Storekullenskiftet 1803 - tilldelat av Kronan från Kronoparken Billingen ur Billingeliderna

Karta 1849 visar Storekullens båda delar - den ursprungliga gården till höger och det 1803 från Kronan tilldelade skiftet till vänster (som blir Jungstorps- och Lidens förpantning) - som sträckte sig från Lillekullens nordvästra gräns ner till landsvägen i nuvarande Ljungstorp.

Storekullenskiftet på karta 1877

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Storekullens ägor markerade med rött med skiftet till vänster. Lillekullens ägor markerade med grönt med sitt skiftet till vänster söder om Storekullenskiftet.

Storekullenskiftet tilldelat Storekullen 1803 av Kronoparken - flygfoto

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Storekullenskiftet utmärkt på flygbild från 2014

Ägan innehåller dagens;

Ljungstorps gård 1:32
Bygdegården 1:37
Liden 1:28
Bergalid 1:8
Tre Hjärtan 1:27


Gränsar mot gamla landsvägen i väster och Lillekullens gamla marker i öster och nytill-delade mark 1803 i sydväst

I norr gräns mot Sörgårdsskiftet