B. 16 Äga A. ur Storekullen 1
börjar som Storekullen 18/176 mtl
=> blir Storekullen 1:3
=> blir Storekullen 1:34 + 1:33 + (1:19 =Vasen)

1869 års laga skifte ger grunden för den första formella uppdelningen av Storekullen - här i fyra delar A. - D. med olika ägare

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

1869 års Laga skifteskarta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.
Kartan är avslutningen på ett Laga skifte som pågår fr o m 1860 - 1869.

Ägorna:
A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 ägs av Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1854
B. = 36/176 mtl            = Storekullen 14 ägs av Lars Andersson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*             = Storekullen 15 ägs av Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1856
D. = 9/176 mtl              = Storekullen 16 ägs av Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856

* Storekullens skogsmark i norr kallades allmänt och i karttexten för 'Kullamarken' (Nr 61 - 69)

Ursprungsgården Storekullen 1:1, 1/2 mantal - avsöndras genom försäljning 1856 i  tre delar enligt mantal ovan och återstoden av ursprungsgården blir då ägan B. 36/176 mantal => Storekullen 1:4.

1856 tilldelades Lagfart för Gustaf Nilsson med maka för 18/176-dels mantal Storekullen -> blev genom Laga skifte 1869 'Äga A.' -> senare Storekullen 1:3

Utdrag ur lagfartsregistret Utdrag ur lagfartsregistret
Äga A. senare Storekullen 1:3 blev alltså den första delen av av Storekullen som avsöndrades med fasta (lagfart) 1856 och den ursprungliga gården/ägan som blev kvar blev då Storekullen 1:4 = Äga B.

Äga A.'s nordvästra del - med boplatsplacering på karta 1869
- ägan delas 1863 mellan föräldrar och dotter med måg och bebyggs då med ytterligare och nytt hus - granne med det gamla

Karta för laga skiftet 1869 med boplatsen för äga A. 18/176 mtl Storekullen Karta för laga skiftet 1869 med boplatsen för äga A. 18/176 mtl Storekullen

Äga A. och dess boplatsområde i nordvästra laga- skiftesdelen inom Storekullen på karta 1869:

Hela ägan A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 

-   18/176 mtl köps & bebyggs 1854 av Gustaf Nilsson
-   1856 lagfart
-   1863 delas brukandet med dotter & svärson
-   1869 till kvarboende berättigad med bostad vid nr 9
     Tomteplatsen och ladugård enligt kartan till höger

Nr. 9 = Tomtplats enligt karttexten, dvs där bostadshuset ligger  - man kan se att den gamla vägen till Storekullen, från landsvägen Varnhem - Skövde  i nuvarande Ljungstorp, går mellan bostadshus och ladugård - se foto på bostadshus och ekonomibyggnad nedan - från början av 1900-talet!
****************************************************************
Ägan delades 1863 i två delar inom familjen, utan formell delning, då måg och dotter flyttade in på ägan.
Ett nytt boningshus byggdes då granne med det gamla.
De tog över hela ägan 1876 efter köp från Gustaf och hans hustru Maja (Maria).

Vid legaliseringsförrättning 1975, så fastställdes följande:
Del av äga A. = del av Storekullen 1:3 blev 1975 1:33 och
Del av äga A. = del av Storekullen 1:3 blev 1975 1:34

Vidstående karta visar att den första boplatsen (enda utritade) låg på dagens äga med dagens byggnader för 1:34, alltså i söder av ägans nordvästra del. Äga A. består av flera delägor inom forna själva gården Storekullen - se nedan!

Stugan som byggts av Gustaf Nilsson 1854 på 18/176 mtl  Storekullen
(senare äga A. och ännu senare Storekullen 1:3 -> varifrån avsöndras 1:19 1895 (Vasen) och senare delas i 1:33 & 1:34)

Foto från Lars Hoffstedt vars släktingar bodde på ägan, tidigt 1900-tal. Foto från Lars Hoffstedt vars släktingar bodde på ägan, tidigt 1900-tal.

Stugan som byggts av Gustaf Nilssonäga A. 1854 (Storekullen 1:3) på tomtplatsen markerad med nr 9 på 1869 års karta - se karta ovan!.

I stugan flyttade han in med familj 1854 från Odensåker som ägare till 9/88 (18/176) mantal Storekullen:

Ägaren Gustaf Nilsson, född i Berg 1804-03-27 - dör inhyses på äga B. 18/176 mtl 1890 
Hustrun (Maria) Maja Gustafsdotter, född i Varnhem 1802-05-02- dör inhyses på äga B. 18/176 mtl 1885
Dotter Anna Lisa, född i Berg 1840-08-15 - hon flyttar till Odensåker 1859
Son Nils Johan, född i Berg 1844-01-04
Dotter Maja Greta, född i Berg 1834-01-12 - flyttar in 1854 från Odensåker - åter dit 1855 - hem igen 1859
Dotter Britta Stina Gustafsdotter, född i Berg 1830-02-25 - in från Odensåker 1855 - ut dit igen 1856

Pigan Lotta Kindström, född i Varnhem 1833-09-13 - ut till Göteborgs 1860

Gustaf tycks planera för ett mindre åtagande i jordbruket, då han redan 1861 söker arbetsbetyg för järnvägen i Sköfde. Västra stambanan höll då på att byggas på sträckan och det är oklart om han började arbeta där.


Minnesruna 1890 över Gustaf Nilsson

I denna 'uträkningsbeskrivning av utflyttningshjelp' 1861 ser vi Gustaf Nilsson som ägare till 18/176 mantal Storekullen- Laga skiftet på gång

Kostnaderna för Anders Larssons utflyttning från sin ursprungliga boplats till sina nya ägor efter laga skiftet.

Vi ser också att förberedelserna för Laga skiftet pågår långt före fastställelsen 1869!

Ägan delas mellan far och dotter med måg 1863 med nytt husbygge och slås samman igen till 18/176 mtl 1876, efter mågens och dotterns köp

ÄGAN DELAS 1863 MELLAN FAR OCH DOTTER MED MÅG

Ägan delades 1863 i två delar inom familjen, utan formell delning, då måg och dotter tog över ena halvan:
Mannen Olaus Svensson, född i Böja 1832-12-13
Hustrun Maja Greta Gustafsdotter, f. Berg 1834-01-12
Son Johan Oscar, född i Varnhem 1863-12-01

ÄGAN SLOGS SAMMAN IGEN 1876 EFTER MÅGEN OCH DOTTERNS KÖP

Måg och dotter tog över hela ägan 1876 efter köp från Gustaf med hustrun Maja (Maria) och fick då lagfart.

15 mars 1876 köper alltså Olaus Svensson och hustrun Margareta (Maja Greta) Gustafsdotter hela 13 (och ngt mer = 7/64 mtl) av hennes far Gustaf Nilsson med hustrun Maria Gustafsdotter. Mågen och dottern får lagfart den 22 mars 1876. De bor då sedan 1863 på ägan i ett hus granne med hennes föräldrars.

Äga A.'s boplatsdel finns på karta 1877 med Gustav Nilssons hus byggt 1854 och dotterns & mågens nyare och större hus byggt 1863 nära intill markerat med rött

Karta 1877 visar det ursprungliga boningshuset med svart fylld rektangel på sin ursprungliga plats enligt karta 1869 - byggt 1854 med dess ladugård på andra sidan vägen mot Liden inom den västra delen av lägenhet A. på totalt 18/176 mtl.

Här kan man se att dottern och mågen byggt ett nytt hus 1863 på kartan fyllt med rött - då ägan delades med föräldrarna - alldeles nära dotterns föräldrahus. Se detalj nedan!

Troligen har de byggt en extra ladugård ett stycke längre åt väster markerad på kartan och den ursprungliga ladugården ligger kvar på andra sidan vägen. De brukade då enligt husförhörslängden 1/2 av ägan, dvs 9/176 mtl, medan föräldrarna till Maja Greta brukade den kvarvarande halvan, den också då 9/176 mtl.

Karta 1877 - detalj justerad av Kent Friman Karta 1877 - detalj justerad av Kent Friman

Ett försök att klargöra tomteplatserna för de båda boningshusen med ekonomibyggnader 1877.

Ursprungligt hus byggt 1854 till höger vid röd markering och det 1863 byggda huset strax väster om det.

Dagens hus på platsen för Storekullen 1:34 kan möjligen ligga på samma plats som huset byggt 1863.

Dagens hus på boplatsen för del av äga A. = Storekullen 1:3 -> idag 1:34, ligger på samma 'tomteplats' som de båda tidigare husen för äga A.
- byggt 1943

Boningshus för Storekullen 1:34 från vägen - huser ligger möjligen på samma plats som huset byggt 1863 - Foto Eva Lefvander, 2023
Boningshus för Storekullen 1:34 från vägen - huser ligger möjligen på samma plats som huset byggt 1863 - Foto Eva Lefvander, 2023

Hela ägan 18/176 mantal köpt med lagfart 1856 blir äga A. år 1869 -> senare Storekullen 1:3 - dess boplatsområde i nordvästra delen bebyggt 1854 av Gustaf Nilsson

På kartan  för Laga skiftet 1869 är ägan A.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns i den nordvästra delen utmärkta med boningshus och ladugård - se ovan!

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte.

Ägarna var 1869;
A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

Familjens & äga A:s 18/176 mantal (Storekullen 1:3) och deras boplatsers fortsatta öden - äga A. delas igen 1890 genom arv

1885: Hustrun till Olaus Svensson - Maja Greta Gustafsdotter, f. Berg 1834-01-12 - dör här nu 1885.

1890: ÄGAN A. 18/176 MANTAL (1:3) DELAS IGEN - MELLAN FAR OCH SON GENOM MODERSARV

Halva ägan = 9/176 mtl ärvs av gemenamma sonen vid moderns död - flyttar in i huset byggt 1863;
1890: Sonen Johan Oscar Olsson, född i Varnhem 1863-12-01 - gifter sig & tar över halva ägan = 9/176 mtl
           Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Warnhem 1862-07-04 - flyttar in 1890 med sina barn från föräldrarna
           lägenhetsägaren under Storekullen Karl Persson Kyrk, född 1830-05-28, maka Kajsa Lisa Andersdotter,
           född i Kyrketorp 1831-01-04. 
           Hennes barn för äktenskapet - oäkta;
           Elin Laurentia, född i Warnhem 1882-13-17
           Selma Maria, född i Warnhem 1889-03-25 
           samt deras gemensamma barn;
           Knut Bruno, född i Warnhem 1891-10-06 - se om hans öde i Varnhem - klicka här! och klicka här! 
           Edla Serafia, född i Warnhem 1894-06-18

Läs om kyrkvaktmästare Johan Olssons vidare öden - klicka här!
****************************************************************************************************************************
Halva ägan = 9/176 mtl brukas vidare av fadern - flyttar över till svärfaderns hus byggt 1854;
1891: Mannen Olaus Svensson, född i Böja 1832-12-13, han gifter om sig 1891 med
           2:a hustrun Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12 - in 1891 fr Äldre Liden (->Kullaliden)
           Hennes barn i föregående gifte;
           Son Karl Johan, född i Varnhem 1875-02-25 - ut till Lundby 1891
           Son Axel Edvin, född i Varnhem 1878-02-16
           Son Ture Vilhelm, född i Varnhem 1880-03-06
           Dotter Elin Maria Gustafva, född i Varnhem 1883-06-10
Barnhusbarnet No 12312; Alexandra Elisabet, f. Stockholm 1882-12-22 - in 1883 fr Stockhoilm - åter dit 1895

Ur denna äga 9/176 mtl avsöndras 2 hektar 84,15 ar år 1895
 och säljs till Per August Persson med hustru - senare Storekullen 1:19 'Vasen' - se särskild rubrik!

Utdrag ur Lagfartsregistret: Johans övertagande genom modersarv

Lagfartsregistret visar att sonen Johans Olssons arv efter modern och Olaus Svensson 1:a hustru Maja Greta Gustafsdotter, f. Berg 1834-01-12 är halva 18/176 mtl, dvs 9/176 mtl, även om det skrivs först annorlunda (7/128 mtl) och rättas till i efterhand vid särskild utredning i ett beslut 1937! Se nedan! 

Tillskrivet i efterhand i lagfartsboken för 1891. 
Med blyerts; "13 hel = 18/176 mtl"
Med bläck;"År 1937 d. 29 dec § 438 antecknas att verkställd utredning den i detta rum* meddelade lagfart angående hälften av 13 om 18/176 mtl."


*Rum = registrerat (lag)rum i fastighetsboken

Från Johan Olssons äga kan man också se tre avsöndringar kommer att göras, varav en avslogs, en avsåg Sörskogsmark (Norr om själva Storekullen) och en försåld Småbergsmark (skogsmark på 'Sörbillingen'). Ingen av dessa avser någon mark för egentliga ägan 1:3 inom själva Storekullen, dock kommer Vasen (1:19) att avstyckas 1895.

Äga A. fortsätter att brukas i sina två delar av far och son t o m 1907 - sedan delas brukandet mellan de två sönerna och  styvbröderna Johan och Ture - fadern dör 1919
Ture köper av sin helbroder 1919 och säljer 1921

ÄGAN A. (1:3) FORTSATT BRUKADE I SINA TVÅ 9/176-DELAR

I HUSET BYGGT 1863

Halva ägan = 9/176 mtl ägs och brukas av sonen sedan 1890 - bor i hus byggt 1863;
1900: Sonen Johan Oscar Olsson
, född i Varnhem 1863-12-01
           Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Warnhem 1862-07-04 - gifta 1890
           Hennes barn för äktenskapet - oäkta;
           Elin Laurentia, född i Warnhem 1882-13-17- flyttar ut 1903
           Selma Maria, född i Warnhem 1889-03-25 - dör här 1908
           Deras gemensamma barn;
           Son Knut Bruno Ohlson, född i Warnhem 1891-10-06, snickare - ut till Fägre 1920
           Dotter Edla Serafia, född i Warnhem 1894-06-18 - ut till Sköfde 1912
           Son Bror Karl Johan, född i Varnhem 1896-06-05
           Son Henning Arne, född i Varnhem 1898-04-30
           Dotter Anna Oscara, född i Varnhem 1900-04-21 - ut till Göteborg 1920
           Son Henning Oskar Torgny, född i Varnhem 1901-11-12
           Son Sven Hilmer Helge, född i Varnhem 1903-04-09
           Son Sven Gösta, född i Varnhem 1905-05-16
           

******************************************************************************************************************************

I GAMLA HUSET PÅ ÄGAN BYGGT 1854


1900:  Halva ägan = 9/176 mtl brukas vidare av fadern till 1907 - bor i svärfaderns hus byggt 1854;
           Mannen Olaus Svensson, född i Böja 1832-12-13 - dör här nu 1919
           2:a hustruns barn i föregående gifte;
 
         Son Karl Johan, född i Varnhem 1875-02-25 - hem igen från Sköfde 1895 - ut till Lidköping 1900
           Son Axel Edvin, född i Varnhem 1878-02-16 - ut till Jönköping 1898
           Son Ture Vilhelm Gustafsson, född i Varnhem 1880-03-06 - ut till Hed, Västmanlands län 1900
           Dotter Elin Maria Gustafva, född i Varnhem 1883-06-10 - dör här 1905

1905:  Olaus Svensson ger sin hälft som gåva till hustruns son i hennes första äktenskap Axel Edvin
           Gustafsson Lidén
(taget namn efter födelsehemmet; Liden) - han bor då i Mariefred och är nygift
           samma år
.
1907:  Broderns halva äga = 9/176 mtl BRUKAS av 2:a hustruns son som också flyttar in i gamla huset;
           Hustruns son Ture Vilhelm Gustafsson, född i Varnhem 1880-03-06, arbetare - in 1907 från Västerås
           Hustrun Alma Josefina Hagberg, född i Heed Västml län 1882-08-21, gifta 24/12 1901
           Son Sven Wilhelm, född i Kolbäck, Västm l 1903-10-17
           Son Nils Linné, född i Kolbäck 1906-09-14
  

ÄGAN A. (Storekullen 1:3) FORTSATT BRUKADE I SINA TVÅ 9/176-DELAR


I HUSET BYGGT 1863

1909: Kvarboende halva ägan = 9/176 mtl ägs & brukas av sonen sedan 1890 - boplats i hus från 1863;
           Sonen Johan Oscar Olsson
, född i Varnhem 1863-12-01
           Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Warnhem 1862-07-04
           Hennes barn för äktenskapet - oäkta;
           Elin Laurentia, född i Warnhem 1882-13-17- flyttar ut 1903
           Selma Maria, född i Warnhem 1889-03-25 - dör här 1908
           Deras gemensamma barn;
           Son Knut Bruno Ohlson, född i Warnhem 1891-10-06, snickare - ut till Fägre 1920
           Dotter Edla Serafia, född i Warnhem 1894-06-18 - ut till Sköfde 1912
           Son Bror Karl Johan, född i Varnhem 1896-06-05
           Son Henning Arne, född i Varnhem 1898-04-30
           Dotter Anna Oscara, född i Varnhem 1900-04-21 - ut till Göteborg 1920
           Son Henning Oskar Torgny, född i Varnhem 1901-11-12
           Son Sven Hilmer Helge, född i Varnhem 1903-04-09
           Son Sven Gösta, född i Varnhem 1905-05-16

NYTT HUS BYGGS PÅ ÄGA A. Storekullen 1:3 1909

1909: styvbrodern till Johan, och Olaus hustrus son Ture Vilhelm Gustafsson, bygger nytt hus på ägan
           han brukar - ligger idag på Storekullen 1:33's äga;
         
  Hustruns son Ture Vilhelm Gustafsson, född i Varnhem 1880-03-06, arbetare - in 1907 från Västerås
           Hustrun Alma Josefina Hagberg, född i Heed Västml län 1882-08-21, gifta 24/12 1901
           Son Sven Wilhelm, född i Kolbäck, Västm l 1903-10-17
           Son Nils Linné, född i Kolbäck 1906-09-14
           Fosterson Paul William, född i Stenstorp 1909-11-11 - in 1909 från Stenstorp* - född av okända föräldrar

GAMLA HUSET BYGGT 1854

1909   Olaus 2:a hustru Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12 - dör här nu 1909
           - här bor Olaus Svensson kvar tills han dör 1919

* Forskning (Hjo-Tibro Släktforskarförening) visar att 80 % av barn födda i Stenstorp 1909 var födda av okända föräldrar - en 
   barnmorska där tog hand om barnen och hon noterade inte barnets moder utan lämnade dem sedan vidare som forsterbarn

I HUSET BYGGT 1863

1919: Kvarboende halva ägan = 9/176 mtl ägs & brukas av sonen sedan 1890 - boplats i hus från 1863;

           Sonen Johan Oscar Olsson, född i Varnhem 1863-12-01 - kyrkvaktmästare
           Hustrun Anna Maria Kyrk, född i Warnhem 1862-07-04
           Son Knut Bruno Ohlson, född i Warnhem 1891-10-06, snickare - ut till Fägre 1920
           Son Bror Karl Johan, född i Varnhem 1896-06-05 - blir arrendator hos fadern - gifter sig 1923
           Son Henning Arne, född i Varnhem 1898-04-30
           Dotter Anna Oscara, född i Varnhem 1900-04-21 - ut till Göteborg 1920
           Son Henning Oskar Torgny, född i Varnhem 1901-11-12
           Son Sven Hilmer Helge, född i Varnhem 1903-04-09
           Son Sven Gösta, född i Varnhem 1905-05-16
           - far och mor Ohlsson flyttar till Björkelund, Trädgården, Varnhem 1928

I NYA HUSET PÅ ÄGA A. (Storekullen 1:3) BYGGT 1909

1920  köper Ture m. familj den del han brukar av sin helbror Axel Edvin Gustafsson Lidén;
           Styvbrodern till Johan, Ture Vilhelm Gustafsson, född i Varnhem 1880-03-06, arbetare
           Hustrun Alma Josefina Hagberg, född i Heed Västml län 1882-08-21, gifta 24/12 1901
           Son Sven Wilhelm, född i Kolbäck, Västm l 1903-10-17
           Son Nils Linné, född i Kolbäck 1906-09-14
           Fosterson Paul William, född i Stenstorp 1909-11-11 - in 1909 från Stenstorp* - född av okända föräldrar
           - familjen säljer sin del och flyttar till Malma 1921

I GAMLA HUSET BYGGT 1854

1919: Olaus Svensson dör här 1919 och huset rivs sedan under 1920-talet
           - enligt muntlig tradition tar Johan Ohlsson med sig dugligt virke från det gamla huset för att förbättra 
             den gamla inhysesstugan/backstugan Björkelund dit de flyttar 1928.

Utdrag ur lagfartsregistret för Tures köp av 9/176 mtl år 1920 och försäljning 1921 - (felaktigt registrerat som 7/128 mtl)

Lagfartsregistret visar Ture Vilhelms köp av sin halva av Storekullen 1:3 (felaktigt 7/128 mtl - rättas 1937) av sin broder Axel Edvin Gustafsson Lidén (A. Lidén).

Klicka på för att se större! Klicka på för att se större!

Lagfartsbevis som visar att Ture med hustrun Alma säljer sin del till Johan August Engberg med hustrun Karolina år 1921.

Texten i anmärkningsfältet visar att man rättat den felaktiga skrivningen 7/128 mtl till 9/176 mtl = halva Storekullen 1:3.

Familjen Ohlsson

Paret Johan Ohlsson och Anna Maria född Kyrk. Anna Kyrk Ohlssons 70 års-dag på Björkelund 1932.
Paret Johan Ohlsson och Anna Maria född Kyrk. Anna Kyrk Ohlssons 70 års-dag på Björkelund 1932.

Johan Olsson, född 1863-12-01 - dör i Björkelund, Varnhem 1948
Anna Maria Olsson
, född 1862-07-04 - dör i Björkelund, Varnhem 1945

1928 finns det två boplatser kvar på Storekullen 1:3 (18/176 mtl):
Nr 1 är huset byggt 1863 - på dagens 1:34 - sonen till Johan är arrendator och blir sedan ägare tillsammans med sin hustru Hilda

Hus byggt 1863 (idag 1:34) - ägare Johan Ohlsson med hustru, Björkelund, Varnhem

Ny brukare/arrendator blir deras son redan 1918 - han skrivs med familj fr o m 1923;
Sonen/Mannen Bror Karl Johan Ohlsson
, född i Varnhem 1896-05-06 - tar hit sin fru nygift 1923
Hustrun Hilda Gustafva Amanda, född Andersson i Hagelberg 1901-01-07
Dotter Iris Valborg Brynhilda, född i Varnhem 1923-05-01 - ut till Skövde 1938
Son Karl Arne Lennart, född i Varnhem 1925-09-28
Dotter Inga Gunborg Birgitta, född i Varnhem 1927-09-03
Son Bengt Gösta Ingvar, född i Varnhem 1929-08-20
Son Bror Åke Yngve, född i Varnhem 1933-09-11
Dotter Inger Marianne, född i Varnhem 1936-11-03
Son Mats Oskar Roland, född i Varnhem 1937-12-21

Svärfar f.d. ladugårdskarl Alfred Andersson, född i Skärf 1867-02-18 - in 1923 - dör här 1927
 

Karl Ohlsson, Storekullen Karl Ohlsson, Storekullen

Brodern Knut Ohlson, Runhem, Varnhem förlorar allt i en konkurs. Knut var snäll och omtyckt men han var ofta för snäll när det gällde pengar och familjens ekonomi var sällan god. Han hade ett lån till Bertil Larsson, bilmontör och handlande i Nydal, som han inte kunde betala tillbaka. Familjen drabbades av utmätning och Larsson köpte sedan Runhem på exekutiv auktion. Detta skedde i början av kriget, troligen 1940.

Konkursen förde också med sig följder för brodern Karl Ohlsson och hans familj på Storekullen, som bl a fick besök av poliskonstapel Herman Gustafsson, som genomförde utmätning av korna i ladugården genom att sätta lappar på dem.

Karl hade gått i borgen för sin broder. De fick också några svåra år att återhämta sig på.
         

(Uppgifter Helena Bromér, Karls dotterdotter.)
 

Karl Ohlsson och hans Hilda köper 9/176 mtl Storekullen 1:3 1943 och bygger nuvarande hus på ägan 9/176 mtl av Storekullen 1:3 och ses äga den vid legaliseringsförrättning 1975 - se nedan!

Huset byggs 1943 med hjälp av statligt egnahemslån/barnrikehuslån avsett för "mindre bemedlade och barnrika familjer". Mellan åren 1937 och 1943 bor de i ett gårdshus hos grannen Dessau på 1:23.

Karl Ohlsson, född 1896-05-06 - dör här 1981
Hilda Ohlsson, född 1901-01-07 - dör Axvall 1995

Huset säljs 1985 - se nedan!


Dottern Iris berättar 2023 - 100 år gammal!;

Karl och hans familj bosätter sig i ett hus på granntomten som byggts av Dessau som ett slags gårdhus. Deras eget hus var alldeles för dragit och när sonen Mats föds väljer de att flytta in i ett hus på granntomten som byggts av Dessau på 1:23. Där bor de tills deras eget nybyggda hem står klart 1943.
 

På bilden syns byggnaden på 1:23 byggt av Dessau, där de bodde i över 5 år. Dessau's eget boningshus skymtar t v i bild.

                    Retuscherad nutidsbild av Karls nybyggda hus 1943

Karl Ohlsson med sin mor till höger, Anna Ohlsson född Kyrk med Karls systerdotter däremellan, Ulla-Britt Johansson. Fotot taget någon gång i mitten av 1930-talet i Annas och Johans trädgård.

1928 finns det två boplatser kvar på Storekullen 1:3 (18/176 mtl):
Nr 2 - hus byggt 1909 av Ture Wilhelm Gustafsson - Storekullen 1:33
- ny ägare 1921 Johan August Engberg med hustrun Karolina

Hus byggt 1909 (idag 1:33) - 1921 med ny ägare Johan August Engberg

Ny ägare blir här 1921 med inflyttning 1924;
Hemmansägare Johan August Engberg
, född i Ransberg 1865-03-28 - in 1924 från Karlsborg
Hustrun Karolina Engberg, född Mattson i Undenäs 1872-03-21, gifta 1898 - hon dör här 1936
Son Karl Ivar Engberg, född i Mölltorp 1901-11-26, snickare - ut till Stockholm 1926 - 1932 hem igen
Dotter Alma Evelina, född i Mölltorp 1909-10-16 - ut till Sköfde 1932
Son John Harry, född i Mölltorp 1916-12-26
- fadern och sonen Harry flyttar till Norra Kyrketorp 1939

Ny ägare
1946 1:33


Ägaren Tage Gustaf Emil Lundberg, född i Vilske-Kleva 1895-06-18, Gift man 1927-10-25, Kalkarbetare
Hustrun Karin Elisabet Lundberg, född 1896-08-13
Son Tage Olof Harry Lundberg, född 1937-09-24
Dotter Rut Kerstin Lundberg, född 1940-03-04
Dotter Karin Monica Ingegerd Lundberg, född 1941-07-23
Son Sven Harald Ingemar Lundberg, född 1934-02-16

Tidigare mantalsskrivning1946: Varnhem, Skaraborgs län, Storekullen 1:3

1967 1:33

Mannen Evert Vilhelm Alfrid Johansson, född i Istrum 1934-04-20, Gift man 1958-11-08
Hustrun Karin Monica Ingegerd Johansson, född Lundberg i Mariestad 1941-07-23
Son Ronny Håkan Evert Johansson, född 1959
Son Arne Vilhelm Göran Johansson, född 1961
Dotter Karin Ann-Sofie Johansson, född 1963
Son Håkan Olof Johan Johansson, född1968
 
1977 1:33 - kvarboende

Evert Vilhelm Alfrid Johansson, född 1934-04-20 - dör här 2002
Karin Monica Ingegerd Johansson, född 1941-07-23 - dör i Sköfde 2019
Karin Ann-Sofie Johansson, född 1963
Håkan Olof Johan Johansson, född 1968

2005 - köps 1:33
Ann-Cathrin Johansson och Urban Olofsson - kvarboende 2023

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan Storekullen 1:3 ungefär lika med äga A. 1869

Storekullen 1:3 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.


Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!


Storekullen 1:3, ,dvs 18/176 mantal = äga A. är markerat med rött.

Dagens motsvarighet på flygkarta med boplatserna för fastigheterna 1:33 + 1:34 (som tillsammans har ägor som följer forna Storekullen 1:3)

1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3 1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3

På flygkarta kan man se att fastighetsbeteckningarna 1:33 och 1:34 tillsammans helt motsvarar den nordvästra delen av ägan med littera A. enligt karta 1869 = Storekullen 1:3.

Kort historia för äga A.:
Det var Gustaf Nilsson som köpte och bebyggde äga A. 18/176 mtl 1854 och som 1863 sålde/överlät halva sin äga till sin dotter Maja Greta och hennes man Olaus Svensson.

Brukare 1863 till delade 9/176 (enligt hus-förhörslängden), dvs halva 18/176 mtl, utan att registreras eller lagfart, blev då;

Mannen Olaus Svensson, född i Böja 1832-12-13
Hustrun Maja Greta Gustafsdotter, f. Berg 1834-01-12
Son Johan Oscar, född i Varnhem 1863-12-01

De byggde då ny bostad för familjen 1863 och på 1877 års karta kan man se både familjen Nilssons boningshus och ett nybyggt hus nära bredvid med egen ladugård. Se karta 1877 - ovan!

För denna delning söktes inte lagfart. 

Ursprungliga boplatsen för äga A. år 1854 var där byggnaderna för 1:34 ligger idag, vilket framgår av karta för laga skiftet 1869 - se ovan!

1909 byggde Olaus Svenssons 2:a hustrus son Ture Wilhelm ett nytt hus längre norrut på ägan (idag 1:33).

1975 legaliseras den forna sämjedelningen mellan de två halvorna av 18/176 mantal Storekullen 1:3 och de blir 1:33 samt 1:34

Akten framtagen av Margareta Broberg Gustavsson, forskargruppen, 2023 Akten framtagen av Margareta Broberg Gustavsson, forskargruppen, 2023

På legaliseringskartan ser vi att A1 är lotten som är Storekullen 1:33's boplats - bebyggd 1909 och lotten B1 är lotten som är Storekullen 1:34's boplats  bebyggd 1854 + 1863, nu med respektive ägare enligt karttexten.

Fastighetsregistret visar att de nya ägarna köper 1:34 år 1985

Nye ägaren Kjellén, Mats Thore tillsammans med Söderberg, Maria Catarina - fortfarande ägare 2023