C. 2  'Skogen' - G:a Fogdetorpet 2/3-delar

Fogdegårdstorpet förpantningslägenhet 1820 -> delat Fogdegårdstorpet 2/3-delar 1845 - Alsing bygger nya byggnader -> kallas senare Skogen -> Klostret Fogdegården 4:5 & 4:6 -> Klostret Fogdegården 4:9 & 4:10 -> idag införlivat med Lövstad 1:1

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka
(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Norra Fogdegårdsskiftet (Lb) - med rött utmärkt på bilden - gjordes till lägenhet som senare kom att kallas Löfstad efter att djurläkaren på Löfstad bruk köpt lägenheten 1844.

Utbuktningen mot söder är rester av Fogdetorpet 2/3-delar köpt av Alsing 1845 vilket inkorporerades efter vissa komplikationer äntligen formellt med Lövvik så sent som 1990!

Utbuktningen bestod av två smala korta skiftesremsor 4:4 och 4:5 (senare 4:9 och 4:10). De köptes fria från och avsöndrades från Fogdegården första gången genom änkan på Löfstad, Britta Stina Perssons köp 1925 med lagfart 1929.


Erland Ullberg berättar om 'Skogen';
”Där låg ock en liten stuga – Kristin på Skogen. Otto bodde där sedan. Jag (Erland Ullberg) fick vara hos Kristin på Skogen när mor gick till stan. Mor gick dit (till Kristin) ibland, fick lite tröst, då hon satte på panna. Kristin hade barn som arbetade på spinneri i Borås.

Om Skogen:
"Det var ett rum och ett litet kök, stort spisarör 2 m i fyrkant, bakugn. Di gamle elda och baka i de store ugna."
 
Erland berättade att hos Kristin fanns några slags rullar, som kommit från spinneriet, som Erland fick springa och leka med när de var hos Kristin.

Erland säger också ”vet inte om hon var änka. En gubbe bodde hos henne. Försåg huset med ved. Henriksson eller ”Hindrik”. Han flyttade när Kristin dog. Då flyttade han till Mellbloms-Lina. ´Hon behövde också ved så det passade bra`, sa Erland.”
 
”Karl-August kom till den lilla stuga februari 1929. Stuga stod tom då så de flyttade in där.” (Det var ju när det brunnit i Falebäcken där Karl-August m familj bodde. Senare flyttade Otto in där).

Berättat om Skogen av Erik Linder (ur Verna Anderssons samling);
Hinriksson = Sholingen, bodde hos Lumpa-Kristin i Skogen. När Kristin dog, flyttade Henriksson till Mellbloms-Krestin.

Ur Vernas Anteckningar om Skogen;
"
Jag har notering att Katarina Andersdotter bodde i Skogen (= Otto´s). Hon var född 1820 i Hasslösa. Dotter Kristina Karlsdotter f 1857 i Hasslösa. Hon kallades senare "Krestin på Skogen".
Finns stenrör kvar efter spis och grund."

Karta 1825 visar G:a Fogdetorpet 2/3-delars byggnader - boningshus och ladugård (troligen rester kvar idag)

Kartan sätts in redan här för att förtydliga de olika gränserna för olika lägenheter på Fogdegårdsskiftena. Fogdetorpet vid vägen utgörs av den mark som blev kvar av hela tidigare Fogdetorpets mark, när Alsing 1845 köpte 2/3 av Fogdetorpet - det måste på kartan ovan vara

Här bildas de båda lägenheterna Fogdegården 4: 9 och 4:10 av Fogdegårdens 4:4 och 4:5 - här var Fogdehagen och Fogdetorpet sedan länge avstyckade.

Lägenheten Fogdetorpet 1/3 kom att knytas i ett gemensamt ägande med Fogdehagen fr o m 1876.

Ladugården byggd 1845 står fortfarande kvar

Foto Roland Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017 Foto Roland Holm, Fogdehagen, Ljungstorp, 2017

Denna byggnad 2017 på remsan 4:10 - dvs närmast Lövstad 1:1 - är troligen en rest av den ladugård som byggdes 1845 till G:a Fogdegårdstorpet 2/3 av Alsing 1845 - jmfr karta ovan - senare kallades boningshuset för 'Skogen', vilket revs kort efter att Lövstad 1:1/Lövvik hade färdigställts i mitten på 1930-talet.

Den gamla ladugårdsbyggnaden som Alsing lät uppföra 1845 åt sina föräldrar finns kvar i sina delar ännu 2017. Lägg märke till skiftestimringen på norr sidan med liggande timmer! Här från norr och med Lövstad bakom fotografen.

Av huset kvarstår endast grund och skorstensmurhögen

Stenmuren mellan Fogdetorpet 2/3-delar (Otto's) och Lövstads ägor låg alldeles nära den relativt stora boningshus-byggnaden utmed murens södersida - se karta ovan!

G:a Fogdetorpet 2/3-delar's ungefärliga läge markerat på karta 1844 - Fogdetorpet delas 1845 i 1/3 respektive 2/3 Fogdetorpet - kallas senare 'Skogen'

Ägan Lc och Ld - har alltså uppkommit i mitten av Fogdegårdsskiftet genom uppdelning på två ytterligare ägare för Fogdegården i förhållande till ägorna La - den södra skiftesdelen och Lb - den norra skiftesdelen.

På kartan har utmärkts det köp av mark som gjordes från Fogdetorpet 1845 av Alsing - som då kallades Fogdetorpet 2/3-delar - och formellt hette Klostret Fogdegården 4:5 & 4:6 - senare 4:9 & 4:10.

 

Om 'Otto på Skogen' ur Billingen längesen Nr 1 av A. Andersson
- den siste boende på G:a Fogdegårdstorpet 2/3 delar byggt 1845

Gustav Otto Jonsson, född i Varnhem 1875-01-16 - död i Varnhem å församlingen skriven (Vallehemmet) den 11/7 1967

Teackning av Arne Anderssons fru, Maria Andersson. Teackning av Arne Anderssons fru, Maria Andersson.

Historien om Otto berättad i Varnhemsbygden 1999

Resterna av Fogdetorpet 2/3-delar (Ottos) - tillhör Lövstad 1:1
Fotograferade 2017

Klicka på bild för att starta ett bildspel du driver själv med pilar! Du får då också korta bildrubriker.

Ättlingar till Karl Johan Karlsson från USA på besök sommar 2017

Denna sommar hade vi besök av Solveig och Bo Jolbäck (Lidköping), Lorraine och Doug Gilmore (Florida), samt Janet och David Johnson (Illinois).

David är barnbarn till Anna Charlotta Karlsdotter född 1857-04-15 i Karslätt, Skånings-Åsaka. Hennes föräldrar var Carl Johan Carlsson född 1824 i Istrum Smedsgård och död 1899 Varnhem och moder Vilhelmina Johansdotter född 1834 Norra Kyrketorp och död 1892 Varnhem. De inflyttade till Fogdetorpet 1860-11-09.

Anna flyttade 1880 från Varnhem och utvandrade 1881-08-25 till USA. Hon gifte sig med Frank Johnson och de fick nio barn. Davids far var det åttonde barnet, Nelson Otto Johnson f 1900 i Illinois. Nelson gifte sig med Ester Louise Melin som jag (Solveig Jolbäck) är släkt med. De fick tre barn, bl a David född 1938.

Besöksdagen
Start med kaffestund i Varnhem , besök i klosterkyrkan med Birger Jarls grav och De la Gardies gravkor.  Vi stannade på platsen för oidentifierade  döda. Såg kyrkan under jord vid Katas gård. Vi fortsatte till Ljungstorp och David  och Verna letade sig fram till Fogdetorpet 2/3-delar där
 Alsings bodde till 1899. De fann delar av husgrunden, spismuren och den gamla ladugården, som fortfarande står i stort sett som då! Resan fortsatte till Läckö.

Arne Sträng 2017

Boende G:a Fogdetorpet 2/3-delar enligt kyrkböckerna 1845 - 1938

Husförhörslängd 1836 - 1846
AID: v17790.b18.s12
En intäkt under Klostret Fogdegården - Fogdatorpet

Kvarboende lägenhetsägare på Fogdegårdstorpet
(inte delat förrän 1845);
Mannen Johannes Svensson
, född i Öglunda 1785-12-24 Not; "Lidit spöstraff för stöld"
Hustrun Maria Andersdotter, född i Klostret 1784-09-16 - där här nu 1844
Son         Anders, född i Klostret 1811-06-17 - flyttar åter ut 1845
Son         Johannes, född i Klostret 1817-11-22 - ut till Sköfde 1835 - åter - ut till Wing 1839

************************************************************************************************************************

1845 - Nu köps 2/3 av Fogdetorpet loss av; ynglingen Carl Peter Johansson Alsing
- skattskrifven i Sthlm, "Inhyses der hans föräldrar" och bror;

Mannen   Johannes Larsson, född i Gökhem 1784-11-07 - flyttar in med fam från Djeknakrogen 1845
Hustrun   Stina Andersdotter, född i Sköfvde 1792-01-03 (alt. Klefva 1792-01-09) - dör här nu 23/9 1846
Son           Anders, född i Wilske Klefva 1829-10-10

När Carl Peter Johansson Alsing föddes var hans far arrendator på Prästgården i Wilske Klefva.
 

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID: v17792.b23.s30
Fogdatorpet

Fogdatorpet 1/3 - kvarboende lägenhetsägare ;
Enkman Johannes Svensson
, född i Öglunda 1785-12-24 - dör här nu 1849

- fortsatt boende på Fogdetorpet 1/3-del vid landsvägen - se rubriken; A. 98 Fogdetorpet
**************************************************************************************************************************

2/3 av Fogdetorpet - kvar i ägarskap av Carl Johansson Alsing - skattskriven i Stockholm;

Ägaren   Carl Peter Johansson Alsing,
f. i W. Klefva 1824-05-31 - gatuläggare - in 1846 Sthlm - ut Uppsala 1847 - sedan till Örebro 1849 -  med inhyses hans far i Fogdetorpet 2/3-delar;
Enkman   Johannes Larsson, född i Gökhem 1784-11-07 - som dör här nu 1848

Ny ägare till 2/3 av Fogdetorpet blir nu 1849;
Son/broder  Anders Johansson Alsing
, f. i Wilske Klefva 1829-10-10 - in Lindstorp 1849 - ut Uppsala 1849


Kort tid bo/hyrr här i 2/3 Fogdetorpet "hos Anders Alsing";
Mannen    Carl Jonsson
, född i Wing - in från Lilla Hålltorp 1849 gifter sig med
Hustrun    Anna Cajsa Johansdotter, f. Wilske Klefva 1821-09-24 (alt. 1820-10-10)- in fr Sjogerstad 1848
                  - de båda lämnar för att flytta in på Carlsberg 1849

Ägaren 2/3 Fogdetorpet återvänder 1850:
Mannen      Anders Johansson Alsing
, född i Wilske Klefva 1829-10-10 - gifter sig 1852 med
Hustrun      Inga Maria Carlsdotter, född i Warnhem 1827-10-21 - flyttar in från Wing 1852

Formalia;
Inga Marie Alsing, född Karlsdotter 1827-11-21 i Varnhem,  änka 10 jan 1915 - död 15 jan 1915  på Tomt  44 i Skövde

Grosshandlare Högbergs hustru Mathilda Alsing föds här på Fogdetorpet 2/3-delar år 1858 - före flytt till Ulunda

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID: v17794.b23.s16
Fogdatorpet - Ny ägare till hela Fogdetorpet 1855 - blir Adam Lindström i Orsjö i Segerstad
- nu har 1/3 och 2/3 av Fogdetorpet samma ägare igen - men olika boenden!


Kvarboende ägare Fogdetorpet 2/3 - blir hyrande 1855;
Mannen      Anders Johansson Alsing
, född i Wilske Klefva 1829-10-10
Hustrun      Inga Maria Carlsdotter, född i Warnhem 1827-10-21
Dotter          Margaretha Christina, född i Varnhem 1853-09-16
Son             Carl Petter Laurentius, född i Varnhem 1855-08-10
Dotter         Mathilda Carolina, född i Varnhem 1858-12-16 - senare gift med grosshandlare Högberg
                    - familjen flyttade som hyrande till Ulunda 1859

Formalia;
Anders Johansson Alsing dör 10/1 1915

Dottern Matilda Karolina Högberg född Alsing i Varnhem 1858-12-16  - död  29  maj 1950 i Skövde

Pigan Lotta Lindström, född i Sköfde 1833-09-13 - flyttar in från Sköfde 1855 - se nedan!

Hyrande 1856;
f.d. skogvaktaren Johannes Lindström
, f. i Sandhem 1792-11-17 - in Orjsö Segerstad 1856 - dör här 1859
Hustrun                 Maria Andersdotter, född i Varnhem 1793-04-18 - dör här 12/6 1857

Pigan Lotta Lindström, född i Sköfde 1833-09-13 - flyttar ut 1856

Hyrande 1857;
Brukaren      Lars Bengtsson, född i Forshem 1840-05-04
Hustrun        Maria Lena Lindström, född i Varnhem 1825-12-24
Dotter            Emelie Carolina, född i Sjöfde lf 1857-10-02
                     - familjen flyttar till Sköfde 1859

Arrendator 1859;
Mannen        Anders Magnus Johansson
, född i Forsby 1928-10-25 - in från Löten 1859
Hustrun        Maja Pettersdotter, född 1835-02-16
Dotter            Matilda Christina, född 1857-08-03
Son               Carl Johan, född 1850-09-17
                     - familjen flyttar till Sköfde 1860

Ny ägare 1860 av hela Fogdetorpet;
*Mannen     Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05 - in från Åsaka 1860 med
Hustrun       Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27
Dotter          Anna Charlotta, född i Åsaka 1857-04-15
Son              Alfred, född i Åsaka 1858-10-28
Dotter           Matilda Carolina, född i Varnhem 1860-11-11

Fogdetorpet 2/3-delars hus;
Inhyses 'Knallen' Anders Johansson, född i Wilkse Klefva 1811 - bor troligen i Fogdetorpet 2/3's hus

********************************************************************************************************************
* Föräldrar till Carl Johan Carlsson är på Istrum Smedsgården;
Fadern  Carl Carlsson
, född på platsen 1794-06-18 - dör här 1828
Modern Greta Andersdotter
, född i Varnhem 1792-08-31, gifte sig 1818 och fick barnen;
Son        Anders, född på platsen 1818-12-18
Son        Johannes, född på platsen 1821-12-05
Son        Carl Johan, född på platsen 1824-01-05 - förlorade alltså sin far när han var 4 år gammal
Dotter     Inga Maria, född på platsen 1827-10-21

Farfar och farmor till Carl Johan Carlsson  också på Istrum Smedsgården var
Farfar     Carl Jonsson, född i Berg 1761-12-04
Farmor   Ingrid Carlsdotter, född på platsen 1763-07-05 - dör här 1813 i sjukdom
Son         Carl, född på platsen 1794-06-18 - modern dör alltså när han är 19 år gammal

Dotter      Anna Maria, född på platsen 1804-02-01

Farfars mor var änkan Kjerstin  Pehrsdotter, född i Stenum 1732 - död här 1795

Så länge husförhörslängderna sträcker sig bakåt har alltså familjen bott på Smedsgården i Istrum

Husförhörslängd 1869-1880
AID: v17796.b31.s23
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05
Hustrun        Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27
*Dotter          Anna Charlotta, född i Åsaka 1857-04-15 - ut till Wing 1975 - Backa 1877 - åter 1879
**Son            Alfred, född i Åsaka 1858-10-28 - flyttar ut till Ulunda 1876 - vidare N. Amerika 29/4 1881
Dotter            Matilda Carolina, född i Varnhem 1860-11-11 - ut till Wing 1879
Son               August, född i Varnhem 1863-02-12
Dotter            Josefina, född i V<rnhem 1865-04-24
Son               Carl Johan, född i varnhem 1867-07-21
Son               Frans, född i Varnhem 1870-01-05 - dör här 21/7 1874
Son               Gustaf Reinhold, född i Varnhem 1874-06-30

Inhyses i Fogdetorpet 2/3-delars hus;
 'Knallen' Anders Johansson, född i Wilkse Klefva 1811 - flyttar till Fattighuset 1878

* Flyttade 1880-10-20 från Fogdetorpet, Fogdegården, Varnhem (R) till Göteborg.
Karlsdotter, Anna Charlotta Piga (ogift kvinna) f. 15/4 1857 (Post 702786) i Skånings-Åsaka, Skaraborgs län Utvandrad 25/8 1881 från Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs och Bohus län (Västergötland) till Amerika (Källa: Emibas emigrationsakt: Göteborgs domkyrkoförs O 1881 327)
Död 1936-05-09 i Logan County, Illinois, USA.

** Alfred Karlsson Alsing utvandrar till N. Amerika 29/4 1881 som den förste av syskonen Karlsson Alsing.

Foto från Amerika på Alfred Alsing, född 1858-10-28 - utvandrad till N. Amerika 1881 - då 23 år gammal - död 1907 - 49 år gammal

Kopia av foto från Solveig Jolback Kopia av foto från Solveig Jolback

Alfred Alsing i 20-årsåldern i Amerika.

Tidningsartikel från Solveig Jolback Tidningsartikel från Solveig Jolback

Textolkning;
"Lincoln Kurir måndag, maj 1907, sid 8, kolumn 3
Alfred Alsning, född i Sverige, dog kl. 10.00 förmiddag i söndags i sin systers, Fru Frank Johnsons hem, som bor ett kort stycke öster om stacen, av turberkulosa besvär. Den avlindne var 46 år gammal (Not; felaktigt) och hade bott hos sin syster ett par veckor när han dog. Begravningen kommer hållas i det hem där han dog kl. 2.00 på eftermiddagen under tisdagen med kyrkoherde Berthel i tjänst. Begravs på Uniion Cemetery.

Noteras; genom information som Anita Johnsson fick från domstolen kom Alfred Alsing från Sverige 1880 och levde i Us i 27 år. Vid sin död var han 47 år gammal (Not; felaktigt), vilket gör att han föddes 1860 (Not; eg. 1858). Boyden Funeral Home (Calvet Fricks & Schoeder Funeral Hom in 1888) genomförde begravningen. Dr Remby var närvarande läkare."

Anna Charlotta Karlsdotter Alsing - gift i Amerika - Johnsson

Kopia av foto från Solveig Jolback
Kopia av foto från Solveig Jolback

Anna Charlottas stora familj med Frank Johnson i Amerika

Foto från Solveig Jolback Foto från Solveig Jolback

Frank och Anna Johnsson - från Historien om Logan County Illinois - 1982
 

Frank Johnson föddes i Landskrona, Sverige, 30 juli 1848. Han gifter sig med Anna Alsing Carlson i den 1§5 september 1881. Hon var född i Kloster, Varnhem den 11 april 1858. De bodde på arrendet Scully nära Hartsburg, Illinoyis år 1881. Barn födda i detta äktenskap var; William, Alfred, Pete, Hinnie, Tillie, Edward F., Gus, Nelson, Otto och Emily.


Frank dog den 2 maj 1929 och Anna dog den 9 maj 1936. Båda kom hit på grund av de möjlgheter som fanns i Amerika.

Wlliam (1863-1967) gifte sig med Hilda Stoline (1880-1959); deras barn var Frank Benjaminm Joh nOscar, Marie, Carl William, Edward Axel, Josephine, Elmer Otto, Albert Nelson - de hade också två barn som dog.

Alfred (1885-1934) gifte sig med Anna Lundqvist och de hade inga barn.

Pete (1887-1968) gifte sig med Myrtle Lucas (1891-1977). De hade en son , Floyd. Föoyd gifte sig emd Florence Amberg och fick tre barn; Ted, Glenda och Nancy Thompson. Glenda gifte sig med Dean Downing och fick två barn, Sara och Jill.

Minnie (1890-1932) gifte sig med Jim Lesvitt och flyttade till Texas. De fick barnen Clarence, Roy, Harold, Wilbur, Melvin, Mabel och Abbie.

Tillie (1892-    ) gifte sig med Emil Hendrickson (1881-1966). Deras barn är Ester, Earl, Mildred och Ralph.

Edward F. (1894-1955) gifte sig med Margie Wiggers (1908-     ). Barnen blev Bill och Janet. Bill gifte sig med Pat Seymor och fick tre barn; Kristin, Sally och Steve. Janet Young hade ett barn, Teresa.

Gus (1896-1941) gifte sig med Pernie Boyd (1900-1965). Barnen blev Herschel, Dorothy och Robert.

Nelson (1900-1990) gifte sig med Ester L. Melin (1905 -   ) och fick barnen Nelson Eugene, Joyce Ellen och David Boyd.

Emely Elizabeth (1902-    ) gifte sig med Harlod "Brownie" Liesman (1897-1965). Barn i detta äktenskap var; Merle Luther, Marilyn Ruth och Diane Rae. Merle och hans hustru Mary V. Martin Liesman hade en son Larry Merle. Larry gifte sig med Donna Veith. De fick två barn, Stacy och Jon. Marilyn Ruth gifte sig med Ed Bevard. De fick tre barn, Cherie Denise som gifte sig med Dennis Holton, Thomas Brown Bevard och Todd Douglas Beward. Cherie och Dennis Holton har två barn; Malnie och Heather.

Anna och Frank på mjölkgården som äldre

Bild från Solveig Jolback Bild från Solveig Jolback


Farfar Frank Johnson på sin favorithäst

Bild från Solveig Jolback Bild från Solveig Jolback

Farfar och farmor ur familjealbumet

Anna's stora familj samlas vid gården

Inbjudan till återträff inom släkten

Skaror av Svenskar

Nelson Johnsson
, i vit keps, la till ett roligt fotarbete till den svenska nationalhymnen i Söndags i Atlanata, där mer än 200 släktingar till Frank och Anna Johnson samlades för en stor familjeåterförening.

Det här var för att fira deras 50:e familjersamling för att fira immigrationen. Festligheterna var mer utvecklade än vanligt, omfattande en uppfriskande löpning från Lincoln till Atlanta med US och Svenska fanor i täten och ett familjeporträtt där där man använde färgade T-shirts för att forma den svenska fanan och skandades; "Låt aldrig någon säga någonting om en dum svensk, för att detta tog en 'rocket scientist' att fundera ut detta; annonserade David Johnson innan den den friterade kycklingen serverades."

Husförhörslängd 1880-1895
AID: v17797.b53.s45
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Karl Johan Karlsson, född i Varnhem 1824-01-05
Hustrun        Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27 - dör här 7/8 1892
*Dotter          Anna Charlotta, f. Åsaka 1857-04-15 - ut Wing 1875 - Backa 1877 - åter 1879 - ut Stenum 1879
Son               August, född i Varnhem 1863-02-12 - emigrerar till N. Amerika 7/5 1883
Dotter            Josefina, född i V<rnhem 1865-04-24 - emigrerar till N. Amerika 7/5 1883
Son               Karl Johan, född i varnhem 1867-07-21- emigrerar till N. Amerika 27/3 1886
Son               Gustaf Reinhold, född i Varnhem 1874-06-30 (frikallad)

- barnen tycks ta sig namnet Alsing

Från Solveig Jolback;
* Flyttade 1880-10-20 från Fogdetorpet, Fogdegården, Varnhem (R) till Göteborg.
Karlsdotter, Anna Charlotta Piga (ogift kvinna) f. 15/4 1857 (Post 702786) i Skånings-Åsaka, Skaraborgs län Utvandrad 25/8 1881 från Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs och Bohus län (Västergötland) till Amerika (Källa: Emibas emigrationsakt: Göteborgs domkyrkoförs O 1881 327)
Död 1936-05-09 i Logan County, Illinois, USA.

Husförhörslängd 1895- 1922
AID: v246286.b1040.s95
Fogdetorpet - Skogen

Kvarboende ägare
Änkmannen Karl Johan Karlsson,
född i Varnhem 1824-01-05 - dör här31/1 1899

*********************************************************************************************
Data för hans brorsbarn och broders familj - från riksarkivet och hfl;

Alsing, Alfred, född i Sk Åsaka 1857-08-21
Hemförsamling: Stenum Skaraborgs län
Hemort: St.Ekås
Län: Skaraborg
Födelseförsamling: Skånings-Åsaka Skaraborgs län
Civilstånd: Ogift
Familjeställning: Son
Famställningskod: Barn
Om hushållet - Personer i hushållet:
Familj:
Mannen Carlsson, Johannes, f. 1821 i Istrum Skaraborgs län, Hemmansägare
Hustrun Magnusdotter, Maria, f. 1816 i Norra Ving Skaraborgs län
Son         Alfred Alsing, f. 1857 i Skånings-Åsaka Skaraborgs län (frikallad)

Enligt husförhörslängden;
Mannen Johannes Carlsson - dör här den 10/10 1904

Hustrun Maria Magnusdotter - dör här den 24/1 1905
Alfred Alsing flyttar till Skara stadsförsamling 15/9 1905

 

Formalia;
Alfred  Alsing, 
född  21  aug  1857 i Skånings Åsaka,  gift 1905 - död 14  maj 1933 i  Gustavsberg Helgemon i Skälvum

*********************************************************************************************

Därefter lite svårt att följa just Fogdetorpet 2/3-delars boende, men;

Hyrar huset på Fogdetorpet 2/3-delar mellan 1896 - 1901 gör;
Arbetaren     Johan Gustaf Henriksson, f.i Varnhem 1857-08-24 - gift 3/8 1888 - in 1896 med 17 år yngre
Hustrun         Kajsa Lisa Persson, född i Varnhem 1840-11-18

Henriksson tycks enligt Erland Ullberg återkomma till 'Skogen' när Christina Holm  bodde där - se nedan!

Därefter vet vi att det används av Karl Augst Andersson, som köpt stället och bygger om Löfstad/Lövvik, med familj 1929 - 1934 och därefter av Otto Jonsson fr o m 1934 och en bra tid framöver - innan den rivs - se artikel nedan!. Under denna tid kallas det i folkmun för 'Skogen' - se också nedan!

Husförhörslängd 1895 - 1922
Löfstad

AID: v246286.b1030.s94

Kvarboende ägare;
Änkan Katarina Andersdotter Holm
, född i Hasslösa 1820-04-06 - dör här nu 3/12 1912
Dotter                 Christina Carlsdotter Holm, född i Hasslösa 1857-07-28 - dör här nu 8/9 1914
                           - enligt uppgift boende i Skogen de sista åren

Ny ägare Löfstad 1912;
Änkan      Britta Stina Persson, född Gustafsdotter
i Bolum 1860-11-01 - änka 3/7 1912 - in fr. Vasen 1914
Fosterson Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde 1903-11-18 - son till Anders Peter Andersson, Sköfde lf - ut till
                  Brevik 23/11 1915