RYTTAREGÅRDSSKIFTET

Ryttaregårdsskiftet på 1877 års karta med Sandbäcken i öster och huvudgårdens mark närmast vägen i väster och längre ner på ägan den från huvudgården avsöndrade jordlägenheten Lövåsen 16:10.