ULFSGÅRDSSKIFTET

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ulfsgårdsskiftet (markerat med rött) gick från gamla landsvägen västerut (nedåt i bild) fram till Västtorps ägor. 1844 var skiftet delat i två skiften längs med mitten för de två ägarna av Ulfsgården i Varnhem, skifte Ma. och Mb. Till Ulvstorp tillköptes senare också Simmesgårdsskiftet i söder. (till höger i bild)

I kyrkböckerna skrivs senare Hagalund eller Ulfstorp, vilket är en aning förvirrande. Tydligen har fastigheten haft namnet Hagalund under en tid, efter att Hägglund 1888 också köpt Hagalund under Gästgivaregården.

Huset byggs 1838
Första familjen som tycks ha flyttat in i ett troligen då nybyggt Ulfstorp 1838 är Trosskusken Anders Svensson Redig.  I nästkommande husförhörslängd hittar man Ulfstorp utskrivet med inflyttad boende där 1849 som heter Gratialisten och Torpägaren Carl Lilja, född 1800 med hustrun Cathrina Andersdotter och dottern Lovisa - för de boende se förteckning nedan!

Ulfstorp blir Ulvsgården i samband med rekonstruktion 1930 av köp från 1904. Ulvstorp hade vid det köpet felaktigt angetts vad avser de avsöndringar som ingick i köpet och måste få ett tillägg 26 år efteråt för att bli giltigt! Då var också den felaktiga fastighetsbeteckningen Ulvstorp 1 tvungen att avföras från jordebok och jordregistret.

Redan tidigt ingick också Simmesgårdens skifte söder om Ulfsgårdsskfitet i Ulvstorp vilket inte noterades vid köpet 1904 - se nedan! Detta resulterade i felaktiga lagfarter fram till år 1930, då allt fick ändras via bl a domstol, med upphävande av den gamla fastighetsbeteckningen och skapande av en helt ny - Ulvsgården 1.

Här ses de båda skiftena för Ulfsgården 1844. Ulfstorp är uppfört i det norra skiftet - littera Mb. Här tycks bostadshus och ladugård ligga tätt samman.