B. 18 a Backen - byggs 1865 - brukarbostad

'Backen' bildas om förpantning/intäkt 1865, säljs och bebyggs

Äga C. 9/176 mtl (1:5) - boplatsplacering på 1877 års karta - blåmärkt

1877 års karta med boplatserna för 1:3 (äga A.) märkt med rött, 1:4 (Äga B.) märkt med grönt och 1:5 (Äga C.) med blått.

1877 finns 5 stugor och en ladugård utmärkta på boplatsdelen av äga C. = 1:5. 

Man kan se en särskild väg gå upp till ett av husen direkt från boplatsen för 1:4 (= boplatsen för 1:25) och en annan väg gå upp till hussamlingen i östra delen av Äga C.'s boplatsdel där Äga B.'s boplatsdel börjar.

Den västra prickade vägen går upp till Backen byggt 1865 och den östra till huvudägarens bostad byggd 1865.

D

ÄGA C. såldes 1861

Ägan C. 9/176 mtl (1:5) bebos av Anders Larsson fr o m  1861 - lagfart 1863 - ägans boplats då oklar.

In på gården flyttade han med familj 1861 från Sventorp som ägare till 9/176 mtl Storekullen:

Ägaren Anders Larsson, född i Sköfde 1826-06-21
Hustrun Maja Cajsa Jakobsdotter, född i Torsby 1834-04-02
Son Lars Johan, född i Torsby 1854-09-21
Son Thure, född i Torsby 1857-04-28
Son Carl Fredrik, född i Torsby 1859-02-13
Dotter Sofia Christina, född i Warnhem 1862-02-06 - dör här 1862


Familjen köper gården med en boplats på annan del av Storekullen, än på just Äga C., vilken  tilldelas i laga skiftet. Anders Larsson åläggs utflyttningsskyldighet från den första lokaliseringen av gårdsbyggnaderna till den vid Laga skiftet 1861 tilldelade Äga C. 

Han säljer formellt sin Äga C. 1865 (lagfart 1870), och flyttar från Storekullen till Sköfde 1867.

Han verkar inte haft möjlighet att fullfölja sin utflyttning av byggnader till nya ägan, då han drar på sig en kraftig bot för snatteri 1865*. Istället säljer han då ägan.

Familjen Andersson säljer den formella Ägan C. (= 1:5) 1865 med lagfart 1870 till Sven Pettersson m h Maja Stina Bengtsdotter. De flyttat in och bygger nytt hus 1865.
 

**********************

De i sin tur fördelar köpet genom att sälja en del av ägan somen intägt = förpantningen Backen, just år 1865 till Pehr Alfrid Johansson. Då dräng på det näraliggande Höjen. Han står som intäktsägare och tycks bygga det hus på Äga C. samtidigt med de nya ägarna av hela Äga C., dvs Sven Pettersson med hustru.
 

********************

De ger i sin tur hela gården (1:5 - inklusive förpantningen/intäkten) som gåva 1878 till fostersonen Fredrik Wilhelm Wallin - senare toffelmakare.

Under tiden bor brukarfamiljen kvar på ägan med sin förpantning Backen ända fram till 1910 som sterbhusägare, då änkan lämnar ägan efter sterbhusets försäljning av intäkten (förpantningen) 1906. Hur mark- och brukarfördelningen mellan dessa intäktsägare och lagfartsägarna fördelat sig förtäljer inte historien.

*Not i husförhörslängd;1865-09-21 av Gudhems Häradsrätt dömd för 1sta resan snatteri att böta 50 Rd.

Intäkten 'Backen' säljs som förpanting 1865 av Sven Pettersson, som på så sätt ordnar en 'brukare' till del av gården

1865 - bostadshus 1 + 2

Området bebyggs 1865 med två boendeplatser och en ladugård.

Äga C. och dess boplatsområde är här utmärkt med blått (det finns dessutom en skogmarksdel mer österut). På kartan till höger finns endast de först uppförda byggnaderna byggda 1865 utmärkta (de övriga är här raderade). Förutom 'ägargårdshuset' finns här västerut stugan för 'intäkten' som kallades 'Backen'. Däremellan en ladugård.

Huset Backen uppförs som boplats för den intäkt (förpantning på troligen 49 år) som köps av Pehr Alfrid Johansson år 1865 och där han står som intäktsägare i husförhörslängderna.

Hans sterbhus tar sedan över och familjen bor kvar på ägan ända till 1910, då änkan slutligen flyttar ut, efter att sterbhuset återförsålt 'Backens förpantning' till ägaren Fredrik Vilhelm Wallin.


Man kan se att vägen till intäktsstugan då gick genom Äga B.s del norr om vägen mot Ljungstorp (åt väster) - den är prickad på kartan 1877 här bredvid.

Väg finns också här till området öster om Backen med byggnader som uppförs av Sven Pettersson som köper ägan 1865 (lagfart 1870).

Troligen är då ladugården gemensam för gårdsägaren och intäktsägaren.

Boende på intäkten 'Backen' 1865 - 1910 enligt kykrböckerna

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Intäktsägare på Äga 9/176 mtl Storekullen


Huset byggs och inflyttning sker 1865;
Intäktsägare Pehr Alfrid Johansson, född i Sköfde 1833-04-08 - in 1865 från 'Höjen' - Lysning
Hustrun Anna Greta Andersdotter, född i Häggum 1833-08-16 - in från Häggum gift 1866
Dotter Emma Charlotta, född 1868-02-14 (senare gift Holmberg, mor till Erik Holmberg)
 

Varnhem AI:11 1862 - 1869
Intäktsägare på Äga 9/176 mtl Storekullen


Huset byggs och inflyttning sker 1865;
Intäktsägare Pehr Alfrid Johansson, född i Sköfde 1833-04-08 - dör här 1875
Hustrun Anna Greta Andersdotter, född i Häggum 1833-08-16
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1868-02-14
Son Johan August, född i Varnhem 1870-05-10
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1872-01-14
Son Karl Linus, född i Varnhem 1874-05-09
 

Varnhem AI:12 1869 - 1895
Intäktsägare på Äga 9/176 mtl Storekullen


Kvarboende sterbhusägare;
Hustrun Anna Greta Andersdotter, född i Häggum 1833-08-16
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1868-02-14 - flyttar ut som piga till Trädgården i Klostret 1885
Son Johan August, född i Varnhem 1870-05-10 - ut till Binneberg 1886 - hem 1893 - ut Ransberg 1894
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1872-01-14 - ut till Broddetorp 1890
Son Karl Linus, född i Varnhem 1874-05-09 - gör värnplikt 1895

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Intäktsägare 'Backen
' - sterbhuset efter Alfred Johansson

Kvarboende sterbhusägare;
Hustrun Anna Greta Andersdotter, född i Häggum 1833-08-16 - flyttar ut till 'Allmän mark'* 1910
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1868-02-14 - flyttar ut som piga till Trädgården i Klostret 1885

Son Karl Linus Alfredsson, född i Varnhem 1874-05-09 -  gifter sig 1897 31/12 - tar hit hustrun 1898
Hustrun Anna Matilda Jonsson, född Götlunda 1869-03-14

Son Karl Gustaf, född i Sköfde 1998-10-18 - dör här 21/10 1898

- paret flyttar ut till Sköfde 29/11 1898

Son Anders Gustaf Stig, f.Varnhem 1872-01-14 -  hem 1898 - Soldat vid Kongl Skaraborgs Reg., Lifkompaniet/ Nr 136 gifter sig 
Hustrun Emma Kristina Hägglund, född Varnhem 1874-01-07 - in 1903 från 'Kolabacken/Hagelund'
- paret flyttar ut som ägare till Storekullen 9/176 mtl 'Hultet' år 1903

Arrenderar 'Backen' fr o m 1903;

Son arbetaren Johan August Alfredsson, född i Varnhem 1870-05-10 - hem igen gift 1903
Hustrun Charlotta Sofia Svensson, född i Eggby 1877-06-10
- paret flyttar ut till Falköping efter att ha fått intäkten återlöst av ägaren F. V. Wallin 1906

Ägaren till Storekullen Äga C. 9/176 mtl löser tillbaka intäkten och låter bygga ett nytt hus på platsen för ägarbostället. Huset står klart 1904 och där flyttar hans dotter och måg in 1906 som brukare.

9/176 mtl brukare 1906;
Arrendator Erik Gustaf Gustafsson, född i Ransberg 1881-06-28, in med fam 1906
Hustru Ellen Maria Wallin, född i Ransberg 1878-05-11 (dottern tilll Fredrik Vilhelm Vallin)
Före vigsel, son Harry Wilhelm, född i Ransberg 1906-04-08
Dotter Margit Linnea Elisabet, född i Varnhem 1908-07-29

Troligen monteras nu boningshuset  'Backen' ned efter att änkan har flyttat ut 1910 och används som virke till projekt på gården. Kanske en ny ladugård till det nyuppförda huset för de nya brukarna/arrendatorerna.

* Anna Greta och barnen sålde sin ägandes lägenhet den 14 mars 1906 till Fredrik Wilhelm Wallin med förbehållet att änkan Anna Greta fick bo kvar till 1908. Anna Gretas namnteckning är på köpekontraktet skriven med "med hand på penna". Hon kunde alltså inte skriva själv. Stugan återgår nu alltså till huvudgården 1:5. Hon flyttar 1910 till en liten stuga nere vid Ålderdomshemmet i Ljungstorp belägen på Allmänningen (troligen Smedjebackens lilla stuga). Här dör hon 1914.

Kopia av köpekontrakt den 18 mars 1906 - Svenstorp säljs till Wallin

Anna Gretas dotter, Emma, här kallar hon sig Alfredsson. Gift med C. A. Holmberg och båda skriver under kontraktet.