B. 'Marsa-stugan' - 'Marsagummans stuga' - vid 'Nya Liden'

Nära och väster om 'Nya Liden' fanns en liten inhyses/backstuga byggd 1863 -> 'Marsagummans stuga' 1913 - riven efter hennes död 1929

Teckningskarta av Gerd Silfversparre - från Verna Anderssons samling Teckningskarta av Gerd Silfversparre - från Verna Anderssons samling


På Gerd Silfversparres karta har hon ritat ut 'Marsagummans' stuga söder om Liden - Nr 1/.

Namnet härrör från den näraliggande Ändebäcken, inom Storekullen allmänt kallad 'Marsabäcken', och hennes anknytning till den som hjälpgumma vid förlossningar - se Silfversparres text nedan!

'Marsa-bäcken' som benämning här vid Storekullen torde härstamma från att bäcken vid vårflod kunnat ha höga flöden och på så sätt utmärkt sig som 'marsa-bäcken'.

Stuga Nr 2 är den stuga som också ritats in av Gunborg Ferm och som kallas 'Anna-Krestins' - se föregående rubrik!

Stugan finns med på 1877 års karta - då fanns redan inhysesstugan

På kartan kan man skönja 'Marsastugan' nästan dold av n-et i namnet Storekullen söder om 'Nya Liden', här markerad med röd ring. Stugan måste ha stått kvar även efter att järnvägen dragits fram trots närheten till det tänkta spåret på den här kartan från 1877, men så dröjde det också 25 år innan någon bana byggdes.

'Marsagumman' och hennes son Albin - en livshistoria som vi startar i  'Nya Liden' 1869

Husförhörslängd 
Varnhem AI:10 1862 - 1869


Inflyttar som ägare till 'Nya Liden' 1869:
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20 - in från Horn - frun kommer efter giftermålet
Hustrun Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20

Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20
Fostersonen barnhusbarnet Fredrik Wilhelm Malmgren, född i Stockholm 1862-02-11

I ny inhysestuga flyttar in 1863;
Enkmannen Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17 - han dör här 1869

I inhysestugan flyttar in 1866;
Enkan Anna Jonsdotter, född i Skarstad 1805-08-14
Son August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20
- de båda flyttar till Fjället 1869

Husförhörslängd 
Varnhem AI:11 1869 - 1880


Kvarboende ägare till 'Nya Liden' :
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20
Hustrun Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1870-11-09 - dör här 18/2 1871
Son Carl Johan, född i Varnhem 1874-11-01
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24

Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20
Fostersonen barnhusbarnet Fredrik Wilhelm Malmgren, född i Stockholm 1862-02-11 - ut Sköfde 1870

Inhysestugan inflyttning 1872;

Enkan Johanna Israelsdotter, född i Warola 1815-06-25 - in från Segerstad

Husförhörslängd 
Varnhem AI:12 1880 - 1895


Kvarboende ägare till 'Nya Liden' :
Mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20 - dör här nu 1892
Hustrun/Enkan Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Carl Johan, född i Varnhem 1874-11-01 - ut till Sk Åsaka 1892
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29 - ut 1892
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24

Inhysestugan;
Modern Enkan Stina Jansdotter, född i Sköfde 1810-10-20

Kvarboende inhyses;
Enkan Johanna Israelsdotter, född i Warola 1815-06-25 - skrivs på socknen 1892

Husförhörslängd 
Varnhem Alla:1 1895 - 1922


Kvarboende ägare till 'Nya Liden'  - Karl Gustaf Isakssons sterbhus:
Enkan Anna Brita Fogelberg, född i Frösved 1844-11-20
Son Karl Johan, född i Varnhem 1874-11-01 - ut till Sk Åsaka 1892 - hem igen - ut 1896 - hem - ut 1905
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1877-01-29 - ut 1892 - hem igen - ut till Örebro 1897 -
  - hem igen som brukare/arrendator 1900 - ut igen
Son Albin, född i Varnhem 1879-02-14 - ut som dräng till Hålltorp 1895 - hem igen - ut Gävleb. l 1900
- hem igen 1901 - står då som invalidiserad järnvägsarbetare
Dotter Augusta Elisabet, född 1880-04-24 - dör här nu 1896

Står nu som kvarboende inhyseshjon;
Hans modern Enkan Stina Jonsdotter
, född i Sköfde 1810-10-20 - dör här nu 1897

1913 gifter sig äldste sonen och tar över som ägare;
Lägenhetsägaren August Wilhelm Gustafsson
, född i Varnhem 1877-01-29
Hustrun Tekla Matilda Krans, född i Waltorp 1877-09-09
Son Fritz Evert, född i Waltorp 1918-04-30

Ny boende i backstugan/inhysesstugan 1913;

Det är också nu (1913) som modern/änkan Anna Brita Fogelberg flyttar över till inhyses/backstugan på 'Nya Liden. Hon står sedan som husägare till den lilla stugan, där hon bor med sonen Albin och blir Marsagumman'.
Hon dör i backstugan 1929.
 

Albin Gystafsson Mars står som skrothandlare och flyttar ut till 'Svenstorp' ('Kullarns stuga') Storekullen 1922 och hyrar där ihop med änkan Ida Andersson, född Holm i Högsten 1868-10-16.

De båda flyttar sedan till Källebacken i Ljungstorp 1929 och hon kommer följdriktligen att kallas 'Marsa-Ida'. 

En text från Gerd Silfversparres anteckningar om 'Marsagumman'

Från Verna Anderssons samlingar Från Verna Anderssons samlingar
Text ur Gerd Silfversparres anteckningar.

Sonen Augist Wilhelm Gustafsson Mars gifter sig med Tekla Kranz 1913 och tar över ägandet och som brukare för Liden

Sonen August Wilhelm, född 1877, gifte sig med Tekla Krantz. Sönerna tycks ha tagit namnet Mars till efternamn eller kallat sig så. Bild från Verna Anderssons samling
Sonen August Wilhelm, född 1877, gifte sig med Tekla Krantz. Sönerna tycks ha tagit namnet Mars till efternamn eller kallat sig så. Bild från Verna Anderssons samling

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Liden


Nyinflyttning av föräldrarna till Tekla född Krantz 1922;
F.d. Distinktionskorpralen Lars Johan Krans, fö.Brunnhem 1850-03-29 - in 1922 fr Sköfde - dör här 1925
Dotter Hildur Albertina, född Valtorp 1885-04-23 - dör här 1923
Son Karl Gustaf Hilding Krans, född i Valtorp 1889-07-27, Skomakarmästare - dör här 1926

Detta är föräldrarna till Tekla och Theodor Krantz

Sonen Albin Mars öde med sin samboende 'Marsa-Ida'/'Drämbo-Ida'

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

Sonen Albin hittar sin tillflykt hos 'Drämbo-Ida' hyrande i 'Kullarns stuga' /Svenstorp.

1917 flyttar Ida Andersson till 'Kullarns', Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917.

Hon bor här fr o m 1927 samman med 'Marsa-gummans' son skrothandlaren Albin Gustafsson, allmänt kallad Mars.

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2.

De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga' i Storekullen sedan 1927, då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935. Mer livshistoria - se nedan!

Ida Andersson - 'Marsa-Ida' Ida Andersson - 'Marsa-Ida'

Dödsboet på Källebacken efter Kari sålde huset på ofri grund (Hålltorps mark) för 400 kronor.

Köpare var en en ortsbo, Ida Andersson från Storekullen. Ida var född den 16 oktober 1868 i Högstena som yngsta dottern till soldaten Emmanuel Holm i Per Andersgården. Fadern dog när Ida var bara 2,5 månad gammal. Modern med fyra små barn tvingades flytta från soldatttorpet.

I kyrkboken förs de över till fattigstugan i Högstena. Barnaskaran splittras, döttrarna Emma och Augusta utvandrar till Amerika. Ida tar tjänst som piga på en rad olika platser i trakten, i Stenstorp, Falköping, Ljunghem, Fridene och Varola. Ett år arbetar hon på tänsticksfabriken Vulcan i Tidaholm.

1893 flyttar hon till Våmb och gifter sig där 1895 med en änkeman, Andreas Andersson i Lillestigsmossen. Med honom får hon två söner, Carl 1896 och August 1898, men blir själv änka 1904.

Hon flyttar då med sönerna till Ljungstorp, först till den så kallade "Dyngestöva" på marken vid Kleven under Dyngesäter, nära Ännebäcken. Hon kom därefter ganska snart som hushållerska till Sven Johan Dahlberg (se mer om honom vid A. 64 Äldre Missionshuset samt A. 101 Ännebäcken) i Ännebäcken i Ljungstorp (granne till Dyngestöva).

Med honom får Ida sonen Einar - se mer om honom - klicka här!. Ida kom därefter ofta att kallas Ida Dahlberg.

Efter hans död 1919 bodde Ida tillsammans med Albin Gustafsson (kallad Mars) i ett slags dåtida samboförhållande i den så kallade "Kullarns stuga" i Store-
kullen.Därav kom hon också att kallas "Marsa-Ida".
En äldre benämning på henne är det svårtolkade "Drämbo-Ida".

Ida och Albin 'Mars' flyttade in i Källebacken efter en mindre reparataion 1929. Den reparationen svarade grannarna Gustav Stig  och Johan Apell för. Det var också den senare som utförde den redan omtalade utbyggnaden på baksidan 1932  och i Billingen längesen, del 2 sid 61 finns en utförlig beskrivning av ombygget av Verna Andersson.

Ida, liksom hennes företrädare Kari i Källebacken, var ofta anlitad vid kalas och andra sysslor i trakten. Hon arbetade i skördetid både på Hålltorp och Ängarås. Hon dog alltså redan 1935 och Albin bodde därefter ensam kvar i huset.

Albin Gustafsson 'Mars'

Albin Gustafsson, kallad Mars, var född 1872 i Liden. Hans föräldrar var Gustav Isaksson och Anna Britta Fogelberg (kallad "Marsa-gumman" i folkmun).

Albin var järnvägsarbetare (därefter skrothandlare), men förlorade sin högerarm och hade en kort protes med en krok på. Han kallades därför "enarmingen". Det berättas att han hade en enorm arbetsförmåga och styrka i vänsterarmen. Stark hade han också varit, påstås det, då han skulle ha försökt dra isär loket och en tågvagn på järnvägsstationen i Stenstorp, men istället kom i kläm så att högerarmen måste amputeras. En annan version är att han något överförfriskad skulle ha gått (eller legat) på spåret och blivit påkörd av tåget.

Albin försörjde sig som skrot- och lumpsamlare, i viss konkurrens med "Höka-Gustaf", som var i samma bransch. Albin sågs ofta ute på landsbygden och inne i Skövde stad komma dragandes med sin kärra fullastad med skrot och lump. En annan födkrok var bärplockning - kröser/lingon och hjortron - som han sålde. Han var en duktig arbetare, väl orienterad om de bästa bärställena. Trots sitt handikapp kunde han plocka potatis och vara med vid skogsplanteringar. De sista åren i Ljungstorp sysslade han med att såga och hugga ved av enebuskar och hopsamlade grenar i skogarna ovanför Löten. Veden lade han i prydliga häser och sålde till Stora Ekebergs sanatorium.

Hans hälsotillstånd var dock inte det allra bästa och han hade därtill ett häftigt humör. Grannarna var rädda att han skulle göra sig själv och andra illa. Det berättas att man befarade att han skulle kunna resa livsfarliga vapen. Han tycks samtidigt ha varit något av en "filosof". En del uttryck lever kvar efter honom, som att "dä ha slocknat ena stjärna i Ljungstorp i natt", när någon i Ljungstorp hade dött. Han vistades tidvis på vilohemmet Hvilan i Skara, men blev slutligen tvångsinskriven på Ryhov, Jönköping, 1941, där han avled 1948.
 

Texten samlad och sammanställd av Verna Andersson och Arne Sträng i Varnhembygden 2003

 
Ur Vernas anteckningar om Mars;
"Astrid Friman/Åstrand berättade att Siv och hon varit hos Judit och städat i början av 1940-talet, när de såg Albin rörde sig mystiskt i trädgården och mumlade att han ville ta livet av sig. De sprang hem till Sandbäcken genom ängen. Det ledde till att Egon Friman som chaufför, tillsammans med grannen Sander och Holgersson körde honom ner till Ryhov, Jönköping, där han blev tvångsintagen på sinnesjukhuset."