Äga D. 1869 efter mark köpt 1856 av J. Pettersson 9/176 mtl => Storekullen 1:6 bebyggd 1825 & 1861

Äga D. 1869 = ägan 9/176 mantal köpt 1856 -> senare Storekullen 1:6
- dess boplatsområde är bebyggt redan 1825
- Johan Pettersson flyttar in 1854 - Anders Johansson 1856
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

ÄGA D. såldes 1856

Ägan D. 9/176 mtl (1:6) köps av Johannes Pettersson 1854 - lagfart 1856

In på gården flyttade han med familj 1854 från Berg som ägare till 9/176 mtl Storekullen:

Ägaren Johan Pettersson, född i Berg 1802-12-04
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Berg 1807-08-13
Dotter Anna Lena Stina, född i Berg 1845-12-12
Son Peter Johan, född i Berg 1848-03-30 -in från Odensåker 1854
Dotter Johanna, född i Berg 1839-01-10
- familjen säljer ägan 1856 flyttar ut till Nohltorpet 1861

Ny köpare 1856 av halva ägan - med lagfart 1858;

Nye ägaren Anders Johansson, född i Berg 1818-12-20 - in från Horn 1856
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20 - ut till Sköfde 1866
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24
Son Wilhelm, född i Säter 1854-11-10
 

Det finns två bostäder på ägan på 1869 års karta, varav den södra härrör från tidigare intäkt från 1825 - se nedan! I det norra huset bodde då också senare ägaren till Äga C., Anders Larsson, under tiden innan han sålde sin nyinköpta Äga C. år 1865 och flyttade till Sköfvde 1867.

Ladugård med bostadshus med anor från 1825 - här med senare takförhöjning - foto 1930 - detaljer ur foton nedan

Detalj ur foto från 1930 - bostadshuset här förhöjt.
Detalj ur foto från 1930 - bostadshuset här förhöjt.

Foto 1970 när det gamla huset började renoveras efter köp

Foto från dagens ägare (2024) Gunnar Holm och Marielle Flöjt Foto från dagens ägare (2024) Gunnar Holm och Marielle Flöjt

Trots tillbyggnader kunde man 1970 fortfarande se formen för den gamla stugan, som här innan en större renovering tar vid. Det gamla spåntaket här framtaget inför takbyte.

Foto från dagens ägare (2024) Gunnar Holm och Marielle Flöjt Foto från dagens ägare (2024) Gunnar Holm och Marielle Flöjt


 

Här resultatet av 1970-talets och senare års ombyggnader.
 

Byggnaderna ligger på samma platser som ursprungligt torp från 1825!

Ladugården återuppfördes efter 'åskeld' 1872.

Fler bilder efter 1970-talets renovering från nuvarande ägarna 2024

2024 fotograferat av Eva Lefvander

Den förste lagfarne ägaren av 1:6 som var Storekullens intäkt/torp 1825

Tillskrivet 16 med blyerts t v. Tillskrivet 16 med blyerts t v.
Johannes Pettersson med hustrun Maria Olofsdotter fick lagfart på ägan 1856. Den bestod då av 7/64 mantal. De säljer hälften av denna äga, dvs 7/124 mantal till Anders Johansson och hans hustru Kajsa Greta Jonsdotter 1858.

Äga D.'s boplatser 1869
 

På kartan till höger ser man tre byggnader inom det som nu 1869 blivit Äga D.
 

Den södra delen med bostad och ladugård (Nr 37) är den gamla intäkten för Storekullens gård markerad på karta 1849 - se nedan!
 

Detta var boende för föregångaren till Äga D., dvs Storekullen 9/176 mtl inköpt av Johan Pettersson 1854.

Efter den sista boendefamiljen på urpsrungsintäkten, som lämnade 1843, har det säkert bott tjänstefolk från Storekullegården innan huvudgården delades upp.

Det norra huset (Nr 36) är troligen byggt av Anders Larsson som köpt ett annat lika stort område inom Storekullen, dvs 9/176 mtl som kom att bli Äga C. 1869. Han flyttade in i bostaden 1861 och fick samma år besked om att huset måste flyttas till hans nya Äga C. i samband med laga skiftet.

Fr o m 1854 köps alltså de 9/176 mtl Storekullen som skulle bli Äga D. av Johan Pettersson, som bosätter sig här med sin familj, innan han säljer vidare till Anders Johansson med familj som köper och flyttar in 1856.

Boende för två av de nya sambrukade ägorna på Storekullen som senare blir Ägorna A. - D. bor alltså här nära varandra under några år.


 


 

Äga D. 1869 och dess marker inom det forna Storekullens gård

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan D.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns utmärkt med två boningar, varav den södra är den gamla intäktens hus.


Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte.


Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson (sterbhus) och D. = Anders Johansson

Äga D. 9/176 mtl (1:6) - mangårdsplacering på 1877 års karta

Även på karta 1877 kan man skönja två byggnader, boningshus och ladugård, vilka ligger på platsen för den gamla intäktens hus och ladugård. Ett boningshus lite norröver har försvunnit sedan 1869 års karta och var troligen det som skulle flyttas till Äga C. enligt laga skiftet.

Äga D. innefattar också den äldsta intäkten för Storekullens gård, som
1825 beskrivs som den första 'intägten' på Storekullens egen mark i kyrkböckerna - här på karta 1846

Intäkt med husbygge visad på karta - markerad med rött. Lantmäteriet Historiska kartor Intäkt med husbygge visad på karta - markerad med rött. Lantmäteriet Historiska kartor

Så här beskrivs den nya intäktens åboende i kyrkböckerna 1825 - 1848;

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Hålltorps Rote, Storekullen
Benämnd; 'Intäkten'
1836 - Benämnd; 'Under Store Kullen en inköpt intäkt' och senare 'Torplägenhet'


Nyinflyttad Intäkten 1825;
(Skiljs ut från övriga boende med rubriken; Statfolk - arbetar troligen i första hand på Storekullens gård)
Mannen Anders Andersson, född i Bostorp 1786-03-12 - flyttar in 1825 med familj - dör här 1831
Hustrun Stina Håkansdotter, född i Varnhem 1782-01-05
Son Johannes, född i Varnhem 1811-11-03
Dotter Anna Cajsa, född i Varnhem 1823-05-25
- modern och barnen flyttar till Lillekullen 1833

Nyinflyttad 'Under Storekullen' 1833:
Mannen Johan Lindström, född i Sandhem 1782-11-17 - 'snickare' - in 1822 från  Hemmanet Sten
Hustrun Maja Andersdotter, född i Varnhem 1793-04-18
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1825-12-24 
Son Adam, född 1829-01-12
Dotter Eva, född i Varnhem 1830-10-15
Dotter Charlotta, född på platsen 1833-09-113
- familjen flyttar ut till Öglunda 1843


Denna del såldes som en del av den andel 9/176 mtl Storekullen dom kom att hänföras till den nya Ägan D. vid Laga skiftet 1869 - senare blev den Storekullen 1:6.

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:6 densamma som äga D. år 1869

Storekullen 1:6 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:6, dvs 9/176 mantal,är markerat med rött.

Fastighetskarta 2023 med fastighetsbeteckningar Storekullenområdet

Fastighetskarta med dagens fastighetsbeteckningar för Storekullen m fl. Storekullen 1:6 ligger i mitten av själva det gamla Storekullen gårds marker  och man ser också den 1963 från 1:6 avstyckade 1:29.

Några av de boende på äga D. = Storekullen 1:6 - efter Anders Johanssons  köp 1856 av halva ägan

Arne Strängs beskrivning av boende på 1:6

Ny köpare 1856 av halva ägan - med lagfart 1858;

Nye ägaren Anders Johansson, född i Berg 1818-12-20 - in från Horn 1856
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20 - ut till Sköfde 1866
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24
Son Wilhelm, född i Säter 1854-11-10

Ägaren Anders Johansson, född i Berg 1818-12-26 - dör här 1892
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09 - dör här 1895


Det tycks finnas två bostäder på ägan på 1869 års karta, varav den södra byggd 1825 härrör från tidigare intäkt - se nedan! Här bodde då också senare ägaren till Äga C., Anders Larsson, under tiden innan han sålde sin nyinköpta Äga C. år 1865 och flyttade till Sköfvde 1867.

Anders Larsson torde varit hälftenägare till äga C. tillsammans med Anders Johansson, innan Anders Johansson tog över hela äga D. i samband med laga skiftet 1869.Anders Johanssons ladugård drabbades 1872 av åskeld och brändes ner till grunden. Den var försäkrad.Ägaren Anders Johansson, född i Berg 1818-12-26 - dör här nu 1892Minnesruna i Sklt 1892Anders Johansson en man av 'gamla stammen'.

Arrendator äga 1:6 år 1916 - 1938 - Sven Hjalmar Holmberg med familj

Soldattorp Nr 315 till höger på Nils Lanns teckning - klicka på bilden för större bild! Soldattorp Nr 315 till höger på Nils Lanns teckning - klicka på bilden för större bild!

KORT BESKRIVNING AV HJALMAR HOLMBERG'S URSPRUNG

Vi börjar i soldattorp Nr  315 Fiskaregården
= Björkedalen


Soldat Sven Andersson Ferm, född  i Gudhem 1816-11-04 - avsked 1877
Sonen Johan Holmberg tar då över soldattorpet.

Sven Ferm ,kyrkväktare, flyttar till Vadet, Pickagården 
Hustrun Stina Jonsdotter f 1820-02-14 i Broddetorp
Son Oscar f 1845 22/11 i Varnhem flyttar till Skara 1857
Dotter Carolina f 1848-05-14 ut med - son Oskar f 1869 till Fredsberg 1869
Dotter Matilda (=FermaTilda) f 1850 14/11 flyttar till nämndemannen Anders Andersson i Pickagården som piga 1876, död 1934 17/9 i Sandbacken
Dotter Charlotta f 1855-02-14 piga i Fogdegården 1874, därefter 1875 till Holmestad
Son Johan Holmberg, född 1857-11-10 soldat efter fadern 1877
Dotter Anna född1867-10-29, bor med föräldrarna i Vadet
 
Soldat Johan Holmberg, född 1857-11-11 i Varnhem -  död1891
Hustru Karolina Jonsdotter, född 1858 i Varnhem

Son Sven Hjalmar Holmberg född 1880, stenbrytare, bor i Sandtaget, därefter i Slottet och arrenderar därefter i Storekullen (1:6), gift 1908 22/11
Hustrun Augusta Olivia Brandqvist, född i Borunda 1876 18/4
Son Sven Roland f 1909 9/8 i Sandtaget Varnhem, änkling 1993 7/9, död 1993 14/11, Skövde
Dotter Signe Karolina f 1913 6/4 i Sandtaget
Dotter Märta Elisabet f 1913 6/4 i Sandtaget,  gift 1942 26/7 m Valdemar Levin Eriksson f 1907 24/10 död  1993 3/10 i Karlsborg
Son Johan Oskar f 1915 27/8 i Varnhem, Skövde, död 2006-12-18 i Skövde.
          Barn:  
          Birgitta o Bernt, Ingemar o Margareta
          Karl Albert f 1916 död 1939

Sammanställt av Arne Sträng

Augusta och Hjalmar 1930 (Bild 2013 från Sten Holmberg vars far var Sven Holmberg son till Hjalmar och Augusta, via Ingemar Holmberg vars farfar detta också är) Augusta och Hjalmar 1930 (Bild 2013 från Sten Holmberg vars far var Sven Holmberg son till Hjalmar och Augusta, via Ingemar Holmberg vars farfar detta också är)

Ny arrendator 1919;
Stenarbetaren Sven Hjalmar Holmberg, född i Warnhem 1880-08-19 - in 1919 från arrendator för Slottet
Hustrun Augusta Olivia Brandqvist, född i Borgunda 1876-04-18 - död här 1932 (Not; 'sinnesjuk')
Son Sven Roland, född i Warnhem 1909-08-09
Dotter - tvilling Signe Karolina, född i Varnhem 1913-04-06
Dotter - tvilling Märta Elisabet, född i Varnhem 1913-04-06
Son Johan Oskar, född i Varnhem1915-08-27
Son Carl Albert, född i Varnhem 1916-10-09

FAMILJEN HJALMAR OCH AUGUSTA HOLMBERG STOREKULLEN 1:6
 

Sven Hjalmar Holmberg född 11/8 1880 i Varnhem (Ljungstorp) och död 19/12 1965, S:ta Helenagat 6 Skövde, faderlös vid 11 års ålder, stenbrytare, bor i Sandtaget, därefter i Slottet och därefter i Storekullen (arrenderade 1:6), gift 1908 22/11 med Augusta Olivia Brandqvist född 1876 18/4 i Borgunda och död 2/4 1936 i Storekullen. Bild från Storekullen, Ljungstorp, Varnhem - 1930-tal.
 
Under 1940 -talet var Hjalmar bomskötare från "Bomkuren" mellan Vasaplan och Skaraborgsgatan vid den forna SAJ-banan (då VGJ och senare SJ).

 

Här har kopparpannan kommit fram för kaffedrickande i det gröna 1931! Augusta och Hjalmar framför sitt arrendeställe på Storekullen med boningshuset i bakgrunden och med en skymt av ladugården.

Bild från  sonsonen Sten Holmberg via Ingemar Holmberg,Skövde Bild från  sonsonen Sten Holmberg via Ingemar Holmberg,Skövde

Här är en bild av familjen Hjalmar Holmberg, från vänster Karl Albert och Sven, hemma på permission, Märta, mamma Augusta, Oscar, Signe och Svens fästmö, Valborg Johansson. Hjalmar är ju inte med på bilden då han tog fotot.

Resegrammofonen är framme och det skall verkligen bli fest i det gröna igen på arrendegården i Storekullen med ladugården i bakgrunden. Bild från före 2/4 1932 då mamma Augusta dör.
 

Bild från sonsonen Sten Holmberg, via Ingemar Holmberg, Skövde Bild från sonsonen Sten Holmberg, via Ingemar Holmberg, Skövde
Hjalmar med vacker ljus häst och vagn som han använde när man grävde fram klosterruinen vid Varnhems kyrka.
 

1923 var det var många gravar med skelettdelar som transporterades till en gemensam grav vid nordöstra delen av kyrkogården i Varnhem. I detta arbete var även sönerna Oscar och Sven behjälpliga. Här hemma vid arrendestället i Storekullen vid ladugården.
 

Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013 Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013


Hjalmar Holmberg med häst och vagn vid vägbygge - utbyggnad av bro vid Varnhemsvägen på Billingen nära Storekullen på 1930-talet med SAJ-spåret till vänster i bilden.
 

Spårsvängen in mot Ljungstorp har just påbörjats där den passerar Storekullen, där vi ser Hjalmar Holmberg med häst och vagn vid vägbygge - ombyggnad av kulvert vid Varnhemsvägen på Billinge på 1930-talet med SAJ-spåret till vänster i bilden. Spårsvängen in mot Ljungstorp har just påbörjats där den passerar Storekullen, där Hjalmar arrenderade 1:6 åren 1919 - 1938.

Hjalmar lämnar Storekullen 1938 för Skövde och nytt jobb - bomvevare för Skaraborgsgatan & Vasaplan för VGJ - tidigare Skövde Axvalls Järnväg (SAJ)

​​​​​​​Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013 ​​​​​​​Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013

Så här såg "kuren" ut från vilken Hjalmar skötte bommarna både vid Skaraborgsgatan och Vasaplan. Man kan ana kanslibyggnaden vid P4 i bakgrunden. Byggnaden låg alltså sydost om SAJ-spåret.
 

Hjalmar Holmberg på ett foto från 1940-talet. Under kuren kan man se linorna rakt igenom byggnaden upp till vevarna under tak. Linorna fördelade sig vid marken till både Vasaplan och Skaraborgsgatan. Det var tungt att mekaniskt veva bommarna! En kaminskorsten skvallrar om en kamin för värmen vintertid. God utsikt åt alla håll.

Läs mer på www.saj-banan.se!

Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013 Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013Från en värld till en helt annan! Hjalmar Holmberg med sin bil, en skinande blank vinröd Hillman på 1950-talet - bilen troligen modell 1951.

 

Från födelsen 1880 har han gjort en tidsresa in i den moderna världen och hade många år kvar till sin död 1965 vid 85 års ålder, nästan 30 år efter sin hustru Augusta. Här tycks det vara campingtur som gäller under 1950-talet.

Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013 Bild från Hjalmars dotterson Lennart via Ingemar Holmberg, Skövde 2013Hjalmar Holmberg med dottern Signe och dottersonen Lennart (tack för bilder!) vid en utflykt till Simsjön, kanske? Hillman glänser!' 

Familjen Frans Linus Bromér på Äga D. (1:6)

Foto från sondottern Helena Bromér, 2024 Foto från sondottern Helena Bromér, 2024

Familjen Bromér flyttar in 1935

Frans Linus 
- foto taget i det lilla köket på Storekullen. Levnadstid:18781112 - 19801130, så han blev 102 år.


Det finns reportage om honom i Skaraborgs läns tidning då han fyllde hundra år.

Han jobbade som rallare i Norrland och var i Amerika ett par gånger.

Nye ägaren flyttar in på 1:6 år 1935;
Hemmansägare Frans Linus Bromér, f. Versås 1878--12-11 - gift 1902 -  in 1935 från Kungslena
Hustrun Amanda Charlotta född Augustdotter, i Varola 1880-09-28 - med barnen;

Dotter Margit Amanda, född i Forsby 1920-01-06
Son Frans Gösta, född i Forsby 1922-10-23 - ut till Locketorp 1938
Dotter Stina Inga Elisbet, föd di Kungslena 1925-10-25
Son Hans Paul, född i Kungslena 1929-07-18
Son Sven Gustaf, född i Forsby 1917-01-29 - in 1938 från Sventorp

Han vistades på sin gård på Storekullen till 1970, då han flyttade till Vallehemmet.

Foto från sondottern Helena Bromér, 2024 Foto från sondottern Helena Bromér, 2024

Amanda Bromér på vägen till ägorna för Storekullen 1:6.

Levnadstid 1880-09-28 - 1962-12-20 - 82 år vid sin död på Storekullen 1:6.

 


Redan året efter sin ankomst till gården har Bromér röjt på ägorna och fått mer vedbrand än han själv gör av med. Dessutom hade han tagit över en gammal häst som han nu passade på att sälja.

Frans Linus Bromérs levnadssaga - blir 102 år gammal!

Tidningen var med och firade Frans på 101-årsdagen på Vallehemmet tillsammans med de i Sverige vistandes 8 av de 9 barnen. De blir gamla i den släkten. Farfadern blev 88 år gammal.

Frans och Amanda (Manda) fick alltså 9 barn. Fem flickor och fyra pojkar. Han har vid tillfället 26 barnbarn, 43 barnbarns barn och 4 barnbarns barnbarn!! Tillsammans 82 personer i familjen år 1979!!

Han föddes den 12 november 1878 i Värsås. Han far, som hette Fredrik Bromér, hade ett knektatorp i Brunstorp. Redan vid 7 års ålder fick Frans börja arbeta med att gå bort till andra och gräva diken.

Han hade turen att få gå i varje-dags-skola i 6 år. Han hade en en och en halv fjärdingsväg* till Värsås skola, som han hade att gå, dvs ca 4 km.

Han fick hjälpa sin far i lantbruket också. Fadern hade både soldattorpet och ett annat ställe att bruka. Fadern ville att han skulle bli knekt, men Frans ville ut och röra på sig. Han gjorde beväringen som officerskusk i Karlsborg, därefter till Lappland för att bygga järnvägen Kiruna- Narvik. I 7 år jobbade han som rallare, sedan sökte han sig åter mot hembygden.

Han träffade sin 'Manda' i Varola och gifte sig. Han började då som slaktare, men det var ont om pengar och släktingar i USA förespeglade att det där fanns pengar att tjäna. Frans stack iväg. Familjen hade då utökats med två barn och ett tredje var på väg när han åkte, men nöden har ingen lag.

I fyra år arbetade han i Chicago. Förtjänsten var  inte så hög som han hoppats på. 80 dollar per vecka fick han, och det mesta fikc han lov att skicka hem. Till slut hade han sparat ihop så att han kunde åka tillbaka och träffa de sina. Familjen utökades så småningom till 9 barn.

Han bodde med sin 'Manda' först i Varola och sedan 10 år som kalkbruksarbetare i Kungslena. Sedan blev det Storekullen i Varnhem. Han försörjde familjen dels med att vara slaktare. Han reste omkring och köpte upp slaktdjur. Sedan stod han på torget i Skövde och sålde köttet.

Harry Gustafsson berättade:

"Frans Bromér låg på sjukhus en tid. Han snusade och råkade då 'söla ner' örngottet. Sköterskan kom och förmanade honom. Det hände en gång till och återigen sade sköterskan till honom: 'Har han nu igen sölat ner kudden'. Då tog Bromér dosan, räckte den till sköterskan och sa: 'Ta dosan!' När hon protesterade sa han igen: 'Ta´n säger ja!' Och sköterskan tog dosan och Bromér snusade aldrig mer. Han var då närmare 100 år."


*En fjärdingsväg är en fjärdedels gammal svensk mil. En fjärdingsväg motsvarar 9 000 fot eller 4 500 alnar, alltså 2 672 meter eller 2,672 kilometer.

Syskonträff i september 1984 samlar alla 9 syskonen Bromér

Sittande Carl-Erik Bremer, 79 år, tillsamman med alla sina övriga syskon födda Bromér. Han for över till Kanada när han var 19 år, dvs 1924.

Det var ont om jobb i Sverige i början av 1920-talet, så han tog anställning hos sin farbror Carl Bromér som tidigt hade emigrerat.

Senare fick han en egen 'farm'. Han har också jobbat i mekanisk verkstad, varit byggnadsarbetare, båtbyggare, järnvägsarbetare och i hotellbranschen. 79 år gammal sköter han nu flera fastigheter i Vancover.
 

Sonen Frans Gösta Bromér gifter sig med granntösen Ingrid Ohlsson

Frans Gösta Bromér på äldre dagar
Frans Gösta Bromér på äldre dagar

En ung Iris Ohlsson, Karl Ohlssons äldsta dotter, på väg ut till skördearbetarna med en stor kaffebricka och kaffekanna vid stångbunden ko.

Makarna Bromérs son, Frans Gösta Bromér, gifte sig med granntösen Iris Ohlsson född i Varnhem 1923-05-01, före det boende i Storekullen 1:34. De lämnar då Storekullen 1938.

Frans levnadstid 19221023 - 20090128, dvs han blev 97 år gammal.
Hans hustru Iris Bromér, född i Varnhem 1923-05-01 lever fortfarande i januari 2024, snart 101 år gammal!
Storekullenborna tycks uppnå anseenlig ålder!

Alla boende på Äga D. = Storekullen 1:6 enligt kyrkböcker 1854 - 1938

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Storekullen 9/176 mtl


In på gården flyttade han med familj 1854 från Berg som ägare till 9/176 mtl Storekullen:
Ägaren Johan Pettersson, född i Berg 1802-12-04
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Berg 1807-08-13
Dotter Anna Lena Stina, född i Berg 1845-12-12
Son Peter Johan, f. Berg 1848-03-30 -in från Odensåker 1854 - dit igen 1856 - hemigen 1857 - dör här 1860
Dotter Johanna, född i Berg 1839-01-10
- familjen säljer ägan 1856 flyttar ut till Nohltorpet 1861

Pigan Maja Stina Andersdotter, född i Henda 1827-08-03 - in 1854 - ut 1856

Ny köpare 1856 - med lagfart 1858;
Ägaren Anders Johansson
, född i Berg 1818-12-26 - in från Horn 1856
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24
Son Wilhelm, född i Säter 1854-11-10

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Storekullen 9/176 mtl


Kvarboende;
Ägaren Anders Johansson
, född i Berg 1818-12-26 
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24
Son Wilhelm, född i Säter 1854-11-10

Inhyses
Enkan Cajsa A ndersdotter Linder, född i Varnhem 1802-05-17 - dör här 1866
Son Carl Johan Svensson Linder, född i Varnhem 1834-03-29, sjuklig - dör här 1865

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Storekullen 9/176 mtl


Kvarboende;
Ägaren Anders Johansson
, född i Berg 1818-12-26
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20 - flyttar ut till Sandhem 1871
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24 - ut 1873 (står som smedlärling inflyttad till Sandhem 1871)
Son Wilhelm Kjell, född i Säter 1854-11-10 - ut 1874 - hem fr Nora samma år - soldat - ut Westerplana 1876
 

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Storekullen 9/176 mtl


Kvarboende;
Ägaren Anders Johansson
, född i Berg 1818-12-26 - dör här nu 1892
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09 - dör här nu 1895

Ny ägare 1893 Anders Johanssons sterbhus
9/352 mtl Wilhelm Kjell, Häggum; 9/352 mtl Johan Andersson, Stockholm + f. Johanssons sterbhus, Sköfvde

1893 säljer systern Inga Maria Andersdotter, nu gift med Anders Lundblad boende på Sven Michaelsgården i Varnhem, 1/48 mantal av 1:6 till sina två bröder Johan och Wilhelm,men lagfart blev vilande.
Till slut meddelas lagfart på 7/384 mtal för envar af August Lundahls hustru Inga Maria Andersdotter, Johan Gustaf Andersson och Wilhelm Andersson Käll år 1901.

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Storekullen 9/176 mtl


Ägarskapet fördelas mellan Anders Johanssons barn

Arrendator 1901;
Mannen Johan Alfred Lindblad, född i Warnhem 1870-03-25 - in 1901
Hustrun Emma Sofia Johansson, född i Wartofta Åsaka 1850-10-10
Son Johan Emil, född i Warnhem 1896-05-27 - ut 1914
Dotter Jenny Matilda, född i Wåmb 1897-10-09 - slutligen ut till Varola 1917
Moder Änkan Kristina Cajsa Lindblad, född Stenberg i Hjo 1826-02-05 - flyttar in 1911- dör här 1913
- paret ut till Bresäter 1918

Ny arrendator 1919;
Stenarbetaren Sven Hjalmar Holmberg
, född i Warnhem 1880-08-19 - in 1919 från arrendator för Slottet
Hustrun Augusta Olivia Brandqvist, född i Borgunda 1876-04-18
Son Sven Roland, född i Warnhem 1909-08-09
Dotter - tvilling Signe Karolina, född i Varnhem 1913-04-06
Dotter - tvilling Märta Elisabet, född i Varnhem 1913-04-06
Son Johan Oskar, född i Varnhem1915-08-27
Son Carl Albert, född i Varnhem 1916-10-09

Varnhem Alla:2 1922 -1938
Storekullen 9/176 mtl


Ägare till att börja med Anders Johanssons barn
- 1923 säljs en äga om 7/256 mtl från 1:6 till Carl Wicktor (säljs av en Augusta Johansson)
- 1929 säljs skogsmark om 0,8300 hektar till Josef Natanel Johansson från ägolott 9/22 mtl ur 1:3 - 1:6
- 1932 säljs resterande ägan 1/176 mtl (nu 1:6) av resterande syskonen till en Oskar Larsson i Häggum
- 1934 säljs 1:6 till Frans Linus Brommér, Kungslena

Kvarboende arrendator 1922 - 1938;
Stenarbetaren Sven Hjalmar Holmberg
, född i Warnhem 1880-08-19 - in 1919 från arrendator för Slottet
Hustrun Augusta Olivia Brandqvist, född i Borgunda 1876-04-18 - sinnesjuk - dör här 1932
Son Sven Roland, född i Warnhem 1909-08-09 - till Sköfvde 1926
Dotter - tvilling Signe Karolina, född i Varnhem 1913-04-06 - till Sköfvde 1931
Dotter - tvilling Märta Elisabet, född i Varnhem 1913-04-06 - till Sköfvde 1931
Son Johan Oskar, född i Varnhem1915-08-27 - flyttar ut 1933 - hem 1935 - ut gift  till Gärdhem 1938
Son Carl Albert, född i Varnhem 1916-10-09 - flyttar ut till Kyrkebo som ladugårdskarl 1938
- Sven Hjalmar flyttar som änkman till Skövde som banarbetare 1938

Nye ägaren flyttar in på 1:6 år 1935;
Hemmansägare Frans Linus Bromér, född i Versås 1878--12-11 - gift 1902 -  in 1935 från Kungslena
Hustrun Amanda Charlotta född Augustdotter, i Varola 1880-09-28
Dotter Margit Amanda, född i Forsby 1920-01-06
Son Frans Gösta, född i Forsby 1922-10-23 - ut till Locketorp 1938
Dotter Stina Inga Elisbet, föd di Kungslena 1925-10-25
Son Hans Paul, född i Kungslena 1929-07-18
Son Sven Gustaf, född i Forsby 1917-01-29 - in 1938 från Sventorp

****************************************************************************

Ur Sveriges befolkning Storekullen 1:6:
 

Lantbrukaren Frans Linus Bromér, född 1878-11-12 i Värsås - Gift man 1902-05-02 - Änkling 1962-12-20
Frans skriven på Vallehemmet 1971 - dör här 1980 102 år gammal!

Ny ägare 1971
Gustav Fogelström, född i Edåsa 1912-11-15 - gift man 1972-11-15 - skriven 1:6 1973 - död i Skövde 1999
Hustrun Ebba Margit Karola Fogelström, f. Skövde 1913-09-11 skriven i Tidaholm - död i Sockholm 2012