. Anders låg till sängs och Anna var för försörjningen tvungen att gå ut i bygden och arbeta för att få några kronor och lite mat. Karl-August, som var satt att vakta, hade inte ro i kroppen att sitta där hela dan. Han ville ut och leka. Inget fel på uppfinningsförmågan. Han tog en kvast, lagom lång, och satte den under dörrhandtaget, så att det inte gick att trycka ner. Men när Anders började hojta därinne, blev Karl-August rädd att Anders behövde kissa och tog "stopen", som stod utamnför stugan, och slängde in till honom. Sedan låste han kvickt igen och stack iväg för att leka.

Barnen fick börja hjälpa till och ta ansvar tidigt. Men händelsen visar också att barn är barn, somliga med lite större uppfinningsrikedom, än andra. Det är nog därför som denlilla berättelsen levt kvar genom generationerna. Man har på något sätt alltid uppskattat Karl-Augusts förmåga att lösa svårigheter, även senare i livet.

Jag talade med Karl-August under hans sista år då han var på ålderdomshemmet i Timmersdala. Han var en optimistisk och glad människa och han talade gärna om Falebäcken och berättade att det var en liten ryggåsstuga med ett rum. Det var troligen halmtak på stugan. Han berättade att det var många barn i stugorna runt omkring och att de ofta samlades och lekte tillsammans. Men även här fanns det rangskillnad. En del var torparebarn och en del backstugubarn och det hände ibland att torparebarnen ropades hem för att de inte skulle leka med backstugubarnen...

Vid bäcken, som rann precis bakom Falebäcken där Karl-August bodde, samlades man för att tvätta. "Dä va' ena hôlj där", säger Karl-August, "å där la' di ut en stol i vattnet å sen banka di tvättklädera på den." De hade dämt upp vattnet där så det blev som en liten bassäng. En "stol" var en  bänk, kanske med ben på, eller också bara hopslagna bräder som lades på stenarna. Vattnet var friskt och rann fint, så tvätten blev ren och fin. "Men dä' va' ju sunn om di som tvätta neraföre...", sa Karl-August.

När Karl-August gifte sig 6/12 1929, bosatte han och Hildur sig i stugan. Karl-August hade byggt till lite, när de flyttade in, och han hade ställt in en järnspis. Den 12/12 1929 - en dag när Hildur bakade, blev det för varmt bakom spisen. Plötsligt började det brinna i väggen. Det blev dramatiskt, men alla kom ut ur stugan. Folk kom springande dit. Det var vinter och de öste snö på för att hindra elden. Men stugan gick inte att rädda.

Frida bodde vid denna tiden i Våmb (Bäckstorp) och de såg därifrån att det brann uppe på Billingen. Hennes föräldrahem låg precis i den riktningen och hon blev rädd att det var det som brann.  Fridas mamma fick ta hand om Karl-Augusts familj. De var närmsta grannarna. Hon hette Maria Elisabet Lundqvist Andersson, född i Varnhem 1858-03-01 och bodde i Smedstorp A./'Karl Johan'a' med sin make Karl Johan Andersson.

Det fanns en gammal stuga på Lövstad uppe i Ljungstorp. Kristin på Skogen hade bott där. I senare tid minns vi den som "Ottos". Den stod tom och där fick Karl-August flytta in tills vidare 1929. Med den envises okuvlighet började han genast bygga om den nyinköpta grannsstugan som kallades Löfstad och snart stod där ett stort hus som fick namnet Lövvik. "Han va' ente dummer. Å en riktig spelevink va' han", säger Frida och minns honom med glädje.

Karl-August har på senare tid bott på många fler ställen. Det blev en stor familj. Tio barn och dessutom tog de hand om äldre släktingar. Det var ett stort "mata-lag" men när jag frågar Karl-August om det inte var besvärligt ibland svarade han: "Ja' tycker inte dä har var't arbetsamt. Inte! Ånej!" krig, arbetslöshet, stor klasskillnad, dåliga kommunikationer - det levde man med. Och ändå fina minnen från den tiden! På ålderdomshemmet behövde inte Karl-August bekymra sig längre. Maten stod på bordet vid bestämda tider, och ett fint rum med en skön säng hade han. Men "ja' bara fruser om föttera' iblann nu. Dä ä den här foten. Ja' å tvongen å setta å skubba'n." Det var lite svårt med cirkulationen i benen. Karl-August gick bort den 22 februari 1985."

Boende i Falebäcken enligt kyrkböckerna 1881 - 1929

Troligen bor Anna Grann i Falebäcken redan 1881, när hon gifter sig med sonen till soldaten Jonas Grann, Anders Gustaf, född 1845. Falebäcken har mycket med soldaterna vid soldattorp Nr 326,(Fallet) att göra sedan svärfaderns tid som soldat, då han flyttade in i soldattorpet som soldat år 1840. Yterligare en man hinner hon med här och blir återigen änka, innan hon skrivs här på Falbäcken i husförhörslängden 1895.


Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Falbäcken under Ängarås

Kvarboende;
Inhyseshjon enkan Anna Maria Johansdotter
, född i Berg 1854-09-10
3:e maken Anders Pettersson, född i Warnhem 1826-01-30 - gift 24/6 1897 - dör här 1907
Son i 1:a giftet Johan Emil Jonsson, född i Warnhem 1881-02-11 - in 1890 - ut 1897 - åter 1900 - ut 1904 - åter 1905 - 1910
Dotter i 2:a giftet Emma Matilda, född i Warnhem 1887-05-06 - ut till Kungslena 1903
Son i 2:a giftet Gustaf Robert, född i Warnhem1889-06-04 - ut till Rådene 1904
Gemensam son Karl-August, född i Warnhem 1897-05-21 - ut till Lundby 1914 - åter hem 1915

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Falbäcken under Ängarås

Kvarboende;
Änkan Anna Maria Johansdotter
, född i Berg 1854-09-10 

Son/mannen Karl-August Andersson, född i Warnhem 1897-05-21
Hustrun Anna Hildur Viktoria Pettersson Andersson, född i Vilske Kleva 1900-01-04, gift 6/12 1929
Dotter utom äktenskapet Agnes Viktoria, född i Vilske Kleva 1919-01-24
Dotter före äktenskapet Anna Britta Andersson, född i Öglunda 1920-10-24
Son efter lysning Karl Gustaf Harry, född i Öglunda 1925-01-29
Son Sten Axel Olof, född i Varnhem 1926-08-28
Son Lars Erik Arvid, född i Varnhem 1928-08-31 
- familjen och änkan flyttar ut efter att huset Falebäcken brunnit ner - till Löfstad/Lövvik 1929 

Lövvik 'utbygget/ombygget' av Karl-August Andersson 1931-34 - efter den förödande branden i Falebäcken 1929

Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Här ett foto av Lövviks boningshus från baksidan 1950-tal. Du läser mer om Löfstad/Lövvik här!

Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större! Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större!
Här en bild från luften 1950-tal och från andra hållet.

Det är lätt att se att det måste ha funnits ett ursprungligt hus på platsen som Karl August byggde om och ut 1930. 1930 byggdes inte hus som helt nyuppfördes på det här sättet. Ursprungshuset tycks ha varit ett traditionellt byggt 1850-tals hus och troligen det som uppfördes av J. Wahnborg (född Larsson) veterinär på Löfstad bruk 1845 för sin syster och hennes familj och som gav lägenheten dess namn - Löfstad.

Det syns att den bakre delen är en utbyggnad från ett redan befintligt hus, som säkert också höjdes i samband med den stora om- nybyggnationen 1930 och försågs med veranda. Nedan gården från 1950-talet. Familjen lämnade Lövvik 1951.

Lövvik (Löfstad) 20 år senare efter Karl Augusts insatser - 1950-tal

Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större! Bild från Lennart Karlsson, Fallet, 2017 - Klicka på bilden för att se den större!
Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016 Foto från Barbro Andersson, dottern i familjen Karl August och Hildur Andersson, 2016

Från vänster:
Dotter Agnes, till höger om Agnes  hennes make Tage, framför dom deras son Kenneth.
Karl-August Andersson med katten Monsa i famnen, bredvid honom till höger hans hustru Hildur, bakom dem Anna-Lisa gift med sonen Gustav till höger om henne, längst till höger dottern Kerstin.

 (Sönerna och döttrarna = Karl-Augusts och Hildurs barn)

På Lövvik/Lövstad kom också Hildurs mor, far och bror att bo en tid;
Fadern  August Pettersson Hall, statardräng, född i Vad 1864-10-10
Modern Anna Lovisa Lind, född i Hjälstad 1863-08-14
Brodern Athur Amandus
, född i V. Åsaka 1898-01-29 - flyttade in 1929
- de bor alla här vid 1950 års mantalsskrivning

Anmärkning; På gården finns på foto 1950-tal ett mindre hus i anslutning till bostadshuset, där bl a Simon Falk bodde. Troligen byggdes det av Karl August för att hysa Hildurs föräldrar.


Familjen Andersson köpare av Löfstad flyttar in 12/12 1929 i 4:10's byggnader = G:a Fogdetorpet 2/3-delar /'Skogen' på grannskiftet, som de nu precis köpt, efter att deras föregående bostad - Falebäcken - brunnit och de behöver tid för ny- och ombygge av bostadshuset på Löfstad.