B. 17 e Storekullen 1:26 2/176 mtl - 1/128 mtl 'Ängen' ur Lindblads del av Äga B. 1881

Kartan 1960 med Storekullen 1:26 och dess boplats - tidigare 'Ängen'

På kartan 1960 ser vi en stuga på platsen där Egon Fransson byggde en stuga på samma plats som det tidigare huset byggt av Karl Kyrk 1881 - under 1940-1960-talet använd som sommarstuga. Alltås riven och nybyggd under 1960-talet

Sonen till köparna 1935 Axel & Elsa Fransson, Egon Fransson, mantalsskrivs i den ny- och ombyggda sommarstugan 1971 efter skilsmässa.

Med stöd av Arne Strängs anteckning inför en fältvandring i Storekullen har vi letat fram boende på boplatsen för idag Storekullen 1:26.

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS 36/176 mtl  UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare efter 1873;

1/2 ägan = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Lovisa Larsdotter - lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg, lagfart 1875 (av 1:22 + 1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

 1/6 äga =  6/176 mtl = 1:24, sterbhuset, arv Lovisa Larsdotter gm make Adam Lindström > in 1873
                                                                                                                                                 - lagfart 1893
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
            Storekullen 1:26

Karl Kyrk får 1881 bygga sig en boplats (idag på Storekullen 1:26) & där bruka 2,25 hektar mark kallat 'Ängen' 1/128 mtl (inte hela dagens 1:26)
- på delen 2/176 mtl av Gustaf Lindblads mark 6/176 mtl köpt 1875
-
han köper den senare 1895 utan att få lagfart
- blir senare 2/176 mtl Storekullen- del av 1:26

SLA 1895-10-15
SLA 1895-10-15

Kort om Karl Kyrk - vi börjar i Soldatorpet Altorp under Kyrkebo 1830

Soldater skrivna på det nyuppförda Kyrkebo Soldat Boställe No 4; ("Hagen" långt senare; "Altorp")
Marken för bostället tillkom Kyrkebo vid ägobyte 1805 . Det har sedan lång tid funnits ryttare för Rusthållet Kyrkebo, men då boende på bl a Kjällehagen under Kyrkebo.

Soldat Nr 1 på Soldatboställe No:4:
Soldat Pehr Andersson Kirk, f. Hulegården, Äsen i Björsäter 1786 den 16/11 - finns inskriven 1815-
            ut m. familj till "Nybygget under Nygården" 1822 - vigd 27/3 1815, gav 10 lod silfver i morgongåva
Hustru Stina Esbjörnsdotter, född i Warnhem 1786 den 1/11 - vigselförrättare J Södergren
Son Anders Gustaf, född på plats 1815 den 20/12
Tvillingdöttrar  Lisa, född på plats 1818 den 31/10
                        Cajsa, född på plats 1818 den 31/10
Nybygget /Nyttorp - fler barn;
Son Johannes, född i Warnhem 4/11 1822
Son Adolf, född i Warnhem 1827 den 15/9
Son Carl, född i Warnhem 1830 den 28/5
 

Stentomten på Gruvesäters mark i Billingeliderna kom att avsöndras från Gruvesäters Kleven 1865 till Karl Kyrk och var då 5 hektar 25 15 kvm kappland.Han var då 35 år gammal med familj.

Varnhem AI:11 (1862-1869) + (1869-1880)
Kleven Stentomten


In efter köp och husbygge 1865-1866;
Arbetskarl Carl Persson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28
Hustrun Kajsa Lisa, född Andersdotter i Kyrketorp 1831-01-04
Maja Stina, född  i Varnhem 1853-09-02 - dör här 5/4 1865
Son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- familjen flyttar till Storekullen 1881, där Karl dör 28/11 1907 och hustrun 16/3 1913

                                Ängen byggt av Karl Kyrk 1881

Foto från Rolf Fransson, Skövde - foto 1940-tal
Foto från Rolf Fransson, Skövde - foto 1940-tal

Familjen Kyrks boende på 'Ängen' (Storekullen) enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Storekullen


Lägenhetsägare Karl Persson Kyrk, född i Warnhem 1830-05-28 - in 1881 från Stentomten
Hustrun Kajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-04-01

Dotter Anna Maria, född i Warnhem 1862-07-04 - in 1882 från Wåmb - ut med döttrarna 1890
Hennes oäkta döttrar Elin Laurentia, född i Warnhem 1882-12-17 & Selma Maria, född i Warnhem 1889-03-25
- Anna Maria gift 1890 med grannen Johan Oskar Olsson, född i Warnhem 1865-12-01

Anna Maria Kyrk Ohlsson, 1938
Anna Maria Kyrk Ohlsson, 1938

Ny ägare till Jonssons 3/716 mtl 1888 blir Anders Gustaf Lindblad med hustru som redan äger 6/176 mtl ur äga B., dvs nu ägare till 9/176 mtl

Ur lagfartsregistret Ur lagfartsregistret

Clas Jonsson och hans hustru Maria Lisa Andersdotter säljer sin del - 3/176 mtl (1:23) - av äga B. år 1888, som de köpt 1873 av Lars Anderssons sterbhus. Det blir Anders Gustaf Lindblad med hustru som köper ägan. De äger redan 6/176 mtl (av 1:22 + 1:26) och får nu alltså totalt 9/176 mtl, (dvs hela 1:22 + 1:26)

1897 köper Karl Kyrk med hustrun Kajsa formellt ägan, men de får ingen lagfart - förklaras vilande - Ängen blir aldrig egen lägenhet inom del 2/176 mtl (1:26) av Lindblads 6/176 mtl, senare ökad till 9/176 mtl

1897 försöker Karl och hustrun Kajsa att återigen formellt köpa sin brukningsdel av Alfred och Kristina Lindblad, men deras lagfartsbegäran avvisas och förblir vilande intill deras död 1907 och 1913. Karl Kyrks dödsbo säljs på auktion 1910.

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Storekullen


Lägenhetsägare Karl Persson Kyrk, född i Warnhem 1830-05-28 - dör här 1907
Hustrun Kajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-04-01 - dör här 1913

Pigan/dotterdotter Elin Laurentia Kyrk, född i Warnhem 1882-12-17 - in 1903 - ut 1911 - in och ut 1912

Ägare av 2/176 mtl 1910 till 1921 - då är Ängen fortfarande undantagen som var en del av senare 1:26

1910 köper A. J. Wahn

2/176 mtl med undantag av lägenheten Ängen avsöndrad från Lindblads 6/76 mtl (= 3/88), som en Alma Svensson köpt upp och ägde genom sitt köp av äga 9/176 mtl, inklusive 6/176 mtl först köpt av Lindblad 1875. 
Tydligen lämnar A. J. Wahn Storekullen för Amerika.

1913 köper Johan August Carlsson & Frida Maria Danielsson

2/176 mtl med undantag av andel i lägenheten Ängen.

1916 köper Alfred Johansson Lanz & Ida Kristina Gustafsson

2/176 mtl med undantag av andel i lägenheten Ängen.

Fr o m 1921 köps ägan 2/176 mtl utan undantag av lägenheten Ängen, som då alltså ingår i 1:26 och hela ägan kallas 'Ängen'

1921 köper Charlotta Gustafsson 2/176 mtl  - hon är sjuklig och dör 1923 och föräldrarna ärver 2/176 mtl 'Ängen'

1923 ärver Nils Gustafsson & Gustava Larsdotter Gustafsson 2/176 mtl (= 1:26) efter dottern och flyttar dit efter att ha sålt 18/176 mtl (1:25)
1930 ärver änkamannen Nils Johan Gustafsson sin hustrus del
1931 köper Sven Oskar Veiler 2/176 mtl (=1:26)

Nils och Gustava, ägarna till 1:26 efter hans far, flyttar på sin ålders höst ner till 'Ängen'

Ur Skövde Nyheter - artikel av Gerd Silfversparre Ur Skövde Nyheter - artikel av Gerd Silfversparre

Varnhem AIIa:2 1922-1938
2/176 ägare Ängen

Ny ägare till 2/176 mtl Ängen flyttar in 1923 - de tidigare ägarna till 1:26 tog över efter dottern;
Hemmansägare Nils Johan Gustafsson
, född i Berg 1844-01-04 - död 1935-01-06
Hustru Gustafva Lindroth, född i Odensåker 1840-12-2 - död 1930-11-16
Dotter Susanna Charlotta, född i Odensåker 1881-10-30 - död 1923-02-25

Ny ägare till 2/176 mtl Ängen 1931;
Regemenstskräddare Sven Oskar Weiler
, född i Munktorp Västm. l. 1905-12-01, in 1931 med familj
Hustru Elsa Maria f. Roth, född i Häggum 1899-02-24
Son Sven Oskar Reinhold, född i N. Kyrketorp 1928-03-09
Dotter Kerstin Louise Maria, född i N. Kyrketorp 1929-04-17
Son Tore Erik Roland, född i Våmb 1930-04-29
Dotter Ingbrit Margareta, född i Varnhem 1931-07-18
- familjen flyttar ut 1933

Hemmansägaränka är modern Kristina Dessau född Svensdotter
, f. i Long 1859-01-22, in 1926 - ut 1933 *

Ny ägare flyttar in 1933;
Sonen Karl Daniel Dessau
, född i Long 1898-06-03 - in 1933, (not. omyndig enl. uppgift av polisman)

***********************************************************************************
Hemmansägare Janne Johss Dessau, född i Long 1856-12-04 - död Per Olofsgården i Long 1918
Hustrun Kristina Svensdotter
, född i Long 1859-01-22, gift 1887-12-27
Wallen i Long, Skaraborgs län
John Reinhold, född 1891-02-15
Ernst Natanael, född 1893-09-12
Hilda Naemi, född1896-01-14
Karl Daniel, född 1898-06-01
Judit Ingeborg, född 1901-07-25
 

1934 köper Karl Daniel Dessau
1935 köper Johan Axel Herbert Fransson 
2/176 mtl (= 1:26)

Omyndigförklarade Karl Dessaus 2/176 mtl (av 1:26) säljs 1935 på auktion

Varnhem AIIa:2 1922-1938
2/176 mtl

1/88 Ängen

Moder/hemmansägaränka Kristina Dessau född Svensdotter, född i Long 1859-01-22, in 1926
Son Karl Daniel Dessau, född i Long 1898-06-03, in 1933, ut 1936, not. omyndig enl. uppgift av polisman

På flygkarta över Storekullens ägor idag -> boplats på ägan Ängen = del av senare Storekullen 1:26
- ägan ses fr o m 1881 som 'avsöndrad' 2/176 mtl och undantas vid  köp
- innan den 1925 blir Storekullen 1:26 - inklusive 'Ängen' 2/176 mtl

Klicka gärna på bilden för att se den större! Klicka gärna på bilden för att se den större!

Franssons sommarstuga med tidig kiosk för saj-banan

Bilder och information från Rolf Fransson, sonson till paret på bilderna, 2015 - foton från 1950-tal

Foto överst till vänster visar den masonitkiosk som Axel och Elsa Fransson drev på 1940-talet alldeles nära järnvägen, eftersom tågen gjorde ett stopp här för att få upp ångan efter att ha tagit sig upp för berget! Man kunde ringa på en klocka på stolpen vid kiosken. så kom man innefrån huset och expedierade enklare kioskvaror från masonitkiosken.

Fotona är tagna på 40-talet och personerna vid kiosken är Axel Fransson (Frans Anderssons son) samt makan Elsa Fransson. Dåvarande hus köptes av Rolfs far, Egon Fransson, som lät riva huset och byggde nytt på 1950-60-talet. Huset finns fortfarande kvar på tomten (ombyggt/tillbyggt).

Befolkningsregistret:
Fadern Johan Axel Herbert, född i Varnhem 1886-03-25
Modern Gustafva Persdotter, född 1859-08-01
Sonen Johan Axel Herbert, född i Varnhem 1886-03-25

Johan Axel Herbert Fransson köper 2/176 mtl/Storekullen 1:26 år 1935

Lagfartsregistret visar att Axel Fransson köper Ängen, dvs Storekullen 2/176 mtl = 1:26 av Dessau år 1935.

De ägar och använder huset som sommarbostad fram tills dess sonen Egon Fransson köper det på 1950-talet och river det och bygger nytt hus. Man kan se att han är mantalskriven i huset 1971.

Ur befolkningsregistret;
Köpmannen Egon Veibel Valdemar Fransson, född i Skövde 1917-01-09, Gift man 1956-11-02
1971: Storekullen, Varnhem
- han skiljer sig då från sin Hustru Anna Kristina Fransson f Svensson, född i Frösve 1918-02-09 - han återflyttar till Skövde inom några år och mantalsskrivs där 1973.

Fortsatta ägare efter Franssons

1973
Sune Elov Oskar Silfversparre
, Välluv, Malmöhus 1913-11-23, Gift man 1941-02-23
Gerd Elisabet Silfversparre, född i Umeå L, Västerbotten 1916-08-13
Fastighet Storekullen 1:26

1988
Mannen Wiktor Szewczyk, född i Polen 1951-12-29, Gift man 1972-07-29
Hustrun Jolanta Szewczyk, född i Polen 1954-07-27
1988: Fastighet Storekullen 1:26

Kort om Gerd Silfversparre

Gerd Silfversparre - foto från Skövde Nyheter Gerd Silfversparre - foto från Skövde Nyheter

1981 skrevs följande om Gerd Silfversparre i Billingsbyggden:
 

GERD SILFERSPARRE var bosatt på Storekullen vid Ljungstorp och har intresserat sig för gårdens/områdets historia. I sin ungdom utbildade hon sig till teckningslärare.
 

Som jordbrukarhustru i Värsås har hon upplevt lantbrukets villkor. Vid sidan om detta tjänsgjorde hon som lärare i Värsås och Skövde, samt skaffade sig universitetsutbildning innan begrepept vuxenstuderade fanns.

Hon har skrivit föjande artiklar i Varnhemsbygden:

1985 Årg 3 'Tåget som kom – och försvann'
                   'Växten som gav svensk bomull'
                   'Anders och Kerstin, Jonas och Märta m.fl.'
1986 Årg 4 'Harry i Storekullen'
                   'Här ligger en hund begraven'
                   'Skråp – en intressant växt'
                   'Ur ”Husförhörsbok öfver Klosters socken” 1815'
1987 Årg 5  'En backstuga i Ljungstorp'
                    'Guldberget och guldsanden i Hornborga'
1988 Årg 6. 'Vad är ”Baldosa”?'

Följande artikalr finns återgivna i Billingsbygden:

1981 'Storekullen i Varnhems socken'
1982 'Trätoffelfabriken Skövde–Storekullen–Ransberg'
1983 'Orsjö och Segerstads sockenskog på Billingen'
1985 'Minnen och händelser kring Gruvesäter på Nordbillingen'

Hon skrev ockå en artikelserie i Skövde Nyheter om bl a vägen mellan Varnhem - Skövde byggd fr o m 1860.
Här nedan några exempel:
 

Ur Skövde Nyheter Ur Skövde Nyheter

Gerds livssaga avslutas 1994