Storekullen 1:9 - 1:18 = Skövde Axvalls Järnvägs expropriering 1904

Skövde Axvalls Järnvägs exproprieringskarta för Storekullenområdet

Lantmäteriet Historiska Kartor - expropriationskarta SAJ 1904 - klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriet Historiska Kartor - expropriationskarta SAJ 1904 - klicka på kartan för att se den större!

Många av fastigheterna inom Storekullenområdet fick avskilja mark för järnvägsbygget som stod klart 1904.
10 av fastigheterna berördes och de nya avstyckningarna fick beteckningarna Storekullen 1:9 - 1:18.


Läs mer om Skövde Axvalls Järnvägs passering av Storekullen på: www.saj-banan.se

Ånglok i snö 1937 vid Storekullen, fotograferad från Varnhemsvägen. Järnvägsspåret på Skövde-Axvalls järnväg (SAJ) rensades från snö med en s.k. spårrensare.  Foto Nils Lann

Här en av 1950-talets tidiga rälsbussar vid kurvan ut mot Storekullen, med utsikten över Varnhemsslätten i bakgrunden, där kyrktornet sticker upp.

Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer:  B14651