B. 1 Storekullenskiftet 1:1 - Jungstorps förpantning 1:7/ Ljungstorps gård 1:32

Jungstorps förpantning skapades 1843 på större delen av Storekullenskiftet från Kronans tilldelning 1803 ur Billingeliderna
-> Storekullen  1/11 mtl med registernummer 1:7
-> friköpt tomtmark Storekullen 1:32 - adress idag; Ljungstorps Gård

Läs allt om denna förpantning och Ljungstorps gård - klicka på länken: 
A. 52 Storekullenskiftet - Ljungstorps gård samt A. 55 Storekullenskiftet - Ljungstorps anhalt

Med rött = gräns för den friköpta marken för Ljungstorps gård enligt 1960 års karta Med rött = gräns för den friköpta marken för Ljungstorps gård enligt 1960 års karta

 

Namnutveckling på kartor och historiska dokument:

 
Förpantning u. Storekullen
1/11 - Jungstorp 1:16 (senare ändrat mtl)

Torp under Storekullen 1/11 mtl

Storekullen 1:7 - Ljungstorp 1846

Jungstorp karta 1877

Jonstorp expropriationskarta 1904


Slutligen har stavningen blivit: Ljungstorp med fastighetsbeteckningen Storekullen 1:32


Marken i form av förpantning under Storekullen 1 köptes första gången 1843 och torpet byggdes inför giftermål 1844 för ägaren Lars Andersson Ljungqvist. Troligen finns en koppling mellan namnet på byggaren och namnet Ljungstorp. Han flyttade dessutom in från Jung vid tillfället. Dessutom skrivs hans namn i olika handlingar växlande mellan Ljungqvist och Jungqvist.

Ljungstorp i avskrift av 1847 års mantalslängd beskrivs enligt följande; Hemmanet 1/2 mtl Storekullen, Nr 1, Skatte 1/11 mtl - en hagskift.

Här står också följande anteckning angående Ljungstorp:
”Genom Kungliga Kammarcollegiums utslag den 28 januari 1861 har collegium fastställt lägenheten Ljungstorp förpantad från 1/2 Storekullen att stå och svara för 1/11 mantal och återstående Hemmanet Storekullen utgöra endast 9/22 mantal i förhållande hwartill räntor och afskylder framdeles utgå –”

Ljungstorps förpantning säljs ett flertal gånger fram till 1900, då släkten Andersson köper fri och i tre generationer sedan äger Ljungstorp under 80 år!


Mark avdelas genom avstyckning 1970 av Gunnar Andersson, som då sålde av jordbruksmarken och efter fastighetsreglering 1986 kvarstår en tomtyta om knappt 4 000 kvadratmeter hörande till byggnaderna.

Det frånstyckade Ljungstorp 1:32 köptes 1980 av Bertil och Marita Gustafsson, som fortfarande 2014 äger fastigheten.

Läs mer om gården som en del av Ljungstorps anhalt på Skövde-Axvalls Järnväg - klicka på länken; 
www.saj-banan.se/Ljungstorps anhalt

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Jungstorps förpantning år 1913 - efter 50 år - ursprungliga byggnader

Foto Kristina Högman, dotterdotter till Seth och Stina Jönsson, lokförarfamilj i Våmb Foto Kristina Högman, dotterdotter till Seth och Stina Jönsson, lokförarfamilj i Våmb

Ljungstorps gård 1913 med Ljungstorps anhalt, väderskyddet, grindarna, väntkuren, grindvakt Andersson med röd flagg. Loket som tuffar in till anhalten är andra generationens lok hos SAJ efter 1909. Tavlan målad av B. Fransson och den har varit i Seth och Stina Jönssons ägo från Våmb. Seth Jönsson var lokförare för SAJ och fick troligen tavlan därför. Foto Kristina Högman, dotterdotter till Seth och Stina.

(Bild förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp)

 

Grindvakten August Andersson ägde redan Ljungstorp sedan år 1900 - ett fd torp under Storekullen (avsöndrat som1:11 mtl), inköpt under 1800-talet första hälft (1843).

1853 såldes 1/16* mantal Ljungstorp till hemmansägare Gabriel Bengtsson, som då ägde Sparrsäter, Ljungstorp. Säljare var Kajsa Lindqvist. (* Olika mantal förekommer med 1/11 och 1/16-delar beroende av en felmätning som senare rättas i domstol; Kent Friman, 2014.)
 

August Andersson köpte torpet Ljungstorp 1:16 år 1900. Detta köp måste ha ingått i planeringen för SAJ och järnvägsbolaget måste ha medverkat till denna lösning på grindvaktsfrågan i Ljungstorp. Det syns i exproprieringshandlingarna att Jonstorp (Ljungstorp) lämnat mark ifrån sig, men inte att de fått betalt, eftersom det skett en överklagan av ersättningsbeslutet - se dokument nedan!

Dessutom blev August 's son Alfred banvakt och bebodde banvaktsstugan vid Backa gård som tjänstebostad. Vid Backa gård fanns också en hållplats. Det kan se ut som en familjeuppgörelse mellan familjen Andersson och järnvägsbolaget - resultatet var i alla fall ett möte mellan far och son Andersson och Skövde Axvall Järnväg AB, som grindvakt och banvakt.

Gunnar, Alfreds son, var intresserad av grindvakteriet som liten och vistades mycket hos sin farfar i Ljungstorp vid banan. Alfred tog sedan över gården och tog med sig banvakteriet och flyttade till Ljungstorp 1935 med familjen. På så sätt kom 3 generationer att få sin utkomst från järnvägen innan den åter försvann, eftersom Gunnar flyttade in och tog över banvaktssyssla och gård från sin far under den sista tiden av SAJ-banans liv. Då fanns andra grindvakter som skötte den sysslan.

Skövde Axvalls Järnväg - SAJSkövde Axvalls Järnväg - SAJ - på kartan ses hela sträck-ningen mellan Skövde - Axvall.

Ljungstorps anhalt var länge den enda hållplatsen på Billingen, men 1916 skapades Billingens hållplats. Där man började man också vattentanka loken 1922, efter köp av Skarsjömosse.

Järnvägsspåren var också omtyckt promenadväg från Skövde. Inte minst vittnar Prosten Hemberg och hans barn om de många promenader de gjorde på det ca milslånga spåret för att ta sig till sitt sommarviste, Signeliden, någon km före anhalten. För detta var man tvungen att lösa särskild "gångbiljett"!

För att läsa mer om Ljungstorp och järnvägen - SAJ - så gå till www.saj-banan.se och välj Ljungstorpsrubriken.

 

Ljungstorps bostadshus byggt 1940; det 100 år gamla huset revs då

Huset med entré-sidan vänd mot landsvägen. Huset med entré-sidan vänd mot landsvägen.