SIMMESGÅRDSSKIFTET

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Simmesgårdsskiftet (markerat med rött) gick från gamla landsvägen västerut (nedåt i bild) fram till Backas ägor.

Ulfstorp blir Ulvsgården i samband med rekonstruktion 1930 av Lars Johan Alms köp från 1904. Ulvstorp hade vid det köpet felaktigt angetts vad avser de avsöndringar som ingick i köpet och måste få ett tillägg 26 år efteråt för att bli giltigt! Då var också den felaktiga fastighetsbeteckningen Ulvstorp 1 tvungen att avföras från jordebok och jordregistret.

Redan tidigt ingick alltså delar av  Simmesgårdens skifte söder om Ulfsgårdsskiftet i Ulvstorp vilket inte noterades vid köpet 1904. Detta resulterade i felaktiga lagfarter fram till år 1930, då allt fick ändras via bl a domstol, med upphävande av den gamla fastighetsbeteckningen och skapande av en helt ny - Ulvsgården 1.

Från denna Ulvsgården 1 avstyckas 1926forna Simmesgårdsägan det som blir Almesäter utmed landsvägen.

Almesäter ligger på kartan med beteckningen 8:19 (en Simmesgårdsbeteckning) alldeles söder om det utmärkta Ulvstorp (som egentligen redan då hette Ulvsgården 1).

På kartan 1960 kan man också se att de båda Ulfsgårdsdelarna inom Ulfsgårdens forna skifte ligger kvar som två separata ägor - Nr 28 och 29.
Man kan på karta 1879 över Simmesgårdens alla ägor se att skiftet i Billingeliderna var långsträckt. Från landsvägen i öster till Backas ägor i väster!

Ulfsgårdens skifte gick från landsvägen ner till Wästtorps ägor norr om (till höger på kartan).


Vid något av köpen av Ulfstorp övergick Simmesgårdsskiftets östra del - från Wästorpsgränsen till landsvägen till att ägas av ägaren till Ulfstorp.

Uppdelningen av markerna med littera A. - E. gjordes vid hemmansklyvning av Simmesgården 1879.

 

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp
Det var alltså på Simmesgårdsägan med littera A. (senare Simmesgården 8:16) som avstyckning sedan gjordes av Johannes Alm till brodern Karl Ludvig Alm 1926, vilkens fastighet blev Simmesgården Almesäter 8:19.