Rubriksida A - Ö för Storekullenområdet

AVSNITT B. - OMRÅDET VID STOREKULLEN

33 olika namngivna hus/gårdar och platser för detta avsnitt!
 

De återfinns som specifika hus- gårdsnamn eller deras mantalsbeteckningar, fastighetsregisternummer och per skiftesdel - samma namn kan alltså hittas via alternativa sökningar i registret nedan.
Sista namndelen i registret utgörs av avsnitt och objektnummer på hemsidan, t ex B. 16 osv.


Hitta och klicka på länkarna för att se och läsa från A - Ö!

A
A.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 18/176 mtl - blir Storekullen 1:3 - Storekullen 1:34 +1:33 + 1:19 = Vasen - B. 16
Anna-Krestins - Storekullen 1:7 - B. 6

B
B.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 35/176 mtl - Storkullen 1:4 - Storekullen 1:22 - 1:26 - B. 17
Backen - på B.- ägan ur Storekullen 1 - Storekullen 36/176 mtl - Storekullen 1:4 - B. 18 a
Backstuga under Jungstorp - på Storekullenskiftet 1:7 - B. 3
Backstugan - Dr Ekelunds sommarstuga - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12
Bergalid - Signeliden - ur Storekullenskiftet 1:2 - Storekullen 1:8 - B. 13
Bygdegården Ljungstorp - ur Storekullenskiftet 1:1 - ur Storekullenskiftet 1:7 - Storkullen 1:32 - B. 4

C
C.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 9/176 mtl - Storekullen 1:5 - B. 18

D
D.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 9/176 mtl - Storekullen 1:6 - B. 19
Dr Ekelunds sommarstuga - Backstugan - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12

E
Ekelunds sommarstuga - Backstugan -  - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12

H
Hultet - ur Äga B. - delen 6/176 mtl - Storekullen 1:22 - B. 17 a
Höjen - Sörgårdsskiftet mitt emot Nya Liden - B. 5

J
Jungstorps förpantning 1:7 - Storekullenskiftet 1:1 - Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård Storekullen 1:32 - B. 1

K
Klorisa-Kajsas - på Sörgårdsskiftet (mitt emot bygdegården) - B. 2
Kullaliden - f.d. Äldre Liden - Hålltorpsmark - B. 11
Kullarns stuga - Kullastugan - Svenstorp på Äga- C. - Storekullen 1:5 - B. 18 b
Kullastugan - Kullarns stuga - Svenstorp på Äga- C. - Storekullen 1:5 - B. 18 b

L
Liden - 'Nya Liden' - ur Storekullenskiftet 1:1 - 1849 - Storekullen 1:28 ur Storekullen 1:2 - B. 8
Liden - 'Äldre Liden' - Kullaliden - Hålltorps mark - B. 11
Lillekullen - ur Storekullen 1 år 1596 - Lillekullen 1/16 mtl + 1/16 mtl - Hålltorps och nu Torps äga - B. 14
Ljungstorps anhalt - Ljungstorps gård ur Storekullen 1:7 - Storekullen 1:32 - B. 1
Ljungstorps Bygdegård - ur Storekullenskiftet 1:1 - ur Storekullen 1:7 - Storekullen 1:32 - B. 4
Ljungstorps gård Storekullen 1:32 - Jungstorps förpantning - Storekullen 1:7 ur Storekullenskiftet 1:1 - B. 1

M
Marsa-bäcken/Ändebäcken - Storekullenskiftet Storekullen 1:2 - B. 9
Marsa-stugan vid 'Nya Liden' - Storekullenskifet 1:2 - B. 7


N
Nya Liden - Liden 1849 Storekullen 1:2 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:1 - B. 8

O
Orsjö - Storekullen 1:30 - ur Storekullen 1:22 - avstyckad 1963 - B x
Orrsjö - Orsjö -  Ösjö - Falköping Segerstad S:10 Skogvaktaretorp - Laga skiftet 1842 - B. 20

Otteröna - Skarsjön - Kolmila - Segerstads socken - B. 21

S
Signeliden -  Bergalid ur Storekullenskiftet 1:2 - Storekullen 1:8 - B. 13
Skövde Axvalls Järnväg - (SAJ) -Storekullen 1:9 - 1:18 = Skövde Axvalls Järnvägs expropriering 1904 

Storekullen 1 - ursprungliga gården - B. 15
Storekullen 1:1 - Storekullenskiftet - Jungstorps förpantning Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård 1:32 - B. 1
Storekullen 1:2 - Liden 1849 - Storekullen 1:28 - B. 8
Storekullen 1:3 - Storekullen 18/176 mtl - Äga A. - blir Storekullen 1:34 + 1:33 + 1:19 Vasen - B. 16
Storekullen 1:4 - Storekullen 36/176 mtl - Äga B. - blir Storekullen 1:22 - 1:26 - B. 17
Storekullen 1:5 - Storekullen 9/176 mtl - Äga C. - blir Storekullen 1:5 - B. 18
Storekullen 1:6 - Storekullen 9/176 mtl - Äga d. - blir Storekullen 1:6 - B. 19
Storekullen 1:7 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:1 - Jungstorps förpantning - Ljungstorps gård 1:32 - B. 1
Storekullen 1:8 - ur Storekullen 1:2 - Signeliden - Bergalid - B. 13
Storekullen 1:9 - 1:18 = Skövde Axvalls Järnvägs expropriering 1904
Storekullen 1:19 - ur Äga A. = Storekullen 1:3 - Storekullen Vasen - B. 16 c
Storekullen 1:20 Sörberget = ur Storekullen 1:3-7 köpt av Hålltorp 1918 (inaktuell - ej beskriven)
Storekullen 1:21 Småbergsmarken = ur Storekullen 1:3 - 6 köpt av Ulunda 1883 (inaktuell - ej beskriven)
Storekullen 1:22 - ur Storekullen 6/176 mtl - ur Äga B. - Storekullen Hultet - B. 17 a
Storekullen 1:23 - Storekullen 3/176 mtl ur Äga B. - B. 17 b
Storekullen 1:24 - Storekullen 6/176 mtl ur Äga. B - B 17 c
Storekullen 1:25 - ur Storekullen 18/176 mtl - Äga B. - B. 17 d
Storekullen 1:26 - ur Storekullen 6/176 mtl - Äga B - Storekullen 1:4 - deläga Ängen - B. 17 e
Storekullen 1:27 - ur Storekullen 1:2 Nya Liden 1849 - Backstugan - Dr Ekelunds stuga - Tre Hjärtan - B. 12
Storekullen 1:28 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:2 - Liden 1 - B. 8
Storekullen 1:29 - ur Storekullen 1:6 - avstyckad 1963 - bebyggd 1964 - B. 19 a
Storekullen 1:30 - ur Storekullen 1:22 - Storekullen Orsjö  - avstyckad 1963 - B 17 a b
Storekullen 1:31 - ur Storekullen 1:24 - B. 17 a c
Storekullen 1:32 - ur Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård - B. 1
Storekullen 1:33 - ur Storekullen 9/176 mtl = Storekullen 1:3 - B. 16 b
Storekullen 1:34 - ur Storekullen 9/176 mtl = Storekullen 1:3 - B. 16 a
Storekullen 1:35 - ur Storekullen 1:25 1987 - B. 17 d a
Storekullen 1:36 - ur Storekullen 1:24 1990 - B. 17 c b
Storekullen 1:37 - ur Storekullen 1:7- Ljungstorps bygdegård- köp 1993 - B. 4
Storekullen 1:38 - ur Storekullen 1:23 - 2009 - B. 17 b a

Svenstorp - Kullarns stuga på Storekullen 1:5 - B. 18 b

Ä
Ängen - ur Storekullen 6/176 mtl - Äga B - Storekullen 1:4 - Storekullen 1:26 -  deläga Ängen - B. 17 e

Ö
Ösjö - Orrsjö - Falköping Segerstad S:10 Skogvaktaretorp - Laga skiftet 1842 - B. 20