SÖRGÅRDSSKIFTET

Sörgårdsskiftet gick från diabasbranten väster om Storekullen ner till Uppsala gård. Utmärkt på flygbilden med två smala röda linjer. På skiftet kom en rad olika förpantningar och stugor att byggas.

Öfverbo Sörgårdens skiften i det som senare kom att namnas Ljungstorp - ett skogsskifte och ett skifte i Billingeliderna (dvs det som bebyggdes!). Kartan kom till vid Sörgårdens stora uppslittring i 5 olika delar A. - E. Billingeliderna kom att delas på motsvarande sätt.