Uppsala - Fotosida

Uppsala gård idag - foto 2013

Bild Uppsala 2013, foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp, Svarvarebacken, Ljungstorp - efter stormen i oktober 2013. Bild Uppsala 2013, foto Ulla Karlsson, Uppsala, Altorp, Svarvarebacken, Ljungstorp - efter stormen i oktober 2013.

Uppsala gård idag från sydost.       

 (Bild från http://ugglansloppis.solwarg.se/#post0) (Bild från http://ugglansloppis.solwarg.se/#post0)
Uppsala med del av Nordbillingen i bakgrunden med ladugård och ekträd. Det var en vacker omgivning att färdas i för SAJ-resenärerna. Spåret gick något bakom träden i bakgrunden. Här fanns också en järnvägskorsning med en "gårdsväg" över till torpet Lövåsen på andra sidan spåret upp mot skogen också med en avtagande mindre väg till marker vid Annelund och ut i Ljungstorp - se karta ovan!

Två bilder från Uppsala ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp 2014.