B. 17 c Storekullen 1:24 - arvslott 6/176 mtl 1873 ur Lars Anderssons äga B. 36/176 mtl

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens försäljning/delning på 1850-talet & laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl ägd av Lars Andersson -> ur denna bryts ut ett antal ägor -> bl a 6/176 mtl som arvslott till dotter Lovisa Larsdotter med måg = 1:24

Äga B. vid laga skiftet 1869 markerad med rött = 36/176 mtl  Lars Andersson = senare Storekullen 1:4

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens  försäljning på 1850-talet och och laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS 36/176 mtl  UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare efter 1873;

1/2 ägan = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson  & dottern Gustava Larsdotter - lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg, lagfart 1875 (av 1:22 + 1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

 1/6 äga =  6/176 mtl = 1:24, sterbhuset, arv Lovisa Larsdotter gm make Adam Lindström > in 1873
                                                                                                                                                 - lagfart 1893
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
             Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
Storekullen 1:26

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 ungefär samma som äga B. 1869 och utgör ca hälften av forna Storekullens gård - Storekullen 1:24 är då littera C. på kartan nedan - märkt med grönt

Storekullen 1:4 markerat med rött på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4.

Ägan 1:24 Storekullen 6/176 mtl märkt med grönt - utbruten ur ursprungsägan B. 36/176 mtl = Storekullen 1:4 köpt av Lars Andersson 1856 och tilldelad hans dotter Lovisa Larsdotter.

Dagens kvarvarande fastighetsbeteckningar på Storekullen med 1:24 som det var 1927 utmärkt med rött

Klicka för att se bilen större! Klicka för att se bilen större!


 

1960 års karta med boplatsdelen i väster av äga Storekullen 1:24 bebyggd 1873 av måg & dotter till ursprungliga ägaren Lars Andersson

D

Arne Strängs anteckningar inför fältvandring.

Storekullen 1:24 motsvaras av 6/176 mtl (=3/88 mtl). Del av ursprungliga ägan B. 36/176 mtl (dvs senare Storekullen 1:4) köpt 1856 av Lars Andersson och hans hustru Maria Kristina Lindgren.

Det överlåts genom bouppteckning efter hans död 1864 (och arvsförening 1871) som Lars Anderssons sterbhus kvarvarande del till Lovisa Larsdotter genom Adam Lindström med lagfart 1893.
Lovisa var Lars Anderssons dotter och paret flyttade in på ägan 1873.

Adam Lindström och Lovisa Larsdotter Lindström säljer halva ägan 6/176 mtl (1:24) , dvs 3/176 mtl, till Karl Lindström 1902.

Boende på äga 3/176 mtl = Storekullen 1:24 - enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:11 1869-1880                     6/176 mtl äg Adam Lindström med hustru Lovisa Larsdotter, Orsjö
 6/176 mtl Storekullen av 36/176 mtl   3/176 mtl ägare Anders Johansson från Orsjö
                                                                3/176 mtl ägare 2:e Lars Andersson i Ullstorp
                                                                3/176 ägare Claes Jonsson in1872Ny ägare flyttar in på 6/176 mtl av 36/176 mtl 1873;
Ägare Adam Lindström, född i Varnhem 1829-01-05, in 1873 med fam från Orsjö, Segerstad
Hustru Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Son Carl Justus, född i Segerstad 1860-09-04
Dotter Emilia Mathilda Sofia, född i Segerstad 1863-05-01
Son Johan August, född i Segerstad 1865-11-04
Son Alfred, född i Segerstad 1868-08-18
Son Vilhelm, född i Segerstad 1874-01-19
Son Frans Emil, född i Varnhem 1878-03-08

Varnhem AI:12 1880 - 1895 
6/176 mtl Storekullen av 36/176 mtl         


Kvarboende ägare;
Ägare Adam Lindström, född i Varnhem 1829-01-05
Hustru Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Son Carl Justus, född i Segerstad 1860-09-04
Dotter Emilia Mathilda Sofia, född i Segerstad 1863-05-01
Son Johan August, född i Segerstad 1865-11-04 - flyttar ut 1894
Son Alfred, född i Segerstad 1868-08-18 - flyttar ut 1894
Son Vilhelm, född i Segerstad 1874-01-19
Son Frans Emil, född i Varnhem 1878-03-08 - dör här 1880

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
6/176 mtl Storekullen av 36/176 mtl         


Kvarboende ägare;
Ägare Adam Lindström, född i Varnhem 1829-01-05, in 1873 - dör här 1918
Hustru Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24 - dör här 1918
Son Carl Justus, född i Segerstad 1860-09-04 - flyttar ut till Mariestad 1901
Dotter Emilia Mathilda Sofia, född i Segerstad 1863-05-01
Son Vilhelm, född i Segerstad 1874-01-19 - flyttar ut 1898

Hyrande 1918 - 1919;
Snickare Johan Holger Qvick, född i Brunnhem 1891-12-22, in med fam 1918
Hustru Helmi Sofia Andersson, född i Järpås 1895-02-21
Son John Elis Wilhelm, född i Järpås 1919-04-17
- familjen flyttar ut 1919

Nu delas ägan i två halvor med 3/176 mtl vardera;

Ny ägare 1902 - brukare 1921;
Sonen Carl Justus Lindström, född i Segerstad 1860-09-04 - in 1921 från Mariestad
- frun vistas på Vilan i Skara

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Storekullen 3/176 = 1:24
6/176 mtl Storekullen av 36/176 mtl - delad i två ägor med 3/716 mtl vardera 

f. hemmansägare Anders Gustav Lindström
, f. Segerstad 1860-09-04 - in 1922 fr 6/176 mtl - ut Skara 1938
Systern Emelia Matilda Sofia Lindström, hushållerska - dör här 1936

Kvarboende ägare på 3/176 mtl;
Ägaren Carl Justus, född i Segerstad 1860-09-04
- frun vistas på Vilan i Skara - han flyttar till Skara 1938

Ny ägare på ny delad äga 3/176 mtl - systern till Carl Justus in 1921;
Hemmansägaren Emilie Matilda Sofia Lindström, född i Segerstad 1863-05-01 - död 1936

Ny ägare in 1938 på 3/176 mtl - 1:24;
Hemmansägare Oskar Teodor Klint, född i N. Fågelås 1891-08-11 - in 1938 med hustru
Hustru Gerda Charlotta f. Andersson, född i N. Fågelås 1888-09-30