Storekullens fastighetsbeteckningar & deras historia

Storekullens fastighetsbeteckningar och deras historia;

Storekullen 1    = Den ursprungliga gården (fastighetsbeteckning inaktuell)
Storekullen 1:1 = Den ursprungliga gården + Storekullenskiftet 1803 (fastighb inaktuell) 
Storekullen 1:2 = Storekullenskiftet förpantning Liden 1849 (fastighetsbeteckning inaktuell)

Storekullen 1:3 = Äga A. köpt 1854 - laga skifte 1869
 (fastighetsbeteckning inaktuell)
Storekullen 1:4 Äga B. köpt 1856 - laga skifte 1869 (fastighetsbeteckning inaktuell)

Storekullen 1:5 Äga C. köpt 1861 - laga skifte 1869
Storekullen 1:6 = Äga D. köpt 1856 - laga skifte 1869


Storekullen 1:7 Jungstorp = ur Storekullenskifte 1:1 förpn 1846 - köp Skara Kommun 1970 
Storekullen 1:8 Signelid/Bergalid = ur Storekullenskiftet 1:2 Liden 1912/1915

Tidigare järnväg - 1963 köpta av Skövde Kommun 1965 som cykelbana:
Storekullen 1:9   SAJ-banan = ur Storekullenskiftet 1:7 1904
Storekullen 1:10 SAJ-banan = ur Storekullenskiftet 1:7 1904
Storekullen 1:11 SAJ-banan = ur Storekullenskiftet Liden 1:2 1904
Storekullen 1:12 SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:13 SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:14 SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:15 SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:16
SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:17 SAJ-banan = ur Storekullen 1904
Storekullen 1:18 SAJ-banan = ur Storekullen 1904

Storekullen 1:19 Vasen = ur Storekullen 1:3 avstyckad 1895
Storekullen 1:20 Sörberget = ur Storekullen 1:3-7 köpt av Hålltorp 1918 (fastigb inaktuell)
Storekullen 1:21 Småbergsmarken = ur Storekullen 1:3 - 6 köpt av Ulunda 1883 (inaktuell)

Storekullen 1:22 Hultet = ur Storekullen 1:4 - littera A. - bebyggd 1897 - reglerad 1928
Storekullen 1:23 = ur Storekullen 1:4 - littera B. - reglerad 1928
Storekullen 1:24 
= ur Storekullen 1:4 - littera C. - bebyggd 1910 - reglerad 1928
Storekullen 1:25
 = ur Storekullen 1:4 - littera D. - ursprung mangård -nybyggt 1964 - 1928
Storekullen 1:26 
= ur Storekullen 1:4 - littera E. - bebyggd 18XX? -nybyggt 1964 - 1928


Storekullen 1:27 Tre Hjärtan = ur Storekullen 1:2 Liden - gammal backstuga vid Äldre Liden  - Dr Ekelunds sommarstuga 1922 

Storekullen 1:28 Liden 1 = ur Storekullen 1:2 Liden - förpantning bebyggd 1846


Storekullen 1:29 = ur Storekullen 1:6 - avstyckad 1963 - bebyggd 1964
Storekullen 1:30 Orsjö = ur Storekullen 1:22 - avstyckad 1963
Storekullen 1:31 = ur Storekullen 1:24 - avstyckat 1967 - bebyggd 1966
Storekullen 1:32 Ljungstorps gård=ur Storekullen 1:7 Jungstorp=ur Storekullenskifte 1:1
Storekullen 1:33 
= ur Storekullen 1:3 A - äganderättsutredn/legalisering 1975
Storekullen 1:34 = ur Storekullen 1:3 B - äganderättsutredn/legalisering 1975
Storekullen 1:35 = ur Storekullen 1:25 - avstyckning 1987 - bebyggt 1988

Storekullen 1:36 = ur Storekullen 1:24 - avstyckning 1990 - bebyggt 1991
Storekullen 1:37 Bygdegården 
= ur Storekullen 1:7-köp 1993 -avstyckning 1994-byggt 1994
Storekullen 1:38
 = ur Storekullen 1:23 - bebyggt 1940 - avstyckning 2009

Hålltorp 3:2 - Storekullen Kullaliden - ur Hålltorp 3:1 - byggt 'Äldre Liden' - avstyckat 1980


Falköping Segerstad S:10 Skogvaktaretorp Orrsjö = Laga skiftet 1842

Inom vårt beskrivningsområde finns idag kvar 22 bebyggda fastigheter.

Fastighetskarta 2023 med fastighetsbeteckningar Storekullenområdet

Fastighetskarta med dagens fastighetsbeteckningar för Storekullen m fl.

Den ursprungliga gården 1846 (idag rest på 1:25) med sin första intäkt

Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartan Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader.

Från bron över bäcken är det ca 300 meter till gården. Dåtida väg mot Orrsjö korsade bäcken på södra sidan av dagens riskväg 49.

På kartan finns också en enda ytterligare byggnad, förutom själva gården, en stuga, inritad vid Nr 54 = betesmark enligt kartan. Det torde vara den första intäkten som anläggs inom Storekullen, förutom Lillekullen som avknoppades som Kronotorp 1596.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet Jungstorp under Storekullen 1849). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen söder om Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Runt 1850 delas huvudgården i fyra delar - fastställs i Laga skifte 1869

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

1869 års karta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.

Ägorna:
A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 ägare Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
B. = 36/176 mtl           = Storekullen 14 ägare Lars Andersson (sterbhus) 'kvarboendeberättigad' - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*            = Storekullen 15 ägare Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1856
D. = 9/176 mtl             = Storekullen 16 ägare Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856

* Storekullens skogsmark i norr kallades allmänt och i karttexten för 'Kullamarken' (Nr 61 - 69)

Ursprungsgården Storekullen 1:1, 1/2 mantal - avsöndras genom försäljning 1856 i fyra delar enligt mantal ovan och återstoden av ursprungsgården blir då ägan B. 36/176 mantal => Storekullen 1:4.

Här utelämnas då förpantningarna Jungstorp och LidenStorekullenskiftet.

1877 ser man att ytterligare byggnationer har uppstått på ägorna

På kartan från 1887 ser man ett Storekullen som fått dela med sig genom avsöndringar från den ursprungliga skogsgården här uppe på Billingens nordberg.

Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare!

1927 genomförs en formell hemmansklyvning av Äga B. = 1:4

Äga B. = 1:4 - här utmärkt med rött Historiska Kartor Lantmäteriet Äga B. = 1:4 - här utmärkt med rött Historiska Kartor Lantmäteriet

1928 års delningskarta med delägarna för med tiden uppdelade 36/176 mtl;

A. =  7/176 mtl = 1:22 = Fritiof Karlsson
B. =  3/176 mtl = 1:23 = John Dessau
C. =  6/176 mtl = 1:24 = Karl Lindström
D. =18/176 mtl = 1:25 = Anders Johansson  - med den ursprungliga mangården
E. =  2/176 mtl = 1:26 = Nils J. Gustafsson

- littera A. - E. utmärkta på kartan

Ägarförteckning Sorekullen 1843 - 1869

Mantalslängd 1847 kombinerad med husförhörslängd
Gården ½ mantal (Storekullen 1:1)

(Förutom förpantningarna finns en ägare till mangården - skiftet & förpantningen hade ännu inte egna fastighetsbteckningar, då de båda är förpantningar ur stamfastigheten)


Storekullen                                       Peter Lindqvist (1847 - 1850)

Ljungstorps En skogskift                Lars Jungqvist (1843 - 1848)*

Liden En förpantnings Lägenhet   Johannes Larsson (1846 - 1848)

 

Marken i form av förpantning under Storekullen 1 köptes första gången 1843 och torpet byggdes inför giftermål 1844 av 'ägaren' Lars Andersson Ljungqvist. Det finns en koppling mellan namnet på byggaren och namnet Ljungstorp. Han flyttade dessutom in från Jung vid tillfället. Dessutom skrivs hans namn i olika handlingar växlande mellan Ljungqvist och Jungqvist, liksom skiftet skrivs i olika handlingar med Jungstorp och Ljungstorp - även Jongstorp.

Ljungstorp i avskrift av 1847 års mantalslängd beskrivs enl. följande; Hemmanet S2 Storekullen, Nummer 1, 
Skatte 1/11 mtl - en hagskift.


Ägans första tid:
1843 köper Lars Andersson Ljungqvist förpantingen på Storekullenskiftet
1848 köper Petter Lindqvist också förpantningen Storekullen Jungstorp
1849-1950 hyr Petter ut förpantningen Jungstorp:
                   Brukaren Johan Gustaf Eriksson, f. i Sjogerstad 1821-04-06 - in 1849 Sjogerstad - ut Sthlm 1851
1850-1853 Familjen Peter Lindqvist bor på Jungstorp, därefter flyttar de till Stenhammar under Hålltorp.

Mantalslängd 1850
- kombinerad med husförhörslängd

Själva gården ½ mantal - Storekullen 1:1

1/16 mtl* (2/32)  Jungstorp äger o brukar Peter Lindqvist född 1808,
förpantat fr. Storekullen 1843
       
 - härur förpantas också Liden 1849 - en förpantningslägenhet, ägare nu Carl Andersson född 1808
        
        * ändras till 1/11 mtl för Jungstorp enligt; "Genom Kungliga Kammarcollegiums utslag den 28 januari
          1861 har collegium fastställt lägenheten Ljungstorp förpantad från S2 Storekullen att stå och svara för
          1/11 mantal och återstående Hemmanet Storekullen utgöra endast 9/22 mantal i förhållande hwartill
           räntor och afskylder framdeles utgå"

Petter Lindqvist hade då sålt Storekullens stamfastighet till nedanstående två ägare 1850;

7/32 ägare Johan Gustaf Eriksson, född 1821 - in 1849 - ut till Stockholm 1851

7/32 ägare Husar Anders Eriksson Fritz, född 1817 -

Totalt 1/2 mantal fördelat på 3 ägare 1850 (en fjärde tillkommer just på Liden 1849)

1859 års mantalslängd
- visar följande ägare och markfördelning av 1/2 mantal Storekullen;


Gabriel Bengtsson, född 1788, Storekullen 'Jongstorp' - 1/16 del - 330 kr

Lars Andersson, född 1805, Storekullen B. (huvudgården) - 7/32 del - 1 160 kr

Johannes Pettersson, född 1811, Storekullen C. - 7/128 del - 290 kr

Anders Johansson, född 1818, Storekullen D. - 7/128 del - 290 kr

Gustaf Nilsson, född 1804, Storekullen A. - 7/64 del - 580 kr

1869 års laga skifte
- visar fyra ägare vid skiftet för Storekullen 'själva gården' - gården indelas nu i 176-dels mantal

Ägorna:
A.
 = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 1:3 ägare Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
B. = 36/176 mtl           = Storekullen 1:4 ägare Lars Andersson (sterbhus) 'kvarboendeberättigad' - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*            = Storekullen 1:5 ägare Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1856
D. = 9/176 mtl             = Storekullen 1:6 ägare Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856