B. 5 'Anna-Krestins' - en backstuga

Väster om Liden på Storekullenskiftet låg en liten, liten backstuga

Obs! Kartans norr är rakt åt vänster! Uppåt är österut! Obs! Kartans norr är rakt åt vänster! Uppåt är österut!Här har Gunborg Ferm ritat ut den - inom röd ring!
 

Hon kallar den 'Anna Krestins' stuga - låg på Storekullenskiftet väster om Liden - kartans norr är åt vänster! Den låg närmare jänrvägen än vad Gunborg ritat.

Vi har inte hittat kopplingar till de boende i denna stuga direkt i husförhörslängderna.


 

(Hämtat från Verna Anderssons samlingar)

Så här beskriver Gerd Silfversparre stugan från en intervju med Gustaf Olsson i ett maskinskrivet koncept (ur Verna Anderssons samling). Kartan hon refererar till är hennes egen - se nedan!

Nedifrån syns inritat Kullaliden (på Hålltorpsmark), sedan 'Äldre Liden' på senare 'Nya Lidens' mark, Signehill/Bergaliden på Storekullenmark, Ändabäcken = Marsabäcken, 'Nya Lidens' ladugård och boningshus och därefter (snett bakom) ligger Marsa-gummans stuga, och vid 2/ syns 'Anna-Krestins' och 'Skiten-Kajsas' stuga som de delade. Därefter kommer Höjen på Sörgårdsmark till höger.

Alla de 3 beskrivna stugorna är tidigt borta som bebyggelse. Man kan också se att järnvägen kom att passera vid stugan, så den försvann 

 

(Kartan från Verna Anderssons samling)

Backstugan finns med på 1877 års karta

Kvinnornas backstuga markerad med röd ring väster om gränsen mellan Storekullenskiftet och det 1849 friköpta 'Nya Liden'. Den ligger nära den tänkta järnvägsdragningen, som ses som en svag röd linje i en kurva söder om stugan.

'Nya Liden' finns numren 16, 17 på kartan och 'Äldre Liden' i den östra delen av skiftet. På andra sidan skiftesgränsen ses 'Kullaliden' på Hålltorps mark - dåvarande del av de båda första Lidenbyggnationerna, därav det samlande namnet Liden på kartan. Från 1849 finns det alltså 3 st Liden att hålla ordning på när man läser husförhörslängderna om vilka som bott var!