B. 14 Storekullen - själva den ursprungliga gården 1

Ett Kronoskattehemman om 1/2 mantal

Gerd Silfversparre's sammanställning av ägare t o m 1850

Följande ägare/brukare/boendelängder bygger bl a på Gerds artikel
 

Före 1590 fanns enbart Store Kullen, då avsöndrades och inhägnades ett kronotorp Lille Kullen från Storekullens mark. Båda ägorna var alltså före 1596 ett enda Store Kullen. Eller Skiellmezkulla (Skälmkullen) - som det då kallades efter att brukarna av den dåvarande 'allmänningsgården' 'skälmskt' hade försökt att 'lura' uppbördsmännen med skattekraften för gården. Trolig tolkning enligt tidiga uppbördsdokument som nämner 'Bonde-skälmar'.

'Bondeskälm' var en vanlig term efter det att Gustav Vasa skattelagt alla typer av gårdar, även då de enligt yngre Västgötalagen på 1300-talet bildade 'allmänningegårdarna' på berget Billingh, vilket innan Kronan lade beslag på berget, var en allmänning i landskapet. Kronan stenade till slut formellt in hela berget Billingen som Kronopark 1690. 

Allmänningsberget Billingen kom alltså av Gustav Vasa 1542 att förtydligas som ägt av staten och redan 1633 gavs order om att hejderidarna skulle börja sätta upp hejdestenar av kalksten enligt visst mönster. 1634 togs det fram en förteckning över alla hejderidarna i kronoparkerna. För Kronoparken Billingen krävdes enligt förteckningen 3 sådana Hejderidare. Kronomark och kronopark fanns alltså redan innan den slutliga insteningen 1690.                                                                                  (Göthe Rosenbergs studie i Billingsbygden 1977)Kronohemman - indraget till Kronan efter trolig misskötsel av skatteuppbörd
Första gången i jordeboken 1564 som kronohemman, 1566 ett helt mantal

Brukare;
1564 o 1570 års jordeböcker kronobonden Anders brukare
1578 ingen namngiven brukare
1590 brukare Anders d y
1612 skogvaktareboställe
 
Frälsehemman
På 1600-talet tilldelat adelsmän
Troligen tilldelad Bengt Gylta med Jöns som brukare
1628 års jordebok: Jöns i Kullan, brukare
1636 års jordebok under rubriken adelsgods: Jöns brukare
1600-talets början var dottern Ingeborg Bengtsdotter Gylta**, innehavare av Rådene säteri med Storekullen
         som utgård, död 1644-talet, begravd i Medelplana kyrka med sin make.
1651 ingick Storekullen i drottning Kristinas donation till greve Magnus Gabriel De la Gardie, det så kallade
          ”Höjentorpsgodset” som ”arffeligt frälse” liksom Lillekullen, Löten, Ambjörntorp och Dyngesäter
1672 års jordebok: Arfwed i Kullen o Anders med hustru Anna

Kronoförvaltning
1681 indraget genom Carl XI:s reduktion eftersom det låg på kronoparken Billingen som var s.k förbjuden ort
1689 Framlidne kapten Abraham Ridderbjelkes arvingar har besittningsrätten. Abraham Larsson (Ridderbjelke)
         var kapten vid Södermanlands regemente 1655-1672. Enligt Gerd är det hans son Johan Abrahamsson
         Brun (adlad Ridderbielke) som 1689 får Storekullens räntor som lön. Han dog i Bremen 1699, var gift
         med Märta Hadelin. Hennes bror Gunnar Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe, på Hushagen, var
         kronobefallningsman i Höjentorps fögderi
 
Åter Kronohemman
Mantalslängd;

1700: änkan Brita med 2 söner o 2 döttrar
1751 Brukare Anders Larsson död 1752, hustru Karin Jonsdotter
         sönerna Jonas Andersson och Anders Andersson o dottern Catharina 
         Andersdotter
1752 Brukare av 3/8 Anders Andersson död 1771
         Brukare av 1/8 Jonas Billstedt död 1772
         Sönerna brukar alltså 3/8 + 1/8 dvs ½ hemman
         Anders Anderssons hustru Kerstin Andersdotter f 1730 fr Stora Hålltorp
         Deras barn Anders Andersson f 1770 o Inga Andersdotter gift på 1780-talet
1805 flyttar denna familj från Store kullen
 
Skattehemman

1805 skattefriköper brukspatron Möller, inspektoren Stenberg och jungfru Bergner. Det är alltså
         kronobefallningsmannen  över Höjentorps fögderi som skattfriköper

1820 ägare Prosten Bratt i Broddetorp
 
Varnhem hfl 1840
Storekullen

Statare Soldaten Sven Linder f 1808 från Ulunda 1837 till Skogen 1838
Hustru Cajsa Andersdotter f 1802
Hyr rådman Henning Justus Sandberg

Ägare Fru A M Frössberg f 1771
           Med stor barnaskara, flyttar 1846 till Skövde
 
Intäktslägenheter under Storekullen
Äg Johan Lindström f 1792 m fam flyttar 1843 till Segerstad
 
Lars Andersson f i Öttum 1817
H Ulrika Ljungqvist f 1825 i Varnhem, in fr Jung 1843
Sonen Johan Gustaf f 1843
 
Mantalslängd 1840
½ mantal, hälftenägare 3/8 Petter Andersson f 1804 h 07 på Ulunda och
                                      3/8rådman Holmberg f 1797 i Lilla Håltorp

Boende  änkefru Frössberg med mågen Sandberg f 1786 h 01; barn 25, Jan 28, Johan 30 Märta 32 Carl 38
 
En skogsskift Johannes Lindström f 1792 h 90 d Maja 25 Adam 29
                      Soldat Nils Brandt f 1780 Anna 26
 
Mantalslängd 1850:
1/16 (2/32) därav äger o brukar Peter Lindqvist född 1801 = Jungstorp, förpantat från Storekullen 1846
        (- härur förpantas Liden 1849 - en förpantningslägenhet, ägare Carl Andersson född 1808)

7/32 ägare Johan Gustaf Eriksson, född 1821 - in 1849 - ut till Stockholm 1851

7/32 ägare Husar Anders Eriksson Fritz, född 1817
 
Liden en förpantningslägenhet, äg Carl Andersson född 1808
***********************************************************************************************************

* och ** - se särskild berättelse om Bengt Gylta och hans dotter Ingeborg på ikonerna nedan!

Utdrag ur specialjordeboken 1825

Utdrag af Special Jordeboken uti Höjentorps Fögderi och Skaraborgs Län För År 1825.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)
Texttolkning;
"År 1681 Reducerat Som beläget på Jordbunden ort Kronoparken Billingen, härå Kongl Majts befallningsman till framliden Chapitaen Algruham Ridderbjelkes arvingar den 10 augusti 1689 har warit helt hemman men 3/4 förmedlat i allt efter Ransakning nemligen 1/2 år 1666 och 1/4 1693 den 11 November Krono Befallningsmannen xx xxx och i Rote Nr-331 med 6-dels kmts taxering, köpt till skatte den 8 nobember 1804 af Brukspatron Möller och Inspektoren Idenberg samt Jungfru Bergner, förmedlingen 1693, då återtagen, och Räntan af den fjärdedelen Krono behållen från och med 1804. Ändringen anbefalld genom ordras af den 11 mars 1805."

Kommentar; Storekullen beskattas alltså från 1805 som ett mantal, men hälften av detta, 1/4, behölls direkt av Kronan.

1846 års karta över Storekullen 1:1 (den tidigaste detaljkartan vi hittat) där västra delen = storskiftesdelen 1803 från Kronoparken Billingen

Storskiftesdelen 1803 till vänster och ursprungliga Storekullen till höger, med Lillekullens mark däremellan. Klicka på kartan för att se den större! Storskiftesdelen 1803 till vänster och ursprungliga Storekullen till höger, med Lillekullens mark däremellan. Klicka på kartan för att se den större!

Färgglad karta över  Storekullens gård 1846 och mark med bäckarna som främsta kännetecken för läget idag, även om dessa blivit något ändrade några gånger på grund av olika väg- och järnvägsbyggen. Man kan se att Storekullen är uppdelad i två olika delar som avskiljs av Lillekullens mark.

Den västra delen utgörs av det från Kronan tilldelade skiftet 1803 ner mot Ljungstorpsvägen - Storekullenskiftet - som 1846 till en del blev förpantingen Jungstorp och senare Ljungstorps gård, och inom detsamma, i den östra delen av detta skifte, som blev Liden. Se nedan!

SKLT 1885-05-16

 

Kyrkböckerna från 1776 - 1830 visar följande familjeboende på gården så längde den var odelad - förutom tjänstefolk

Åboende;
Enkan/Hustrun Kjerstin Andersdotter
, född i Kloster 1727-12-22

Mågen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Dottern/Hustrun Inga Andersdotter, född på Storekullen 1757
Dotter Maria Jonsdotter, född 1778-10-23
Son Anders, född på denna plats 1781-02-13
Son Johannes,född på denna plats 1790

Dotterns broder Anders Andersson, född på samma plats 1770-06-30
- alla flyttar ut 1807

Nya boende 1808;
Mannen Anders Jonsson, född i Acklinga 1779 - in 1808 från Späckatorp med hushåll
Hustrun Greta Bengtsdotter, född i Sköfde 1774
Dotter Johanna, född i Jonstorp 1804
- familjen ut till Förderfvet 1811

Nya boende 1810 - nu finns en tid två familjer boende på Storekullen;
Mannen Sven Jonsson, född i Odensåker 1774, in 1810 från Ulfgården
Hustru Maria Andersdotter, född i Falkenberg 1783-07-06, in 1810 från Sjörås
Son Johannes, född i Kloster 1804-04-04, in 1810
Dotter Anna Cajsa, född i Kloster 1807-11-19
- familjen flyttar ut till Fåfängan, Kyrkebo 1812

Nya boende 1811;
Mannen afskedade dragonen Sven Redig, född i Warola 1769-04-12 - in 1811 m hushåll fr Sköfde
Hustrun Lena Andersdotter, född i Sköfde 1774-06-12
Dotter Cajsa, född i Sköfde 1800 - dör är nu 1811
Son Anders, född i Sköfde 1802-12-12
Son Johannes, född i Sköfde 1806-02-16
Son Jacob, född i Sköfde 1810-07-19
Son Isac, född på platsen 1814-07-02
- ut till Billingskrogen med hushåll 1816

Ny brukare 1816;
Avsk. Ryttaren Eric Boström
, född i Varnhem 1753, in 1816 från Lundbergs - ut till Santorp 1819

Ny brukare 1819;

Mannen Pehr (Petter) Andersson, född i Lundby 1769-12-24 - in 1819 från Nederstegården, Lundby
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Amundstorp 1779-03-04
Dotter Maria, född i Stora Lycke 1799-02-20
Son Anders, född i Stora Lycke 1800-10-17
Dotter Maria Cajsa, född i Stora Lycke 1803-12-23
Dotter Greta, född i Stora Lycke 1808-02-14
Dotter Britta, född i Stora Lycke 1810-12-21
Dotter Lena, född i Stora Lycke 1814-01-05
Son Johannes, född i Amundstorp 1816-05-13
Dotter Petronella, född i Amundstorp 1816-05-13
- Not. Torparen Petter Andersson med hushåll står kvar härstädes emedan Sockmannen ej vid mantalskrivning vill låta inskriva hos dit han hade flyttat, Har flyttat till Amundtorp där han uppfört sig hus 1827

Ny ägare och boende 1837;
Ägare/Änkfru  Anna Maria Frössberg
, född 1771-09-21 - flyttar in 1837 tillsammans med måg & dotter; 

Herr Rådman Henning J. Sandberg, född i Falköping 1786-09-15
Hustrun Fru J. C. Frössberg, född i Falkping 1804-04-04
Son Henning Vilgott, född i Skara 1825-08-29
Son Johannes Reinhold, född i Skara 1828-04-08
Son Johan Olof Daniel, född i Skara 1830-04-23
Son Hugo Mårten Israel, född i Skara 1832-04-27
Son Carl Alexander, född i Skara 1833-07-17
Dotter Lovisa Christina Maria, född i Skara 1838-03-15
Dotter Sophia Beata Charlotta, född i Varnhem 1840-08-15
- familjen flyttar ut till Sköfde 1846

Storekullen delas genom försäljning 1854 - 1861 i fyra mindre ägarandelar fastställda genom laga skiftet 1869 - se nedan!


**************************************************************************************************************
1859 års mantalslängd visar följande ägare och markfördelning av 1/2 mantal Storekullen;

Gabriel Bengtsson
, Storekullen 'Jongstorp' - 1/16 del - 330 kr

Lars Andersson, Storekullen - 7/32 del - 1 160 kr
Johannes Pettersson, Storekullen - 7/128 del - 290 kr
Anders Johansson, Storekullen - 7/128 del - 290 kr
Gustaf Nilsson, Storekullen - 7/64 del - 580 kr

 

Storekullens gårds mangårdsbyggnader i detalj från samma karta 1846

Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartan Detalj ur kartan ovan - omställd till att ha norr rakt upp i kartanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader.

Från bron över bäcken är det ca 300 meter till gården. Dåtida väg mot Orrsjö korsade bäcken på södra sidan av dagens riskväg 49.

På kartan finns också en enda ytterligare byggnad, förutom själva gården, en stuga, inritad vid Nr 54 = betesmark enligt kartan. Det torde vara det första torpet som anläggs inom Storekullen, förutom Lillekullen som avknoppades 1596.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet Jungstorp under Storekullen 1849). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen söder om Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

Tomt- och ladugårdsplatsen med sina byggnader ännu mer i detalj. I öster bäcken med bro över till Orrsjö.

1825 beskrivs den första intägten på Storekullens egen mark i kyrkböckerna - här på karta 1846

Intäkt med husbygge visad på karta - markerad med rött. Lantmäteriet Historiska kartor Intäkt med husbygge visad på karta - markerad med rött. Lantmäteriet Historiska kartor

Så här beskrivs den nya intäktens åboende i kyrkböckerna 1825 - 1848;

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Hålltorps Rote, Storekullen
Benämnd; 'Intäkten'
1836 - Benämnd; 'Under Store Kullen en inköpt intäkt' och senare 'Torplägenhet'


Nyinflyttad Intäkten 1825;
(Skiljs ut från övriga boende med rubriken; Statfolk - arbetar troligen i första hand på Storekullens gård)
Mannen Anders Andersson, född i Bostorp 1786-03-12 - flyttar in 1825 med familj - dör här 1831
Hustrun Stina Håkansdotter, född i Varnhem 1782-01-05
Son Johannes, född i Varnhem 1811-11-03
Dotter Anna Cajsa, född i Varnhem 1823-05-25
- modern och barnen flyttar till Lillekullen 1833

Nyinflyttad 'Under Storekullen' 1833:
Mannen Johan Lindström, född i Sandhem 1782-11-17 - 'snickare' - in 1822 från  Hemmanet Sten
Hustrun Maja Andersdotter, född i Varnhem 1793-04-18
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1825-12-24 
Son Adam, född 1829-01-12
Dotter Eva, född i Varnhem 1830-10-15
Dotter Charlotta, född på platsen 1833-09-113
- familjen flyttar ut till Öglunda 1843

Beskrivning i karttexten 1846 till Storekullens mark - då en enda gård om ett halvt mantal Kronoskatte formellt fram till 1869 års laga skifte

I karttexten ser man hur viktigt det var att beskriva markens beskaffenhet in i minsta detalj.

Väldigt lite i texten beskriver byggnader - förutom, man-gårdsbyggnad och ladugård.

Nr 7 1/2 = Ladugårdsplatsen
Nr 42 1/2 = Tomteplats m. gata

Just detta år 1846 säljs 18/176-delar av Storekullen till Gustaf Nilsson med maka, vilket inleder en accelererande delning av Storekullen. 

1859 års taxeringslängd visar följande fördelade andelar av Storekullen - födelat som hemmansmantal


Hemmansandelar 1859 inför taxeringen, med taxeringsvärde i Riksmynt;

Gabriel Bengtsson, Storekullen 'Jongstorp' - 1/16 del - 330 kr

Lars Andersson, Storekullen - 7/32 del - 1 160 kr
Johannes Pettersson, Storekullen - 7/128 del - 290 kr
Anders Johansson, Storekullen - 7/128 del - 290 kr
Gustaf Nilsson, Storekullen - 7/64 del - 580 kr

Detta ger ett 1/2 hemman med taxeringsvärde om totalt 2 650 kr.

10 år senare visar 1869 års laga skifteskarta för Storekullen att gården formellt delats upp i fyra delar; A - D - med boende på alla markdelar
- utlämnas förpantningarna Jungstorp och Liden

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

1869 års karta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.

Ägorna:
A. = 18/176 (9/88) mtl = Storekullen 13 ägare Gustaf Nilsson - till kvarboende berättigad - köpt 1856
B. = 36/176 mtl           = Storekullen 14 ägare Lars Andersson (sterbhus) 'kvarboendeberättigad' - köpt 1856
C. = 9/176 mtl*            = Storekullen 15 ägare Anders Larsson - måste utflytta - köpt 1861
D. = 9/176 mtl             = Storekullen 16 ägare Anders Johansson - till kvarboende berättigad - köpt 1856

* Storekullens skogsmark i norr kallades allmänt och i karttexten för 'Kullamarken' (Nr 61 - 69)

Ursprungsgården Storekullen 1:1, 1/2 mantal - avsöndras genom försäljning 1856 i fyra delar enligt mantal ovan och återstoden av ursprungsgården blir då ägan B. 36/176 mantal => Storekullen 1:4.

Här utelämnas då förpantningarna Jungstorp och LidenStorekullenskiftet.

1877 års karta Storekullen

På kartan från 1887 ser man ett Storekullen som fått dela med sig genom avsöndringar från den ursprungliga skogsgåren här uppe på Billingens nordberg.

Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare!

Äga A. 1869 = Ägan 18/176 mantal köpt 1854 -> senare Storekullen 1:3
- dess boplatsområde i nordvästra delen bebyggs 1854 av G. Nilsson
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan  för Laga skiftet 1869 är ägan A.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns i den nordvästra delen utmärkta med boningshus och ladugård - se nedan!

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte. Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

ÄGA A. såldes 1854

Ägan A. 18/176 mtl (1:3) bebyggs av Gustaf Nilsson 1854  - lagfart 1856

In på gården flyttade han med familj 1854 från Odensåker som ägare till 9/88 (18/176) mtl Storekullen:

Ägaren Gustaf Nilsson, född i Berg 1804-03-27 
Hustrun (Maria) Maja Gustafsdotter, född i Varnhem 1802-05-02
Dotter Anna Lisa, född i Berg 1840-08-15 - hon flyttar till Odensåker 1859
Son Nils Johan, född i Berg 1844-01-04
Dotter Maja Greta, född i Berg 1834-01-12 - flyttar in 1854 från Odensåker - åter dit 1855 - hem igen 1859
Dotter Britta Stina Gustafsdotter, född i Berg 1830-02-25 - in från Odensåker 1855 - ut dit igen 1856

ÄGAN DELAS 1863


Ägan delades 1863 i två inom familjen, utan formell delning, då måg och dotter flyttar in;

Mannen Olaus Svensson, född i Böja 1832-12-13
Hustrun Maja Greta Gustafsdotter, f. Berg 1834-01-12
Son Johan Oscar, född i Varnhem 1863-12-01

ÄGAN SLOGS SAMMAN IGEN 1876
Måg och dotter tog över hela ägan 1876 efter köp från Gustaf med hustrun Maja (Maria) och fick då lagfart.

Äga A. 18/176 mtl - mangårdsplacering på 1877 års karta

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:3 densamma som äga A. 1869

Storekullen 1:3 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.


Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!


Storekullen 1:3, ,dvs 18/176 mantal,är markerat med rött.

Äga B. 1869 = ägan 36/176 mantal köpt 1856 => senare Storekullen 1:4
- dess boplatsområde är det ursprungliga Storekullens mangård
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan B.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns vid den ur-sprungliga mangårdsplatsen för Storekullen, som kan ses på karta från 1849 - se ovan!

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte. Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

ÄGA B. såldes 1856 - platsen för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson".


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Mannen Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

36/176 mtl - Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare 1875 - 1881;
1/2 äga = 18/176 mtl (1:25) köper mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Gustava Larsdotter lagfart 1875
1/6 äga = 6/176 mtl 
köper Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina Stomberg - lagfart 1875
1/6 äga = 6/176 mtl köp Lars Andersson m h Anna Katrina Andersdotter + Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter
1/6 äga = 6/176 mtl kvar hos sterbhuset
 

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsdelning i följande delar:


Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
Storekullen 1:26

Äga B. 36/176 mtl (1:4) - mangårdsplacering på 1877 års karta

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 densamma som äga B. 1869

Storekullen 1:4 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:4, ,dvs 36/176 mantal,är markerat med rött.

Äga C. 1869 = ägan 9/176 mantal köpt 1861 -> senare Storekullen 1:5
- dess boplatsområde bebyggs 1861 av Anders Larsson
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan C.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns inte direkt utmärkt, då den är inköpt så sent som 1861 och troligen hann den inte markeras på kartunderlaget.


Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte.

Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

ÄGA C. såldes 1861

Ägan C. 9/176 mtl (1:5) bebyggs av Anders Larsson 1861 - lagfart 1863

In på gården flyttade han med familj 1861 från Sventorp som ägare till 9/176 mtl Storekullen:

Ägaren Anders Larsson, född i Sköfde 1826-06-21
Hustrun Maja Cajsa Jakobsdotter, född i Torsby 1834-04-02
Son Lars Johan, född i Torsby 1854-09-21
Son Thure, född i Torsby 1857-04-28
Son Carl Fredrik, född i Torsby 1859-02-13
Dotter Sofia Christina, född i Warnhem 1862-02-06 - dör här 1862

De säljer sin del 1870 till Sven Pettersson m h Maja Stina Bengtsdotter som i sin tur ger gården 1:5 som gåva 1878 till Fredrik Wilhelm Wallin.

Äga C. 9/176 mtl (1:5) - mangårdsplacering på 1877 års karta

äga C. finns också nägra andra stugor placerade - se mer i rubrikraden!

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:5 densamma som äga C. 1869

Storekullen 1:5 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:5, dvs 9/176 mantal,är markerat med rött.

Äga D. 1869 = ägan 9/176 mantal köpt 1856 -> senare Storekullen 1:6
- dess boplatsområde bebyggs 1854 av Johan Pettersson
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan D.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns utmärkt med två boningar, varav den södra är den gamla intäktens hus.


Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte.


Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson (sterbhus) och D. = Anders Johansson.

ÄGA D. såldes 1856

Ägan D. 9/176 mtl (1:6) bebyggs av Johannes Pettersson 1854 - lagfart 1856

In på gården flyttade han med familj 1854 från Berg som ägare till 9/176 mtl Storekullen:

Ägaren Johan Pettersson, född i Berg 1802-12-04
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Berg 1807-08-13
Dotter Anna Lena Stina, född i Berg 1845-12-12
Son Peter Johan, född i Berg 1848-03-30 -in från Odensåkeer 1854
Dotter Johanna, född i Berg 1839-01-10
- familjen flyttar ut 1861

Ny köpare 1856 - med lagfart 1858;

Nye ägaren Anders Johansson, född i Berg 1818-12-20 - in från Horn 1856
Hustrun Cajsa Greta Jonsdotter, född i Sköfde 1820-01-09
Dotter Inga Maria, född i Säter 1849-05-20 - ut till Sköfde 1866
Son Johan Gustaf, född i Säter 1851-10-24
Son Wilhelm, född i Säter 1854-11-10

Det tycks finnas två bostäder på ägan på 1869 års karta, varav den södra härrör från tidigare intäkt - se nedan!

Äga D. 9/176 mtl (1:6) - mangårdsplacering på 1877 års karta

Även på karta 1877 kan man skönja två byggnader, varav den södra varit den gamla intäkten.

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:6 densamma som äga D. 1869

Storekullen 1:6 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:6, dvs 9/176 mantal,är markerat med rött.

1927 års delningskarta för Storekullen 1:4 med ägare

1928 års delningskarta med delägarna för med tiden uppdelade 36/176 mtl;

A. =  7/176 mtl = 1:22 = Fritiof Karlsson
B. =  3/176 mtl = 1:23 = John Dessau
C. =  6/176 mtl = 1:24 = Karl Lindström
D. =18/176 mtl = 1:25 = Anders Johansson  - med den ursprungliga mangården
E. =  2/176 mtl = 1:26 = Nils J. Gustafsson

- se nedan!

Fördelningssammanställning 1928

Fastighetskarta 2023 med fastighetsbeteckningar Storekullenområdet

Fastighetskarta med dagens fastighetsbeteckningar för Storekullen m fl.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Alla boende inklusive tjänstefolk enligt kyrkböckerna 1776 - 1830

Husförhörslängd
Varnhem A:l 1779 - 1787
Storekullen
 
Åboende;

Enkan/Hustrun Kjerstin Andersdotter, född på Holltorp 1729

Mågen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på Storekullen 1757
Dotter Maria Jonsdotter, född 1778-10-23
Son Anders, född på denna plats 1781-02-13

Brodern Anders Andersson, född på samma plats 1770-06-30

Tjänstefolk;
Dräng Peter Jonsson, född i Höglunda 1757 - ut Björsgården 1780
Pigan Ingrid Larsdotter, född i Solberga 1755 - ut Trägården 1779
Dräng Peter Jonsson, född i Lundby 1761 - in från Amundtorp 1781 och dit igen 1782
Pigan Annika Bengtsdotter, född i Wing 1763 - in från Ähle 1781 och ut Tranum 1782
Dräng Erik Jonsson, född i Ekby (Eggby?) 1759 - in från Klostret 1782 och ut “Under” Lötan Dräng Jacob Jonsson, född i Amundtorp 1762-01-30 - ut Amundtorp 1786

Varnhem A:l 2 1786 - 1791
Storekullen

 
Kvarboende;
Enkan/Hustrun Kjerstin Andersdotter, född på St. Holltorp 1729

Mågen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på Storekullen 1757
Dotter Maria Jonsdotter, född 1778-10-23
Son Anders, född på denna plats 1781-02-13
Son Johannes,född på denna plats 1790

Brodern Anders Andersson, född på samma plats 1770-06-30

Varnhem A:l 3 1792 - 1800
Storekullen

 
Kvarboende;
Mannen Jonas Andersson, född i Berg 1745
Hustrun Inga Andersdotter, född på denna plats 1757
Dotter Maria, född på denna plats 1778-10-23
Son Anders, född på samma plats 1781-02-13
Son Johannes, född på samma plats 1790
 
Mannens Svärmor Enkan Kjerstin Andersdotter, född på denna plats 1729
Son Anders Andersson, född på denna plats 1770-07-30
 
Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson, född i Stenum (Varnhem?) 1776
Pigan Catharina Andersdotter, född i Skärf 1760 - ut Qvarnen
Flickan Annicka Jonsdotter, född i Klostret

Varnhem AI.4 1800 - 1815
Storekullen

Kvarboende;

Förre boendens Svärmor Enkan Kjerstin Andersdotter, född i Klostret 1727-12-22 - ut till Berg 1809
Son Anders Andersson, född på denna plats 1770-07-30 - ut till Bredegården 1807

Tjänstefolk;
Pigan Annika Jonsdotter, född i Skarke 1779 - ut till Backa 1803
Dräng Lars Andersson, född i Sköfde 1777-11-06 - in 1801 från Sköfde - ut till Sköfde 1802
Gossen Jonas Jonsson, född i Broddetorp 1785 -in 1802 Solberga - ut till Skarke 1803
Dräng Peter Larsson, född i Öfverbo 1785 - in 1803 från Öfverbo - ut till Wing 1805
Pigan Stina Håkansdotter, född i Lundby 1776 - in 1803 från Näs - ut till Broddetorp 1804
Pigan Stina Erlandsdotter, född i Dahla 1780 - in 1804 från Hammars Qvarn 1804 - ut till Backa 1805
Dräng Gustaf Gustafsson, född i Sköfde 1784 - in 1805 från Sköfde - ut till Resvenstorp 1806

Nya boende 1808;
Mannen Anders Jansson, född i Acklinga 1779 - in 1808 från Späckatorp med hushåll
Hustrun Maria Bengtsdotter, född i Sköfde 1774
Dotter Johanna, född i Jonstorp 1804
- familjen ut till Förderfvet 1811

Nya boende 1811;
Mannen afskedade dragonen Sven Redig, född i Warola 1769-04-12 - in 1811 m hushåll fr Sköfde
Hustrun Lena Andersdotter, född i Sköfde 1774-06-12
Dotter Cajsa, född i Sköfde 1800 - dör är nu 1811
Son Anders, född i Sköfde 1802-12-12
Son Johannes, född i Sköfde 1806-02-16
Son Jacob, född i Sköfde 1810-07-19
Son Isac, född på platsen 1814-07-02
- hushållet flyttar till Billingskrogen (Djeknekrogen/Fördärfvet) 1816

Nya boende 1816;

Afskedade Ryttaren Eric Broström, född i Warnhem 1753 - in 1816 med tjänstefolk 
- utflyttade 1819

Ny brukare 1819;
Mannen Peter Andersson, född i Lundby 1769-07-28 - in 1819 från Nederstegården, Lundby
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Amundstorp 1779-03-04
Dotter Maria, född i Stora Lycke 1799-02-20
Son Anders, född i Stora Lycke 1800-10-17
Dotter Maria Cajsa, född i Stora Lycke 1803-12-23
Dotter Greta, född i Stora Lycke 1808-02-14
Dotter Britta, född i Stora Lycke 1810-12-21
Dotter Lena, född i Stora Lycke 1814-01-05
Son Johannes, född i Amundstorp 1816-05-13
Dotter Petronella, född i Amundstorp 1816-05-13
- barnen flyttar ut efter hand och famijen tycks ha lämnat före 1830