B. 13 Bergalid - Signeliden/Signehill

Signeliden bebyggt 1912 avstyckat från Liden 1:2 + Lillekullen 2:3 -> Bergalid Storekullen 1:8 + Lillekullen 2:3

Signe Hembergs akvarell på omslaget tilll familjens sommarjournal för Signeliden. Journalen/gästboken överlämnad med tillåtelse för publicering till forskargruppens Arne Sträng, 2013.
Signe Hembergs akvarell på omslaget tilll familjens sommarjournal för Signeliden. Journalen/gästboken överlämnad med tillåtelse för publicering till forskargruppens Arne Sträng, 2013.
Målat på vägg i Signeliden av prostinnan Signe Hemberg Målat på vägg i Signeliden av prostinnan Signe Hemberg
SIGNELIDEN - PRÄSTFAMILJEN HEMBERGS SOMMARHUS 1912 - 1935

På väg in mot Ljungstorps anhalt från Skövde passerar järnvägen alldeles under ett ställe som kallades Bergalid, efter backen/liden på den urgamla väg som ledde till Storekullen från dagens anhalten den gamla landsvägen mellan Skövde - Varnhem. Ett namn som 1933 kom att bli namnet på det  hus som nu först byggs som Signeliden.

Efter järnvägens tillkomst valde prästparet Hemberg i Skövde att 1912 bygga sitt ståtliga sommarhus just här, alldeles granne med SAJ-banan, där prostinnan Signe Hemberg var drivande för bygget.

"Signe Sofia Johanna Hemberg, född Hedenius, dotter af professorn Per Hedenius i Uppsala, född 31/8-1863 och död 1944. Gift 18/9-1894 med Johan Hemberg, kyrkoherde i Sköfde."

Lär mer också Signelidenwww.saj-banan.se - rubrik; Signeliden
 
Birgitta Rudberg skriver i Småstadsliv:
 
"Modern Signe köper en tomt i Ljungstorp på Billingen, i närheten av Varnhem. Efter hennes ritningar uppförs Signeliden, en gul tvåvånings sommarvilla. I Signelidens tambur målade hon: "Sätt käpp och stav i stuguvrån och tunga tankar utanför" och över sitt tvättställ ett nejlikeomslingrat: "Två mig, att jag varder renare än snö."

Ett annat målat uttryck finns i hallen; "Sök ej här ett prunkande fé-slott. Sfärernas ljuva musik höres blott i lantliga käll."

Verna Andersson, berättar:
Till Lidens mark kom prosten Johan Hemberg med hustru Signe 1912 efter att byggt sitt stora sommarhus. Tomten på Lidens mark fick namn efter Johans hustru Signe och namnades Signeliden och kallades ibland Signehill.

Läs hela Familjejournalen i en texttolkning - klicka här: Familjejournal Signeliden 1912 - 1932

Se alla fina bilder runt prostparet från Skövde - klicka på länken nedan!

 (Du återkommer till den här sidan när du stänger sidan du öppnat!)

Klicka här: Familjen Hemberg och deras historia med foton!

Tavlor av Signe Hemberg;
Några av Signe Hembergs tavlor från urklipp - klicka på denna länk!
Signe Hembergs tavlor på Skövde Stadsmuseum - klicka på denna länk!
Galleri Signe Hemberg - klicka på denna länk!

Tavla målad av Signe Hedenius 1892 vid 29 års ålder

Tavlan fotograferad och överlämnad till hemsidan av Signe Rudberg Selin Uppsala. Signes dotter Margit var hennes farmor.

Hon köper marken till själva husets placering av Lidens ägare

Fastighetsregistret för Storekullen visar A Wall som säljare/ägare av marken, Signeliden.

Hålltorp fick alltså sälja till en bit mark söder om Signeliden - kom att bli Lillekullen 2:3.

Lagfart för Signe Hemberg för Signeliden beviljades 1915.

Klicka på texten för större text! Klicka på texten för större text!

Köpebrev av ägaren Anders Wall 1911.

Lagfart beviljas för Lidenmarken för Signe Hemberg 1915.

Karta över avstyckningen från lägenheten Liden (under 36/88 mtl Storekullen) 1914.

Signeliden får senare fastighetsbeteckningen Storekullen 18.

 

Signe Hemberg köper till mark för sommarstugan 1912 av Lillekullens mark (senare 2:3)

Klikca på texten för större text! Klikca på texten för större text!

Köpebrevet från Arvid Pettersson, Hålltorp till fru Prostinnan Signe Hemberg visar att marken, som var på 1 148 kvadratmeter, köptes för 150 kronor den 13 augusti 1912.

Huset var då byggt sedan tidigare, eftersom familjen vistades där sin första sommar 1912. De flyttade in redan den 11 juni 1912.

Lagfart beviljas under fastigheten Lillekullen.
 

Vid legaliseringsförrättning 1959 fastställs gränserna slutligen

1959 vid legaliseringsförrättning ser man hur fastigheterna A = 1:27 = Tre Hjärtan och B = 1:28 Liden fastställs med sina gränser. Storekullen 18 Bergalid finns sedan 1914 med tillköpt mark Lillekullen 23.

Noteras kan att den gamla hålvägen betraktas inte som del av dessa fastigheter, utan fastslås som samfälld väg. Själva förrättningen genomförs i det som kallas Backstugan i Ljungstorp, vilket torde vara i det som var dr Ekelunds sommarstuga byggd 1922 där den gamla backstugan tidigare låg, numera 'Tre Hjärtan'.

Signe Hemberg & Signeliden, Prosten Hemberg, Holmbergaffärerna och hundtragedierna

Signe & Johan Hemberg vid giftermålet 1894 (Bild efter tillstånd av Birgitta Rudberg - ur hennes Småstadsliv, 1994) Signe & Johan Hemberg vid giftermålet 1894 (Bild efter tillstånd av Birgitta Rudberg - ur hennes Småstadsliv, 1994)

Som Signelidens främsta skapare presenteras Signe Hemberg före bröllopbild från tiden för bröllopet med Johan först på sidan. Enligt Familjejournalen, så är det hon som för det mesta reser ut med sina medhjälpare för att iordningställa Signeliden för sommarvistelserna för så många av familjens medlemmar i olika omgångar och mellan 30 - 50 gäster varje sommar, när allt är väl.

Kafferep för Ljungstorpbor och särskild sammankomst för sommargäster från Skövde är återkommande åtaganden. Hon ger sig också tid att måla motiv från sin trädgård och omgivningen.
 

Signe Sofia Johanna Hemberg, född Hedenius 31/8 - 1863 och död 1944, dotter till professorn Per Hedenius i Uppsala. Gift 18/9-1894 med Johan Hemberg, kyrkoherde i Sköfde. Foto: Alfred Dahlgren, Dragärbrunsgatan 48, Uppsala. 1894.
(Bild Västergötlands Museum - bildnummer: B145033:2025)

 
Familjen Hembergs Familjejournal 1912 - 1932 ger en bra bild av en familj i den övre klassen och deras sommarvardag - deras familjeliv, sysselsättningar, resor och sociala arrangemang. Framför allt kan man följa deras resande under de här 20 somrarna som finns i journalen; 1912 - 1932.
 
Alla i familjen reser oerhört mycket - ensamma och familjevis!! Kors och tvärs under somrarna. Vistas också mycket på SPA, skulle vi väl säga idag och stackars Penn (foxterriern) som varje sommar rymde tillbaka till Skövde för att sedan återhämtas med tåg! Inte en, utan mestadels fyra! gånger/sommar! "Fyrfota in och tåg tillbaka", som det skrivs om hans färder.

Tills han en dag återfinns svårt skadad sin sista sommar på Signeliden. Det var bara den sista av många hundtragedier kopplade till SAJ-banan. Två av deras tidigare hundar hade blivit överkörda av tåget!
 
Det börjar med hästskjuts, promenader (inte sällan från Skövde på järnvägsspåret! med Gångbiljett) och tåg. Hästdroska och tåg och senare bil och buss och tåg till och från Signeliden. De använder båda vägarna dit - den övre vägen och den från Storekullen, som sedan blir ordningställd som Bilvägen.

Vi ser prosten Johan Hemberg bli dålig/sjuk och förstår senare när han dog, liksom Penn - foxterriern, och somrarna i Ljungstorp efter detta. Bidragande orsak till hans sjukdom var troligen det upprivande ansvaret vid 'affärerna' med Varnhemsprästen David Holmgren, inte minst den s k 'kassaskåpsaffären' - läs mer här!
 
Kafferepen för "Ljungstorps urinnevånare" som någon av döttrarna skriver, trevligt återkommande i den sista veckan i juli. Det fanns också kafferep för "sommarsocieteten" från Skövde med Grönvalls (Annelund), Högbergs (Trollehöjd), Lundqvisters, m fl.
 
Kyrkoherden Johan Hemberg föddes den 19 oktober 1850 på Prosterud, Torsö och han dog 9 januari 1928 i Skövde.
 
Han var gift första gången den 22 maj 1889 i Uddevalla med Agnes Thorburn född 31 augusti 1866 i Kasen och död 1 mars 1890 i Paris. Johan verkade då som präst i Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Med henne hade han sonen William Hemberg född 1 mars 1890 (samma dag som modern dog) i Paris - död 5 april 1977 på Stora Sköndal.

Johan gifte sig en andra gång den 18 september 1894 i Uppsala, samma år han fick kyrkoherdetjänsten i Skövde, med Signe Hedenius född 31 augusti 1864 i Uppsala död den 5 september 1944 i Skövde. Med henne fick han barnen Margit Hemberg född 23 september 1895 i Skövde, Elin (Elli) Hemberg född 13 november 1896 i Skövde - död 1994 (- gift med Sven Erlandsson död 1966) och sonen Per Hemberg född 3 juni 1900 i Skövde. Delar av Hembergssläkten hittar ni utredd här!

Gallerie Signe Hemberg

Likt en Carl Larsson, utan andra jämförelser, målar Signe Hemberg sina båda hemmiljöer under 1920-1930-tal; Signeliden i Ljungstorp och Prostgården i Skövde. Genom ett välvilligt tillhandahållande från Skövde Stadsmuseum kan vi nu visa delar av den samling som museet fick genom dottern Elli. Tavlorna får i stort sett tala för sig själva med Signes beskrivningar och årtal. 17 tavlor avfotograferade av museifotograf Anders Sjölander, 2014 - klicka på länken ovan!

I en permanent utställning hänger en del av Signes tavlor på Skövde Stadsmuseum - avfotagraferade av Kent Friman, 2014. Du hittar de tavlorna genom att - klicka här!

Signe Hembergs självporträtt från sin ungdomstid som konstnär.   (Konstverket ägs av Skövde Konstmuseum och publiceras med deras tillstånd- www.skovde.se/konstmuseum)
Signe Hembergs självporträtt från sin ungdomstid som konstnär. (Konstverket ägs av Skövde Konstmuseum och publiceras med deras tillstånd- www.skovde.se/konstmuseum)

Signeliden - prosten på promenad från Skövde (10 km)

Prosten Hemberg på spåret nedanför familjen Hembergs sommarhus Signelid i Ljungstorp. Foto av en färgglad akvarell av Signe Hemberg 1915. Originalet förvaras troligen på Skövde Stadsmuseum.
Prosten Hemberg på spåret nedanför familjen Hembergs sommarhus Signelid i Ljungstorp. Foto av en färgglad akvarell av Signe Hemberg 1915. Originalet förvaras troligen på Skövde Stadsmuseum.

Man gick mycket på den tiden - långa promenader! Familjen och särskilt döttrarna besökte varje söndag de var i Ljungstorp högmässan i Varnhem, där pastor Sydow en tid predikade. De fick ibland lov att ta tåget men ofta gick de sträckan från Signelid till Varnhem tur och retur.
 
Margit Hemberg skriver i dagboken juni 1912: "Kl 10.00 traskade vi av mot stationen från Signeliden, där vi stämt möte med Bertil och Gösta för att gå till Varnhems kyrka."
 
Signe Hemberg skriver i sin dagbok 1914:
"I söndags var Margit redan inne i stan igen på föreningen "Förgät-mig-ej's" konfirmandfest. Yngve Rudberg hade gjort upp att få promenera hitut med henne på kvällen, då den ej slutade förrän efter sista tågets avgång. På min fråga om de gått stilla, tysta och anständiga förbi människoboningarna, svarade Yngve att de varit pinsamt anständiga. Margit sade: Vi höll bara varandra i hand då vi gingo balansgång på banan. De talade redan om nästa gång ut och den 10 juni kom de verkligen återigen promenerande på banan. När Johan frågar varför de går, så svarar Yngve att sparsamhet är en dygd, men tänker inte på att han under promenaden bjuder Margit på konfekt och frukt för upp till en krona och då är ju 40-öresbiljetten för tågresan inget sparande."
 
På-spåret-promenader blev vanliga i den här familjen. Inte minst för dottern Margit som på så sätt fick ett par timmar ensam med sin Yngve Rudberg under en lång tid av deras vänskap före förlovningen. Pappa Johan var också en trägen spårpromenerare under sina aktiva år. Spårsträckan mellan Stationen och Signeliden var ganska exakt 10 km.

Med ny ägare 1933 byts namnet på Signelid till Bergalid efter den äldsta vägen till Storekullen som här nära har kallats Bergaliden

Signeliden - f d ägare Prostinnan Signe Hemberg, Sköfde - döps nu om vid köp till Bergalid
Köps 1933 av Kyrkoherde Frans Johansson, Särestad.
 

Ägare inflyttad 1937-08-09;

Kykoherde emeritus - prost, Frans August Johansson, född 1864-12-19 i Härlunda - dör här 14/10 1938

Hustru nr 2; Annie Augusta Ekeroth, född i Härlunda 1879-01-05 - gift 3/4 1916

Barn i första äktenskapet, dotter; Ingrid Kristina Johansson, född 1903-07-17 i Börstig

Bådas dotter, Bertha Matilda född 1917-11-11 i Börstig - flyttar till Johannesberg i Göteborg 1937
- modern och kvarvarande barn  flyttar ut till Folkungagatan 4 Skara 1938

                                                                 En ung Frans August Johansson
                                                       - del av Erik Lanns konfirmationskort Bjärklunda
                                                förmedlat av sondottern Kerstin Lidberg, Skara, född Lann

Sveriges befolkning 1946 - 1970
Bergalid (Lillekullen 2:3)


Ingrid Margareta Sandberg, född i Skövde 1896-06-12 - Ogift kvinna, Telefonist

Adress; Bergalid, Varnhem
Mantalsskrivning1946 på adressen
 

Verna Andersson, berättar:
Tomten på Lidens mark fick namn efter Johan Hembergs hustru Signe och namnades Signeliden och kallades ibland Signehill. Här bodde senare Ingrid Margareta Sandberg (född 1896 i Skövde, död 1976 Skövde). Hon var växeltelefonist på Varnhems Telegrafstation och svarade "Varnim" så fort man lyfte på telefonluren hemma i stugorna.

Sveriges befolkning 1981
Bergalid


Siegfried Rudolf Koszinowski, född 1942
Monica Linnea Koszinowski, född 1946
Ulf Mathes Koszinowski, född 1974
Linus Werner Koszinowski, född 1976

Flygbild Signeliden 1961

Bilder från dagens Bergalid

Foto Siegfried Koszinowski, 2014 - klicka på bilden för att se den större!

Ett välkomstträd planterat 1912 är nu en magnifik bok 25 m hög

Foto och text Sigfried Koszinowski 2023
 

"En arbetskollega till Johan Hemberg, en dansk präst, lär ha kommit med ett litet bokträd som present. En ”invigningsgåva”. Placeringen av boken är enligt mig ingen slump. Den pryder nu sin plats och boken är nu ett monster/mönsterexemplar. Säkert långt över 25 meter hög och kronan, där den är bredast, kanske ca 30 meter i diameter.

Nu, efter mer än hundra år, har ett ansenligt antal bokar skjutit upp lite här och var på Storekullen."

Besök av Rudbergare 2024 inför Koszinovskis planer på flytt

Monica och Sigffried Koszinovski fick 9 juni 2024 besök av paret Lars Rudberg med fru och Signe Rudberg Celin. Rudbergarna har båda Margit Rudberg, Signe Hedenius-Hembergs dotter, som farmoder men olika fäder.