Äga D.

Äga D. tillkommer vid Laga skifet slutfört 1869

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

1869 års Laga skifteskarta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.
Kartan är avslutningen på ett Laga skifte som pågår fr o m 1860 - 1869.

Ägorna:
A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 ägs av Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1854
B. = 36/176 mtl            = Storekullen 14 ägs av Lars Andersson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*             = Storekullen 15 ägs av Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1856
D. = 9/176 mtl              = Storekullen 16 ägs av Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856

* Storekullens skogsmark i norr kallades allmänt och i karttexten för 'Kullamarken' (Nr 61 - 69)

Ursprungsgården Storekullen 1:1, 1/2 mantal - avsöndras genom försäljning 1856 i  tre delar enligt mantal ovan och återstoden av ursprungsgården blir då ägan B. 36/176 mantal => Storekullen 1:4.

Äga D. utmärkt med rött på laga skifteskartan 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan D.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns utmärkt med två boningar, varav den södra är den gamla intäktens hus.


Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte.


Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson (sterbhus) och D. = Anders Johansson