B. 18 a Svenstorp - 'Kullarns' stuga byggs 1875

Svenstorp byggs 1875 på Äga C. = Storekullen 1:5

Äga C. 9/176 mtl (1:5) - boplatsplacering på 1877 års karta - blåmärkt

1877 års karta med boplatserna för 1:3 (äga A.) märkt med rött, 1:4 (Äga B.) märkt med grönt och 1:5 (Äga C.) med blått.

1877 finns 5 stugor och en ladugård utmärkta på boplatsdelen av äga C. = 1:5. 

Man kan se en särskild väg gå upp till ett av husen direkt från boplatsen för 1:4 (= boplatsen för 1:25) och en annan väg gå upp till hussamlingen i östra delen av Äga C.'s boplatsdel där Äga B.'s boplatsdel börjar.

Svenstorp - Kullarns stuga
Den västra prickade vägen går upp till Backen byggt 1865. Ovanför detta hus byggs ytterligare en stuga 1875, Svenstorp kallad, och som också kallades 'Kullarns stuga'. Den inflyttande Anders Johansson Frid kallades 'Kullarn' efter sin tid på Lillekullen.

 

1875 - bostadshus 3 på Äga C.


På området byggs ännu en stuga, kallad Svenstorp, åt före detta hemmansägaren från Lillekullen som flyttar hit 1875 med sin hustru. Stugan byggs norr om intäktsstugan  alldeles vid gränsen för ägan norrut mot skogen. Se mer under avsnitt; B. 18 a Backen - byggs 1865

Namnet kan kopplas till dåvarande ägaren Sven Pettersson. 
Genom titeln för 'Kullarn' som skrivs som arbetskarl kan vi dra slutsatsen att han inte brukade jorden. Hans 'tillnamn' gav också huset namnet 'Kullarns' eller 'Kullastugan'. Stugan har sedan 1930-talet stått obebodd, har förfallit och utplånats som boende.

Ur husförhörslängden;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Vårfruhem 1821-10-02, in 1875 med hustru Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11
"Kullarn" dör här 1906.

Boende i stugan - Svenstorp - Kullarns stuga;
 
1875 Stugan byggdes och ägdes på ofri grund av Anders Johansson Frid som flyttade in med sin hustru Kajsa född  Andersdotter.
 

"Frid antogs på kyrkostämman i Varnhem den 19 december 1880 som kyrkväktare och hade som uppgift att bland annat elda i kyrkan. Han hade med andra ord att gå upp tidigt för att kyrkan skulle vara uppvärmd när präst och kyrkobesökare anlände. Traditionen förmäler att att han trampade upp en egen kyrkstig från hemmet ner till Varnhem över Ljungstorp. Stigen skall ha varit synbar i början av  2000-talet bakom 'Kullarns stuga', på andra sidan stenmuren. Frids hustru Kajsa dör 1897 och han själv 1906, 85 år gammal."

***********************************************************************************

1906 - ny husägare in;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857-08-24 - in 1906 med
hustrun Kajsa Lisa Henriksson född Persdotter, född i Varnhem 1840-11-18 - dör här 1915.
Som änkling flyttar 'Hindrik' sedan till 'Skarpa-Kristins stuga, Lövåsen', där också Lina Mellblom bor.

'Hindrik' hör till de smått legendariska Ljungstorpare, som det berättats en del traditioner om.

Johan Gustaf Henriksson var född 1857 i Varnhem. Bodde enligt Johan Apell i Milltorp när det låg ute vid vägen, alltså före 1875 och då kalaldes 'Bomanslyckan' I backstugan på Bomanslyckan som hyrande finns;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857 den 24/8 - flyttar in från Löfåsen den 8/11 1892 *
Hustrun  Kajsa Lisa Persdotter , född i Varnhem 1840 den 18/11
- de flyttar ut när ägaren återvänder  till ägan 1/11 1895

* Not; "År 1890 den 17:de September af Nås tingslags häradsrätt dömd för första resan stöld och bedrägeri att undergå straffarbete i tio månader och i två år utöfver strafftiden vara förlustig medborgerligt förtroende."

I husförhörslängd kan vi läsa om att redan 'Hindriks' föräldrar verkar vara några som det talats om. De flyttar in från Ulunda 1877 till Backstugan under Jungstorp. Dottern Mathilda finns då med dem, född i Varnhem 1862-07-27. Samma år flyttar sonen Johan Gustaf till Broddetorp. Fadern till 'Hindrik' Anders Henriksson, född i Broddetorp 1825-01-08 och hans hustru Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822 -08-25 hade båda varit i klammeri med rättvisan. Han står som 'korrektionist' i husförhörslängden. (Not; f.d. Korrektionist, 2nne ggr straffad för stöld) Om 'Hindriks' far och mor står också följande: Anders Henriksson är år 1870 af Skara Rådhus Rätt dömd för tredje resan stöld till 3 års straffarbete samt 8 års förlust af medborgerligt förtroende. Anna Pehrsdotter är år 1870 av Skara Rådhus Rätt dömd för första resan snatteri.

Sonen Johan Gustaf Henriksson ('Hindrik') dyker senare upp på många ställen i Ljungstorpsområdet - i Storekullen/Carlsberg/Fridsberg - bara några exempel. Noteras att gamla stugan på lägenheten Karlsberg N:o 2 hyrs ut 1901-1903 till arbetaren Johan Gustaf Henriksson, som flyttar in 11/11 1901 från Fogdehagen med hustrun Kajsa Lisa, född Persson i Varnhem 1840 den 18/11 (17 år äldre än maken) De båda flyttar till  Storekullen som hyrande den 9/11 1903. De hyr Fridsberg 1904 och åter Storekullen 1906.

Johan Gustaf Henriksson ('Hindrik') höll sig heller inte alltid inom lagens råmärken. Han var sålunda dömd för stöld och bedrägeri till två månaders straffarbete och förlustig sina medborgerliga rättigheter i två år. Han bor på olika platser i Sverige, men återvänder från Eskilstunatrakten 1888. Samma år gifter han sig med den 17 år äldre Kajsa Lisa Persdotter från fattigstugan i Ljungstorp, där hon bott tillsammans med sin utvecklingsstörde son, Johan Alfred Liljegren. 'Hindrik' och hans hustru flyttar ganska ofta omkring i Ljungstorp innan vi finner dem i 'Kullarns stuga' 1906. 1920 tog Fredrik Wilhelm Vallin över stugan genom köp.

*************************************************************************************

Nästa boende i stugan;
Det är 1913 som 'tavelmålaren' kommer in i bilden. Under en sommar bor här nämligen konstnären Hjalmar Arleman, en man med lite egendomliga idéer, tyckte Storekullenborna. Han solbadade! Detta berättar Harry Gustafsson, som hade personliga minnen av honom. Hjalmar Arleman var trots solbadandet omtyckt av folk och han har avbildat både folk och djur på Storekullen, och återvände gärna dit. Mer om Arleman nedan!

*************************************************************************************

Ny ägare 1920;
Omkring 1920 köper Ida Andersson, kallad 'Drämbo-Ida', Kullarns stuga. Ida var född Holm 1868 och gift i Våmb med Andreas Andersson i Lillestigsmosse. Hon blev änka 1904 och flyttade då till 'Dyngestôva' i Ljungstorp och sedan till Sven Johan Dahlberg i Ännebäcken. Dahlberg dör 1919. Ida flyttar då till Kullarns stuga, där hon 1927 kom att bo tillsammans med skrot- och lumphandlare Albin 'Mars' Gustavsson. Albin är född i Liden, son till 'Marsagumman', Anna Brita Fogelberg och Gustav Isaksson. Albin var enarmad efter en olycka på järnvägen. Ida och Albin Mars bor i Kullarns stuga till 1929, då de flyttar till Källebacken i Ljungstorp eller 'Mjölnar-Karis', som det kallas efter en tidigare ägare. Läs mer om 'Drämbo-Ida' nedan!

Under 1940 - 50talet blev Svenstorp/Kullarns stuga slutligen sommarstuga;
De sista sommarboende var Karl och Linnéa Johansson sedan Karl-Erik, som var son till Margit Gustafsson, syster till Harry Gustafsson. Familjen Johansson bodde i Falkenberg.

Under lång tid stod sedan stugan obebodd och förföll - se foton nedan!

Bl a ur Varnhemsbygden 2004 - Arne Sträng & Verna Andersson

Svenstorp markerad av Gunborg Ferm på egenritad karta 1980-tal.

Den rikskände konstnären, musikern och författaren Hjalmar Arleman bodde tillfälligt i 'Kullastugan' under en tid i början av 1900-talet.


Efter utställningar redan under sin livstid i de stora städerna på kontinenten finns Arlemans verk bl a på Victoria and Albert Museum i London och naturligtvis på Nationalmuseum och Historiska Museet i Stockholm.

Se några sidor om Arleman ur Varnhemsbygden 2004 i en artikel av Arne Sträng och Verna Andersson - klicka på ikonen nedan!

Stugan bestod av en förstuga, två rum och ett tillbyggt kök. Ingånegn till köket var från norra sidan. Till stugan gick en gärdesväg från 1:34  förbi 1:33.

'Kullarns' stuga 2003

Drämbo-Ida's sonson på besök i den stuga hans farmor en gång köpte 1920. Se historien om 'Drämbo-Ida' och Albin nedan.

Albin Gustafsson 'Mars' och hans öde med 'Drämbo-Ida' 

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

I ett brev till Arne Sträng 2003 från Eddie Dahlberg finns en fotokopia av ett foto av vad han tror är Ida Andersson - 'biologiska modern' till hans far.

Arne Sträng har sammanställt Idas olika boställen under sitt liv:

Ida Emmanuelsdotter Holm, född 1868 i soldattorpet till Per Andersgården i Högstena

1885 tar Ida ut ett flyttningsbetyg till Stenstorp - men lämnar aldirg in det

1887 lämnar hon tillbaka och får ett nytt betyg till Falköping Ranten nr 14, där hon tjänar piga hos postiljonen Jonsson

1888 flyttar hon till Fridene Vestarp Västergården

1889 flyttar hon till Årby Skattegården i Fridene


1890 flyttar hon till Lilla Alebäcken i Ljunghem

1891 till tändsticksfabriken Vulcan i Ångarps församling som arbeterska (= Tidaholm)

1892 tilbaka till Högsten och därifrån

1893 som piga till Måns Andersgården, Våmb

1895 gifter hon sig 25 augusti med Andreas Andersson och flyttar till Lille-
stigsmosse eller Berget i Våmb.

Idas 1:a giftermål med nyblivna ägaren till en intäkt Lillestigsmossen eller Berget i Våmb;
Mannen        Andreas Andersson, född 1840 22/11 i Vånga - hans 1:a hustru död 1893 - han dör 18/8 1904
2:a Hustrun  Ida Holm, född i Högstena 1868 16/10 - de får gemensamt barnen
Son               Karl Gustaf Viktor, född på platsen 1896 4/4 - flyttar till Vånga 20/11 1899 - hem igen
Son               Frans August Emil, född på platsen 1898 27/4

Lillestigsmossen låg uppe på berget i Våmb med utsikt över Skövde. Bostadshuset revs på 1960-talet. Stället kallades för "Falkes" efter Otto Hilmer Falk, cementarbetare, född i Broddetorp 1892 och hans hustru Ester Ingeborg från Karlstad och sonen Karl Åke Falk född 1922.

1905 flyttar änkan Ida Andersson till Varnhem, 'Dynge-stöva' (under Dyngesäter) vid Ändebäcken med de båda pojkarna 21/11 och blir hushållerska hos Sven Johan Dahlberg, arrendator i Ändebäcken. De skrivs dock i husförhörslängden nu som inflyttade i Ändebäcken 28/11 1905. Hon föder också hans barn, oäkta sonen Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken. Makarna Broström i Gustafsberg var faddrar. Sven Johan Dahlberg dör i Ändabäcken 1919 och då tar hans 'legitima' dotter över torpet. Då hade Ida redan 'tvingats' flytta 1916.

Idas båda pojkar med Andreas Andersson lämnar Ändebäcken 1911 och 1913:
Carl Gustaf Viktor Andersson, f. Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911 - där blir han fosterbarn/dräng i familjen  - ger sig av till Amerika 1923 efter giftermål 1921 med Elin - åter hem 1938 med frun Elin - död 17/4 1990 - och sonen Gotthard född 1930 - Carl dör i Ljungarum  9 oktober 1981

Frans Gustaf Emil Andersson, f. i Våmb 1898 27/4 - lämnar 15 år gammal Storekullen för Ambjörntorp 1913
Frans Gustaf Emil lämnar sedan Sverige för Amerika, där han dör, troligen 1970-71.

1916 flyttar Ida med sin son Einar som hyrande till Lindstorp

1917 till Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2 . De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga', Storekullen sedan 1927 då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935

Många av beskrivningarna är hämtade från sammanställningar av Verna Andersson, Ljungstorp.

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

August Wilhelm Gustafsson 'Mars' gifter sig med Tekla Kranz 1913 och tar över ägandet och verkar som brukare för Liden. Sonen Albin hittar sin tillflykt hos 'Drämbo-Ida' hyrande i 'Kullarns stuga' /Svenstorp.

1917 flyttar Ida Andersson till 'Kullarns', Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917.

Hon bor här fr o m 1927 samman med 'Marsa-gummans' son skrothandlaren Albin Gustafsson, allmänt kallad Mars.

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2.

De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga' i Storekullen sedan 1927, då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935. Mer livshistoria - se Källebacken!

Varnhem Husförhörslängderna 1875 - 1906
På Storekullen 9/176 mtl


Svenstorp byggt 1875  med namn av ägaren till 9/176 mtl Storekullen (1:5) Sven Pettersson

Nybyggare flyttar in 1875;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid ('Kullarn'), född i Vårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen -
                                                                                                                                                           dör här 1906

Hustru Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11 - dör här 1897

Verna Andersson berättar;

"Kullarn" som bodde i den stuga i början av 1900-talet, som finns kvar fallfärdig ännu idag. Han hette egentligen Anders Johansson Frid. Sitt namn hade han fått efter sin tid som torpare på Lillekullen (1/16 mantal) och hans stuga kallades "Kullastugan".
 
När "Kullarn" hade flyttat bodde där en tid konstnären Hjalmar Arleman, känd för sina väggmålningar, porträtt och illustrationer till Sagoböcker som "Prinsessan som tappade sin krona" och "Mikas marknadsresa".
 
Stilla försvinner kulturarvet i skogens tystnad! Kullarns stuga bestod av rum, kök, kammare och en förstuga. I rummet fanns en stor öppen spis. Ett tillbygge på östra sidan har tjänat som redskapsbod och vedskjul. Stugan är förfallen, hjälpligt lagad med plåt och går inte att rädda åt eftervärlden.
 
Stugan köptes år 1920 av Ida Andersson, kallad "Drämbo-Ida". Efer att blivit änka ett antal gånger hamnar hon 1919 i Svenstorp, 'Kullarns stuga', ihop med skrot- och lumphandlaren Albin "Mars" Gustavsson. Son till "Marsagumman" Anna Britta Fogelberg och Gustav Isaksson - se avsnitt om Liden!


1929-1931 hyrs 'Svenstorp' av arbetaren John Artur Ahlgren, född Fellingsbro 1907-10-22 med hustrun Göta Martina Hildegard, född Quick i Brunnhem 1901-09-13. De har barnen Solvig Aurora, född i Skövde 1927-10-23, John Benno, född i Varnhem 1929-12-17 samt Dick Jerry, född i Varnhem 1930-12-24. De lämnar Svenstorp för Skövde 1931.

Alla boende i Svenstorp 1875 - 1931 enligt kyrkoböckerna

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

Nyinfyttande 1875;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen "Kullarna"
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin.)

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen "Kullarna"
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin - brukare 1906 dotter och måg)

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - "Kullarna" - dör här 1906
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11 - dör här 1897

Inhyses änkan efter Lindblad;
Inhyseshjonet änkan Kristina Kajsa Stenberg, f. Hjo 1926-02-05 - in 1901 fr. Äga B. Garvare Lindblad - ut 1911

Ny husägare in 1906;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson
, född i Varnhem 1857-08-24 - in 1906
Hustrun Kajsa Lisa Persdotter, född i Varnhem 1840-11-18 - dör här 1915

Icke-skrivna i huset - t ex ovan nämnda Hjalmar Arleman efter 1915.

Inflyttad hyrande 1917;
Änkan Ida Andersson född Holm i Högstena 1868-10-16 - änka 1904 - in 1917
Son Einar Hjalmar Alexius, född i Höstena 1906-09-24
Hit flyttar också Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879-02-14 - in 1927 från Liden
- de båda flyttar ut till Källebacken  1929

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin - brukare 1906 hans dotter och måg)

1929-1931 hyrs 'Svenstorp' av arbetaren John Artur Ahlgren, född Fellingsbro 1907-10-22 med hustrun Göta Martina Hildegard, född Quick i Brunnhem 1901-09-13. De har barnen Solvig Aurora, född i Skövde 1927-10-23, John Benno, född i Varnhem 1929-12-17 samt Dick Jerry, född i Varnhem 1930-12-24.
- de lämnar Svenstorp för Skövde 1931

Svenstorp
blev på 1940- och 50-talen sommarstuga där då Karl och Linnéa Johansson bodde.

Verna berättar;
"Margit Gustafsson, Harrys syster, blev med barn med en militär. När hon kom hem med militären körde Ellen iväg honom och Margit blev ensam med barnet som fick namnet Karl Erik . Fosterdottern Linnéa, som gifte sig med en Karl Johansson, kom senare att ta hand om och adopterade Margits son Karl Erik med efternamn Gustafsson. De hade senare Svenstorp/'Kullarns stuga' som sommarstuga under 1940- och 1950-talet."