B. 17 d Storekullen 1:25 = ur Gustava Larsdotters 18/176 mtl av Äga B. 1875

Äga B. 1869 = ägan 36/176 mantal köpt 1856 => senare Storekullen 1:4
- dess boplatsområde är det ursprungliga Storekullens mangård
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan B.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns vid den ur-sprungliga mangårdsplatsen för Storekullen - se ovan! Inga andra boplatser fanns vid denna tid på Äga B.

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte. Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens  försäljning på 1850-talet och och laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS 36/176 mtl  UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare efter 1873;

1/2 ägan = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Gustafva Larsdotter - lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg, lagfart 1875 (av 1:22 + 1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

 1/6 äga =  6/176 mtl = 1:24, sterbhuset, arv Lovisa Larsdotter gm make Adam Lindström > in 1873
                                                                                                                                                 - lagfart 1893
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
           Storekullen 1:25
Storekullen 1:26

Ägarförteckning för 18/176 mtl äga B. (1:4), hälften av ägan B. (= 1:25)

1856 - 1884 Lars Andersson med familj - 36/176 mtl
1864 - 1875 Lars Anderssons sterbhus - 36/176 mtl

Nu delas ägan i flera delar - hälften 18/176 mtl blir senare 1:25
- ägare för denna del:


1875 - 1920 Svågern och dottern Nils Johan Gustafsson & dotter Gustava Larsdotter
1920 - 1925 Henning Johansson
1925 - 1935 Augusta Paulina Johansson, syster till Henning
1935 - 1971 Sonen till Henning - Evert Johansson
1971 - 19xx Stig Larsson


2023 ägd av Lycken, Ireén Jeanette

Ägare enligt Arne Sträng - anteckningar inför fältvandring.
(Henry Johansson heter Henning Johansson i husförhörslängden och Gustaf Nilsson ägde inte denna äga, utan Lars Andersson, köpt 1856 - se ovan! enligt laga skiftet)

Foto 1942 på bostaden nybyggd 1860 och senare ombyggd på den ursprungliga boplatsen för gården Storekullen - rivet 1964

   Det nybyggda huset 1964 - speglar fint en ursprungsgård på platsen
   med ett 'långhus' till karaktären liknande bobyggnaden på karta 1849

Bild lånad av Svensk Fastighetsförmedling 2024 inför försäljning
Bild lånad av Svensk Fastighetsförmedling 2024 inför försäljning

          Dagens byggnader på 1:25 - foto Eva Lefvander 2023

På 1:25 finns idag en rad byggnader för den verksamhet med hästar som bedrivs, men också en gammal byggnad som tidigare använts som smedja på gården.

Klicka på den första bilden, så kan du gå igenom det hela som ett bildspel med större bilder!
 

Storekullens gårds mangårdsbyggnader i detalj från karta 1846

Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartan Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader.

Från bron över bäcken är det ca 300 meter till gården. Dåtida väg mot Orrsjö korsade bäcken på södra sidan av dagens riskväg 49.

På kartan finns också en enda ytterligare byggnad, förutom själva gården, en stuga, inritad vid Nr 54 = betesmark enligt kartan. Det torde vara det första torpet som anläggs inom Storekullen, förutom Lillekullen som avknoppades 1596.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet Jungstorp under Storekullen 1849). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen söder om Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Äga B. 36/176 mtl (1:4) - mangårdsplacering på 1877 års karta

Man ser att byggnaders placering är annolunda än på 1846 års karta, så de byggdes säkert om 1856 när ny ägare tillträdde äga B. - senare Storekullen 1:4.

1877 med boplatsdelen av 36/176 mtl Storekullen grönmarkerad -> senare också boplatsdel för ägan 18/176 mtl = 1:25Markerat med grönt är Äga B. 36/176 mtl's boplatsdel 1877. Här finns då utmärkt ett bostadshus och en ladugård. Detta är just före denna största delägas ytterligare uppdelning och flera boplatser uppstår.

1870 ägdes denna boplats av sterbhuset efter Lars Andersson, den första köparen av 36/176 mtl Storekullen 1856, som kom att bli Äga B. i Laga skiftet 1869. Inga andra bosättningar fanns 1870 på Äga B.


Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare! Den planerades gå alldeles nära boninghuset 1877 på Äga B. Exakt och verklig placering 1904 är inte helt identisk med denna utstakning beställd av Skövde stadsfullmäktige 1866, som också kom att markeras på kartan 1877.

Dagens motsvarighet på flygkarta med boplatsdelen för fastighet med beteckning 1:25 efter år 1925 - 1:25 har fler delar av Storekullen

1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3 1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3

På delflygkarta kan man se fastighetsbeteckningar idag.

Storekullen 1:25 innehåller urspurngliga boplatsområdet för Storekullens gård och hamnar efter 1856's köp och laga skifte 1869 som boplatsområde för äga B. som senare blir Storekullen 1:4

 

År 1875:
18/176 mtl av äga B. (= 1:25) - dvs hälften av Lars Anderssons äga som var 36/176 mtl (köpt 1856) - köps nu ut av hans dotter och måg
- den nu största kvarvarande delen av Storekullen vid tiden

I Lagfartsregistret ser man att svågern Nils Johan Gustafsson, gift med dottern till Lars, Gustafva Larsdotter, köper 9/88 mtl = 18/176 mtl av Lars Anderssons dösbo's 36/176 mtl (eller 1:4, som senare blir 1:25).

Boende på ägan B. 18/176 mtl (senare 1:25) enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:10 1862-1869
Storekullen 9/44 mtl = 36/176 mtl


In på gården med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:
Ägaren Lars Andersson, född i Tråvad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun/Änkan Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tråvad 1831-07-26
Dotter Gustafva, född i Odensåker 1840-12-27 - ut 1866
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20 -- in 1863 fr Hjälstad - ut till Väring 1864
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09 - ut Sköfde 1867 - hem 1868  igen

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Storekullen 9/44 mtl = 36/176 mtl
Ägare Lars Anderssons sterbhus


Kvarboende på gården;
Änkan Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804 - ut till Sköfde 1874
Son Johan Fredrik Larsson, född i Tråvad 1831-07-26 - ut till Kyrkefalla 1871
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20 -- in 1863 fr Hjälstad - ut till Väring 1864
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09 - arbetakarl -ut till Sköfde 1874
Dotter Gustafva Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27
-  in från Göteborgs stift 1869 - ut 1872
Hem igen;
Dotter Maja Stina Larsdotter, född i Odensåker 1844-09-20, in från Varola 1869, ut med son till Skövde 1875
son oäkta Johan August, född i Varnhem 1869-04-06

Piga Anna Lisa Gustafsdotter, född i Berg 1840-08-15, in från Odensåker 1869, ut till Björsäter 1870

ÄGAN DELAS OCH VI FÖLJER HALVAN 18/176 MTL (senare 1:25) ÖVERTAGEN AV SVÅGER & DOTTER

Ägare 18/176 mtl - flyttar in 1872 - lagfart 1875;

Mannen Nils Johan Gustafsson, född i Berg 1844-01-04
Hustrun/Dotter Gustafva (Stava) Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27
Son Victor född i Varnhem 1872-12-14 - död 1880-07-01
Son Johan Ludvig, född i Varnhem 1874-05-24 - död 1880-07-08
 

Varnhem AI:11 1880 - 1895
Storekullen 18/176 mtl (1:25)
Ägare förste köparen av äga B Lars Anderssons svåger och dotter


Kvarboende på gården;
Mannen Nils Johan Gustafsson, född i Berg 1844-01-04
Hustrun Gustafva Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Susanna Charlotta, född i Varnhem 1881-10-30
Barnhusbarnet nr 10200 Axel Gottfrid Gulbransson, född i Sthlm Adolf Fredrk 1880-08-24, in1883 fr Stockholm
 

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Storekullen 18/176 mtl (1:25)
Ägare förste köparen av äga B Lars Anderssons svåger och dotter


Kvarboende på gården;
Mannen Nils Johan Gustafsson, född i Berg 1844-01-04
Hustrun Gustafva Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Susanna Charlotta, född i Varnhem 1881-10-30
Barnhusbarnet nr 10200 Axel Gottfrid Gulbransson, född i Sthlm Adolf Fredrk 1880-08-24 - död här 1905
- familjen flyttar till 2/176 mtl Storekullen 1919 - hon dör där 1930 och han dör 1935

Jordbrukarbetaren Johan Holger Qvick, född i Brunnhem 1891-12-22 - in 1913 - ut 1913

Ny ägare för Storekullen 9/88 mtl (0 18/176 mtl) 1919:
Hemmansägare Alfred Henning Johansson
, född i Kyrkefalla 1874-05-25 -  in 1919 med familj
Hustru Hilma Charlotta Andersdotter, född i Ransberg 1870-09-21
Hu son i 1.a giftet Lagerbiträde Frans Albert Verner Garp, född i Kyrkefalla 1897-03-25 - ut 1919
Gemensam son John Evert Erling, född i Kyrkefalla 1919-07-04

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 densamma som äga B. 1869

Storekullen 1:4 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4. Äga D. på kartan blir nu Storekullen 1:25.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:4, ,dvs 36/176 mantal,är markerat med rött.

Halva ägan ur äga B. 36/176 mtl (= Storekullen 1:4), dvs 18/176 mtl blir 1927 Storekullen 1:25

Äga 1:25 (18/176 mtl) markerad med rött, nu formellt avstyckad från äga Storekullen 1:4. Boplatsen vid den forna boplatsen för Storekullen gård. Först bebyggd under medeltiden. Ny byggnad 1860 vid köp av äga B., dvs 1:4, samt nybyggnad 1964.

Ny ägare 18/176 1925 - Hennings syster Augusta Paulina Johansson

Vid hemmansklyvningen 1927 fastställdes ovanstående ägare - för 18/176 skattemantal; Augusta Johansson

Här ser vi att Hennings syster Augusta Paulina Johansson 1925 köper Storekullen 9/88 mtl=18/176 mtl=1:25 av Storekullen 1:4 av Henning & Hilma Johansson 

Ur Svenska Gods- och Gårdar 1942 - ägare Evert Johansson

Ur Svenska Gods och Gårdar 1942 Ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Boningshuset på Storekullen 1:25 år 1942 då ägt av sonen till Henning Evert Johansson, född 1919-07-04.
Ursprunglig byggnad uppförd 1860 i samband med ägarbytet för äga B. 36/176 mtl = Storekullen 1:4.


Huset rivet vid nybyggnation på ägan 1:25 år 1964.

Fortsatt ägande av Storekullen 1:25

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Storekullen 18/176 mtl (1:25)
Ägare till ägan 1925 är nu en Augusta Johansson i Ransberg 
 - hon är syster till Henning
Augusta Paulina Johansson, född i Kyrkefalla 1875-08-19

Kvarboende på gården;
Arrendator Alfred Henning Johansson, född i Kyrkefalla 1874-05-25
Hustru Hilma Charlotta Andersdotter, född i Ransberg 1870-09-21
Gemensam son John Evert Erling, född i Kyrkefalla 1919-07-04

Fortsatt ägande

1935
Sonen John Evert Erling Johansson, f. Varnhem 1919-07-04, Ogift man, Lantbrukare
Mantalsskriven
Storekullen 1:25

Med föräldrarna;
Alfred Henning Johansson
, född i Kyrkefalla 1874-05-25
Hustru Hilma Charlotta Andersdotter, född i Ransberg 1870-09-21 - dör här 1946

Kvarboende 1947 och ny hushållsmedlem
Sonen John Evert Erling Johansson, född i Varnhem 1919-07-04, Ogift man, Lantbrukare
Hushållerskan Rut Märta Elvira Lundahl, född på Torsö 1895-07-22, Ogift kvinna
Fader Alfred Henning Johansson, född i Kyrkefalla 1874-05-25 - dör här 1958

Kvarboende 1960

Mannen John Evert Erling Johansson, f. Varnhem 1919-07-04, Ogift man, Lantbrukare
Hushållerskan Rut Märta Elvira Lundahl, född på Torsö 1895-07-22, Ogift kvinna

- lämnar Storekullen 1967 för Kyrketorp, Skövde - död i Skövde 1976

Ny ägare 1971

Manufakturhandlare Stig Alvar Ingmar Larsson, född i Mariestad 1934-01-25, gift 1958-05-26
Hustrun Ingegerd Margareta Larsson, född 1939-04-30
Dotter Anette Margareta Larsson1959
Son Mats Peter Larsson, född 1961
Dotter Carina Yvonne Larsson, född 1963