Storekullenskiftet (rött markerat) ->del: 'Nya Liden' Storekullen 1:2

Liden med sin äldre boplats  -> ägan säljs som förpantningar 1849 -> blir då Jungstorp + Liden -> då hade 'Nya Liden' byggts 1848

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

Storekullens ägor 1877 markerade med rött och Lillekullens ägor markerade med grönt.

Storekullenskiftet i öster ser man två hus - ett på vardera sidan av skiftesgränsen som benämns med Liden. Huset - en backstuga - hamnar innanför skiftesgränsen och hamnar 1846 på förpantningslägenheten Liden med boplats i den västra delen av lägenheten - se nedan! Detta blir 1922 Dr Ekelunds sommarstuga.

Bostaden LidenHålltorps mark kallas senare för 'Kullaliden'.

Förpantningslägenheten Liden avskiljd från Storekullenskiftet 1849

Klicka för att se bilden större! Klicka för att se bilden större!
 

Denna karta 1846 visar Storekullenskiftet, som 1849 delas i två förpantningslägenheter - Jungstorp + Liden.

En mycket nära granne har Storekullen i Kronotorpet Lille Kullen, nämnt första gången i jordeboken 1596. Därefter börjar man också använda Store Kullen och Lille Kullen, som namn på de båda näraliggande lägenheterna.

 

Väst om marken med Storekullens mangårdsbyggnader på kartan låg/ligger Lillekullens odal*.

*En odal var en brukad jord av gammal hävd. En jordegendom som innehas med full äganderätt och som utgörs av arvjord med ärftlig rätt till full besittning av jordegendomen.

Liden avsöndras från Storekullenskiftet i östra delen 1849 1:2
(Jmfr ovan!)

I övre delen av mark med littera Nr 2 ser man ett bostadshus och ladugårdsbyggnad för 'Nya Liden' uppfört 1846. Nya Liden avdelas från Storekulleskiftet 1:1 och blir senare Storekullen 1:2 Liden.

'Äldre Liden's backstuga' som låg i den östra delen av den nu avsöndrade Lidens förpantningslägenhet är inte utmärkt på kartan, då den användes som inhysesstuga/backstuga.

Ändebäcken rinner tvärs över ägan i dess västra del.

Ägan utgör en del av Storekullens skifte tilldelat 1803 vid Kronans storskifte av Billingeliderna och dess fortsättning västerut kom år 1846 att bli förpantningslägenheten Jungstorp.

Ett bostadshus och ladugårdsbyggnad för 'Nya Liden' uppförda 1846

I övre delen av mark med Nr 2 ser man ett bostadshus och en annan byggnad för 'Nya Liden' uppfört 1846.

De första boende i sitt nybyggda hus 1848 på ägan blev;

Torparen Johannes Larsson, född i Varnhem 1803-08-24 - in 1846 från Herrängen, Öglunda 
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1805-10-29
Son Lars Johan, född i Varnhem 1837-08-01
- familjen flyttar ut till Skarke Millomgården redan 1848

Därefter kom;
Ägaren Carl Andersson, född i Warola 1808-04-24 - in fr. Sköfde
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Warola 1807-04-19 - med barnen;
Dtr Anna Christina, f. 1834-06--04
Dtr Maja Cajsa, född 1841-03-21
Son Johan August, f. 1845-08-29

- familjen flyttade ut till Sköfde redan 1851

 

'Nya Liden' delas efter hand i tre delar:  1:8 + A = 1:27 och B = 1:28

1959 vid legaliseringsförrättning ser man hur fastigheterna A = 1:27 = Tre Hjärtan och B = 1:28 Liden fastställs med sina gränser. Storekullen 18 Bergalid finns sedan 1914 med tillköpt mark Lillekullen 23.

Noteras kan att den gamla hålvägen betraktas inte som del av dessa fastigheter, utan fastslås som samfälld väg. Själva förrättningen genomförs i det som kallas Backstugan i Ljungstorp, vilket torde vara i det som var dr Ekelunds sommarstuga byggd 1922 där den gamla backstugan låg.

Huset på 'Nya Liden' - byggt 1848

Bild från Emanuelssons Liden
Bild från Emanuelssons Liden

Boende på 'Nya Liden' 1848 - 1869

De första boende i det nybyggda huset på nya förpantningsägan Liden blev;

Ny torpare in 1846;
Torparen Johannes Larsson
, född i Varnhem 1803-08-24 - in 1846 från Herrängen, Öglunda 
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1805-10-29
Son Lars Johan, född i Varnhem 1837-08-01
- familjen flyttar ut till Skarke Millomgården redan 1848

Ny familj flyttar in 1848;
Ägaren Carl Andersson, född i Warola 1808-04-24 - in 1848 från Sköfde med
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Warola 1807-04-14
Dotter Anna Christina, född i Warola 1834-06-01
Dotter Maja Cajsa, född i Warola 1841-03-21
Son Johan August, född i Warola 1845-08-29
- famljen lämnar för Sköfde 1850

Nästa familj flyttar in 1850;
Ägaren Jonas Johansson, född 1796-11-18 - in 1850 från Skogen under Nygården 
Hustrun Stina Andersdotter, född 1785-10-05
Son Hans, född 1827-10-06
- familjen lämnar för Löthan redan 1851

Ny familj in 1852;

F.d. soldaten Carl Quick, född Warola 1814-10-21 - in 1852 från Sköfde med
Hustrun Johanna Larsson, född i Kyrkefalla 1811-07-21
Son Lars Johan, född i Warola 1838-09-27
Son August, född i Warola 1841-11-09
Dotter Mathilda, född i Warola 1844-09-24
Dotter Sophia, född i Sköfde 1850-05-27
Dotter Charlotta, född i Warnhem 1854-05-22
- familjen flyttar ut till Lille Kullen 1854 

Ny familj in 1854;
Mannen Lars Andersson
, född i Stenstorp 1820-01-19 - in 1854 från Segerstad 
Tilltänkt hustru Anna Cathrina Andersdotter, född i Sköfde 1814-10-18 - in 1854 från Ulunda med barnen
Dotter Britta Maria Pettersdotter, född i Warnhem 1845-11-17 - ut till Skara 1861
Dotter Gustava Elisabeth, född i Warnhem 1851-08-16 - dör här 1857
Fosterson Anders Gustaf Johansson, född i Warnhem 1847-07-16 - ut till Berg 1866
Dotter Emma Christina, född i Warnhem 1855-08-28 - dör här 1856
Fosterson Johannes August, född i Warnhem 1858-12-15 - dör här 1860

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826-08-15 - in 1857 - ut 1858 - in 1860 - ut 1867

- makarna Andersson flyttar ut till Ulunda under Kjellberg 1868

*****************************************************************************************************

Backstugan under Liden 1853

Hyrande 1863;
Enkemannen Gabriel Bengtsson
, född i Horn 1788-07-17 - in 1863 - dör här 1869
Inhyses Enkan Anna Jonsdotter
, född i Skarstad 1805-08-14 - in 1866 med 
Son August Andersson, född i Warnhem 1847-12-20
- de flyttar ut till Fjället 1869
 

Ägare till 'Nya Liden' 1869:
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20 - dör här 1892
Hustrun/Enkan Anna Brita Fogelberg - blir kallad 'Marsa-gumman'

Husförhörslängd 
Varnhem AI:10 1862 - 1869


Inflyttar som ägare till 'Nya Liden' 1869:
Mannen Carl Gustaf Isaksson (senare kallad Mars), född i Säter 1833-04-20 - in från Horn - frun kommer efter giftermålet
Hustrun Anna Brita Fogelberg (senare kallad Marsa-gumman), född i Frösved 1844-11-20

Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20
Fostersonen barnhusbarnet Fredrik Wilhelm Malmgren, född i Stockholm 1862-02-11

I en nybyggd inhysestuga flyttar in 1863;
Enkmannen Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17 - han dör här 1869

I inhysestugan flyttar in 1866;
Enkan Anna Jonsdotter, född i Skarstad 1805-08-14
Son August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20
- de båda flyttar till Fjället 1869

En text från Gerd Silfversparres anteckningar om 'Marsa-gumman'

Från Verna Anderssons samlingar Från Verna Anderssons samlingar
Text ur Gerd Silfversparres anteckningar.
Teckningskarta av Gerd Silfversparre - från Verna Anderssons samling Teckningskarta av Gerd Silfversparre - från Verna Anderssons samling


På Gerd Silfversparres karta har hon ritat ut 'Marsagummans' stuga söder om Liden - Nr 1/. - se föregående rubrik!

Namnet härrör från den näraliggande Ändebäcken, inom Storekullen allmänt kallad 'Marsabäcken', och hennes anknytning till den som hjälpgumma vid förlossningar - se Silfversparres text nedan!

'Marsa-bäcken' som benämning här vid Storekullen torde härstamma från att bäcken vid vårflod kunnat ha höga flöden och på så sätt utmärkt sig som 'marsa-bäcken'.

Stuga Nr 2 är den stuga som också ritats in av Gunborg Ferm och som kallas 'Anna-Krestins' - se särskild rubrik!

Sonen August Wilhelm Gustafsson 'Mars' gifter sig med Tekla Kranz 1913 och tar över ägandet och verkar som brukare för Liden

Sonen August Wilhelm, född 1877, gifte sig med Tekla Krantz. Sönerna tycks ha tagit namnet Mars till efternamn eller kallat sig så. Bild från Verna Anderssons samling. Foto av Tekla Mars.
Sonen August Wilhelm, född 1877, gifte sig med Tekla Krantz. Sönerna tycks ha tagit namnet Mars till efternamn eller kallat sig så. Bild från Verna Anderssons samling. Foto av Tekla Mars.

Den andra sonen till 'Marsa-gumman', Albin Gustafsson 'Mars', och hans öde med 'Drämbo-Ida'

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

Sonen till 'Marsa-gumman', Albin, hittar sin tillflykt hos 'Drämbo-Ida' hyrande i 'Kullarns stuga' /Svenstorp.

1917 flyttar Ida Andersson till 'Kullarns', Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917.

Hon bor här fr o m 1927 samman med 'Marsa-gummans' son skrothandlaren Albin Gustafsson, allmänt kallad Mars.

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2.

De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga' i Storekullen sedan 1927, då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935. Mer livshistoria - se Källebacken!

Släkten Isaksson - 'Mars' - på Liden 1869 - 1947

Husförhörslängd 
Varnhem AI:10 1862 - 1869


Inflyttar som ägare till 'Nya Liden' 1869:
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20 - in från Horn - frun kommer efter giftermålet
Hustrun Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20

Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20
Fostersonen barnhusbarnet Fredrik Wilhelm Malmgren, född i Stockholm 1862-02-11

I en nybyggd inhysestuga flyttar in 1863;
Enkmannen Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17 - han dör här 1869

I inhysestugan flyttar in 1866;
Enkan Anna Jonsdotter, född i Skarstad 1805-08-14
Son August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20
- de båda flyttar till Fjället 1869

Husförhörslängd 
Varnhem AI:11 1869 - 1880


Kvarboende ägare till 'Nya Liden' :
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20
Hustrun Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1870-11-09 - dör här 18/2 1871
Son Carl Johan, född i Varnhem 1874-11-01
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24

Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20
Fostersonen barnhusbarnet Fredrik Wilhelm Malmgren, född i Stockholm 1862-02-11 - ut Sköfde 1870

Inhysestugan inflyttning 1872;

Enkan Johanna Israelsdotter, född i Warola 1815-06-25 - in från Segerstad

Husförhörslängd 
Varnhem AI:12 1880 - 1895


Kvarboende ägare till 'Nya Liden' :
Mannen Carl Gustaf Isaksson (Mars), född i Säter 1833-04-20 - dör här nu 1892
Hustrun/Enkan Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1874-11-01 - ut till Sk Åsaka 1892
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29 - ut 1892
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24

Nu verkar hans modern flytta in i Inhysestugan;
Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20

Kvarboende inhyses;
Enkan Johanna Israelsdotter, född i Warola 1815-06-25 - skrivs på socknen 1892

1894 infört i Sklt

Husförhörslängd 
Varnhem Alla:1 1895 - 1922 - 1938

 

Kvarboende ägare till 'Nya Liden'  - Karl Gustaf Isakssons sterbhus:
Enkan Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Karl Johan, född i Varnhem 1874-11-01 - ut till Sk Åsaka 1892 - hem igen - ut 1896 - hem - ut 1905
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29 - ut 1892 - hem igen - ut till Örebro 1897 -
  - hem igen som brukare/arrendator 1900 - ut igen
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14 - ut som dräng till Hålltorp 1895 - hem igen - ut Gävleb. l 1900
- hem igen 1901 - står då som invalidiserad järnvägsarbetare
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24 - dör här nu 1896

Står nu som kvarboende inhyseshjon;
Hans moder Enkan Stina Jonsdotter
, född i Sköfde 1810-10-20 - dör här nu 1897

*******************************************************************************************************

1913 gifter sig äldste sonen och tar över som brukare;
Lägenhetsägaren August Wilhelm Gustafsson
, född i Varnhem 1877-01-29 - han dör här 1922
Hustrun Tekla Matilda Krans, född i Waltorp 1877-09-09
Son Fritz Evert, född i Waltorp 1918-04-30

Nyinflyttade 1922;
Hennes broder f.d. Distinktionskorpral Änklingen 1919 Johan Krans, född i Brunhem 1850-03-29 - in 1922
Dotter Hildur Albertina, född i Valtorp 1885-04-23
Son arrendator skomakarmästaren Karl Gustaf Hilding Krans
, född i Valtorp 1889-07-27
*********************************************************************************************************

Ny boende i backstugan/inhysesstugan 1913;
Det är också nu (1913) som modern/änkan Anna Brita Fogelberg flyttar över till inhyses/backstugan på 'Nya Liden. Hon står sedan som husägare till den lilla stugan, där hon bor med sonen Albin och blir 'Marsagumman'. Hon dör i backstugan 1929.

*********************************************************************************************************

Albin Gustafsson Mars står som skrothandlare och flyttar ut till 'Svenstorp' ('Kullarns stuga') Storekullen 1922 och hyrar där ihop med änkan Ida Andersson, född Holm i Högsten 1868-10-16.

De båda flyttar sedan till Källebacken i Ljungstorp 1929 och hon kommer följdriktigt att kallas 'Marsa-Ida'. Läs mer om deras intressanta öde genom att klicka på länken Källebacken i texten.

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Liden


Nyinflyttning av föräldrarna till Tekla född Krantz 1922;
F.d. Distinktionskorpralen Lars Johan Krans, fö.Brunnhem 1850-03-29 - in 1922 fr Sköfde - dör här 1925
Dotter Hildur Albertina, född Valtorp 1885-04-23 - dör här 1923
Son Karl Gustaf Hilding Krans, född i Valtorp 1889-07-27, Skomakarmästare - dör här 1926

Detta är föräldrarna till Tekla och Theodor Krantz

Befolkningsregistret för Liden 

1940
Änkan Tekla Matilda Gustafsson Krans
, född i Waltorp 1877-09-09
Son Fritz Evert, född i Waltorp 1918-04-30
- flyttar till Skövde 1947 - Fritz flyttar till Göteborg som gift 1953.

1947 - Liden Storekullen 1:2
Småbruksägaren Johan Artur Daniel Gustafsson
, född i Rådene 1900-12-11 - ogift
Hushållerskan Systern Signhild Matilda Gustafsson, född i Häggum 1907-09-25
Hushållerskan Rut Märta Elvira Lundahl, född på Torsö 1895-07-22

1960 + 1970 - Liden Storekullen 1:28
Förrådsman Gösta Evert Johansson
, född i Sveneby 1916-09-08, gift 1946 - dör här 1974
Hustrun Asta Cecilia Johansson f. Segerström, född i Grava, Värmland 1918-08-22
Dotter Asta Gudrun, född i Skövde 1949-09-28

1975
Änkan Asta Cecilia Johansson f. Segerström
, född i Grava, Värmland 1918-08-22

1977 - ny ägare Ljungstorp Liden 1 - Storekullen 1:28
Kent Nils Edvard  Emanuelsson

Bilder från Liden med familjen Gustafsson - Krans 1930-tal

1930-tal Lidens bostadshus
1930-tal Lidens bostadshus
1930-tal Liden med ladugård
1930-tal Liden med ladugård
1930-tal Hagmarker runt Liden
1930-tal Hagmarker runt Liden
1930-tal Fritz Evert Gustafsson, född 1918 - son i huset
1930-tal Fritz Evert Gustafsson, född 1918 - son i huset
1930-tal - Liden med Teklas brorsson   arrendator skomakarmästaren Karl Gustaf Hilding Krans, född i Valtorp 1889-07-27 - fadern f.d. Distinktionskorpral Änklingen 1919 Johan Krans, född i Brunhem 1850-03-29
1930-tal - Liden med Teklas brorsson arrendator skomakarmästaren Karl Gustaf Hilding Krans, född i Valtorp 1889-07-27 - fadern f.d. Distinktionskorpral Änklingen 1919 Johan Krans, född i Brunhem 1850-03-29
1930-tal Tekla Krantz med brorsdottern Hildur Albertina, född i Valtorp 1885-04-23
1930-tal Tekla Krantz med brorsdottern Hildur Albertina, född i Valtorp 1885-04-23
1930-tal Besök på Liden
1930-tal Besök på Liden

Vid legaliseringsförrättning 1959 fastställs gränserna slutligen

1959 vid legaliseringsförrättning ser man hur fastigheterna A = 1:27 = Tre Hjärtan och B = 1:28 Liden fastställs med sina gränser. Storekullen 18 Bergalid finns sedan 1914 med tillköpt mark Lillekullen 23.

Noteras kan att den gamla hålvägen betraktas inte som del av dessa fastigheter, utan fastslås som samfälld väg. Själva förrättningen genomförs i det som kallas Backstugan i Ljungstorp, vilket torde vara i det som var dr Ekelunds sommarstuga byggd 1922 där den gamla backstugan tidigare låg, numera 'Tre Hjärtan'.