B. 3 Storekullenskifte - Backstuga under Ljungstorp på 1:7

Detalj av 1844 års karta med Ljungstorps backstuga mitt för 'Klorisa-Kajsas' - nära dagens bygdegård

Läs mer om Backtugan under Jungstorp/Ljungstorp - klicka på länken; 
A. 53 Storekullenskiftet - Backstuga under Ljungstorp

Mitt för "Klorisa-Kajsas" stuga på Sörgårdsskiftet (norra stugan) ligger Ljungstorps backstuga på förpantingsmarken för Ljungstorp (söder om vägen till Storekullen).

Klorisa-Kajsas;

Detaljförstoring av Ljungs- torps backstuga mitt emot  hägnad & bostad för "Klorisa-Kajsas" (i littera Nr 1676).

Det ser ut som om kartritaren också sett en gårdsplan framför Sörgårdsskiftshuset och en liten stuguväg fram till Storekullevägen.


Hägnaderna vid den här tiden är väl avgränsade och innebär kanske att det fanns någon form av enkelt jordbruk för stuguboende eller också brukades för Sörgårdens räkning som en del av hyran.

Hägnaden för 'Klorisa-Kajsas' tycks omfatta littera Nr 1691 i norr och hus-
området 1676.

Expropriationskarta för Skövde-Axvalls Järnväg 1902 visar spårets passage mitt över stugan

Ljungstorps backstuga mitt emot inhysesstugan finns inte tydligt med på expropriationskartan, kanske för att den redan var på väg att avvecklas eller redan hade tagits bort. Det tycks dock som om kartritaren har lämnat ett litet tomt område just där den låg. I alla fall hamnar alla ev. rester av stugan direkt under järnvägsspåret enligt exproprieringskartan.

På exproprieringskartan för Skövde Axvalls järnväg 1902 ser man att inhysesstugan 'Klorisa-Kajsas' har hamnat mitt i den vägändring som görs för Storekullenvägen, vilken flyttas norrut ett stycke. Stugan är precis i den nya vägdragningen, som gäller än idag, och revs följdaktligen i samband med järnvägsbygget.


Tidigare Storekullenväg gick alltså något mer söderut och närmare Ljungstorp 1/11 mtl.

Man ser också att järnvägen "knuffar" in Ljungstorps ladugård utmed Storekullenvägen. Den hamnar i den här vevan längre in på ägan.