Storekullenskiftet

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014. Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014.

Storekullenskiftet utmärkt med rött. Det går också att fortfarande 2014 se rester av den 1700-talsväg som gick snett över fältet förbi Rosenboms intäkt och ner mot soldatbostället Nr 116 på kartan nedan!

Karta 1794 för skiftet av Billingeliderna till Storekullen

Storekullen 1 mantal har bekommit XLV = af bättre skogsmarken intill Lillekullen, och delar av Rosenboms intäkt står det i karttexten till fstorskiftet av Billingeliderna då Kronan överlämnade marken till traktens gårdar 1803.

Deltar också med 1/2 mantal i dess soldatboställe Nr 331 - vid 116 på kartan - senare Bäckstorp.