B. 17 b Storekullen 1:23 - 3/176 mtl av Äga B. =
2:e Lars Andersson äga 1873

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens försäljning/delning på 1850-talet & laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl

Äga B. vid laga skiftet 1869 markerad med rött = 36/176 mtl = senare Storekullen 1:4

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Äga B. -> Storekullen 1:4 ->  2:e Lars Anderssons 3/176 mtl 1873 -> Storekullen 1:23 -> Storekullen 1:38 (ur 1:23)

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS 36/176 mtl  UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare efter 1873;

1/2 ägan = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson  & dottern Gustava Larsdotter - lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg, lagfart 1875 (av 1:22 + 1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

 1/6 äga =  6/176 mtl = 1:24, sterbhuset, arv Lovisa Larsdotter gm make Adam Lindström > in 1873
                                                                                                                                                 - lagfart 1893
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


Storekullen 1:22
           Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
Storekullen 1:26

              Hus byggt av ägaren '2:e' Lars Andersson 1872 - revs 1940

Äldre foto i Sv Gods & Gårdar 1942 - äldre boningshuset beboddes då av Dessau, men Karl Ohlsson med familj bodde i gårdshuset medan de byggde nytt hus på 1:34 klart 1943.
Äldre foto i Sv Gods & Gårdar 1942 - äldre boningshuset beboddes då av Dessau, men Karl Ohlsson med familj bodde i gårdshuset medan de byggde nytt hus på 1:34 klart 1943.

                          Hus och ladugård nybyggt 1943 på platsen

Flygfoto 1950-tal

Foto ur Gunborg Ferms samling - foto 1960-tal
Foto ur Gunborg Ferms samling - foto 1960-tal

Foto över vägen upp från 1:22 förbi 1:38 med 1:34's röda hus som kikar framtill höger. De vita stolparna i bild markerar 1:22's 'Hultets' ägogräns. Huset på 1:38 är idag grå-rappat.

Foton 2023 Eva Lefvander

Klicka på en bild och följ ett bildspel med pilarna - större foton!

Ägarförteckning äga 3/176 mtl = Storekullen 1:23 ur Lindblads 6/176 mtl - 2009 Storekullen 1:38

1873 - 1877 2:e Lars Andersson och hustru Anna Katrina Andersdotter
- hyrande i Liden 1862 - 1868 och
                                                                                                                           flyttar ut till Ullstorp under Ulunda
1877 - 1885 Änkman 2:e Lars Andersson
1885 - 1885 Johannes Jakobsson
1885 - 1925 J. M. Holmberg (genom överlåtelse)

1925 - 1935 John Reinhold Dessau
1935 - 1950 Hugo Johansson, Godegården, Ryda (född 1885-04-16 - död 1947-12-24) - Dessau arrende
1950 - 1960 Sven Vilhelm Helmer Pettersson
1960 - 1990 Per Gustav Herbert Gustavsson

2:e Lars Anderssons fru avlider och han ärver 3/176 mtl genom testamente 1877. Han säljer i sin tur vidare till Johannes Jakobsson 1885, som i sin tur säljer vidare till ny ägare;
J. M. Holmberg år 1885 genom överlåtelse.

J. M . Holmberg  med hustrun Tekla Ottilia, säljer vidare till ny ägare;
John Reinhold Dessau 1925

En Hugo Johansson i Godegården, Ryda, adress Helås köper gården 1935, men Dessaus fortsätter att arrendera 1:23 till 1950, då makarna flyttar till Skara.

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 ungefär samma som äga B. år 1869 och utgör ca hälften av forna Storekullens gård - häri ingår Lars Andersson's 6/176 mtl utbrutna år 1873 (1:22 + 1:26)
samt hans ytterligare inköpta 3/176 mtl år 1888 (1:23)

Storekullen 1:4 markerat med rött på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4.

Här ser vi att littera B. på kartan blir 1:23.

Storekullen 1:23 = äga B. på kartan 1927

Storekullen 1:23 bestod 1927 av två ägodelar utmärkta med rött på kartan. Boplatsen låg på den västra ägodelen. Den östra delen av 1:23 är en skogtsomt som aldrig varit bebyggd.
 

På detalj från kartan 1927 kan man se att det finns utritat hus med lytterligare en byggnad i norra ändan av ägan. Dessa byggnader uppförda 1881 rivs runt 1950.

Här kommer 1950 att byggas nytt hus.

Boende på 3/176 mtl (1:23) enligt kyrkböckerna 1872 - 1891

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Storekullen 3/176 mtl = 1:23 -> ägare med lagfart 1873 - 2:e Lars Andersson i Ullstorp bygger huset

Ny brukare flyttar in 1876;
Sven Nyberg Signal
, född i Gudhem 1827-04-03, in 1876 med hustru från Vilske Kleva
Hustru Kajsa Andersdotter, född i 1830-05-11
- makarna flyttar ut till Stenum 1877

Ny ägare flyttar in 1877 3/176 mtl;
Mannen Anders Johansson d.y., född i Gudhem 1837-05-07 in 
Hustru Maja Stina Magnusdotter, född i Falköping 1826-01-20
Dotter Albertina, född i Gudhem 1865-12-24

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Storekullen 3/176 mtl (1:23)

Kvarboende brukare ;
Mannen Anders Johansson d.y.
, född i Gudhem 1837-05-07
Hustru Maja Stina Magnusdotter, född i Falköping 1826-01-20
Dotter Albertina, född i Gudhem 1865-12-24
- ut med familj till Segerstad 1883

Ny ägare flyttar in 1884;
Mannen Johan Magnus Holmberg, född i Våmb 1847-12-08, in 1884 med hustru från Våmb
Hustru Lovisa Kristina Larsdotter, född i Häggum 1854-04-22
Dotter Tekla Ottilia, född i Varnhem 1889-12-05

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Storekullen 3/176 (1:23)


Kvarboende ägare och brukare;
Mannen Johan Magnus Holmberg, född i Våmb 1847-12-08
Hustru Lovisa Kristina Larsdotter, född i Häggum 1854-04-22 - hustrun dör här 1919
Dotter Tekla Ottilia, född i Varnhem 1889-12-05
- far och dotter flyttar efter försäljning ut till Fridsberg, f.d. soldatbostad i Ljungstorp 1926

Boende på äga 1:23 - ur befolkningsregistret

Arrenderande Storekullen 1:23 åren 1935 - 1950

Mannen Johan Reinhold Dessau
, född i Long 1891-02-15, vigsel 1917-10-28
Hustrun Beda Gustava Larsson, född1894-10-16 - makarna flytar till Skara 1950
Barn som flyttar ut efter hand;
Gustav Reinhold, född 1917-03-10
Ragnhild Maria, född 1919-01-25
Sigrid Ingegärd, född 1924-10-14
Birgit Linnea, född 1933-06-13

Boende på äga 1:23 - ur befolkningsregistret

1950


Verkstadsarbetaren Sven Vilhelm Helmer Pettersson, f. i Södra Fågelås 1898-09-04, Gift man 1924-02-13
Hustrun Karin Elvira Pettersson, född i Ryd 1902-10-13, textilarbetare
1951: Varnhem, Skaraborgs län, Storekullen 1:23

1960 + 1970 + 1975 + 1980 + 1985 + 1990
 

Fabriksarbetare Per Gustav Herbert Gustavsson, född i Kungslena1928-04-25 - död 1999
Hustrun Dagmar Maria Gustavsson, född Karlsson i Götlunda 1929-02-26, Gift 1956-12-01
Son Anders Per Olof Gustavsson, född 1957-01-29
Dotter Anne Charlotte Maria Gustavsson, född 1959-06-26
Dotter Susanne Karin Maria Gustavsson, född 1959-06-26
1960: Fastighet Storekullen 1:23

Nytt hus byggs 1950 på Storekullen 1:23 (idag 1:38) - här foto 1960-tal

Foto ur Gunborg Ferms samling
Foto ur Gunborg Ferms samling

Till försäljning 2008

Ur Storekullen 1:23 avstyckas Storekullen 1:38 år 2009

Den västra delen med boplats för Storekullen 1:23 avstyckas 2009 och blir Storekullen 1:38. Kvar blir skogsmarken i den östra delen som Storekullen 1:23.