C. 16 Granliden

Avstyckning av mark från Kosmosfastigheten Smedstorpet (= hela skiftet) år 1970, som då ägs av Sigbritt Therner genom gåva 1969Vid samma tid avstyckades också två tomter för fritidshus på Kosmosområdet.

Sigbritt Therner hade då köpt/fått i gåva alla mark från Kosmosföreningen och fick lagfart 1970 och styckade då av smmanlagt fyra tomter.

SKARKE DALDOCKAN är littera C. 5:6 på kartan - avstyckad från Kosmosägan och köpt av Arvid Arnestad i Skara och senare såld till Edda Thorborg Therner, född i Dörby, Kalmar 1918-10-03 - syster till förgrundsgestalten på Kosmos, Sigbritt Therner.

VILLA ENHAGEN är littera D. 5:7 på kartan - avstyckad från Kosmosägan 1970 och köpt av Gertrud Matilda Rosell Lindqvist, Skara och bebyggd 1973. 

Gertrud Matilda Lindqvist säljer 2010 till Niclas Tommy Norrström och Johanna Kristina Andersson.

====================================================================================

Kvarvarande stamfastighet Skarke 5:2 - nu KOSMOS 1 + KOSMOS 2 - blir sålt av Sigbritt Therner till Siv Marianne Sieberth 1995 - då den avstyckas - som i sin tur säljer till Stiftelsen Kosmos Varnhem år 2012

Stiftelsen har sedan 1950-talet bedrivit information och undervisning i olika former på Kosmosgården i Varnhem. Det har varit frågan om föredrag, studiecirklar, kurser och seminarier. Vi arrangerar även föredrag, filmvisning m.m. i Göteborg och Trollhättan.

Det finns också andra utbildningsanordnare som verkar för Martinus kosmologi i Varnhem och Göteborg. Stiftelsen Kosmos-Varnhem bedriver en självständig verksamhet utifrån sin egen profil.
Mer information här: https://www.martinusguiden.se/organizer/stiftelsen-kosmos-varnhem/

====================================================================================

KOSMOSGÅRDEN (forna ladugården med boende, mm) blir Skarke 5:8 köpt 1976 av Kosmos Kollektiv Ekonomisk förening som sedan togs över 2019 av till Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem bildades i maj 2012 och har för närvarande fokus på sommarkurser med inriktning på Martinus kosmologi - du hittar länk här!

====================================================================================

Birgittatorpet (B.) avstyckas som sommarstugetomt Skarke 5:5 1970 från Skarke 5:2 = Kristinefors/ Smedstorpet och är bebyggd med ett fritidshus efter byggnadslov 1969.

Ägaren är då 

===================================================================================

GRANLIDEN avstyckas som påbörjad bebeggd sommarstugetomt 1970 (2 460 m2). Den köps då av Erik Mollberg, Vara, som tydligen bygger om huset 1972.

1984 köps Granliden av Karl Julius Wiksell, som säljer vidare till Torbjörn Lennart Syndbom 1990, som i sin tur säljer 1991 till Anne Margreta Svensson, Granliden - är nu (2020) den som bor permanent i huset. Hon nhar byggt till huset 2001.

Området med dagens adresser (2020)

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.