B. 17 Äga B (1869) köp 1856 Storekullen 36/176 mtl => Storekullen 1:4 => blir Storekullen 1:22 - 1:26

1869 års laga skifteskarta visar för Storekullen att gården formellt delats upp i fyra delar; A - D - med boende på alla dessa markdelar
- utlämnat förpantningarna Jungstorp och Liden

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

1869 års karta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.

Ägorna:
A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 ägare Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
B. = 36/176 mtl           = Storekullen 14 ägare Lars Andersson (sterbhus) 'kvarboendeberättigad' - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*            = Storekullen 15 ägare Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1861
D. = 9/176 mtl             = Storekullen 16 ägare Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856

* Storekullens skogsmark i norr kallades allmänt och i karttexten för 'Kullamarken' (Nr 61 - 69)

Ursprungsgården Storekullen 1:1, 1/2 mantal - avsöndras genom försäljning 1856 i fyra delar enligt mantal ovan och återstoden av ursprungsgården blir då ägan B. 36/176 mantal => Storekullen 1:4.

Här utelämnas då förpantningarna Jungstorp och LidenStorekullenskiftet.

Äga B. 1869 = ägan 36/176 mantal köpt 1856 => senare Storekullen 1:4
- dess boplatsområde är det ursprungliga Storekullens mangård
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan B.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns vid den ur-sprungliga mangårdsplatsen för Storekullen, som kan ses på karta från 1849 - se ovan! Inga andra boplatser fanns vid denna tid på Äga B.

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte. Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens  försäljning på 1850-talet och och laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS MARKEN UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare 1873 - 1893;

1/2 äga = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Gustava Larsdotter lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg, lagfart 1875 (av 1:22 + 1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

1/6 äga = 6/176 mtl kvar hos sterbhuset , överlåtes med till   Lovisa Carlsdotter genom Adam Lindström med lagfart 1893.    
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
Storekullen 1:26

Storekullens gårds mangårdsbyggnader i detalj från karta 1846

Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartan Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader.

Från bron över bäcken är det ca 300 meter till gården. Dåtida väg mot Orrsjö korsade bäcken på södra sidan av dagens riskväg 49.

På kartan finns också en enda ytterligare byggnad, förutom själva gården, en stuga, inritad vid Nr 54 = betesmark enligt kartan. Det torde vara det första torpet som anläggs inom Storekullen, förutom Lillekullen som avknoppades 1596.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet Jungstorp under Storekullen 1849). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen söder om Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Äga B. 36/176 mtl (1:4) - mangårdsplacering på 1877 års karta

Man ser att byggnaders placering är annolunda än på 1846 års karta, så de byggdes säkert om 1856 när ny ägare tillträdde äga B. - senare Storekullen 1:4.

1877 med boplatsdelen av 36/176 mtl Storekullen grönmarkerad

På kartan från 1887 ser man ett Storekullen som fått dela med sig genom avsöndringar från den ursprungliga skogsgåren här uppe på Billingens nordberg.

Markerat med grönt är Äga B. 36/176 mtl's boplatsdel 1877. Här finns då utmärkt ett bostadshus och en ladugård. Detta är just före denna största äga ytterligare uppdelas och flera boplatser uppstå.

1870 ägdes denna boplats av sterbhuset efter Lars Andersson, den första köparen av 36/176 mtl Storekullen 1956, som kom att bli Äga B. i Laga skiftet 1869. Inga andra bosättningar fanns 1870 på Äga B.


Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare! Den planerades gå alldeles nära boninghuset 1877 på Äga B. Exakt och verklig placering 1904 är inte helt identisk med denna utstakning beställd av Skövde stadsfullmäktige 1866, som också kom att markeras på kartan 1877.

Dagens motsvarighet på flygkarta med boplats för fastighet 1:4 - med beteckning 1:25 efter år 1925

1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3 1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3

På delflygkarta kan man se fastighetsbeteckningar idag.

Storekullen 1:25 innehåller urspurngliga boplatsområdet för Storekullens gård och hamnar efter 1856's köp och laga skifte 1869 som boplatsområde för äga B. som senare blir Storekullen 1:4

 

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 ungefär samma som äga B. 1869 och utgör ca hälften av forna Storekullens gård

Storekullen 1:4 markerat med rött på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4.

Äga B's  öde efter förste ägare 1856 Lars Anderssons död 1864

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Storekullen 36/176 (= 9/44) mtl Lars Anderssons sterbhus


Undantag 6/176 mtl för sterbhuset:
Änkan Maria Stina Lindgren
, född i Lyrestad 1804 - ut till Skövde 1874
Son Johan Fredrik Larsson, född i Tråvad 1831-07-26 - ut till Kyrkefalla 1871
Dotter Gustafva Larsdotter, född i Odensåker 1840-12-27, in från Göteborgs stift 1869 - ut 1872
Dotter Maja (Maria) Stina Larsdotter, f. Odensåker 1844-09-20, in Varola 1869 - ut med son till Skövde 1875
son oäkta Johan August, född i Varnhem 1869-04-06
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09, arbetskarl - ut till Skövde 1874

Sterbhuset säljer 36/176 mtl (= Storekullen 1:4) i mindre delar 1873 -75

36/176 mtl - Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare 1875 - 1881 enligt lagfartsregistret;

1/2 äga = 18/176 mtl (1:25+1:23+1:2) köper mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Gustava Larsdotter
                                                                                                                                                      -
 lagfart 1875
1/6 äga = 6/176 mtl (1:22+1:26) köp Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stenberg - lagf 1875
1/6 äga = 6/176 mtl köp Lars Andersson m h Anna Katrina Andersdotter + Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter
1/6 äga = 6/176 mtl kvar hos sterbhuset 'ett undantag'

Vi följer varje ägas boende fram till 1925 - då allt regleras formellt genom hemmansklyvning av Storekullen 1:4 (Äga B. 36/176 mtl) - delas till Storekullen 1:22 - 1:26 - därefter vidare fram i tiden

- se rubriker i vänsterspalten