Album för söndagsskolan 1962 - 1968 (55 sidor - 132 bilder)

Gå tillbaka till Album-sidan för nytt album-val!                                                                               Gå till första rubriksidan för bildarkivet - klicka här!

Sida 1. Övre bild: Främre raden; Inez Friman, Lillhem, Elisabet Karlsson (Bette i skolan) och Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo. ............... Bakre rad fr vä: Margita Bjurklo, Pärstgården, Marigt Lindh, Björsgården, Ingegerd Haraldssson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Ulla Lann, Lindåkra, Lisbet Andersson, Fiksaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Margit Karlsson, Solhem................... Bild 2: Margita Bjurklo, Prästgården, Margit Lindh, Björsgården, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Ulla Lann, Lindåkra, Lisbeth Andersson, Fiskaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Margit Karlsson, Solhem. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-28.
Sida 2. Översta fotot till vänster fr vä: Inez Friman, Lillhem, Ingrid karlsson, Skolan, ?, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, ................ Översta fotot till höger fr vä: Inez Friman, Lillhem, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Elisabet Karlsson (Bette i skolan), Ulla Lann, Lindåkra. ............. Nedre fotot från vänster: Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Margit Karlsson, Solhem, Ulla Lann, Lindåkra, Margita Bjurklo, Prästgården, Lisbeth Andersson, Fiskaregården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Elisabet Karlsson, Skolan, Gullbritt Sjökvist, Gsutavsberg och Berit Strömberg, Björsgården 2. Insatt av Kent Friman, 2014-05-28.
Sid 3. Bild 1: Fr vä bkare ledet medsols; Margit Lindh, Björsgården, Ulla Lann, Lindåkra, Margit Karlsson, Solhem, Margita Bjurklo, Prästgården, (halvt dold) ?, (stående) Inger Hellner och sittande Katarina Hellner, Lilla Ulunda, Kent Friman, Lillhem, Ingrid Persson, Högtuna Överbo, Kerstin Lann, Lindåkra, Mikael Fassé, Villa Nåås, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Berit Strömberg, Björsgården 2, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Elisabet karlsson, Skolan, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Inez Friman, Lillhem och längst fram Ingrid Karlsson, Skolan. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 4. Bild 2: Fr vä; (halvt ansikte) ?, Katarina och Inger Hellner, Lilla Ulunda, Tommy Nilsson, Nygården, Inez Friman, Lillhem, Mikael Fassé, Villa Nåås, (dold bakom) ?, (längst bak) ?, (Dolda 2 st) ??, Margit Karlsson, Solhem och (ryggvänd) ?. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 5. Bild 1: fr vä; Margit Lindh, Bjrösgården, Inger och Katarina Hellner, Lilla ULunda, Ingegerd Harladsson, Simmesgården, Margita Bjurklo, Prästgården, Inger Persson, Högtuna Överbo och Kerstin Lann, Lindåkra. ........... Bild 2: fr mitt fram medsols; Stefan Öberg med mamma, Stina och Roland Johansson, Stationen, Per, Edit och Börje Andersson, Fiskaregården och Maj-Britt Strömberg, Björsgården 2. ........... Bild 3: fr strikt vä; Maja Persson, Simmesgården, Margita Bjurklo, Prästgården, (bortvänd) ?, Berit Friman, Lillhem, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, (bortvänd) Margit Karlsson, Solhem, Tommy Nilsson, Nygården, Kent Friman, Lillhem, Elisabet Karlsson, Skolan, Fru Öberg, Smedsgården 2, Berit Strömberg, Björsgården 2, IMaja Persson, Simmesgården, Nils Lann, Lindåkra, Ingrid Karlsson, Skolan, Roland Johansson, Stationen, Kerstin Lann, Lindåkra och Per Andersson, Fiskaregården. nskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sida 6. Bild 1: Edit och Börje Andersson, Fiskaregården. ........... Bild 2: Kestin Lann, Lindåkra och fru Öberg samt Ulla Lann, Lindåkra. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 7. Bild 1: fr vä; Kerstin Gustavsson, Hällsdalen, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Rose-marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, ?, Katarina Hellner, Lilla Ulunda, Kerstin och Ulla Lann, Lindåkra, Margit Lindh, Bjrösgården, Margit karlsson, Solhem och Ingrid Persson, Högtuna Överbo. ........... Bild 2: fr vä; Margit Lindh, Björsgården, Margita Bjurklo, Prästgården, Rose-Marie Oloausson, Sparrsäter Ljungstorp, Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 8. Bild 1: fr vä; Lena Palm, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Elisabet och Ingrid Karlsson, Skolan, Mona Öberg, Smedsgården 2, Inez Friman, Lillhem och Börje Andersson, Fiskaregården. ............. Bild 2: fr vä främre rad; Lena Palm, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Ingrid Karlsson, Skolan och lille Börje Andersson, Fiskaregården. ........ 2:a rad fr vä; Mona Öberg, Smedsgården 2, Elisabet Karlsson, Skolan, Inez Friman, Lillhem och Ann-Marie Persson, Högtunda Överbo. ............ bakersta raden fr vä; skymd Kent Friman , Lillhem, Ulla Lann, Lindåkra, skymda Ingegerd Haraldsson, Simmesgården och margit Lindh, Björsgården samt Ingegerd Harlaldsson, Simemsgården - längst till hö; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg.Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 9. Bild 1 + 2: fr vä; Ulla Lann, Lindåkra, Berit Strömberg, Bjrösgården 2, Rose-Marie Olausson , Sparrsäter Ljungstorp, Mona Öberg, Smedsgården 2,Inez friman, Lillhem, Elisabet Karlsson, Skolan, Börje Andersson, Fiskaregården, Inez Friman, Lillhem, Ingrid Karlsson, Skolan, Lena Palm, Margit Karlsson, Solhem, Anne-Marie Persson, Högtuna överbo, Ingegerd halradsson, Simmesgården samt lilla Gun Främst. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 10. Samma barn som sidan ovan!
Sid 11. Bild 1: samma barn som ovan! ....... Bild 2: fr vä; längst fram liten ?, Inger och kerstin Hellner, Lilla Ulunda, Ingrid Karlsson Skolan, Lisbet och Börje Andersson, Fiskaregården, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, bortvänd och skymd ??; Lena Palm, (bakom militär) Lennart Strömberg, Björsgården 2, (främre rad igen) Elisabet Karlsson, Skolan, (bakom) Hans, Märta och Mats Karlsson, Solhem längst bak makarna Olle och Ingrid Palm. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 12. Bild 1: - se kartongen för namn! ........... Bild 2: Harald Bjurklo visar bilder på Vallehemmet. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 13. På Vallehemmet. Bild 1: Fr vä två flcikor; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, ... fortsatt rad längst fram; Gun Magnusson, Svarvarebacken, Mona Öberg, Smedsgården 2, Lisbet Andersson, Fiskaregården, Inger Hellner, Lilla Ulunda, Inez Friman, Lillhem och längs ttill hö; Kerstin Hellner, Lilla ULunda. ..........längst till hö fram; tre små flickor; ?, ?, ? ............... 2:a raden fr vä; Elisabet Karlsson, Skolan, (kikar fram bakom) Ingrid Karlsson, Skolan - bredvid henne; Ulla Lann, Lindåkra och vidare; Rose-marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Margit Lindh, Björsgården, Margit Karlsson, Solhem och Ingegerd Haraldson, Simmesgården samt längst bak t hö; Kerstin Lann, Lindåkra ................ Bild 2: strikt fr vä; Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Ingrid Karlsson, Skolan, Ulla Lann, Lindåkra, Elisabet Karlsson, Skolan, GUn Magnusson, Svarvarebacken, Berit Strömberg, Bjrösgården 2, Mona Öberg, Smedsgården 2, Rose-Marie Olausson, Sparrsäter Ljungstorp, Lisbet Andersson, Fiskaregården, Inger Hellner, Lilla ULunda och Margit Karlsson, Solhem. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 14. Bild 1: fr vä sittplats för sittplats bakåt; Maja Persson, Simmesgården, Lena Palm, Berit Strömberg, Björsgården 2, makarna Ingrid och Erik Holmberg med Lars i knät, ?, ?, Bertil Persson, Högtuna Överbo, Herta Lindh, Simmesgården, Inez och Kent Friman, Lillhem, ?, - bak i bussen svårt att se, 3:e sätet framifrån hö; Axel Lindh, Björsgården, John Hellner, Lilla ULunda, fru Palm och frafmör Börje och Edit Andersson, Fiskaregården och längst fram ... Margareta och Ingrid Karlsson, Skolan. ............ Bild 2: längst bak från vä; Kent Friman, Lillhem, Margita Bjurklo, Prästgården, Elisabet karlsson, Skolan, Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra och Ingrid Persson, Högtuna Överbo. ....... 2:a rad bakifrån fr vä; Stefan Öberg, Smedsgården 2, ?, (framför) Gun och Inga Magnusson, Svarvarebacken, Inger Hellner, Lilla uLunda, (framför) ?, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, Ingrid Karlsson, Skolan (bakom) Berit Strömberg, Bjrösgården 2, Inez Friman, Lillhem, Gull-Britt Sjökvist, Gustavsberg, Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Lisbet och Börje Andersson, Fiskaregården och Kerstin Hellner, Lilla Ulunda. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.

Vill du se sid 14 i bleknad färg - klicka här!

Sid 15. Bilkd 3: fr vä; Berit Friman, Lillhem, Margareta Karlsson, Skolan, (framför) Margita Bjurklo, Prästgården, (bakom) INez Friman, Lillhem, Ann-Marie Persson, Högtuna Överbo, ... längst fram; Ingrid Karlsson, Skolanoch Lena Plam, .... bakom lilal Ingrid; Ulla och Kerstin Lann, Lindåkra, John Hellner, Lilla Ulunda, Maj-Britt Strömberg, Bjrösgården och framför henne dottern Berit Strömberg och längst fram till höger; Lisbet Andersson, Fiskaregården. Inksrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 16. Barn och vuxna som ovan!
Sid 17. Nedre bild; Handlanden Gustav Österlund tackar för sig som kykrvärd genom att lämna en gåva till Söndagsskolan genom Marigt Bjukrklo. Inskrivet av Kent Friman, 2014-05-30.
Sid 18. Bild 1: Fr vä; Lisbet Andersson, Fiskaregården och Elisabet Karlsson, Skolan. ..... Bild 2: fr vä; Göran Rydoff, Backa anhalt, Ulla Lann, Lindåkra och margit karlsson, Solhem. Inskrivet av Kent Friman, 2014-06-05.

Vill du se sid 18 i bleknad färg - klicka här!

Sid 19. Bild 1: fr vä; Ingegerd Haraldsson, Simmesgården, Kerstin Hellner, Lilla Ulunda och Lisbet Andersson, Fiskaregården. ......... Bild 2: - samma som ovan! Inskrivet av Kent Friman, 2014-06-05.

Vill du se sid 19 i bleknad färg - klicka här!

Sid 20 a. (Lösa foton i albumet) Bild 1: fr vä; Margita Bjuklo, Prästgården och Kent Friman som John Blund, Lillhem. ..... Bild 2: fr vä;

Vill du se sid 20 i bleknad färg - klicka här!

Sid 20.
Sid 21.
Sid 22.
Sid 23.
Sid 24.

Vill du se sid 24 i bleknad färg - klicka här!

Sid 25.
Sid 26.
Sid 27.
Sid 28.
Sid 29.
Sid 30.
Sid 31.
Sid 32.
Sid 33.
Sid 34.

Vill du se sid 34 i bleknad färg - klicka här!

Sid 35.

Vill du se sid 35 i bleknad färg - klicka här!

Sid 36.
Sid 37.
Sid 38.
Sid 39.
Sid 40.
Sid 41.
Sid 42.
Sid 43.
Sid 44.

Vill du se sid 44 i bleknad färg - klicka här!

Sid 45.
Sid 46.
Sid 47.
Sid 48.
Sid 49.
Sid 50.
Sid 51.
Sid 52.
Sid 53.
Sid 54.
Sid 55.