C. 15 Birgittatorpet

Smedstorpet/Kristinefors -> avsöndring  Skarke 5:5 -> med idag adress; Ljungstorp Birgittatorpet

Avstyckning av mark från Kosmosfastigheten Smedstorpet (= hela skiftet) år 1970, som då ägs av Sigbritt Therner genom gåva 1969Vid samma tid avstyckades också två tomter för fritidshus på Kosmosområdet.

Sigbritt Therner hade då köpt/fått i gåva alla mark från Kosmosföreningen och fick lagfart 1970 och styckade då av smmanlagt fyra tomter.

Skarke Daldockan är littera C. 5:6 på kartan - avstyckad från Kosmosägan och köpt av Arvid Arnestad i Skara och senare såld till Edda Thorborg Therner, född i Dörby, Kalmar 1918-10-03 - syster till förgrundsgestalten på Kosmos, Sigbritt Therner.Skarke

VILLA ENHAGEN är littera D. 5:7 på kartan - avstyckad från Kosmosägan 1970 och köpt av Gertrud Matilda Rosell Lindqvist, Skara och bebyggd 1973. Gertrud Matilda Lindqvist säljer 2010 till Niclas Tommy Norrström och Johanna Kristina Andersson.

====================================================================================

Kvarvarande stamfastighet Skarke 5:2 - nu Kosmos 1 + Kosmos 2 - blir sålt av Sigbritt Therner till Siv Marianne Sieberth 1995 - då den avstyckas - som i sin tur säljer till Stiftelsen Kosmos Varnhem år 2012

Stiftelsen har sedan 1950-talet bedrivit information och undervisning i olika former på Kosmosgården i Varnhem. Det har varit frågan om föredrag, studiecirklar, kurser och seminarier. Vi arrangerar även föredrag, filmvisning m.m. i Göteborg och Trollhättan.

Det finns också andra utbildningsanordnare som verkar för Martinus kosmologi i Varnhem och Göteborg. Stiftelsen Kosmos-Varnhem bedriver en självständig verksamhet utifrån sin egen profil.
Mer information här: https://www.martinusguiden.se/organizer/stiftelsen-kosmos-varnhem/

====================================================================================

Kosmosgården (forna ladugården med boende, mm) blir Skarke 5:8 köpt 1976 av Kosmos Kollektiv Ekonomisk förening som sedan togs över 2019 av till Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem bildades i maj 2012 och har för närvarande fokus på sommarkurser med inriktning på Martinus kosmologi - du hittar länk här!

====================================================================================

Birgittatorpet (B.) avstyckas som sommarstugetomt Skarke 5:5 1970 från Skarke 5:2 = Kristinefors/ Smedstorpet och är bebyggd med ett fritidshus efter byggnadslov 1969.

Ägaren är då 

Dagens adresser i området (2020)

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.