B. 19 a - Storekullen 1:29 - avstyckat 1963

Storekullen 1:29 - bebyggt 1964 med dagens adress: Storekullen 29
- totalareal
1 935 kvm