På kartan 1877 finns här också brukarbostad Backen markerad - byggd 1865, 4 år efter att den första ägarfamiljen flyttat in i huvudbostaden med 'undantags-stuga' på gården markerad med röd ring.

D

B. 18 a Backen - byggs 1865 - brukarbostad

Äga C. 9/176 mtl (1:5) - boplatsplacering på 1877 års karta - blåmärkt

1877 års karta med boplatserna för 1:3 (äga A.) märkt med rött, 1:4 (Äga B.) märkt med grönt och 1:5 (Äga C.) med blått.

1877 finns 5 stugor och en ladugård utmärkta på boplatsdelen av äga C. = 1:5. 

Man kan se en särskild väg gå upp till ett av husen direkt från boplatsen för 1:4 (= boplatsen för 1:25) och en annan väg gå upp till hussamlingen i östra delen av Äga C.'s boplatsdel där Äga B.'s boplatsdel börjar.

Den västra prickade vägen går upp till Svenstorp byggt 1875 och kallades 'Kullarns stuga' markerat på kartan med namn. Anders Johansson Frid kallades 'Kullarn' efter sin tid på Lillekullen.

På boplatsen för Äga C. (=1:5) byggs 1865 en brukarbostad för gården

Med egen körväg fram till boningshuset byggs en brukar/arrendebostad som köps på ofri grund av Alfred