B. 18 a Svenstorp - 'Kullarns' stuga byggs 1875

Svenstorp byggs 1875 på Äga C. = Storekullen 1:5

Äga C. 9/176 mtl (1:5) - boplatsplacering på 1877 års karta - blåmärkt

1877 års karta med boplatserna för 1:3 (äga A.) märkt med rött, 1:4 (Äga B.) märkt med grönt och 1:5 (Äga C.) med blått.

1877 finns 5 stugor och en ladugård utmärkta på boplatsdelen av äga C. = 1:5. 

Man kan se en särskild väg gå upp till ett av husen direkt från boplatsen för 1:4 (= boplatsen för 1:25) och en annan väg gå upp till hussamlingen i östra delen av Äga C.'s boplatsdel där Äga B.'s boplatsdel börjar.

Den västra prickade vägen går upp till Backen byggt 1865. Ovanför detta hus byggs ytterligare en stuga 1875, Svenstorp kallad, och som också kallades 'Kullarns stuga'. Den inflyttande Anders Johansson Frid kallades 'Kullarn' efter sin tid på Lillekullen.

 

1875 - bostadshus 3 på Äga C.


På området byggs ännu en stuga, kallad Svenstorp, åt före detta hemmansägaren från Lillekullen som flyttar hit 1875 med sin hustru. Stugan byggs norr om intäktsstugan  alldeles vid gränsen för ägan norrut mot skogen. Se mer under avsnitt; B. 18 a Backen - byggs 1865

Namnet kan kopplas till dåvarande ägaren Sven Pettersson. 
Genom titeln för 'Kullarn' som skrivs som arbetskarl kan vi dra slutsatsen att han inte brukade jorden. Hans 'tillnamn' gav också huset namnet 'Kullarns' eller 'Kullastugan'. Stugan har sedan 1930-talet stått obebodd, har förfallit och utplånats som boende.

Ur husförhörslängden;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Vårfruhem 1821-10-02, in 1875 med hustru Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11
"Kullarn" dör här 1906.

Svenstorp markerad av Gunborg Ferm på egenritad karta 1980-tal.

Den rikskände konstnären, musikern och författaren Hjalmar Arleman bodde tillfälligt i 'Kullastugan' under en tid i början av 1900-talet.

'Kullarns' stuga 2003 - också bebodd av 'Drämbo-Ida' med make

Drämbo-Ida's sonson på besök i den stuga hans farmor en gång köpte 1917. Se historien om 'Drämbo-Ida' och Albin nedan.

Albin Gustafsson 'Mars' och hans öde med 'Drämbo-Ida'

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

I ett brev till Arne Sträng 2003 från Eddie Dahlberg finns en fotokopia av ett foto av vad han tror är Ida Andersson - 'biologiska modern' till hans far.

Arne Sträng har sammanställt Idas olika boställen under sitt liv:

Ida Emmanuelsdotter Holm, född 1868 i soldattorpet till Per Andersgården i Högstena

1885 tar Ida ut ett flyttningsbetyg till Stenstorp - men lämnar aldirg in det

1887 lämnar hon tillbaka och får ett nytt betyg till Falköping Ranten nr 14, där hon tjänar piga hos postiljonen Jonsson

1888 flyttar hon till Fridene Vestarp Västergården

1889 flyttar hon till Årby Skattegården i Fridene


1890 flyttar hon till Lilla Alebäcken i Ljunghem

1891 till tändsticksfabriken Vulcan i Ångarps församling som arbeterska (= Tidaholm)

1892 tilbaka till Högsten och därifrån

1893 som piga till Måns Andersgården, Våmb

1895 gifter hon sig 25 augusti med Andreas Andersson och flyttar till Lille-
stigsmosse eller Berget i Våmb.

Idas 1:a giftermål med nyblivna ägaren till en intäkt Lillestigsmossen eller Berget i Våmb;
Mannen        Andreas Andersson, född 1840 22/11 i Vånga - hans 1:a hustru död 1893 - han dör 18/8 1904
2:a Hustrun  Ida Holm, född i Högstena 1868 16/10 - de får gemensamt barnen
Son               Karl Gustaf Viktor, född på platsen 1896 4/4 - flyttar till Vånga 20/11 1899 - hem igen
Son               Frans August Emil, född på platsen 1898 27/4

Lillestigsmossen låg uppe på berget i Våmb med utsikt över Skövde. Bostadshuset revs på 1960-talet. Stället kallades för "Falkes" efter Otto Hilmer Falk, cementarbetare, född i Broddetorp 1892 och hans hustru Ester Ingeborg från Karlstad och sonen Karl Åke Falk född 1922.

1905 flyttar änkan Ida Andersson till Varnhem, 'Dynge-stöva' (under Dyngesäter) vid Ändebäcken med de båda pojkarna 21/11 och blir hushållerska hos Sven Johan Dahlberg, arrendator i Ändebäcken. De skrivs dock i husförhörslängden nu som inflyttade i Ändebäcken 28/11 1905. Hon föder också hans barn, oäkta sonen Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken. Makarna Broström i Gustafsberg var faddrar. Sven Johan Dahlberg dör i Ändabäcken 1919 och då tar hans 'legitima' dotter över torpet. Då hade Ida redan 'tvingats' flytta 1916.

Idas båda pojkar med Andreas Andersson lämnar Ändebäcken 1911 och 1913:
Carl Gustaf Viktor Andersson, f. Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911 - där blir han fosterbarn/dräng i familjen  - ger sig av till Amerika 1923 efter giftermål 1921 med Elin - åter hem 1938 med frun Elin - död 17/4 1990 - och sonen Gotthard född 1930 - Carl dör i Ljungarum  9 oktober 1981

Frans Gustaf Emil Andersson, f. i Våmb 1898 27/4 - lämnar 15 år gammal Storekullen för Ambjörntorp 1913
Frans Gustaf Emil lämnar sedan Sverige för Amerika, där han dör, troligen 1970-71 - se arvsbeslut i  Amerikansk domstol nedan!

1916 flyttar Ida med sin son Einar som hyrande till Lindstorp

1917 till Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2 . De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga', Storekullen sedan 1927 då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935

Många av beskrivningarna är hämtade från sammanställningar av Verna Andersson, Ljungstorp.

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

August Wilhelm Gustafsson 'Mars' gifter sig med Tekla Kranz 1913 och tar över ägandet och verkar som brukare för Liden. Sonen Albin hittar sin tillflykt hos 'Drämbo-Ida' hyrande i 'Kullarns stuga' /Svenstorp.

1917 flyttar Ida Andersson till 'Kullarns', Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917.

Hon bor här fr o m 1927 samman med 'Marsa-gummans' son skrothandlaren Albin Gustafsson, allmänt kallad Mars.

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2.

De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga' i Storekullen sedan 1927, då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935. Mer livshistoria - se Källebacken!

Varnhem Husförhörslängderna 1875 - 1906
På Storekullen 9/176 mtl


Svenstorp byggt 1875  med namn av ägaren till 9/176 mtl Storekullen (1:5) Sven Pettersson

Nybyggare flyttar in 1875;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid ('Kullarn'), född i Vårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen -
                                                                                                                                                           dör här 1906

Hustru Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11 - dör här 1897

Verna Andersson berättar;

"Kullarn" som bodde i den stuga i början av 1900-talet, som finns kvar fallfärdig ännu idag. Han hette egentligen Anders Johansson Frid. Sitt namn hade han fått efter sin tid som torpare på Lillekullen (1/16 mantal) och hans stuga kallades "Kullastugan".
 
När "Kullarn" hade flyttat bodde där en tid konstnären Hjalmar Arleman, känd för sina väggmålningar, porträtt och illustrationer till Sagoböcker som "Prinsessan som tappade sin krona" och "Mikas marknadsresa".
 
Stilla försvinner kulturarvet i skogens tystnad! Kullarns stuga bestod av rum, kök, kammare och en förstuga. I rummet fanns en stor öppen spis. Ett tillbygge på östra sidan har tjänat som redskapsbod och vedskjul. Stugan är förfallen, hjälpligt lagad med plåt och går inte att rädda åt eftervärlden.
 
Stugan köptes år 1920 av Ida Andersson, kallad "Drämbo-Ida". Efer att blivit änka ett antal gånger hamnar hon 1919 i Svenstorp, 'Kullarns stuga', ihop med skrot- och lumphandlaren Albin "Mars" Gustavsson. Son till "Marsagumman" Anna Britta Fogelberg och Gustav Isaksson - se avsnitt om Liden!


1929-1931 hyrs 'Svenstorp' av arbetaren John Artur Ahlgren, född Fellingsbro 1907-10-22 med hustrun Göta Martina Hildegard, född Quick i Brunnhem 1901-09-13. De har barnen Solvig Aurora, född i Skövde 1927-10-23, John Benno, född i Varnhem 1929-12-17 samt Dick Jerry, född i Varnhem 1930-12-24. De lämnar Svenstorp för Skövde 1931.

Alla boende i Svenstorp 1875 - 1931 enligt kyrkoböckerna

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

Nyinfyttande 1875;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen "Kullarna"
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin.)

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1875 från Lillekullen "Kullarna"
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin - brukare 1906 dotter och måg)

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - "Kullarna" - dör här 1906
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-11 - dör här 1897

Inhyses änkan efter Lindblad;
Inhyseshjonet änkan Kristina Kajsa Stenberg, f. Hjo 1926-02-05 - in 1901 fr. Äga B. Garvare Lindblad - ut 1911

Ny husägare in 1906;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson
, född i Varnhem 1857-08-24 - in 1906
Hustrun Kajsa Lisa Persdotter, född i Varnhem 1840-11-18 - dör här 1915

Icke-skrivna i huset - t ex ovan nämnda Hjalmar Arleman efter 1915.

Inflyttad hyrande 1917;
Änkan Ida Andersson född Holm i Högstena 1868-10-16 - änka 1904 - in 1917
Son Einar Hjalmar Alexius, född i Höstena 1906-09-24
- hon flyttar ut till Källebacken  1922

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Svenstorp på Storekullen 9/176 mtl

(Ägare Fredrik Vilhelm Wallin - brukare 1906 hans dotter och måg)

1929-1931 hyrs 'Svenstorp' av arbetaren John Artur Ahlgren, född Fellingsbro 1907-10-22 med hustrun Göta Martina Hildegard, född Quick i Brunnhem 1901-09-13. De har barnen Solvig Aurora, född i Skövde 1927-10-23, John Benno, född i Varnhem 1929-12-17 samt Dick Jerry, född i Varnhem 1930-12-24.
- de lämnar Svenstorp för Skövde 1931